Dr, John Walsh

BA, MA, PhD

 
researcher
 

Biography

Tá an Dr. John Walsh ina Léachtóir Sinsearach le Gaeilge i Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr. Múineann sé an tsochtheangeolaíocht ag leibhéal na bunchéime agus na hiarchéime. Ceapadh ina Leas-Déan Taighde é i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh i 2012. Tá dochtúireacht ag an Dr. Walsh ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath faoi thionchar na Gaeilge ar fhorbairt shocheacnamaíoch na hÉireann. Roimhe sin, rinne sé céim MA sa Chaidreamh Idirnáisiúnta (Socheolaíocht, Polaitíocht, Dlí) san ollscoil chéanna. Tá céim BA sa Ghaeilge agus sa Bhreatnais aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Roimh dó tabhairt faoin saol acadúil d’oibrigh an Dr. Walsh mar léachtóir Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, leis an mBiúró Eorpach do Theangacha Neamhfhorleathana sa Bhruiséil agus mar iriseoir le Raidió Teilifís Éireann agus le TG4. Faoi láthair, tá sé i mbun taighde ar idé-eolaíocht agus spreagadh ‘nuachainteoirí’ mionteangacha, daoine nár tógadh leis na teangacha sin ach a labhraíonn iad go líofa agus go rialta.
http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306

-------------------------------------------------------------------------

Dr. John Walsh is a Senior Lecturer in Irish at the School of Languages, Literatures and Cultures. He teaches sociolinguistics at undergraduate and postgraduate level. In 2012, he was appointed Vice-Dean for Research in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. Dr. Walsh’s doctorate on the influence of the Irish language on Ireland socio-economic development was awarded by Dublin City University. Before that, he completed an MA in International Relations (Sociology, Politics, Law) also at DCU. He holds a BA in Irish and Welsh from University College Dublin. Dr. Walsh previously worked as a lecturer in Irish at DCU, with the European Bureau for Lesser Used Languages in Brussels, and as a journalist with Raidió Teilifís Éireann and TG4. His current research focuses on the ideologies and motivations of ‘new speakers’ of minority languages, people who were not raised speaking those languages but who speak them fluently and regularly.   http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306

Research Interests

Sochtheangeolaíocht na Gaeilge, beartas teanga, reachtaíocht teanga, idé-eolaíocht teanga, mionteangacha agus na meáin chumarsáide, teanga agus forbairt shocheacnamaíoch.

Cathaoirleach ar shraith na mionteangacha den Ghníomhaíocht COST – ‘New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges’: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306

____________________________________________________________


Sociolinguistics of Irish, language policy, language legislation, language ideology, minority language media, language and socio-economic development.

Chair of the minority language strand of COST Action – ‘New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges’: http://www.cost.eu/domains_actions/isch/Actions/IS1306

