Dr. Liam Ó Haisibéil

B.A., M.A., Ph.D.

Contact Details

Léachtóir / Lecturer
Gaeilge
Seomra 117
Áras na Gaeilge
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Bóthar na hOllscoile
Gaillimh, Éire

T: +353 91 492 578
E: liam.ohaisibeil@oegaillimh.ie
W: Twitter: @ainmeolai
 
researcher

Biography

Is Léachtóir le Gaeilge é an Dr Liam Ó hAisibéil i Scoil na dTeangacha, na Litríochtaí agus na gCultúr in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Bronnadh sparánacht taighde ón gCrannchur Náisiúnta air sa bhliain 2008, chun taighde a dhéanamh ar logainmneacha Chontae Ros Comáin. Bhain sé céim PhD amach i bhfianaise an taighde sin in 2013. Bhí Liam fostaithe cheana ag Ollscoil Luimnigh (2010-2011); mar scoláire Fhondúireacht Ollscoile na hÉireann-Cheanada ag Ollscoil Mhuire Naofa in Halifax, Ceanada (2013-2014); agus mar Léachtóir le Gaeilge ag Coláiste San Aingeal, Sligeach (2014-2015). Tá tréimhsí taighde caite aige leis an Tionscadal Locus ag Coláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus ag Ollscoil Cambridge, Sasana. Bhí sé ina thaighdeoir ar shloinnte Éireannacha don tionscadal foclóireachta Family Names of Britain and Ireland  ag University of the West of England, Briostó, ó 2013-2016.
Múineann Liam cúrsaí sa litríocht mheánaoiseach, san ainmeolaíocht, agus sna healaíona dúchasacha. Tá spéis ar leith aige i logainmneacha agus sloinnte, agus in ábhar a bhaineann leis na réimsí sin i dtraidisiún lámhscríbhinní na hÉireann, m.sh. annála, tráchtais ghinealais srl. Is comhúdar é, i dteannta leis an Dr Kay Muhr, ar an bhfoclóir Dictionary of Family Names of Ireland (le foilsiú ag Oxford University Press).

Dr. Liam Ó hAisibéil is a Lecturer in Irish in the School of Languages, Literatures and Cultures at the National University of Ireland, Galway. In 2008, he was awarded a National Lottery research bursary by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht to undertake his doctoral degree research on Irish place-names, which was completed in 2013. Liam has worked at the University of Limerick (2010-2011); as an Ireland-Canada University Foundation Tutor at Saint Mary's University, Halifax, Canada (2013-2014); and as a Lecturer in Irish at St. Angela's College, Sligo (2014-2015). He spent periods of research with the Locus Project at University College, Cork, and at the Department of Anglo-Saxon, Norse and Celtic at Cambridge University, England. He was an Irish surnames consultant for the lexicographic project ‘Family Names of Britain and Ireland’ at the University of the West of England, Bristol from 2013-2016.
Liam teaches courses on medieval literature, onomastics, and on the indigenous arts at NUI Galway, and is particularly interested in place-names and surnames research, and in material relating to these areas in the Irish manuscript tradition. He is a co-author (with Dr. Kay Muhr) of the forthcoming Dictionary of Family Names of Ireland (to be published by Oxford University Press).

Research Interests

Ainmeolaíocht - logainmneacha, sloinnte, ainmneacha pearsanta, buafhocail aidiachtúla agus leasainmneacha na Gaeilge, ainmneacha sléibhe; béaloideas - traidisiún na scéalaíochta, ábhar Gaeilge i mBailiúchán na Scol; an tsibhialtacht Cheilteach agus forbairt na litríochta sa Ghaeilge.

Onomastics - place-names, surnames, personal names, adjectival epithets and nicknames in Irish, mountain names; folklore - folktale tradition, Irish-language material in Bailiúchán na Scol; Celtic Civilisation and the development of literature in Irish.

