Postgraduate Scholarships

PG scholarships image
Above: Sinéad Shaughnessy, recent recipient of one of our €1,500 Taught Masters Scholarships. 

NUI Galway has a generous package of scholarships, taught and research, across all disciplines. Expand the menus below to find out more. 

Taught Postgraduate Scholarships

NUI Galway has generous scholarships valued at €1,500 for EU students applying for full-time taught postgraduate courses. You will be eligible if you have been accepted to a full-time taught course at NUI Galway, and have attained a first class honours (or equivalent) in a Level 8 primary degree. Full criteria here (for entry 2021). (The Scholarship Scheme is closed now; it will reopen in Spring 2022 to accept applications for entry 2022.)

Postgraduate Research Funding 

Find out more about research funding opportunities, including our flagship Hardiman PhD Scholarships. J.E. Cairnes School of Business & Economics, information here on School-specific: PhD Scholarships. Our sister College, Shannon College of Hotel Management, have recently launched a PhD scholarship (in the fields of Hospitality Hotel Management and/or Tourism Policy and Strategy), details here

Postgraduate International Scholarships

National University of Ireland, Galway is committed to attracting high calibre students from around the world. To this end, the University offers a range of based scholarships to students from a number of countries, in line with our strategic international priorities. Find out more

J.E. Cairnes School of Business & Economics Scholarships

MBA Scholarships
The J.E. Cairnes School of Business & Economics at NUI Galway has a number of different MBA Scholarships available. For further information on each, please visit relevant website here.

Postgraduate taught programme scholarships, EU and non-EU available
Merit-based postgraduate scholarships are available, for a range of J.E. Cairnes School of Business and Economics programmes and disciplines, for courses commencing September 2021. Learn more here.

PhD scholarships
J.E. Cairnes School of Business & Economics, information here on School-specific: PhD Scholarships.

Scholarships and Funding for Adult Learning and Professional Development

Information on funding to support for your professional, part-time or evening course can be found here.

NUI Galway University of Sanctuary scholarships

NUI Galway has a number of undergraduate and postgraduate scholarships available via its University of Sanctuary Scholarship Scheme. Applications opened on 28 June 2021. Full details here. Application information here.

Springboard & HCI Pillar 1 funded courses 

Full information on the Government's Springboard Courses scheme (funded fees for postgraduate courses within the scheme) is online here. See NUI Galway Springboard and HCI Pillar 1 courses in the scheme here.

Old and Middle Irish Scholarship

Scoláireacht an Ollaimh Gearóid Mac Eoin

This Scholarship was founded in 2015 to honour the contribution to Celtic scholarship, and to the National University of Ireland, Galway of Professor Emeritus Gearóid Mac Eoin, Professor of Old and Middle Irish and Celtic Philology from 1966 to 1994, and each scholarships is valued at €1,500.

Graduates who have achieved a First Class Honours BA degree in Irish, Welsh, Scottish Gaelic, or Celtic Studies, in Ireland or elsewhere, are eligible to apply. The Scholarship will be awarded on a competitivc basis to the First Class Honours graduate with the highest marks of those who apply in the particular year.

The Scholarship may be held with other Scholarships or Grants awarded by the University or by an external body. The Scholarship will be tenable only at the National University of Ireland, Galway for the full-time Taught MA in Old and Middle Irish, and only in the Session in which it is awarded.

You are required to register as a student of the University by the due registration date, and to remain registered until the end of the academic year in which the Scholarship is awarded. If the holder withdraws from the course for which she/he has registered before the end of the academic year, or fails to continue throughout the Scssion to meet the attendance and other requirements of the course, she/he will be required to repay to the University the whole or any part of the Scholarship as the Finance/ Resource Committee of Udarás na hOllscoile may decide.