Peer Reviewed Journals

  Year Publication
(2019) 'National identity and belonging among gay ‘new speakers’ of Irish'
John Walsh (2019) 'National identity and belonging among gay ‘new speakers’ of Irish'. Journal of Language and Sexuality, 8 (1):53-81 [DOI] [ARAN Link] [Details]
(2019) 'The role of emotions and positionality in the trajectories of “new speakers” of Irish'
Walsh, J. (2019) 'The role of emotions and positionality in the trajectories of “new speakers” of Irish'. International Journal of Bilingualism, 23 (1):221-235 [ARAN Link] [Details]
(2017) 'Review of Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia by Kathryn Woolard'
John Walsh (2017) 'Review of Singular and Plural: Ideologies of Linguistic Authority in 21st Century Catalonia by Kathryn Woolard'. Language Policy, Online :1-3 [Details]
(2017) 'Enactments concerning the Irish language, 1922–2016'
John Walsh (2017) 'Enactments concerning the Irish language, 1922–2016'. Dublin University Law Journal, 39 (2):449-466 [ARAN Link] [Details]
(2016) '“I’ll be one of them”: Linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts'
Walsh, J., Puigdevall, M., Ortega, A & Amorrortu, E. (2016) '“I’ll be one of them”: Linguistic mudes and new speakers in three minority language contexts'. Journal Of Multilingual And Multicultural Development, [Details]
(2015) 'Mudes teangeolaíocha agus nuachainteoirí na Gaeilge'
Walsh, J. & O'Rourke, B. (2015) 'Mudes teangeolaíocha agus nuachainteoirí na Gaeilge'. Comhar Taighde, [Details]
(2015) ''New speakers' of Irish in the United States: practices and motivations'
Walsh, J & Ní Dhúda, L. (2015) ''New speakers' of Irish in the United States: practices and motivations'. Applied Linguistics Review, 6 :173-193 [DOI] [ARAN Link] [Details]
(2015) 'New Speakers of Irish: shifting boundaries across time and space'
O’Rourke, B.M.A. & Walsh, J. (2015) 'New Speakers of Irish: shifting boundaries across time and space'. International Journal of the Sociology of Language, 2015 (231):63-83 [ARAN Link] [Details]
(2014) 'Becoming a new speaker of Irish: linguistic mudes throughout the life cycle'
Walsh, J. & O'Rourke, B. (2014) 'Becoming a new speaker of Irish: linguistic mudes throughout the life cycle'. Digithum, 16 :67-74 [Details]
(2012) 'Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Béascna 7, 115-156 [article on historical language change in Gaeltacht]'
Walsh, John (2012) 'Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Béascna 7, 115-156 [article on historical language change in Gaeltacht]'. Béascna, 7 (1):115-156 [Details]
(2012) '‘Language policy and language governance: a case-study of Irish language legislation’'
Walsh, J. (2012) '‘Language policy and language governance: a case-study of Irish language legislation’'. Language Policy, [Details]
(2011) '‘Fál ar an nGort tar éis na Foghla? Athneartú na Gaeilge agus Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’'
Walsh, J. (2011) '‘Fál ar an nGort tar éis na Foghla? Athneartú na Gaeilge agus Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’'. Bliainiris, 10 :88-130 [Details]
(2010) '‘Siollabas nua Gaeilge don chéad bhliain ollscoile’. In: Ó Laoire, M. (ed.), vol. 9. Dublin: Comhar na Múinteoirí Gaeilge, 13-24 [article of development of new Irish language syllabus]'
Walsh, J. (2010) '‘Siollabas nua Gaeilge don chéad bhliain ollscoile’. In: Ó Laoire, M. (ed.), vol. 9. Dublin: Comhar na Múinteoirí Gaeilge, 13-24 [article of development of new Irish language syllabus]'. Teagasc Na Gaeilge, [Details]
(2008) 'Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities'
O'Connell, E., Walsh, J. (2008) 'Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities'. Mercator Media Forum, 10 :32-56 [Details]
(2008) 'An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland'
Walsh, J., McLeod, W. (2008) 'An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland'. Language Policy, 7 (1):21-46 [Details]
(2007) 'Using GIS to map the Gaeltacht'
Ní Bhrádaigh, E., McCarron, S.G., Walsh, J., Duffy, P. (2007) 'Using GIS to map the Gaeltacht'. Irish Geography, 40 (1):98-108 [Details]
(2006) '‘Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities’'
O’Connell, E. & Walsh, J. (2006) '‘Translation and Language Planning in Ireland: Challenges and Opportunities’'. Administration, 54 (3):22-43 [Details]
(2006) 'Language and Socio-Economic Development: Towards a Theoretical Framework'
Walsh, J. (2006) 'Language and Socio-Economic Development: Towards a Theoretical Framework'. Language Problems and Language Planning, 30 (2):127-148 [Details]
(2005) 'Mapping the Gaeltacht: towards a geographical definition of the Irish speaking districts'
Walsh, J., McCarron, S.G., Ní Bhrádaigh, E. (2005) 'Mapping the Gaeltacht: towards a geographical definition of the Irish speaking districts'. Administration, 53 (1):16-37 [Details]

Books

  Year Publication
(2011) Contests and Contexts: The Irish Language and Ireland’s Socio-Economic Development: Contests and Contexts. Bern: Peter Lang [volume in ‘Reimagining Ireland’ series]. 2nd edition published 2012.
Walsh, J. (2011) Contests and Contexts: The Irish Language and Ireland’s Socio-Economic Development: Contests and Contexts. Bern: Peter Lang [volume in ‘Reimagining Ireland’ series]. 2nd edition published 2012. -: -. [Details]
(2002) Díchoimisiúnú Teanga: Coimisiún na Gaeltachta 1926.
Walsh, J. (2002) Díchoimisiúnú Teanga: Coimisiún na Gaeltachta 1926. [Details]

