Mac Léinn BA/PME, Geraldine Hardy ar an chlár An Cósta Thair

Jan 28 2022 Posted: 14:00 GMT

Ta lúcháir orm a chur in iúl daoibh go raibh duine de neacha léinn an Choláiste, Geraldine Hardy BA/PME 3 ina haoi speisialta ar an chlár, An Cósta Thair a craoladh ar TG4 aréir.  Labhair Geraldine agus hathair Feardocha Ó hArdaigh faoi bhealoidas na farraige, ábhar a phlé sí mar cuid dá hobair chúrsa anuraidh. Tá muid, Foireann na Gaeilge, iontach go deo bródúil as Geraldine.  Is féidir féachaint siar ar an chlár ag an nasc seo

We are delighted to inform you that one of our students, Geraldine Hardy BA/PME 3, was a special guest on An Cósta Thair which aired on TG4 last evening. Geraldine and her grandfather, Feardorcha Ó hArdaigh, spoke about the traditions associated with seafaring in the South Donegal coast.  Geraldine discussed a research project she carried out last year as part of studies.  We are very proud of her contribution.  The show is available at this link

PreviousNext