Apply Now
Send a letter of application by 30 August  of the relevant academic year to: 

            Professor Máirín Ní Dhonnchadha
            Professor of Old and Middle Irish and Celtic Philology
            School of Humanities, NUI Galway
            mairin.nidhonnchadha@nuigalway.ie
            T: + 353 91 493 010 / 087-750-2095       

Scoláireacht an Ollaimh Gearóid Mac Eoin

Cuireadh Scoláireacht an Ollaimh Gearóid Mac Eoin ar bun sa bhliain 2015 mar aitheantas ar an gcomaoin a chuir Gearóid Mac Eoin, Ollamh Emeritus le Sean- agus Meán-Ghaeilge agus Teangeolaíocht Cheilteach, ar an Léann Ceilteach, le linn dó bheith fostaithe in Ollscoil na hÉireann Gaillimh sna blianta 1966–1994 agus ó shin i leith. Luach €1,500 a bheidh ar gach Scoláireacht. Is cead an Sparántacht a bheith sa bhreis ar aon Scoláireacht nó Deontas eile a bhronnfaidh an Ollscoil nó comhlachas seachtrach.

Tionacht

Ní bheidh an Scoláireacht intionachta ach amháin in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, don Máistreacht sa tSean- agus sa Mheán-Ghaeilge (trí Theagasc), agus don Seisiún a mbronnfar dó í.

Coinníollacha an bhronnta

Clárú mar mhac léinn san Ollscoil faoin ndáta cláraithe cuí, agus bheith cláraithe go dtí deireadh na bliana acadúla dá mbronnfar an Scoláireacht.

Má éiríonn an sealbhóir as an gcúrsa ar chláraigh sé/sí dó roimh dheireadh na bliana acadúla, nó má theipeann air/uirthi na coinníollacha a bhaineann le freastal, nó coinníollacha eile ar bith a ghabhann leis an gcúrsa, a chomhlíonadh i rith an tSeisiúin, iarrfar air/uirthi cuid den Scoláireacht, nó an t-iomlán, a aisíoc leis an Ollscoil, de réir mar a thogróidh Coiste Airgeadais/Acmhainní Údarás na hOllscoile.

An bonn ar a mbronnfar

Táthar siúd a bhfuil céim BA Chéad Onóracha acu sa Ghaeilge, sa Bhreatnais, i nGáidhlig na hAlban, nó sa Léann Ceilteach, in Éirinn nó i dtír eile, i dteideal cur isteach ar an Scoláireacht.  Bronnfar í ar bhonn iomaíoch ar an gcéimí Chéad Onóracha is airde marcanna díobh siúd a chuireann isteach ar an Scoláireacht in aon bhliain faoi leith.

Modh iarratais

Scríobh litir iarratais faoi 30 Lúnasa den bhliain acadúil chuí go dtí:

            An tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha,
            Ollamh le Sean- agus Meán-Ghaeilge agus Teangeolaíocht Cheilteach,
            Scoil na nDaonnachtaí, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
            mairin.nidhonnchadha@nuigalway.ie
            T: + 353 91 493 010 / 087-750-2095    

Sparánachtaí COGG / MGO 2020/21

Tá Sparánachtaí, maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) á dtairiscint d’Iarchéimithe Eolaíochta, Mata & Teangacha na Mór-Roinne le tabhairt faoin Máistir Gairmiúil san Oideachas (MGO). Tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Tuilleadh eolais:
Sinéad Ní Ghuidhir, Scoil an Oideachais, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
T: +353 91 493 711 | +353 91 492 861
R: sineadnighuidhir@nuigalway.ie

The School of Computer Science, Advanced MSc Scholarships

NUI Galway’s School of Computer Science is offering two scholarships, one for the MSc Computer Science–Data Analytics and one for the MSc Computer Science–Artificial Intelligence, commencing September 2021. Each scholarship, up to the part value of €5,000 of the tuition fees, is awarded to the highest ranked graduate of NUI Galway’s BSc Computer Science & IT undergraduate programme (GY350) among those who apply for the scholarship. This is open to all current GY350 final year students due to graduate in 2021, and all previous graduates of the programme. Please note that to be considered for this merit-based scholarship, applicants must first apply and be accepted to their chosen programme. They will subsequently be required to complete a separate scholarship application form..