Book Chapters

  Year Publication
(2017) 'Language education and new speakers of minority languages'
Bernadette O'Rourke, Joan Pujolar, John Walsh (2017) 'Language education and new speakers of minority languages' In: Encyclopedia of Language and Education (3rd edition). New York: Springer. [Details]
(2016) 'New speakers and language in the media: audience design in Breton and Irish broadcast media'
Hornsby, M., Moriarty, M., Ó Murchadha, N. & Smith-Christmas, C. (2016) 'New speakers and language in the media: audience design in Breton and Irish broadcast media' In: New Speakers of Minority Languages: Linguistic ideologies and practices. London: Palgrave. [Details]
(2016) 'Language education and new speakers of minority languages'
O’Rourke, B., Pujolar, J. & Walsh, J. (2016) 'Language education and new speakers of minority languages' In: Encyclopaedia of Language and Education (3rd edition). New York: Springer. [Details]
(2015) '‘The Irish Language Regime and Language Ideology in Ireland’'
Walsh, J. (2015) '‘The Irish Language Regime and Language Ideology in Ireland’' In: State Traditions and Language Regimes: Conceptualizing Language Policy Choices. Montréal: McGill-Queen’s University Press. [Details]
(2014) '‘Pushing an open door? Aspects of language policy at an Irish university’'
Walsh. J. (2014) '‘Pushing an open door? Aspects of language policy at an Irish university’' In: Negotiating Linguistic Identity: Language and belonging in Europe (Nationalisms across the Globe 13). Oxford: Peter Lang. [Details]
(2012) '‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam: léargas ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh’'
Walsh, J. (2012) '‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam: léargas ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh’' In: Léachtaí Cholm Cille [Proceedings of conference]. Maynooth: An Sagart. [Details]
(2012) '‘Sainiú na Gaeltachta agus an Rialachas Teanga’ [Textbook on sociolinguistics]'
Walsh, J. (2012) '‘Sainiú na Gaeltachta agus an Rialachas Teanga’ [Textbook on sociolinguistics]' In: Ó hIfearnáin, T. & Ní Neachtain, M. (eds.) An tSochtheangeolaíocht: Feidhm agus Tuairisc. Dublin: Cois Life. [Details]
(2011) '‘The implementation of language legislation in Dublin and Glasgow’'
Walsh, J., & McLeod, W. (2011) '‘The implementation of language legislation in Dublin and Glasgow’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.), Sustaining Minority Language Development: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2011) '‘Bilingualism, Ideology and the 20-Year Strategy for Irish’'
Walsh, J. (2011) '‘Bilingualism, Ideology and the 20-Year Strategy for Irish’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.), Strategies for Minority Languages: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2011) '‘Dátheangachas, idé-eolaíocht agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge’'
Walsh, J. (2011) '‘Dátheangachas, idé-eolaíocht agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.), Strategies for Minority Languages: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2011) '‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’ [Proceedings of seminar on language and globalisation]'
Walsh, J. (2011) '‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’ [Proceedings of seminar on language and globalisation]' In: Leas na Gaeilge: leas an Stáit?. Dublin: Coiscéim. [Details]
(2010) 'From Industrial Development to Language Planning: the Evolution of Údarás na Gaeltachta'
Walsh, J. (2010) 'From Industrial Development to Language Planning: the Evolution of Údarás na Gaeltachta' In: Language and the Market. Houndsmills: Palgrave-Macmillan. [Details]
(2009) '‘Ireland’s socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives’'
Walsh, J. (2009) '‘Ireland’s socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives’' In: Kirk, J.M. & Ó Baoill, D.P. (eds.) Language and Economic Development: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. -: Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2009) 'Ireland's socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives'
Walsh, J. (2009) 'Ireland's socio-economic development and the Irish language: theoretical and empirical perspectives' In: Language and Economic Development: Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2009) 'Teagasc na Gaeilge i Scoil na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh'
Walsh, J. (2009) 'Teagasc na Gaeilge i Scoil na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh' In: Ó Theagasc Teanga go Sealbhú Teanga: Múineadh agus Foghlaim na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal. Dublin: Cois Life. [Details]
(2009) 'The Irish Language and Ireland's Socio-Economic Development'
Walsh, J. (2009) 'The Irish Language and Ireland's Socio-Economic Development' In: Transforming Ireland: Challenges, Critiques and Resources. Manchester: Manchester University Press. [Details]
(2008) 'Fotheidealú agus Dubáil: Aistriúchán agus Teilifis Ghaeilge'
O'Connell, E., Walsh, J. (2008) 'Fotheidealú agus Dubáil: Aistriúchán agus Teilifis Ghaeilge' In: Aistriú Éireann: Gnéithe de Chultúr an Aistriúcháin Liteartha in Éirinn. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [Details]
(2006) 'Ón bhForbairt Thionsclaíoch go dtí an Phleanáil Teanga: Éabhlóidiú Údarás na Gaeltachta'
Walsh, J. (2006) 'Ón bhForbairt Thionsclaíoch go dtí an Phleanáil Teanga: Éabhlóidiú Údarás na Gaeltachta' In: Aistí ar an Nua-Ghaeilge - in ómós do Bhreandán Ó Buachalla. Dublin: Cois Life. [Details]
(2005) 'Language and development: perspectives from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht'
Walsh, J. (2005) 'Language and development: perspectives from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht' In: Revitalising Gaelic in Scotland. Edinburgh: Dunedin Academic Press. [Details]
(2005) 'An Ghaeilge agus an fhorbairt shoch-eacnamaíoch i nGaeltacht na nDéise'
Walsh, J. (2005) 'An Ghaeilge agus an fhorbairt shoch-eacnamaíoch i nGaeltacht na nDéise' In: An Linn Bhuí: Iris Ghaeltacht na nDéise. [Details]
(2003) 'Teanga, Cultúr agus Forbairt i gcás na hÉireann: i dtreo cur chuige nua'
Walsh, J. (2003) 'Teanga, Cultúr agus Forbairt i gcás na hÉireann: i dtreo cur chuige nua' In: Towards our Goals in Broadcasting, the Press, the Performing Arts and the Economy: Minority Languages in Northern Ireland, the Republic of Ireland, and Scotland. [DOI] [Details]
(2003) 'The Irish Language'
Walsh, J. (2003) 'The Irish Language' In: The Encyclopaedia of Ireland, Dublin, 2003. Gill & Macmillan. [Details]
(2003) 'The Gaeltacht'
Walsh, J. (2003) 'The Gaeltacht' In: The Encyclopaedia of Ireland, Dublin, 2003. Gill & Macmillan. [Details]

