Postgraduate Scholarships

NUI Galway has a generous package of scholarships, taught and research, across all disciplines. Expand the menus to find out more. 

Taught Postgraduate Scholarships 

NUI Galway has generous scholarships valued at €1,500 for students applying for full-time taught postgraduate courses. You will be eligible to apply if you have been accepted to a full-time taught course at NUI Galway, and have attained a first class honours (or equivalent) in a Level 8 primary degree. Full criteria  here. Online application form for the Scholarship Scheme (for entry 2020) will open in approx. April 2020.

Postgraduate Research Funding (CASS&CS accepting applications NOW)

Find out more about research funding opportunities. Also see the College of Arts, Social Sciences, & Celtic Studies ‌Galway Doctoral Scholarship Scheme 2019/20.

Postgraduate International Merit Scholarships Scheme

National University of Ireland, Galway is committed to attracting high calibre students from around the world. To this end, the University offers a range of based scholarships to students from a number of countries, in line with our strategic international priorities. Find out more. 

Galway Wind Park Scholarships 

20 scholarships available, if you are applying to NUI Galway for entry 2019. 50% of course fees covered. Your home address must be within 20km of Galway Wind Park. Details here, and application form here. FAQs here.  

Old and Middle Irish Scholarship

Scoláireacht an Ollaimh Gearóid Mac Eoin

This Scholarship was founded in 2015 to honour the contribution to Celtic scholarship, and to the National University of Ireland, Galway of Professor Emeritus Gearóid Mac Eoin, Professor of Old and Middle Irish and Celtic Philology from 1966 to 1994, and each scholarships is valued at €1,500.

Graduates who have achieved a First Class Honours BA degree in Irish, Welsh, Scottish Gaelic, or Celtic Studies, in Ireland or elsewhere, are eligible to apply. The Scholarship will be awarded on a competitivc basis to the First Class Honours graduate with the highest marks of those who apply in the particular year.

The Scholarship may be held with other Scholarships or Grants awarded by the University or by an external body. The Scholarship will be tenable only at the National University of Ireland, Galway for the full-time Taught MA in Old and Middle Irish, and only in the Session in which it is awarded.

You are required to register as a student of the University by the due registration date, and to remain registered until the end of the academic year in which the Scholarship is awarded. If the holder withdraws from the course for which she/he has registered before the end of the academic year, or fails to continue throughout the Scssion to meet the attendance and other requirements of the course, she/he will be required to repay to the University the whole or any part of the Scholarship as the Finance/ Resource Committee of Udarás na hOllscoile may decide.

Apply Now
Send a letter of application by 30 August  of the relevant academic year to: 

            Professor Máirín Ní Dhonnchadha
            Professor of Old and Middle Irish and Celtic Philology
            School of Humanities, NUI Galway
            mairin.nidhonnchadha@nuigalway.ie
            T: + 353 91 493 010 / 087-750-2095       

Scoláireacht an Ollaimh Gearóid Mac Eoin

Cuireadh Scoláireacht an Ollaimh Gearóid Mac Eoin ar bun sa bhliain 2015 mar aitheantas ar an gcomaoin a chuir Gearóid Mac Eoin, Ollamh Emeritus le Sean- agus Meán-Ghaeilge agus Teangeolaíocht Cheilteach, ar an Léann Ceilteach, le linn dó bheith fostaithe in Ollscoil na hÉireann Gaillimh sna blianta 1966–1994 agus ó shin i leith. Luach €1,500 a bheidh ar gach Scoláireacht. Is cead an Sparántacht a bheith sa bhreis ar aon Scoláireacht nó Deontas eile a bhronnfaidh an Ollscoil nó comhlachas seachtrach.

 Tionacht

Ní bheidh an Scoláireacht intionachta ach amháin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, don Máistreacht sa tSean- agus sa Mheán-Ghaeilge (trí Theagasc), agus don Seisiún a mbronnfar dó í.

 Coinníollacha an bhronnta

Clárú mar mhac léinn san Ollscoil faoin ndáta cláraithe cuí, agus bheith cláraithe go dtí deireadh na bliana acadúla dá mbronnfar an Scoláireacht.

Má éiríonn an sealbhóir as an gcúrsa ar chláraigh sé/sí dó roimh dheireadh na bliana acadúla, nó má theipeann air/uirthi na coinníollacha a bhaineann le freastal, nó coinníollacha eile ar bith a ghabhann leis an gcúrsa, a chomhlíonadh i rith an tSeisiúin, iarrfar air/uirthi cuid den Scoláireacht, nó an t-iomlán, a aisíoc leis an Ollscoil, de réir mar a thogróidh Coiste Airgeadais/Acmhainní Údarás na hOllscoile.