MHSc/PDip Health Sciences (Children’s Palliative/ Complex Care)

Scholarship opportunity for this programme is available via the Victoria Thompson Scholarship Scheme. More information is available from Programme Director, Claire Quinn, E: claire.quinn@nuigalway.ie 

MSc (Clinical Research)—HRB Fellowship

The HRB-CRFG MSc Clinical Research Fellowship is awarded to assist a select number of graduate students entering the Clinical Research programme to gain experience in day-to-day clinical research activities. Information on this Fellowship is here.

MSc (Technology Management)—three scholarship schemes

Specific scholarships available for this programme:

 • New scholarships “30% Club” available to advance female leadership and executive representation in technology organisations: two scholarships, providing a generous fee reduction of €7,900 (50%) off the full course fee of €15,800 are available. Information here.
 • First Class Honours Scholarship: applicants must have attained a first class honours (or equivalent) award in a Level 8 primary degree. The scholarship provides a generous fee reduction of €4,740 (30%) off the full course fee of €15,800. A maximum of three scholarships may be awarded in this category for the coming academic year.
 • Next Level Skillnet Funding: the Masters in Technology Management has been approved by Next Level Skillnet for a fees subsidy of up to 20% for students whose employer is a member of the Next Level Skillnet Network. A fees subsidy of up to 20% for students whose employer is a member of the Next Level Skillnet Network. 

Further information and application details for these scholarships is available here

Scoláireacht Mhic Dhonncha 

Is le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge a cuireadh Scoláireacht Mhic Dhonncha i gcuimhne ar Joe Mac Donncha (1953–2016), céimí de chuid na hOllscoile, a thug sársheirbhís do phobal na Gaeilge sna rólanna seo a leanas:

 •  Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael (1997–2000)
 • Cathaoirleach TG4 (2000–2004)
 • Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge (2002–2006)
 • Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (2006–2013)
 • Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim (2013–5)
 • Comhalta Boird, Foras na Gaeilge (2011–2015)
 • Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge (2015–6)

Luach €6,015 a bheidh ar gach scoláireacht agus bronnfar dhá scoláireacht.

Coinníollacha 

 • Beidh céimithe de chuid OÉ Gaillimh a bhain céad onóracha i scrúduithe na céime agus Léann an Aistriúcháin nó Gaeilge mar ábhair chéime acu i dteideal cur isteach ar an scoláireacht.
 • Is ar bhonn iomaíoch a bhronnfar an scoláireacht ar mhac léinn máistreachta a bheidh ag gabháil den MA sa Léann Teanga i bhfianaise spéis Sheosaimh Mhic Dhonncha sa chruinneas teanga, san aistriúchán agus san fhoclóireacht go háirithe.
 • Má dhéantar an scoláireacht a bhronnadh ar mhac léinn páirtaimseartha, déanfar an scoláireacht a íoc ina dhá ghála bhliantúla de €3,008 in imeacht dhá sheisiún acadúla, faoi réir dhul chun cinn sásúil shealbhóir na scoláireachta.

Scoláireacht Mhic Dhonncha (1953–2016)

Is le hurraíocht ó Fhoras na Gaeilge a cuireadh Scoláireacht Mhic Dhonncha ar bun sa bhliain 2017 i gcuimhne ar Joe MacDonncha (1953–2016), céimí de chuid na hOllscoile, a thug sársheirbhís do phobal na Gaeilge sna rólanna seo a leanas: 

 • Uachtarán Chumann Lúthchleas Gael (1997–2000)
 • Cathaoirleach TG4 (2000–2004)
 • Príomhfheidhmeannach Fhoras na Gaeilge (2002–2006)
 • Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Choiste Gairmoideachais Chontae na Gaillimhe (2006–2013)
 • Príomhfheidhmeannach Bhord Oideachais agus Oiliúna Mhaigh Eo, Sligeach agus Liatroim (2013–5)
 • Comhalta Boird, Foras na Gaeilge (2011–2015)
 • Cathaoirleach Fhoras na Gaeilge (2015–6)

Luach €6,015 a bheidh ar gach scoláireacht agus bronnfar dhá scoláireacht.

Coinníollacha

Beidh céimithe de chuid OÉ Gaillimh a bhain céad onóracha i scrúduithe na céime agus Léann an Aistriúcháin nó Gaeilge mar ábhair chéime acu i dteideal cur isteach ar an scoláireacht.