Conference Publications

  Year Publication
(2015) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge
Walsh, J. (2015) ‘Mudes teangeolaíocha agus nuachainteoirí na Gaeilge’ Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge National University of Ireland, Galway, , 10-OCT-15 - 11-OCT-15 [Details]
(2014) Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge
Walsh, J. (2014) ‘Nuachainteoirí aeracha na Gaeilge: idé-eolaíocht & dlisteanacht’ Comhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge National University of Ireland, Galway, , 11-OCT-14 - 12-OCT-14 [Details]
(2014) 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges
Walsh, J. & Ó Murchadha, N. (2014) ‘New Speakers and Language in the Media’ 2nd International Symposium on New Speakers in a Multilingual Europe: Opportunities and Challenges Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, , 21-NOV-14 - 22-NOV-14 [Details]
(2014) Sociolinguistics Symposium 20
Walsh, J., Puigdevall, M., Ortega, A & Amorrortu, E. (2014) ‘New speakers and linguistic mudes: becoming, passing and belonging’ Sociolinguistics Symposium 20 University of Jyvaskyla, Finland, , 17-JUN-14 - 20-JUN-14 [Details]
(2012) New Speakers of Minority Languages: A Dialogue
Walsh, J. & O'Rourke, B. (2012) ‘New Speakers of Irish: Shifting Identities and New Allegiances’ New Speakers of Minority Languages: A Dialogue Edinburgh University, Scotland, , 30-MAR-12 - 31-MAR-12 [Details]
(2012) Sociolinguistics Symposium 19
Walsh, J. (2012) ‘Language Legislation and Language Ideology in Ireland’ Sociolinguistics Symposium 19 Freie Universitaet Berlin, Germany, , 21-AUG-12 - 24-AUG-12 [Details]
(2012) Sociolinguistics Symposium 19
Walsh, J. & O'Rourke, B. (2012) ‘New speakers of Irish: Shifting Identities and New Allegiances’. Lecture as part of panel “New Speakers in the City Sociolinguistics Symposium 19 Freie Universitaet Berlin, Germany, , 21-AUG-12 - 24-AUG-12 [Details]
(2010) Sociolinguistics Symposium 18, University of Southampton
Walsh, J. (2010) ‘The implementation of language legislation and the 20 Year Strategy for the Irish Language’. Lecture as part of panel “Legislation, rights and ideology: language policy in Ireland, Wales, Scotland and Canada” Sociolinguistics Symposium 18, University of Southampton [Details]
(2009) Lecture as part of panel “Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada” at conference Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges, University of Limerick
Walsh, J. (2009) ‘Language legislation, policy and governance: Ireland’s Official Languages Act 2003’ Lecture as part of panel “Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada” at conference Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges, University of Limerick [Details]
(2009) Lecture at workshop Official Language Regulation and Promotion in the UK and Ireland
Walsh, J. (2009) Language legislation in Ireland: a language policy perspective Lecture at workshop Official Language Regulation and Promotion in the UK and Ireland Cardiff University, , 27-MAY-09 [Details]
(2009) Lecture as part of panel 'Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada' at conference Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges
Walsh, J. (2009) Language legislation, policy and governance: Ireland's Official Languages Act 2003 Lecture as part of panel 'Language Planning and Legislation: Insights from Ireland, Scotland, Wales and Canada' at conference Language Policy and Language Learning: New Paradigms and New Challenges University of Limerick, , 18-JUN-09 [Details]
(2009) Lecture on development of new Irish language syllabus at meeting of university network on teaching of Irish
Walsh, J., Nic Eoin, M. (2009) Léargas ar an Meitheal um Theagasc na Gaeilge ar an Tríú Leibhéal Lecture on development of new Irish language syllabus at meeting of university network on teaching of Irish National University of Ireland, Maynooth, , 13-MAR-09 [Details]
(2009) Presentation at meeting of Support Network, Oifig an Choimisinéara Teanga
Walsh, J. (2009) Cumas Teanga, Úsáid Teanga agus an Tairiscint Ghníomhach Presentation at meeting of Support Network, Oifig an Choimisinéara Teanga Dublin, , 17-JUN-09 - 24-JUN-09 [Details]
(2008) Governance and Democratic Participation within Linguistic and National Minorities
Walsh, J., Dunbar, R.. (2008) La participation démocratique et la politique linguistique minoritaire au niveau local : les cas étranges de l'Irlande et de l'Écosse Governance and Democratic Participation within Linguistic and National Minorities University of Ottawa, Canada, , 01-MAY-08 - 03-MAY-08 [Details]
(2008) Sociolinguistics Symposium 17
Walsh, J., McLeod, W. (2008) Language legislation and bilingual service provision in Ireland and Scotland Sociolinguistics Symposium 17 Amsterdam, , 04-APR-08 - 06-APR-08 [Details]
(2007) 7th Language and Politics Symposium
Walsh, J., McLeod, W. (2007) Official language legislation and language revitalisation in Ireland and Scotland 7th Language and Politics Symposium Queen's University, Belfast, , 07-NOV-07 - 09-NOV-07 [Details]
(2006) Comhdháil Litríocht agus Chultúr na Gaeilge
Walsh, J. (2006) Mapáil na Gaeltachta: ó Choimisiún na Gaeltachta go dtí an teicneolaíocht dhigiteach Comhdháil Litríocht agus Chultúr na Gaeilge NUI Galway, , 13-OCT-06 [Details]
(2006) Sociolinguistics Symposium 16
Walsh, J., Ó Laoire, M. (2006) The current state of Irish: proposals for a sociolinguistic survey leading to an integrated language planning model Sociolinguistics Symposium 16 University of Limerick, , 06-JUL-06 - 08-JUL-06 [Details]
(2006) Language Law and Language Rights Conference
Walsh, J., McLeod, W. (2006) An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and community language revitalisation in Ireland and Scotland Language Law and Language Rights Conference NUI Galway, , 14-JUN-06 - 17-JUN-06 [Details]
(2006) Paper at 2006 Conference of Irish Geographers
Walsh, J., McCarron, S. (2006) Spatial Evolution of the Gaeltacht Paper at 2006 Conference of Irish Geographers University College, Dublin, , 05-MAY-06 - 07-MAY-06 [Details]
(2005) 4th Mercator International Symposium - Translation of Culture, Culture of Translation: Languages in Film, Television and Literature
Walsh, J., O'Connell, E. (2005) Translation and Language Planning in Ireland: Opportunities and Challenges 4th Mercator International Symposium - Translation of Culture, Culture of Translation: Languages in Film, Television and Literature Dublin City University, , 26-OCT-05 - 28-OCT-05 [Details]
(2004) Paper at conference Contested Terrains: the Local and the Global, Dublin City University
Walsh, J. (2004) Language and socio-economic development: experiences from the Scottish Gàidhealtachd and the Irish Gaeltacht Paper at conference Contested Terrains: the Local and the Global, Dublin City University [Details]

