Dr Jeannine Woods

B.A, M.A., Ph.D

Contact Details


Gaeilge
Áras na Gaeilge
Ollscoil na hÉIreann, Gaillimh.

T: 091 493960
E: jeannine.woods@nuigalway.ie
Feidhmeannach Teanga
Aras na Gaeilge
OÉ, Gaillimh

T: Ext. 3960
E: jeannine.woods@nuigalway.ie
 
researcher

BiographyBronnadh céim le comhchéad onóracha ar An Dr Jeannine Woods sa Nua-Ghaeilge agus san Antraipeolaíocht Chultúrtha in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.  Bhain sí MA sa Chultúr agus Coilíneachas amach ó OÉ, Gaillimh i 1999, áit ar chríochnaigh sí dochtúireacht ar an gcoilíneachas, an t-iarchoilíneachas agus scannánaíocht na hÉireann agus na hIndia faoi stiúir An tOll. Sean Ryder. Tá sí ag teagasc agus ag léachtóireacht in OÉ, Gaillimh ó 2005.  Tá comhaltachtaí agus scoláireachtaí bronnta ar Jeannine ag Institiúid Teangeolaíochta Éireann, ag OÉG agus ag Comhairle Taighde na hÉireann. Is í údar Visions of Empire and other Imaginings: Cinema, Ireland and India 1910-1962 (Peter Lang, 2011) í, ar gearrliostaíodh é le haghaidh duais ESSE i léann an chultúir sa Bhéarla i 2012. Tá ailt scríofa agus páipéir chomhdhála tugtha aici ar chúrsaí scannánaíochta agus ar chúrsaí inscne agus gnéasúlachta i gcomhthéacs chultúr coiteann na hÉireann agus cultúr idirnáisiúnta. I measc a réimsí teagaisc agus taighde tá cúrsaí teanga, idé-eolaíochta, forléargais agus féiniúlachta. Tá suim ar leith aici i léann an iarchoilíneachais, léann na scannánaíochta, cúrsaí inscne agus gnéasúlachta agus léann an taibhléirithe i gcomhthéacs chultúir agus litríochtaí na Gaeilge, na hÉireann agus idirnáisiúnta. Is í comhordnóir chlár na dara bliana sa Nua-Ghaeilge agus mhodúl teanga agus scríbhneoireachta acadúla san MA í. Bíonn sí ag teagasc ag leibhéal fochéime agus iarchéime i réimsí éagsúla, ina n-áirítear scríbhneoireacht agus láithreoireacht acadúil sa Ghaeilge, an dírbheathaisnéis Ghaeilge, léann na scannánaíochta agus léann na drámaíochta.
  Dr Jeannine Woods graduated from NUI Maynooth with a joint first-class honours degree in Modern Irish and Cultural Anthropology. She was awarded an MA in Culture and Colonialism by NUI Galway, where she subsequently completed a doctorate on colonialism, postcolonialism and Irish and Indian cinema under the supervision of Prof. Sean Ryder. She has been teaching and lecturing in NUI Galway since 2005. Jeannine has been awarded scholarships and fellowships by the Linguistic Institute of Ireland, by NUI Galway and by the Irish Research Council. She is the author of Visions of Empire and other Imaginings: Cinema, Ireland and India 1910-1962 (Peter Lang, 2011) which was shortlisted for an ESSE award for cultural studies in English in 2012. She has written articles and presented conference papers on cinema and on various aspects of gender and sexuality in Irish and international popular culture.  Her teaching and research interests encompass the areas of language, ideology, representation and identity. She has particular interest in postcolonial studies, film studies, gender and sexuality and performance studies in the context of Irish-language, Irish and international literatures and cultures. She is the coordinator of the second-year Modern Irish degree programme and of the MA module in Irish language and academic writing. She teaches a range of courses at undergraduate and postgraduate levels, including Irish-language academic writing and presentation, Irish-language autobiography, film studies and drama studies.