Conference Contributions

  Year Publication
(2016) 25th Annual Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland,
Ó hAisibéil, L. (2016) 'Morose and Mirthful: Adjectival epithets in Irish personal names'. [Conference Paper], 25th Annual Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland, National University of Ireland, Maynooth , 15-APR-16 - 18-APR-16. [Details]
(2015) Stones & Bones: Archaeology Academic Research Conference,
Ó hAisibéil, L. (2015) ‘Place-name Evidence for Archaeological Research’. [Invited Lecture], Stones & Bones: Archaeology Academic Research Conference, IT Sligo , 17-APR-15 - 17-APR-15. [Details]
(2014) Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge,
Ó hAisibéil, L. (2014) ‘Modartha agus Meirgeach: Buafhocail aidiachtúla in ainmneacha pearsanta na hÉireann sa séú haois déag’. [Conference Paper], Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 10-OCT-14 - 11-OCT-14. [Details]
(2014) International Council of Onomastic Sciences Congress, 2014,
Ó hAisibéil, L. (2014) ‘Guided by Gelling: Topographical element analysis in Irish place-names research’. [Conference Paper], International Council of Onomastic Sciences Congress, 2014, Glasgow, Scotland , 21-AUG-14 - 23-AUG-14. [Details]
(2014) Dalhousie Gaelic Colloquium,
Ó hAisibéil, L. (2014) 'Language Teaching at University: Gaelic in Ireland and Abroad'. [Conference Paper], Dalhousie Gaelic Colloquium, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada , 25-JAN-14 - 25-JAN-14. [Details]
(2012) Conference of Irish Geographers 2012,
Ó hAisibéil, L. (2012) ‘Logainmneacha Thuaisceart Ros Comáin: Aithint agus Anailís’/'The 
Place‐names
 of 
Northern 
Roscommon:
 Identification
 and
 Analysis'. [Conference Paper], Conference of Irish Geographers 2012, Trinity College, Dublin , 25-MAY-12 - 27-MAY-12. [Details]
(2012) 21st Annual Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland,
Ó hAisibéil, L. (2012) Conference on place-names and personal names in Ireland and Britain. [Conference Organising Committee Member], 21st Annual Spring Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland, Athenry, Co. Galway , 30-MAR-12 - 02-APR-12. [Details]
(2011) Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge,
Ó hAisibéil, L. (2011) ‘Úsáid GIS d’fhonn anailís a dhéanamh ar Eilimintí Topagrafacha i Logainmneacha’. [Conference Paper], Comhdháil ar Chultúr agus ar Litríocht na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh , 07-OCT-11 - 08-OCT-11. [Details]
(2011) XIV Comhdháil Idirnáisiúnta sa Léann Ceilteach,
Ó hAisibéil, L. (2011) ‘Úsáid Léarscáiliú GIS i ngrinn-anailís ar Eilimintí Logainmníocha na hÉireann’. [Conference Paper], XIV Comhdháil Idirnáisiúnta sa Léann Ceilteach, Ollscoil Mhá Nuad , 01-AUG-11 - 05-AUG-11. [Details]
(2011) Dáil Thuamhan: Saíocht agus Teanga na Gaeilge,
Ó hAisibéil, L. (2011) ‘Gnéithe de Thaighde ar Logainmneacha in Éirinn’. [Invited Paper], Dáil Thuamhan: Saíocht agus Teanga na Gaeilge, Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach , 04-MAR-11 - 04-MAR-11. [Details]
(2009) Annual Autumn Lecture of the Ulster Place-names Society,
Ó hAisibéil, L. (2009) The Place-names of Northern Roscommon. [Invited Lecture], Annual Autumn Lecture of the Ulster Place-names Society, Queen's University, Belfast , 26-NOV-09 - 26-NOV-09. [Details]
(2009) 2nd International Conference on the Early Medieval Toponymy of Ireland and Scotland,
Ó hAisibéil, L. (2009) Conference on the earliest strata of Irish and Scottish place-names. [Conference Organising Committee Member], 2nd International Conference on the Early Medieval Toponymy of Ireland and Scotland, Queen's University, Belfast , 13-NOV-09 - 14-NOV-09. [Details]
(2009) 2nd International Conference on the Early Medieval Toponymy of Ireland and Scotland,
Ó hAisibéil, L. (2009) ‘The Boldly Odd Hills of Northern Roscommon’. [Conference Paper], 2nd International Conference on the Early Medieval Toponymy of Ireland and Scotland, Queen's University, Belfast , 12-NOV-09 - 14-NOV-09. [Details]
(2008) XVII Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland,
Ó hAisibéil, L. (2008) ‘Aspects of research on townland names in County Roscommon’. [Conference Paper], XVII Annual Conference of the Society for Name Studies in Britain & Ireland, University of Edinburgh, Scotland , 04-APR-08 - 07-APR-08. [Details]