Conference Contributions

  Year Publication
(2017) International Symposium on Bilingualism 11,
John Walsh & Rosemary Day (2017) Irish language community radio as an alternative public space for new speakers. [Conference Paper], International Symposium on Bilingualism 11, Limerick, Ireland , 11-JUN-17 - 15-JUN-17. [Details]
(2017) International Symposium on Bilingualism 11,
John Walsh (2017) The role of emotions in the trajectories of “new speakers” of Irish. [Conference Paper], International Symposium on Bilingualism 11, Limerick, Ireland , 11-JUN-17 - 15-JUN-17. [Details]
(2017) International Symposium on Bilingualism,
John Walsh (2017) Panel entitled 'New Speakers of Minority Languages: Negotiating Access and Legitimacy'. [Workshop chair], International Symposium on Bilingualism, Limerick, Ireland , 11-JUN-17 - 15-JUN-17. [Details]
(2013) Comhdháil na nDéise,
Walsh, J. (2013) ‘Athchuairt ar Bhreac-Ghaeltacht na nDéise: fianaise stairiúil ar athrú teanga agus ar idé-eolaíocht teanga’. [Keynote Address], Comhdháil na nDéise, Waterford Institute of Technology , 26-APR-13 - 27-APR-13. [Details]
(2006) Sociolinguistics Symposium 16,
Walsh, J., Ó Laoire, M. (2006) Language Planning in Ireland: towards an integrated model. Sociolinguistics Symposium 16 University of Limerick. [International Refereed Conference], Sociolinguistics Symposium 16, University of Limerick , 22-JUN-06 - 23-JUN-06. [Details]
(2004) Rannsachadh na Gàidhlig 2,
Walsh, J. (2004) Language planning and socio-economic development: a view from Ireland. [International Refereed Conference], Rannsachadh na Gàidhlig 2, Edinburgh , 24-JUL-04. [Details]
(2013) Opening New Lines of Communication in Applied Linguistics: annual conference of British Association for Applied Linguistics,
Walsh, J. (2013) ‘New speakers of Irish: proficiency, ideology and authenticity’. [Conference Organising Committee Chairperson], Opening New Lines of Communication in Applied Linguistics: annual conference of British Association for Applied Linguistics, Heriot-Watt University, Scotland , 06-SEP-13 - 08-SEP-13. [Details]
(2012) Sociolinguistics Symposium 19,
Walsh, J. (2012) Chaired panel “In the Shadow of Empire: Language Legislation and Language Policy in Canada, Scotland, Wales and Ireland”. [Chaired Session], Sociolinguistics Symposium 19, Freie Universitaet Berlin, Germany , 21-AUG-12 - 24-AUG-12. [Details]
(2011) Language and Identity Symposium,
Walsh, J. (2011) ‘Pushing an open door? Language policy at an Irish university’. [Invited Lecture], Language and Identity Symposium, Tartu, Estonia , 20-OCT-11 - 21-OCT-11. [Details]
(2010) Engagement, gouvernance et économie (Engagement, governance and economy),
Walsh, J. (2010) ‘L’irlandais et le développement économique en Irlande’ (Irish and economic development in Ireland). [Invited Lecture], Engagement, gouvernance et économie (Engagement, governance and economy), Ottawa, Canada , 24-AUG-10 - 25-AUG-10. [Details]
(2009) International Perspectives on Community Governance and Linguistic Minorities,
Walsh, J. (2009) ‘Les savoirs de la gouvernance communautaire en Irlande : le cas de l’irlandais’ [‘Knowledge of community governance in Ireland: the case of the Irish language’. [Conference Organising Committee Chairperson], International Perspectives on Community Governance and Linguistic Minorities, University of Ottawa, Canada , 13-NOV-09 - 14-NOV-09. [Details]

