ASC Forms

 As of 1st Jan 2019 Additional Superannuation Contribution (ASC) has replaced PRD

ASC10 Form

The ASC10 form must be completed by an employee on commencement at NUI Galway with the exception of hourly paid employees.

Unlike PRD, ASC is based on pensionable pay, therefore this deduction is not applicable for hourly paid employees. 

 ASC12 Form

In certain circumstances a mid-year balancing mechanism should be carried out to allow an individual the benefit of the annual thresholds. In applying for a refund an employee is required to complete an ASC12 form accepting the terms and conditions of such a refund.

 

Annual Leave and Public Holiday Pay Request Form

Annual Leave & Public Holiday Pay Request Form

 

Change of Bank Details Form

Change of Bank Details Form

 

New Hourly Paid Employee Set Up Form

As of 1st Jan 2019, the PRD10 form is no longer relevant for hourly paid employees and should not be completed anymore.

New Hourly Paid Employee Set Up Form     (Amended Form V2.1 - 04/01/2019. Going forward please use the new version of this form)

For Further Information: Please see Hourly Paid Employees - New Hourly Paid Employees

This form must be completed by first time employees at NUI Galway who will only be paid on hourly timesheets and require a Payroll ID number to be processed via payroll.

 

Hourly Paid Employee Forms

As of 1st Jan 2019, the PRD10 form is no longer relevant for hourly paid employees and should not be completed anymore.

 Hourly Paid Teaching Staff Timesheet         

(Amended Form V2.31 - 04/01/2019. Going forward please use the new version of this form. If the old version was emailed to the Bureau do not email the new version with the same details as this is a duplication of payment)

This form must be completed for the following type of work:

Teaching / Tutorial / Related Academic Duties / Essay Correctors & Undergrad Demonstration / Teaching Evening Arts / Standard Invigilator / Assistant Chief Invigilator / Chief Invigilator / Scribe

 

Exam Correctors Timesheet                          

(Amended Form V3.15 - 04/01/2019. Going forward please use the new version of this form. If the old version was emailed to the Bureau do not email the new version with the same details as this is a duplication of payment)

This form must be completed for the following type of work:

Marking of Scripts / Correction of Orals, Practicals, Essays / Postgrad Dissertation / Minor Thesis / Major Thesis Corrections

 

Payroll Payment Timesheet                             

(Amended Form V1.16 - 04/01/2019. Going forward please use the new version of this form. If the old version was emailed to the Bureau do not email the new version with the same details as this is a duplication of payment)

This timesheet must only be used if your work is not covered by the type of work listed on the "Hourly Paid Teaching Staff Timesheet" and "Exam Correctors Timesheet".

Or if you are being paid for non hourly paid teaching work.

 

Tax Resident External & PhD Examiner Form

Amended Form V1.3 - 04/01/2019

This Timesheet must only be used if you are an External Examiner and you are a Tax Resident in Ireland.

 

Foirm ASC

Foirm ASC10 

 

Foirm ASC12

 

Foirm Chun Sonraí Bainc A Athrú 

Foirm chun Sonraí Bainc a athrú

 

Foirm um Shocrú Conartha d’Fhostaithe a Íoctar de réir na hUaire

Foirm um Shocrú Conartha d’Fhostaithe a Íoctar de réir na hUaire

(Foirm Leasaithe V2.1 - 04/01/2019. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Tuilleadh Eolais: Féach Fostaithe a Íoctar de réir na hUaire - Fostaithe Nua a Íoctar de réir na hUaire

Tá an fhoirm seo le líonadh ag fostaithe céaduaire in OÉ Gaillimh nach n-íocfar ach trí bhileoga ama de réir na huaire agus a mbeidh Uimhir Phárolla uathu chun go ndéanfar iad a phróiseáil ar an bpárolla.

 

Foirmeacha d’Fhostaithe a Íoctar de réir na hUaire

Bileog Ama do Chomhaltaí Foirne Teagaisc a Íoctar in aghaidh na hUaire(Foirm Leasaithe V2.31 - 04/01/2019. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Ní mór an Fhoirm seo a líonadh don chineál oibre seo a leanas:-

Léacht / Rang Teagaisc / Dualgais Acadúla Ghaolmhara / Ceartaitheoirí Aistí & Taispeántas Fochéime / Léachtóireacht ar Chúrsa Oíche sna Dána / Gnáthfheitheoir / Príomhfheitheoir Cúnta / Príomhfheitheoir / Scríobhaí

 

Bileog Ama Ceartaitheora(Foirm Leasaithe V3.15 - 04/01/2019. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Ní mór an Fhoirm seo a líonadh don chineál oibre seo a leanas:-

Marcáil Scripteanna / Marcáil Béaltrialacha, Ceartú Scrúduithe Praiticiúla, Aistí / Tráchtas Iarchéime / Miontráchtas / Mórcheartúcháin Tráchtais

 

Iarratais Íocaíochta (Don Oifig Párolla) (Foirm Leasaithe V1.16 - 04/01/2019. Ná húsáid leagan níos sine den fhoirm seo)

Níor cheart an bhileog ama seo a úsáid ach amháin nuair nach bhfuil do chineál oibre clúdaithe ar Bhileog Ama do Chomhaltaí Foirne Teagaisc a Íoctar in aghaidh na hUaire nó ar Bhileog Ama Ceartaitheora.

Nó má tá tú ag fáil íocaíochta ar theagasc nach n-íoctar in aghaidh na huaire. 

 

Foirm an Scrúdaitheora Sheachtraigh/PhD  

Foirm Leasaithe V1.3 - 04/01/2019

Níor cheart an bhileog ama seo a úsáid ach amháin más Scrúdaitheoir Seachtrach thú agus má tá cónaí ort, ó thaobh cúrsaí cánach de, in Éirinn.