Other Journals

  Year Publication
(2009) 'Bunachar Logainmneacha na hÉireann/The Placenames Database of Ireland'
Ó hAisibéil, L. (2009) 'Bunachar Logainmneacha na hÉireann/The Placenames Database of Ireland' Journal of the County Roscommon Historical and Archaeological Society, 11 :34-37. [Details]

Conference Poster

  Year Publication
(2012) Synergy 2012.
Ó hAisibéil, L. (2012) Synergy 2012. Conference Poster [Details]

Consultancy

  Year Publication
(2016) The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland.
Ó hAisibéil, L. (2016) The Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland. Oxford: Consultancy [DOI] [Details]

Invited Lectures

  Year Publication
(2017) Interpreting Cultural Landscapes: Placenames and Landscape Memory.
Ó hAisibéil, L. (2017) Interpreting Cultural Landscapes: Placenames and Landscape Memory. Invited Lectures [Details]
(2017) Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige: Logainmneacha Chonamara.
Ó hAisibéil, L. (2017) Cumann Seanchais agus Staire Chois Fharraige: Logainmneacha Chonamara. Invited Lectures [Details]
(2013) Muckanaghederdauhaulia: Decoding Irish names of places.
Ó hAisibéil, L. (2013) Muckanaghederdauhaulia: Decoding Irish names of places. Invited Lectures [Details]
(2013) Irish Folklore.
Ó hAisibéil, L. (2013) Irish Folklore. Invited Lectures [Details]
(2012) Slógadh Eachtaí 2012: Ag caomhnú ár nOidhreachta.
Ó hAisibéil, L. (2012) Slógadh Eachtaí 2012: Ag caomhnú ár nOidhreachta. Invited Lectures [Details]

Invited Seminars

  Year Publication
(2017) Reading Lists: Delivering what students need to read.
Ó hAisibéil, L. (2017) Reading Lists: Delivering what students need to read. Invited Seminars [Details]
(2016) Bristol Centre for Linguistics Seminar Series.
Ó hAisibéil, L. (2016) Bristol Centre for Linguistics Seminar Series. Invited Seminars [Details]
(2012) Seimineár ar Litríocht agus an Cultúr Béil.
Ó hAisibéil, L. (2012) Seimineár ar Litríocht agus an Cultúr Béil. Invited Seminars [Details]

Invited Review Articles

  Year Publication
(2013) Review of Logainmneacha na hÉireann III: cluain i logainmneacha Co. Thiobraid Árann by Pádraig Ó Cearbhaill.
Ó hAisibéil, L. (2013) Review of Logainmneacha na hÉireann III: cluain i logainmneacha Co. Thiobraid Árann by Pádraig Ó Cearbhaill. Invited Review Articles [Details]
(2012) Review of Historical Dictionary of Gaelic Placenames / Foclóir Stairiúil Áitainmneacha na Gaeilge, Fascicle/Fascúl 4 (Ceall Ghabhann-Cláiríne) by Pádraig Ó Riain, Diarmuid Ó Murchadha, Kevin Murray.
Ó hAisibéil, L. (2012) Review of Historical Dictionary of Gaelic Placenames / Foclóir Stairiúil Áitainmneacha na Gaeilge, Fascicle/Fascúl 4 (Ceall Ghabhann-Cláiríne) by Pádraig Ó Riain, Diarmuid Ó Murchadha, Kevin Murray. Invited Review Articles [ARAN Link] [Details]
(2012) Review of Bibliography of Publications on Irish Placenames by Donna Thornton and Kevin Murray.
Ó hAisibéil, L. (2012) Review of Bibliography of Publications on Irish Placenames by Donna Thornton and Kevin Murray. Invited Review Articles [ARAN Link] [Details]
(2011) Review of Aesop i gConamara by Nollaig Mac Congáil.
Ó hAisibéil, L. (2011) Review of Aesop i gConamara by Nollaig Mac Congáil. Invited Review Articles [ARAN Link] [Details]

Magazine Article

  Year Publication
(2011) Hags, hounds and hornless cows: Decoding Irish mountain names.
Aspell, L. (2011) Hags, hounds and hornless cows: Decoding Irish mountain names. Magazine Article [Details]

Radio Presentation

  Year Publication
(2017) Irish Surnames in the Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland.
Ó hAisibéil, L.; Muhr, K. (2017) Irish Surnames in the Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland. Radio Presentation [Details]