Published Reports

  Year Publication
(2018) Discussion paper on Irish language radio broadcasting.
John Walsh & Rosemary Day (2018) Discussion paper on Irish language radio broadcasting. NUI Galway & Mary Immaculate College, UL, Galway. [ARAN Link] [Details]
(2015) Research Report on New Speakers of Irish prepared for Foras na Gaeilge.
Walsh, J., O'Rourke, B. & Rowland, H. (2015) Research Report on New Speakers of Irish prepared for Foras na Gaeilge. Foras na Gaeilge, Dublin. [Details]
(2015) Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge arna hullmhú d'Fhoras na Gaeilge.
Walsh, J., O'Rourke, B. & Rowland, H. (2015) Tuarascáil Taighde ar Nuachainteoirí na Gaeilge arna hullmhú d'Fhoras na Gaeilge. Foras na Gaeilge, Baile Átha Cliath. [Details]

Other Journals

  Year Publication
(2015) 'Nuachainteoirí Gaeilge – in Éirinn agus thar lear'
John Walsh (2015) 'Nuachainteoirí Gaeilge – in Éirinn agus thar lear' Ceiliúradh an Bhlascaoid 18: Saibhreas agus Dán na Teanga, 18 :49-63. [Details]

Edited Books

  Year Publication
(2016) Ag Siúl an Bhealaigh Mhóir: Aistí in Ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil.
Walsh, J. & Ó Muircheartaigh, P (Ed.). (2016) Ag Siúl an Bhealaigh Mhóir: Aistí in Ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil Ag Siúl an Bhealaigh Mhóir: Aistí in Ómós don Ollamh Nollaig Mac Congáil. Baile Átha Cliath: Leabhair COMHAR. [Details]
(2008) TG4@10: Deich mBliana de TG4/Ten Years of TG4. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta [book to mark 10th anniversary of Irish television channel TG4].
O’Connell, E., Walsh, J. & Denvir, G. (eds.) (Ed.). (2008) TG4@10: Deich mBliana de TG4/Ten Years of TG4. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta [book to mark 10th anniversary of Irish television channel TG4] TG4@10: Deich mBliana de TG4/Ten Years of TG4. Indreabhán: Cló Iar-Chonnachta [book to mark 10th anniversary of Irish television channel TG4]. Indreabhán, Galway: Cló Iar-Chonnachta. [Details]

Article

  Year Publication
(2018) 'An Gael agus an Raidió: Craoltóireacht na Gaeilge tar éis Bhunú an Stáit'.
John Walsh (2018) 'An Gael agus an Raidió: Craoltóireacht na Gaeilge tar éis Bhunú an Stáit'. Baile Átha Cliath: Article [ARAN Link] [Details]

Book Review

  Year Publication
(2011) Review of Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach by Ríona Nic Congáil. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, Volume 63.
Walsh, J. (2011) Review of Úna Ní Fhaircheallaigh agus an Fhís Útóipeach Ghaelach by Ríona Nic Congáil. Journal of the Galway Archaeological and Historical Society, Volume 63. Book Review [Details]

Conference Poster

  Year Publication
(2004) Foras Feasa na Fiontraíochta: the role of entrepreneurship in the Irish language sector. Paper at conference Contested Terrains: the Local and the Global, Dublin City University.
Ní Bhrádaigh, E., Walsh, J. (2004) Foras Feasa na Fiontraíochta: the role of entrepreneurship in the Irish language sector. Paper at conference Contested Terrains: the Local and the Global, Dublin City University. Conference Poster [Details]