 An bonn ar a mbronnfar

Táthar siúd a bhfuil céim BA Chéad Onóracha acu sa Ghaeilge, sa Bhreatnais, i nGáidhlig na hAlban, nó sa Léann Ceilteach, in Éirinn nó i dtír eile, i dteideal cur isteach ar an Scoláireacht.  Bronnfar í ar bhonn iomaíoch ar an gcéimí Chéad Onóracha is airde marcanna díobh siúd a chuireann isteach ar an Scoláireacht in aon bhliain faoi leith.

 Modh iarratais

Scríobh litir iarratais faoi 30 Lúnasa den bhliain acadúil chuí go dtí:

            An tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha,
            Ollamh le Sean- agus Meán-Ghaeilge agus Teangeolaíocht Cheilteach,
            Scoil na nDaonnachtaí, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
            mairin.nidhonnchadha@nuigalway.ie
            T: + 353 91 493 010 / 087-750-2095    

Sparánachtaí COGG / MGO 

Tá Sparánachtaí, maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) á dtairiscint d’Iarchéimithe Eolaíochta, Mata & Teangacha na Mór-Roinne le tabhairt faoin Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO) in Ollscoil na hÉireann Gaillimh. Le freastal ar an nganntanas múinteoirí sna hábhair seo, in iarbhunscoileanna a dhéanann teagasc trí mheán na Gaeilge, atá na sparánachtaí seo á gcur ar fáil. Bronnfar sparánacht €2,000 sa mbliain ar na  hiarratasóirí rathúla.

Tuilleadh eolais:
Sinéad Ní Ghuidhir, Scoil an Oideachais, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
T: +353 91 493 711 | +353 91 492 861
R: sineadnighuidhir@nuigalway.ie

MHSc/PDip Health Sciences (Children’s Palliative/ Complex Care)

Scholarship opportunity for this programme is available via the Victoria Thompson Scholarship Scheme. More information is available from Programme Director, Claire Quinn, E: claire.quinn@nuigalway.ie 

MSc (Clinical Research)—HRB Fellowship

The HRB-CRFG MSc Clinical Research Fellowship is awarded to assist a select number of graduate students entering the Clinical Research programme to gain experience in day-to-day clinical research activities. Information on this Fellowship is here.

MSc (Technology Management)

New scholarship to encourage female leadership. Information here.

Scoláireacht Mhic Dhonncha 

Is le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge a cuireadh Scoláireacht Mhic Dhonncha i gcuimhne ar Joe Mac Donncha (1953–2016), céimí de chuid na hOllscoile, a thug sársheirbhís do phobal na Gaeilge sna rólanna seo a leanas:

 •  Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael (1997–2000)
 • Cathaoirleach TG4 (2000–2004)
 • Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge (2002–2006)
 • Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (2006–2013)
 • Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim (2013–5)
 • Comhalta Boird, Foras na Gaeilge (2011–2015)
 • Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge (2015–6)

Luach €6,015 a bheidh ar gach scoláireacht agus bronnfar dhá scoláireacht.

Coinníollacha 

 • Beidh céimithe de chuid OÉ Gaillimh a bhain céad onóracha i scrúduithe na céime agus Léann an Aistriúcháin nó Gaeilge mar ábhair chéime acu i dteideal cur isteach ar an scoláireacht.
 • Is ar bhonn iomaíoch a bhronnfar an scoláireacht ar mhac léinn máistreachta a bheidh ag gabháil den MA sa Léann Teanga i bhfianaise spéis Sheosaimh Mhic Dhonncha sa chruinneas teanga, san aistriúchán agus san fhoclóireacht go háirithe.
 • Má dhéantar an scoláireacht a bhronnadh ar mhac léinn páirtaimseartha, déanfar an scoláireacht a íoc ina dhá ghála bhliantúla de €3,008 in imeacht dhá sheisiún acadúla, faoi réir dhul chun cinn sásúil shealbhóir na scoláireachta.

Scoláireacht Mhic Dhonncha (1953–2016)

Is le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge a cuireadh Scoláireacht Mhic Dhonncha ar bun sa bhliain 2017 i gcuimhne ar Joe MacDonncha (1953–2016), céimí de chuid na hOllscoile, a thug sársheirbhís do phobal na Gaeilge sna rólanna seo a leanas: 

 • Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael (1997–2000)
 • Cathaoirleach TG4 (2000–2004)
 • Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge (2002–2006)
 • Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (2006–2013)
 • Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim (2013–5)
 • Comhalta Boird, Foras na Gaeilge (2011–2015)
 • Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge (2015–6)

Luach €6,015 a bheidh ar gach scoláireacht agus bronnfar dhá scoláireacht.