Honours and Awards

  Year Title Awarding Body
2013 Sparánacht Fhondúireacht Ollscoile Éireann agus Ceanada (ICUF) Ireland Canada University Foundation
2010 ALIVE Certificate - NUI Galway Presidential Award for Volunteering National University of Ireland, Galway
2008 Sparánacht Cholmcille Éirinn 's Alba Foras na Gaeilge/Bòrd na Gàidhlig
2008 Sparánacht na Dáimhe - Socrúcháin Taighde Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
2007 Sparánacht Taighde (2007-2012) An Crannchur Náisiúnta (An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta)
2003 Scoláireacht na Roinne Oideachais An Roinn Oideachais agus Eolaíochta

Professional Associations

  Association Function From / To
Society for Name Studies in Britain & Ireland Committee Member 04-APR-08 / 01-APR-19
Irish Texts Society Gnáthbhall/Member 01-JAN-17 /
Galway Archaeological and Historical Society Gnáthbhall/Member 01-JAN-11 /

Committees

  Committee Function From / To
Teaching and Learning Committee, School of Languages, Literatures and Cultures (NUIG) Chairperson 08-JAN-17 /
Society for Name Studies in Britain & Ireland Committee Member 17-APR-16 / 01-APR-19
Graduate Research Committee Gnáthbhall/Member 17-AUG-15 /

Employment

  Employer Position From / To
Coláiste San Aingeal, Sligeach Léachtóir le Gaeilge 01-SEP-14 / 01-MAY-15
National University of Ireland, Galway Course Lecturer 05-JUL-10 / 25-JUL-14
Saint Mary's University, Halifax Teagascóir ICUF 30-AUG-13 / 30-MAY-14
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Cúntóir Taighde 03-JUN-13 / 31-JUL-13
Ollscoil Luimnigh Cúntóir Teagaisc le Gaeilge 30-AUG-10 / 30-JUN-11
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Teagascóir 03-SEP-07 / 01-MAY-09

Education

  Year Institution Qualification Subject
2013 Ollscoil na hÉireann, Gaillimh PhD Nua-Ghaeilge
2006 Ollscoil na hÉireann, Gaillimh BACHELOR OF ARTS Gaeilge & Staidéir Shíceolaíochta

Languages

  Language
Gaeilge
Irish
English

Community Engagement

  Title Type From / To
Outreach Ceardlann Meánscoile ar Logainmneacha 06-SEP-12 / 06-SEP-12

Other Activities

  Description

I was an Irish surnames consultant for the recently published 'Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland', (Oxford University Press; 2016). Ba chomhairleoir sloinnte na hÉireann mé ar thionscadal foclóireachta a dhírigh ar bhrí, ar bhunús, ar dháileadh agus ar shamplaí luatha de c. 60,000 sloinne sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn. Bhí breis ar 5,000 sloinne Éireannach sa tionscadal. D'fhoilsigh Oxford University Press an chéad eagrán den fhoclóir i bhfómhar 2016 faoin teideal 'Oxford Dictionary of Family Names in Britain and Ireland'. Tuilleadh eolais: https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-dictionary-of-family-names-in-britain-and-ireland-9780199677764?cc=ie&lang=en&

Teaching Interests

Logainmneacha, ainmneacha pearsanta agus sloinnte; stair, cultúr agus sochaí meánaoiseach na hÉireann; na healaíona dúchasacha; an béaloideas agus an fhéiniúlacht Ghaelach; traidisiún na lámhscríbhinní in Éirinn.

Place-names, personal names and surnames, medieval Irish history, culture and society; the indigenous arts, folklore and so-called Gaelic identity; the Irish manuscript tradition. 


Modules Taught

  Term/Year Module Title Module Code Subject / Desc
2016-2017 The Celtic Languages in the Modern World SG 219
2017-2018 Medieval Celtic Literature A SG 1100
2017-2018 Indigenous Arts Exploration NG 160
2017-2018 Medieval Irish Literature c. 700-1100 SG 215
2017-2018 Teanga na Gaeilge Clasaicí I NG 259
2017-2018 Logainmneacha na hÉireann NG 261
2017-2018 The Invention of the Celt: Concepts and Perspectives SG 311
2017-2018 Poets & Courts: Celtic Literature c. 1150-1400 SG 321
2017-2018 An Dúchas agus An Duine NG 6104
2017-2018 Teanga na Nua-Ghaeilge NG 6110

External Collaborators

  Name Organisation / Institute Country Description of Collaboration
Dr Kay Muhr Ulster Place-names Society NORTHERN IRELAND
Co-author of a new dictionary of Irish family names, to be published by Oxford University Press.