Sveiki
Dissemination Activities

  • IŽŪKIV - tai tarp-Europinis daugiadisciplinuotas tyrimo ir vystymosi projektas, finansuojamas Europos Komisijos gyvenimo kokybės programos.
  • IŽŪKIV įdiegs trijų metų doktorantūros programą, kurioje dalyvaus studentai iš Centrinės ir Rytų Europos šalių. Ši  Doktorantūros Programa prasidėjo  2003 m. liepos mėn. 14d .
  • IŽŪKIV konsorciumą sudaro keturi partneriai ir vienuolika subrangovų. Koordinuojantis projekto partneris yra Galway Valstybinis Airijos Universitetas Ekonomikos fakultetas.

IŽŪKIV sąvoka:

Integruojamo žemės ūkio ir kaimo institucijų vystymosi (IŽŪKIV) projekto tikslas-  žemės ūkio teritorijų vystymasis Centrinėse bei Rytų Europos( CRE) šalyse. Per pereinamąjį laikotarpį  žemės ūkio teritorijos CRE šalyse turi prisitaikyti prie dinaminių bei radikaliai įtemptų pasikeitimų, senų įmonių sunaikinimo bei pertvarkymo,  taip pat prie  institucinių struktūrų ir procesų reformų . Verslininkystė, naujoviškumas, mokymasis, institucinės struktūros įsisavinimas bei plėtra yra būtini šiame procese. Be to, dėl savo nesenos narystės ES CRE šalys labai aktyviai prisitaiko prie ES reikalavimų. CAP yra tiesiogiai susijęs su žemės ūkio plėtra. Besitęsianti CAP reforma, susirūpinimas žemės ūkio pridėtine verte, darbo bei aplinkos smukimas sukėlė du sprendimo būdus:  pirmiausia koncentruoti dėmesį į konkrečias vietoves, vėliau į visą teritoriją. Efektingas bei kvalifikuotas šios politikos taikymas yra būtinas pilnam prisijungusių šalių vystymuisi, bet ypač jų žemės ūkio paskirties teritorijoms. 

IŽŪKIV tyrimas sutelkia pagrindinį dėmesį verslininkystei ir  įvairioms naujovėms žemės ūkio plėtroje  bei  pridėtinės vertės kūrime. Konkrečiau,  siekia nustatyi galimas kliūtis šiai plėtrai. Taip pat sutelkiamas dėmesys institucijų, dalyvaujančių šiame procese, vaidmeniui. Projekto veikla yra  struktūriškai apibrėžta į tris skirtingus, bet tarpusavyje susietus teminius darbo komplektus:

A. Žemės ūkio bei aplinkosaugos palaikymas (Biologinė įvairovė, aplinkosaugos palaikymas,     visuomeninis kapitalas, migracija, žemės ūkio verslininkystė);
B. Socialinio-ekologinio atsparumo mokymasis bei naujovių diegimas;
C. Visuomeninis kapitalas, valdymo ir žemės ūkio institucijų pertvarkymas.

IŽŪKIV tyrimas paveiks įvairius žemės ūkio plėtros dalyvius, o tyrimo rezultatai sustiprins jų sprendimus, politikos formulavimą(kūrimą) bei įgyvendinimą.

IŽŪKIV projekto tikslai:

(i)   Palaikyti CREŠ žemės ūkio vystymosi politikos kūrimą, sudarant alternatyvias analizes,        tinkamas pereinamuoju laikotarpiu, priimant institucinius pokyčius, mokymąsį,        naujoviškumą ir konkurenciją.
(ii)  Sustiprinti tyrimo galimybes tarp CREŠ darbuotojų, nagrinejančiu žemės ūkio plėtrą.
(iii) Sukurti tyrimo bendradarbiavimą tarp ES ir CREŠ partnerių, nagrinėjančių parengtą žemės        ūkio plėtrą ir institucinius pakeitimus (renkant pirminius duomenis pasirinktose CREŠ)..

Pagrindiniai žodžiai: Patvirtinta žemės ūkio plėtra, naujoviškumas, konkurencija, instituciniai pokyčiai.


IDARI is financed under the European Commission's Framework Programme 5 (FP5)
Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action 5.
 
Disclaimer Search Sitemap Contact