Coinníollacha

Beidh céimithe de chuid OÉ Gaillimh a bhain céad onóracha i scrúduithe na céime agus Léann an Aistriúcháin nó Gaeilge mar ábhair chéime acu i dteideal cur isteach ar an scoláireacht.

Is ar bhonn iomaíoch a bhronnfar an scoláireacht ar mhac léinn máistreachta a bheidh ag gabháil den MA sa Léann Teanga i bhfianaise spéis Sheosaimh Mhic Dhonncha sa chruinneas teanga, san aistriúchán agus san fhoclóireacht go háirithe.

Sa chás go mbeidh céimithe ar chómharcanna beifear i dtuilleamaí na marcanna ar mhodúil aistriúcháin agus/nó modúil teanga le hidirdhealú a dhéanamh ar iarrthóirí cáilithe.

Má dhéantar an scoláireacht a bhronnadh ar mhac léinn páirtaimseartha, déanfar an scoláireacht a íoc ina dhá ghála bhliantúla de €3,008 in imeacht dhá sheisiún acadúla, faoi réir dhul chun cinn sásúil shealbhóir na scoláireachta.

Beidh an sparánacht seo de bhreis ar aon deontas, scoláireacht nó eile a bheidh ag an té a roghnófar.

Is é Stiúrthóir Cláir an MA sa Léann Teanga a bheidh freagrach as an scoláireacht a riaradh ó bhliain go bliain.

The Colm Ó hEocha Bursary 

This Bursary has been established in memory of Dr Colm Ó hEocha, President, NUI Galway (then University College Galway) 1975–1995. Dr. Ó hEocha had previously been the University’s first Professor of Biochemistry from 1963. He also served as the Chair of the New Ireland Forum, of the Science Council of Ireland, of the Arts Council and of the Interim Local Radio Commission. Dr. Ó hEocha was the recipient of honorary doctorates from Queen’s University Belfast, Dublin University, University of Limerick and Connecticut College.

The Bursary has a value of €3,000 and will be awarded annually to the NUI Galway graduate who has registered for a Taught Masters Programme in the University provided through Irish* and who has, in her/his primary degree taken at NUI Galway, obtained the highest overall percentage of those eligible.

The Bursary may be held with any other Grant, Scholarship of Bursary.

 *The Dean of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies will determine annually the list of eligible programmes.

 Sparánacht Choilm Uí Eocha

Bunaíodh an Sparánacht seo i gcuimhne an Dr Colm Ó hEocha, Uachtarán OÉ Gaillimh (Coláiste na hOllscoile Gaillimh ag an am) 1975–1995. Bhí an Dr Ó hEocha ar an gcéad Ollamh le Bithcheimic san Ollscoil sa bhliain 1963. Chomh maith leis sin bhí sé ina Ollamh ar Fhóram Nua-Éireann, ar Chomhairle Eolaíochta na hÉireann, ar an gComhairle Ealaíon agus ar an gCoimisiún Eatramhach Raidió Áitiúil. Bhronn Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Luimnigh agus Coláiste Connecticut céimeanna oinigh ar an Dr Ó hEocha.

Is fiú €3,000 an Sparánacht agus bronnfar é go bliantúil ar an gcéimí de chuid OÉ Gaillimh atá cláraithe ar Chlár Máistreachta Múinte san Ollscoil a chuirtear ar fáil trí mheán na Gaeilge* agus a bhfuil an céatadán foriomlán is airde bainte amach aige/aici, i measc na n-iarratasóirí incháilithe, ina b(h)unchéim in OÉ Gaillimh.

Is féidir an Sparánacht a fháil agus tú ag fáil aon Deontas, Scoláireacht nó Sparánacht eile.

* Cinnfidh Déan Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh liosta na gclár incháilithe gach bliain.

MSc Exercise Physiology & its Application in Therapy

Our MSc Exercise Physiology & its Application in Therapy course is eligible for a Sports Scholarship. Email Programme Director ananya.gupta@nuigalway.ie for more detail.  

LLB Law Graduate Scholarship Schemes 

NUI Galway has established a Taught Postgraduate LLB Scholarship Scheme to support and facilitate Law graduates wishing to register for the fulltime LLB programme in the academic year 2019/20. For further details please download this information document

Universities Ireland North/South Postgraduate Scholarships 

Universities Ireland are offering four scholarships to students who have been accepted to undertake a recognised Master’s degree or are entering the first year of a PhD programme at a university in the island of Ireland that is not in the same jurisdiction as the university where they have previously studied. More information here.

Government of Ireland Scholarships

Scholarships are open to students from outside the EU/EEA and provide an individual stipend of €10,000 and full fee waiver to 60 beneficiaries for one full year study on a (Bachelor), Master or PhD programme. Information here.

educations.com Taught Masters in Europe Scholarship

On offer a scholarship of up to €5000 to help cover tuition fees. The scholarship will be awarded for the autumn semester of 2020 and is open to students from any country who will be studying a Master’s degree abroad at a European university. More information here.