Bronnadh céim le comhchéad onóracha ar An Dr Jeannine Woods sa Nua-Ghaeilge agus san Antraipeolaíocht Chultúrtha in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.  Bhain sí MA sa Chultúr agus Coilíneachas amach ó OÉ, Gaillimh i 1999, áit ar chríochnaigh sí dochtúireacht ar an gcoilíneachas, an t-iarchoilíneachas agus scannánaíocht na hÉireann agus na hIndia faoi stiúir An tOll. Sean Ryder. Tá sí ag teagasc agus ag léachtóireacht in OÉ, Gaillimh ó 2005.  Tá comhaltachtaí agus scoláireachtaí bronnta ar Jeannine ag Institiúid Teangeolaíochta Éireann, ag OÉG agus ag Comhairle Taighde na hÉireann. Is í údar Visions of Empire and other Imaginings: Cinema, Ireland and India 1910-1962 (Peter Lang, 2011) í, ar gearrliostaíodh é le haghaidh duais ESSE i léann an chultúir sa Bhéarla i 2012. Tá ailt scríofa agus páipéir chomhdhála tugtha aici ar chúrsaí scannánaíochta agus ar chúrsaí inscne agus gnéasúlachta i gcomhthéacs chultúr coiteann na hÉireann agus cultúr idirnáisiúnta. I measc a réimsí teagaisc agus taighde tá cúrsaí teanga, idé-eolaíochta, forléargais agus féiniúlachta. Tá suim ar leith aici i léann an iarchoilíneachais, léann na scannánaíochta, cúrsaí inscne agus gnéasúlachta agus léann an taibhléirithe i gcomhthéacs chultúir agus litríochtaí na Gaeilge, na hÉireann agus idirnáisiúnta. Is í comhordnóir chlár na dara bliana sa Nua-Ghaeilge agus mhodúl teanga agus scríbhneoireachta acadúla san MA í. Bíonn sí ag teagasc ag leibhéal fochéime agus iarchéime i réimsí éagsúla, ina n-áirítear scríbhneoireacht agus láithreoireacht acadúil sa Ghaeilge, an dírbheathaisnéis Ghaeilge, léann na scannánaíochta agus léann na drámaíochta.
  Dr Jeannine Woods graduated from NUI Maynooth with a joint first-class honours degree in Modern Irish and Cultural Anthropology. She was awarded an MA in Culture and Colonialism by NUI Galway, where she subsequently completed a doctorate on colonialism, postcolonialism and Irish and Indian cinema under the supervision of Prof. Sean Ryder. She has been teaching and lecturing in NUI Galway since 2005. Jeannine has been awarded scholarships and fellowships by the Linguistic Institute of Ireland, by NUI Galway and by the Irish Research Council. She is the author of Visions of Empire and other Imaginings: Cinema, Ireland and India 1910-1962 (Peter Lang, 2011) which was shortlisted for an ESSE award for cultural studies in English in 2012. She has written articles and presented conference papers on cinema and on various aspects of gender and sexuality in Irish and international popular culture.  Her teaching and research interests encompass the areas of language, ideology, representation and identity. She has particular interest in postcolonial studies, film studies, gender and sexuality and performance studies in the context of Irish-language, Irish and international literatures and cultures. She is the coordinator of the second-year Modern Irish degree programme and of the MA module in Irish language and academic writing. She teaches a range of courses at undergraduate and postgraduate levels, including Irish-language academic writing and presentation, Irish-language autobiography, film studies and drama studies.

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
(2013) 'Review of 'Quit India: The image of the Indian patriot on commercial British film and television, 1956-1985' by Dror Izhar'
Woods, Jeannine (2013) 'Review of 'Quit India: The image of the Indian patriot on commercial British film and television, 1956-1985' by Dror Izhar'. Historical Journal Of Film, Radio And Television, 33 (4):650-653 [Details]
(2002) 'Léirmheas ar 'Ualach an Uaignis'/ Review of 'Ualach an Uaignis' (translation of 'The Lonesome West' by Martin McDonagh)'
Woods, Jeannine (2002) 'Léirmheas ar 'Ualach an Uaignis'/ Review of 'Ualach an Uaignis' (translation of 'The Lonesome West' by Martin McDonagh)'. Irish Theatre Magazine, [Details]
(2001) 'Léirmheas ar 'Ag Claí na Muice Duibhe' /Review of 'Ag Claí na Muice Duibhe' (translation of 'At the Black Pig's Dyke' by Vincent Woods'
Woods, Jeannine (2001) 'Léirmheas ar 'Ag Claí na Muice Duibhe' /Review of 'Ag Claí na Muice Duibhe' (translation of 'At the Black Pig's Dyke' by Vincent Woods'. Irish Theatre Magazine, [Details]
(1998) ''Aithníonn queeróg queeróg eile: Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe agus gluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge''
Woods, Jeannine (1998) ''Aithníonn queeróg queeróg eile: Gaeilgeoirí Aeracha Aontaithe agus gluaiseacht chomhaimseartha na Gaeilge''. Irish Journal Of Anthropology, [Details]

Books

  Year Publication
(2011) Visions of Empire and Other Imaginings: Cinema, Ireland and India, 1910-1962.
Jeannine Woods (2011) Visions of Empire and Other Imaginings: Cinema, Ireland and India, 1910-1962. Bern; Oxford: Peter Lang. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
(2013) 'Trans-formations of Gendered Identities in Ireland'
Woods, Jeannine (2013) 'Trans-formations of Gendered Identities in Ireland' In: Tiger Tales: Irish Masculinity and Culture 1990-2010. Hampshire: Palgrave. [Details]

Conference Publications

  Year Publication
(2008) Ireland across Cultures Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria
Woods, Jeannine (2008) The Mythological and Devotional Genres in pre-Independence Irish and Indian Cinemas . In: Kostova, Ludmillla eds. Ireland across Cultures Conference, Veliko Tarnovo, Bulgaria [Details]

ANET/COS

  Year Publication
(2015) Introduction, A Chaplet of Roses.
Murphy, Michael (2015) Introduction, A Chaplet of Roses. ANET/COS [Details]
(2013) Introduction, The Republic of Love.
Murphy, Michael (2013) Introduction, The Republic of Love. Dublin: ANET/COS [Details]