Guest Lectures

  Year Publication
(2015) ‘Los nuevos hablantes de lenguas minorizadas: el gallego y el irlandés’ (New speakers of minoritised languages: Galician and Irish).
Walsh, J. & O'Rourke, B. (2015) ‘Los nuevos hablantes de lenguas minorizadas: el gallego y el irlandés’ (New speakers of minoritised languages: Galician and Irish). Guest Lectures [Details]
(2010) Language policy and language ideology: from the Official Languages Act to Ireland's twenty-year Strategy for the Irish Language'. Seminar hosted by the Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, Indiana.
Walsh, J. (2010) Language policy and language ideology: from the Official Languages Act to Ireland's twenty-year Strategy for the Irish Language'. Seminar hosted by the Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, Indiana. Keough-Naughton Institute for Irish Studies, University of Notre Dame, Indiana: Guest Lectures [Details]
(2009) Overview of Irish language policy since 1922. Workshop with students of Irish History, University of California, Santa Cruz.
Walsh, J. (2009) Overview of Irish language policy since 1922. Workshop with students of Irish History, University of California, Santa Cruz. University of California, Santa Cruz: Guest Lectures [Details]
(2008) The Irish language: community and status. Lecture to students of Irish Studies, Charles University, Prague.
Walsh, J. (2008) The Irish language: community and status. Lecture to students of Irish Studies, Charles University, Prague. Charles University, Prague: Guest Lectures [Details]
(2008) Forbairt theorainneacha na Gaeltachta ó bunaíodh an stát. Guest lecture on boundaries of Gaeltacht to School of Irish.
Walsh, J. (2008) Forbairt theorainneacha na Gaeltachta ó bunaíodh an stát. Guest lecture on boundaries of Gaeltacht to School of Irish. Department of Languages and Cultural Studies, University of Limerick: Guest Lectures [Details]
(2005) From industrial development to language planning? The evolution of Ireland's Gaeltacht development authority. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University.
Walsh, J. (2005) From industrial development to language planning? The evolution of Ireland's Gaeltacht development authority. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University. Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University: Guest Lectures [Details]
(2014) ‘Nuachainteoirí na Gaeilge: cleachtas, féiniúlacht, idé-eolaíocht’.
Walsh, J. (2014) ‘Nuachainteoirí na Gaeilge: cleachtas, féiniúlacht, idé-eolaíocht’. Guest Lectures [Details]
(2013) ‘New Speakers of Irish: Shifting Ideologies, Constructing Identities’.
Walsh, J. (2013) ‘New Speakers of Irish: Shifting Ideologies, Constructing Identities’. Guest Lectures [Details]
(2011) ‘Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Seminar to postgraduate students and staff, School of Modern Irish, University College Cork.
Walsh, J. (2011) ‘Athchuairt ar an mBreac-Ghaeltacht: fianaise stairiúil den athrú teanga i gCúige Mumhan’. Seminar to postgraduate students and staff, School of Modern Irish, University College Cork. Guest Lectures [Details]
(2011) ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh.
Walsh, J. (2011) ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh. Guest Lectures [Details]
(2011) Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha?’ Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle.
Walsh, J. (2011) Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha?’ Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle. Guest Lectures [Details]
(2010) ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic, University of Aberdeen.
Walsh, J. (2010) ‘Language ideologies, language policy and Ireland’s Official Languages Act 2003’. Seminar hosted by Department of Celtic, University of Aberdeen. Guest Lectures [Details]
(2010) ‘Legislating for Irish: the strains between policy and ideology in a minoritised language’. Seminar hosted by Department of Applied Linguistics and Center for Indian Education, Arizona State University.
Walsh, J. (2010) ‘Legislating for Irish: the strains between policy and ideology in a minoritised language’. Seminar hosted by Department of Applied Linguistics and Center for Indian Education, Arizona State University. Guest Lectures [Details]
(2009) ‘Governance, legislation, ideology: Irish language policy and the Official Languages Act 2003’. Symposium hosted by Departments of Linguistics and Celtic Studies, University of California, Berkeley.
Walsh, J. (2009) ‘Governance, legislation, ideology: Irish language policy and the Official Languages Act 2003’. Symposium hosted by Departments of Linguistics and Celtic Studies, University of California, Berkeley. Guest Lectures [Details]
(2008) ‘Na dúshláin a bhaineann le feidhmiú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’. Guest lecture on the MA sa Phleanáil Teanga (Language Planning), NUI Galway on the challenges of implementing the Official Languages Act.
Walsh, J. (2008) ‘Na dúshláin a bhaineann le feidhmiú Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003’. Guest lecture on the MA sa Phleanáil Teanga (Language Planning), NUI Galway on the challenges of implementing the Official Languages Act. Guest Lectures [Details]
(2007) ‘An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and community language revitalisation in Ireland’. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University.
Walsh, J. (2007) ‘An overcoat wrapped around an invisible man? Language legislation and community language revitalisation in Ireland’. Guest lecture at Department of Scottish and Celtic Studies, Edinburgh University. Guest Lectures [Details]

Invited Lectures

  Year Publication
(2011) ‘Pushing an open door? Language policy at an Irish university’. Speech at Language and Identity Symposium, University of Tartu, Estonia. Panellist at same event on language policy in European universities. Symposium held under the auspices of the Coimbra Group of European universities.
Walsh, J. (2011) ‘Pushing an open door? Language policy at an Irish university’. Speech at Language and Identity Symposium, University of Tartu, Estonia. Panellist at same event on language policy in European universities. Symposium held under the auspices of the Coimbra Group of European universities. Invited Lectures [Details]
(2011) ‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’. Speech at symposium An Stát, an Ghaeilge agus Muintir na Gaeilge: leas an Stáit, leas na Gaeilge? Dublin.
Walsh, J. (2011) ‘An Ghaeilge mar acmhainn forbartha in am na géarchéime’. Speech at symposium An Stát, an Ghaeilge agus Muintir na Gaeilge: leas an Stáit, leas na Gaeilge? Dublin. Invited Lectures [Details]
(2011) Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha? Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle.
Walsh, J. (2011) Cur chun cinn mionteanga agus forbairt shocheacnamaíoch: dhá aidhm chontrártha? Speech at seminar Regional Development in Minority Language Areas, Dingle. Invited Lectures [Details]
(2011) ‘An fhorbairt shocheacnamaíoch agus pobal na mionteanga’. Speech at Symposium in Language Planning, NUI Galway.
Walsh, J. (2011) ‘An fhorbairt shocheacnamaíoch agus pobal na mionteanga’. Speech at Symposium in Language Planning, NUI Galway. Invited Lectures [Details]
(2011) ‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam’. Presentation (with Prof. Máirín Nic Eoin) at annual symposium Léachtaí Cholm Cille, NUI Maynooth.
Walsh, J. (2011) ‘An Chanóin, an Caighdeán agus an Curaclam’. Presentation (with Prof. Máirín Nic Eoin) at annual symposium Léachtaí Cholm Cille, NUI Maynooth. Invited Lectures [Details]
(2010) L’irlandais et le développement économique en Irlande’. Participant in workshop Engagement, gouvernance et économie, University of Ottawa.
Walsh, J. (2010) L’irlandais et le développement économique en Irlande’. Participant in workshop Engagement, gouvernance et économie, University of Ottawa. Invited Lectures [Details]
(2007) Chaired panel ‘Reachtaíocht teanga: gnó do lucht léann na Gaeilge?’ and gave speech on same topic [language legislation]. Conference organised by Irish Language Committee, Royal Irish Academy, Dublin.
Walsh, J. (2007) Chaired panel ‘Reachtaíocht teanga: gnó do lucht léann na Gaeilge?’ and gave speech on same topic [language legislation]. Conference organised by Irish Language Committee, Royal Irish Academy, Dublin. Invited Lectures [Details]