Is ar bhonn iomaíoch a bhronnfar an scoláireacht ar mhac léinn máistreachta a bheidh ag gabháil den MA sa Léann Teanga i bhfianaise spéis Sheosaimh Mhic Dhonncha sa chruinneas teanga, san aistriúchán agus san fhoclóireacht go háirithe.

Sa chás go mbeidh céimithe ar chómharcanna beifear i dtuilleamaí na marcanna ar mhodúil aistriúcháin agus/nó modúil teanga le hidirdhealú a dhéanamh ar iarrthóirí cáilithe.

Má dhéantar an scoláireacht a bhronnadh ar mhac léinn páirtaimseartha, déanfar an scoláireacht a íoc ina dhá ghála bhliantúla de €3,008 in imeacht dhá sheisiún acadúla, faoi réir dhul chun cinn sásúil shealbhóir na scoláireachta.

Beidh an sparánacht seo de bhreis ar aon deontas, scoláireacht nó eile a bheidh ag an té a roghnófar.

Is é Stiúrthóir Cláir an MA sa Léann Teanga a bheidh freagrach as an scoláireacht a riaradh ó bhliain go bliain.

The Colm Ó hEocha Bursary 

This Bursary has been established in memory of Dr Colm Ó hEocha, President, NUI Galway (then University College Galway) 1975–1995. Dr. Ó hEocha had previously been the University’s first Professor of Biochemistry from 1963. He also served as the Chair of the New Ireland Forum, of the Science Council of Ireland, of the Arts Council and of the Interim Local Radio Commission. Dr. Ó hEocha was the recipient of honorary doctorates from Queen’s University Belfast, Dublin University, University of Limerick and Connecticut College.

The Bursary has a value of €3,000 and will be awarded annually to the NUI Galway graduate who has registered for a Taught Masters Programme in the University provided through Irish* and who has, in her/his primary degree taken at NUI Galway, obtained the highest overall percentage of those eligible.

The Bursary may be held with any other Grant, Scholarship of Bursary.

 *The Dean of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies will determine annually the list of eligible programmes.

Sparánacht Choilm Uí Eocha

Bunaíodh an Sparánacht seo i gcuimhne an Dr Colm Ó hEocha, Uachtarán OÉ Gaillimh (Coláiste na hOllscoile Gaillimh ag an am) 1975–1995. Bhí an Dr Ó hEocha ar an gcéad Ollamh le Bithcheimic san Ollscoil sa bhliain 1963. Chomh maith leis sin bhí sé ina Ollamh ar Fhóram Nua-Éireann, ar Chomhairle Eolaíochta na hÉireann, ar an gComhairle Ealaíon agus ar an gCoimisiún Eatramhach Raidió Áitiúil. Bhronn Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Ollscoil Luimnigh agus Coláiste Connecticut céimeanna oinigh ar an Dr Ó hEocha.

Is fiú €3,000 an Sparánacht agus bronnfar é go bliantúil ar an gcéimí de chuid OÉ Gaillimh atá cláraithe ar Chlár Máistreachta Múinte san Ollscoil a chuirtear ar fáil trí mheán na Gaeilge* agus a bhfuil an céatadán foriomlán is airde bainte amach aige/aici, i measc na n-iarratasóirí incháilithe, ina b(h)unchéim in OÉ Gaillimh.

Is féidir an Sparánacht a fháil agus tú ag fáil aon Deontas, Scoláireacht nó Sparánacht eile.

* Cinnfidh Déan Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta, agus an Léinn Cheiltigh liosta na gclár incháilithe gach bliain.

MSc Exercise Physiology & its Application in Therapy

Our MSc Exercise Physiology & its Application in Therapy course is eligible for a Sports Scholarship. Email Programme Director ananya.gupta@nuigalway.ie for more detail.    

Universities Ireland North/South Postgraduate Scholarships 

Universities Ireland are offering four scholarships to students who have been accepted to undertake a recognised Master’s degree or are entering the first year of a PhD programme at a university in the island of Ireland that is not in the same jurisdiction as the university where they have previously studied. More information here.