Scholarships for International Students

NUI Galway is committed to attracting high calibre students from around the world. To this end, the University offers a range of based scholarships to students from a number of countries, in line with our strategic international priorities.

Find out more

(Limited Programmes) Fees Scholarship Support

As a further effort to enhance access and participation opportunities for unemployed and low income groups, NUI Galway has approved a Scholarship Scheme to reduce fees for applicants in receipt of Job Seekers Benefit, Job Seekers Allowance, One-Parent Family Payment, Disability Allowance, Community Employment Scheme, Carer’s Allowance, or Social Insurance Contribution Credits, who wish to enrol for part-time degree, Diploma and Masters courses provided by the University, and who meet Department of Social Protection income thresholds.

The following programmes are currently covered under this scheme:

 • Master of Science in Technology Management
 • Master of Science in Software Engineering and Database Technologies
 • MSc in Leadership Development
 • Masters in Adult Learning and Development
 • Professional Diploma in Education (Further Education)
 • Masters in Adult Learning and Teaching
 • Diploma in Software Engineering
 • Diploma in Innovation Management
 • Diploma in Technology Commercialisation
 • Diploma in Adult Learning & Development

 

For further information visit http://nuigalway.ie/adult-learning/faqs/fees-funding-&-scholarships/

J.E. Cairnes School of Business & Economics Scholarships

MBA Scholarships
The J.E. Cairnes School of Business & Economics at NUI Galway has a number of different MBA Scholarships available. For further information on each, please visit relevant website here.

MSc Business Analytics Scholarship
NUI Galway is offering two Scholarships for the MSc in Business Analytics commencing September 2019; one scholarship up to the value of 50% of the EU tuition fees and one scholarship up to the value of 50% of the non-EU tuition fees. For more information on the scholarship application process, please email melissa.ohea@nuigalway.ie. Please note that to be considered for this merit-based scholarship, applicants must be accepted to their chosen programme and must complete a separate scholarship application form. 

MSc Corporate Finance Scholarships
NUI Galway is offering two Scholarships for the MSc in Corporate Finance; one scholarship up to the value of 50% of the EU tuition fees and one scholarship up to the value of 50% of the non-EU tuition fees. For more information on the scholarship application process, please email melissa.ohea@nuigalway.ie. Please note that to be considered for this merit-based scholarship, applicants must be accepted to their chosen programme and must complete a separate scholarship application form. 

MSc ISM Scholarship
NUI Galway is offering two Scholarships for the MSc in Information Systems Management; one scholarship up to the value of 50% of the EU tuition fees and one scholarship up to the value of 50% of the non-EU tuition fees. For more information on the scholarship application process, please email melissa.ohea@nuigalway.ie. Please note that to be considered for this merit-based scholarship, applicants must be accepted to their chosen programme and must complete a separate scholarship application form.

Scholarships and Funding for Adult Learning and Professional Development

Information on funding to support for your professional, part-time or evening course can be found here.

NUI Awards

These awards offer some scholarships at post-doctoral, postgraduate, and undergraduate level. 

Find out more.

Springboard Scheme

Full information on the Government's Springboard Courses scheme (free fees for postgraduate courses within the scheme) is online here.

Global Study Awards

The Global Study Awards recognises studying abroad as a positively life changing experience for many students, opening their minds to alternative ways of personal life and professional career, as well as promoting intercultural understanding and tolerance.

The Award prize will be applied toward the cost of tuition fees in the first instance, paid directly to the Higher Education Institution that the successful candidate will attend.

If tuition fees are below the maximum individual award fund of £10,000, the remaining funds may be allocated per diem for living costs for a maximum of 52 weeks starting from when the student first registered at the higher education institution. Awards are to a maximum value of £10,000 

Find out more. 

Postgrad Study Bursaries

If you are starting a postgraduate course in the academic year 2020–21 you are eligible to apply for a Postgrad Solutions Study Bursary. Each bursary is worth Stg £500 and they are open to students from anywhere in the world. Full information here.

Downloads

 • Postgraduate Prospectus 2020

  Postgraduate Prospectus 2020 PDF (20.6 MB)

 • Adult Learning Prospectus

  Adult Learning Prospectus PDF (3.4 MB)

 • A Level Quick Guide 2020

  A Level Quick Guide 2020 pdf (2 MB)

 • Quick Guide to Courses 2020

  Quick Guide to Courses 2020 PDF (2.4 MB)

 • QQI / FETAC Pathways Guide

  QQI / FETAC Pathways Guide PDF (45MB)