Dobrodošli
Dissemination Activities

  • IDARI je multi-disciplinarni raziskovalni ir razvojni projekt pan-Evropskega značaja financiran v okviru program aKvaliteta Življenja  (5 Okvirni Program) s strani Evropske Komisije.
  • Projekt IDARI vsebuje tri letni doktorski program kjer so udeleženi študenti iz srednje in vzhodno Evropskih (SVE) držav. Doktorski program se je pričel 14. julija 2003.
  • Konzorcij projekta IDARI je sestavljen iz štirih partnerskih ustanov ter enajstih podpogodbenih (Sub- contractor) ustanov. Koordinator projekta je Oddelek za Ekonomijo - Narodna Univerza na Irskem, Galway (Department of Economics, National University of Ireland, Galway).

Opis projekta IDARI:

Temeljni cilj projekta IDARI-Integrated Development of Agriculture and Rural Institutions in Central and Eastern European Countries (celosti razvoj inštitucij na področju kmetijskih in razvoja podeželja v SVE državah) je pospešiti razvoj podeželja v državah srednje in vzhodne Evrope V kontekstu tranzicije se morajo podeželska območja SVE držav spopadati z dinamiko in napetostmi radikalnih sprememb ki se odražajo v propadanju in prestrukturiranju starih oblik podjetij in reformi inštitucij in njihovih porocesov odločanja. Podjetništvo, inovativnost, dodatno učenje, prilagajanje in razvoj novih inštituticionalnih okvirov so sestavni del teh procesov. Istočasno pa SVE države v povezavi z nedavnim vstopom v EU striktno uvajajo acquis communitaire. Ob tem je nadaljevanje reforme SKP, in skrb o podeželski dodani vrednosti, zaposlovanje in degradacija okolja ustvarilo dvostopenjski pristop: eden za obravnavo primarnega sektorja in narave, ter drugi za prostor. Učinkovito uvajanje teh politik je pomembno za splošni razvoj držav pristopnic, še posebaj pa za razvoj njihovega podeželja.

Raziskave v sklopu IDARI projekta so usmerjene v preučevanje podjetništva in inovacij v različnih fazah razvoja podeželja ter ustvarjanje dodane vrednosti produktov podeželja. Predvsem pa je cilj tovrstnih raziskav ugotoviti katere so težave in ovre katere najbolj krnijo uspešen razvoj podeželja. V povezavi s tem je raziskovanje osredotočeno predvsem na vlogo institucij v procesu razvoja podeželja.

Temu v sled se aktivnosti IDARI projekta uvrščajo v tri različne vendar med seboj povezane tematske sklope:

A. trajnost naravnega okolja in podeželja (biološka raznolikost in trajnost naravnega okolja;     socialni kapital; migracije; podjetništvo na podeželju);
B. učenje za socio-ekološko prožnost in širjenje inovacij
C. socialni kapital, vodenje in inovacije v podeželskih inštitucijah.

Namen raziskave v sklopu projekta IDARI je tudi informiratui različne akterje v okviru razvoju podeželja, ter z doseženimi rezultati raziskav doseči oblikovanje boljših razvojnih politik, ter izboljšati sprejemanje odločitev in njihovo implementacijo.

Cilji IDARI projekta :

(i)   Podpora odločanju pri oblikovanju programov trajnostnega razvoj podeželja v SVE državah z        alternativnimi analitičnimi pristopi bolj skladni s tranzicijskim kontekstom, ki bodo        upoštevali nastale institucionalne spremembami, ter procese učenja, uvajanja inovacij in        konkurenčnost.
(ii)  Izboljšati raven raziskovalnih potencialov med  raziskovalci iz SVE držav za raziskovanje na        področju razvoja podeželja.
(iii) Oblikovati sodelovanje raziskovalcev in raziskovalnih ustanov med partnerji iz držav članic        EU in SVE na področju trajnostnega razvoj podeželja ter na temo institucionalne        spremembe (zbiranje podatkov v izbranih SVE državah).

Ključne Besede: Trajnostni razvoj podeželja, inovacije, konkurenčnost, institucionalne  spremembe.


IDARI is financed under the European Commission's Framework Programme 5 (FP5)
Quality of Life and Management of Living Resources, Key Action 5.
 
Disclaimer Search Sitemap Contact