Galway Wind Park Scholarships Fund

Applications are now open for the 2020 Galway Wind Park Scholarship Fund which offers students living within 20km of the Wind Park an opportunity to apply for 50% funding support towards third level education fees up to a maximum of 3 years. Scholarships are available to undergraduate and postgraduate (full & part-time) students currently studying or intending to study at National University of Galway and any other institutions across the island of Ireland. Applications are now open and available to download here and will close on Friday 6 November.

Government of Ireland Scholarships

The Irish Research Council Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme provides outstanding students with the opportunity to direct their own research at the early-career stage, working with a supervisor, in their chosen area of interest. Information here

The Government of Ireland International Education Scholarships scheme provides high calibre students from non-EU/EEA countries with the opportunity to study full-time in Ireland for a period of one year. Information here.

educations.com Taught Masters in Europe Scholarship (& new MBA Scholarship 2022)

On offer a scholarship of up to €5000 to help cover tuition fees. The scholarship will be awarded for the autumn semester of 2022 and is open to students from any country who will be studying a Master’s degree abroad at a European university. More information here.

On offer also is a new MBA Scholarship opportunity, worth $7,000, for 2022. Full information here.

(Limited Programmes) Fees Scholarship Support

As a further effort to enhance access and participation opportunities for unemployed and low income groups, NUI Galway has approved aAdult Learning Tuition Scholarship Scheme to reduce fees for applicants in receipt of Job Seekers Benefit, Job Seekers Allowance, One-Parent Family Payment, Disability Allowance, Community Employment Scheme, Carer’s Allowance, or Social Insurance Contribution Credits, who wish to enrol for part-time Degree, Diploma and Masters courses provided by the University, and who meet Department of Social Protection income thresholds.

For more information on the Adult Learning Tuition Scholarship, visit http://nuigalway.ie/adult-learning/faqs/fees-funding-&-scholarships/.

NUI Awards

These awards offer some scholarships at post-doctoral, postgraduate, and undergraduate level. 

Find out more.

Global Study Awards

The Global Study Awards recognises studying abroad as a positively life changing experience for many students, opening their minds to alternative ways of personal life and professional career, as well as promoting intercultural understanding and tolerance.

The Award prize will be applied toward the cost of tuition fees in the first instance, paid directly to the Higher Education Institution that the successful candidate will attend.

If tuition fees are below the maximum individual award fund of £10,000, the remaining funds may be allocated per diem for living costs for a maximum of 52 weeks starting from when the student first registered at the higher education institution. Awards are to a maximum value of £10,000 

Find out more. 

Postgrad Study Bursaries

If you are starting a postgraduate course in the academic year 2021–22 you are eligible to apply for a Postgrad Solutions Study Bursary. Each bursary is worth Stg £500 and they are open to students from anywhere in the world. Full information here.

Emma

Emma Cummins |   Master of Accouting Scholar 2020-21

On completing a level eight Bachelors of Commerce (Accounting) degree in NUIG, I decided to apply for a place in the Master of Accounting programme. Upon securing a place, I applied for a scholarship having met the eligible criteria of achieving a H1. The scholarship process was straightforward which involved filling out a form and writing a short personal statement. The scholarship helped partly finance my studies. The masters cover a range of modules including tax, audit, financial reporting and finance. On completing the masters CAP2 exemptions will apply. The skills for accounting module provide an insight on case studies in the FAEs which will be beneficial in the near future.

Downloads

 • NUI Galway Undergraduate Prospectus 2022

  NUI Galway Undergraduate Prospectus 2022 PDF (8.4 MB)

 • Quick Guide to Courses 2021

  Quick Guide to Courses 2021 PDF (2.4 MB)

 • A Level Quick Guide 2021

  A Level Quick Guide 2021 pdf (1.6 MB)

 • Postgraduate Prospectus 2022

  Postgraduate Prospectus 2022 PDF (14.3MB)

 • Adult Learning Prospectus

  Adult Learning Prospectus PDF (3.4 MB)

 • Junior Prospectus 2019

  Junior Prospectus 2019 PDF (20.8 MB)

 • QQI / FETAC Pathways Guide

  QQI / FETAC Pathways Guide PDF (45MB)