Invited papers

  Year Publication
(2009) Les savoirs de la gouvernance communautaire en Irlande : le cas de l'irlandais. Participant in round table on International Perspectives on Community Governance and Linguistic Minorities.
Walsh, J. (2009) Les savoirs de la gouvernance communautaire en Irlande : le cas de l'irlandais. Participant in round table on International Perspectives on Community Governance and Linguistic Minorities. University of Ottawa, Canada: Invited papers [Details]
(2008) Ireland and the Isle of Man: language planning and policy. Annual Ned Maddrell Lecture.
Walsh, J. (2008) Ireland and the Isle of Man: language planning and policy. Annual Ned Maddrell Lecture. Isle of Man: Invited papers [Details]
(2007) Pleanáil Teanga: Ráiteas an Rialtais agus an Plean Forbartha Náisiúnta. An Ghaeilge agus Do Vóta.
Walsh, J. (2007) Pleanáil Teanga: Ráiteas an Rialtais agus an Plean Forbartha Náisiúnta. An Ghaeilge agus Do Vóta. Dublin: Invited papers [Details]
(2006) The influence of the Irish language on Ireland's socio-economic development. Speaker at conference Economic Development through Language: The Role of Communities, the State and Enterprise Initiatives.
Walsh, J. (2006) The influence of the Irish language on Ireland's socio-economic development. Speaker at conference Economic Development through Language: The Role of Communities, the State and Enterprise Initiatives. Queen's University, Belfast: Invited papers [Details]
(2005) Language planning and socio-economic development in Ireland: towards an integrated framework?. Presentation at conference Language policies in Canada and Europe, University of Ottawa, Canada.
Walsh, J. (2005) Language planning and socio-economic development in Ireland: towards an integrated framework?. Presentation at conference Language policies in Canada and Europe, University of Ottawa, Canada. University of Ottawa, Canada: Invited papers [Details]
(2005) Ó Heilbhic go Heilsincí: Gaeltacht na nDéise i gcomhthéacs idirnáisiúnta teanga. Speech on language diversity and the Gaeltacht to summer school Tionól an tSamhraidh, organised by Waterford County Council and Waterford Institute of Technology.
Walsh, J. (2005) Ó Heilbhic go Heilsincí: Gaeltacht na nDéise i gcomhthéacs idirnáisiúnta teanga. Speech on language diversity and the Gaeltacht to summer school Tionól an tSamhraidh, organised by Waterford County Council and Waterford Institute of Technology. Invited papers [Details]

Pamphlet

  Year Publication
(2010) Ó Ishi go Hopi Boy: an troid in aghaidh dhíchuimhne na dteangacha dúchais in iardheisceart na Stát Aontaithe. Dublin: Coiscéim [pamphlet on the links between support for Irish and support for indigenous languages in the US].
Walsh, J. & Ó Laoire, L. (2010) Ó Ishi go Hopi Boy: an troid in aghaidh dhíchuimhne na dteangacha dúchais in iardheisceart na Stát Aontaithe. Dublin: Coiscéim [pamphlet on the links between support for Irish and support for indigenous languages in the US]. Pamphlet [Details]
(2004) An Teanga, an Cultúr agus an Fhorbairt: Cás na hÉireann agus Cás na Gaeilge. Dublin: Coiscéim (series editor: Prof. Máirtín Ó Murchú) [occasional paper on theoretical framework linking language and socio-economic development].
Walsh, J. (2004) An Teanga, an Cultúr agus an Fhorbairt: Cás na hÉireann agus Cás na Gaeilge. Dublin: Coiscéim (series editor: Prof. Máirtín Ó Murchú) [occasional paper on theoretical framework linking language and socio-economic development]. Pamphlet [Details]

Non Published Reports

  Year Publication
(2010) Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn. Tuarascáil taighde do Chonradh na Gaeilge [language planning proposals for village near Galway City].
Walsh, J. & Rowland, H. (2010) Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn. Tuarascáil taighde do Chonradh na Gaeilge [language planning proposals for village near Galway City]. Non Published Reports [Details]
(2009) Tuarascáil taighde do Chonradh na Gaeilge. Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn.
Walsh, J., Rowland, H. (2009) Tuarascáil taighde do Chonradh na Gaeilge. Moltaí maidir le Plean Teanga do Mhaigh Cuilinn. Non Published Reports [Details]