Course Overview

Clár lánaimseartha trí mheán na Gaeilge é an Máistir Gairmiúil san Oideachas. Beidh ar chumas múinteoirí faoi oiliúint creat coincheapúil a fhorbairt ina nasctar teoiric agus cleachtas, a thacaíonn le foghlaim agus teagasc cruthaitheach a dhéanamh trí Ghaeilge ag leibhéal na h-iarbhunscoile agus san earnáil Ghaeltachta agus Ghaelscolaíochta ach go háirithe.

Aidhm
Tugann raon na gcúrsaí ar na modúil éagsúla na huirlisí teoiriciúla agus coincheapúla don mhúinteoir faoi oiliúint chun cuir chuige cruthaitheacha agus machnamhacha i leith an teagaisc agus na foghlama a fhorbairt.

Ábhar an chúrsa 
Déantar na modúil seo a leanas ar an gclár:

  • Léann Gairmiúil
  • Socrúchán Scoile
  • Taighde atá Cleachtóir-bhunaithe

Roghnaíonn mic léinn dhá shainréimse modheolaíochta, go hiondúil in ábha(i)r atá déanta go leibhéal céime, agus déantar an socrúchán scoile i scoileanna lán-Ghaeilge.

Tá an-bhéim ar theicneolaíocht ar an MGO. Is é an t-aon chlár ipad 1:1 in oiliúint tosaigh múinteoirí in Éirinn

Applications and Selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC).

Who Teaches this Course

Foireann an MGO agus  Acadamh na hOllscolaíochta , Gaillimh.

Requirements and Assessment

Measúnú leanúnach a úsáidtear ar an gcúrsa agus áirítear páipéir scríofa, obair phraiticiúil agus obair thionscadail ann.

Key Facts

Entry Requirements

Bunchéim ag Leibhéal 8. Ní mór d’iarratasóirí caighdeán maith Ollscoile a beith acu i dtaca le labhairt agus scríobh na Gaeilge agus mar chuid den nós imeachta iarratais, scrúdú scríofa agus/nó scrúdú béil a dhéanamh.

Additional Requirements

Duration

Dhá bhliain acadúil, Iánaimseartha

Next start date

Meán Fómhair 2017

A Level Grades ()

Average intake

40

Closing Date

1 Nollaig 2016

Next start date

Meán Fómhair 2017

NFQ level

Mode of study

Múinte

ECTS weighting

Award

CAO

PAC code

PEG02

Course Outline

Bliain 1: Modúil:

  • Léann Gairmiúil
  • Eolaíochtaí Oideachais
  • Cleachtadh Gairmiúil
  • Socrúchán Scoile agus Modheolaíochtaí Ábhar.

Bliain 2: Modúil:

  • Taighde Cleachtóir-bhunaithe
  • Cleachtadh Gairmiúil/ Socrúchán Scoile agus Modheolaíochtaí Ábhar.

Why Choose This Course?

Career Opportunities

Tabharfaidh an cháilíocht nua seo deiseanna fostaíochta do chéimithe in earnáil an oideachais in Éirinn agus thar lear, agus san earnáil Ghaelscolaíochta sa tír seo ach go háirithe.

Who’s Suited to This Course

Learning Outcomes

 

Work Placement

Study Abroad

Related Student Organisations

Course Fees

Fees: EU

€5,100 p.a. 2018/19

Fees: Tuition

€4,876 p.a. 2018/19

Fees: Student levy

€224 p.a. 2018/19

Fees: Non EU

Postgraduate students in receipt of a SUSI grant – please note an F4 grant is where SUSI will pay €2,000 towards your full-time tuition.  You will be liable for the remainder of the total fee.  An F5 grant is where SUSI will pay full-time TUITION up to a maximum of €6,270.  SUSI will not cover the student levy of €224. 

Postgraduate fee breakdown = tuition (EU or NON EU) + student levy as outlined above.

Find out More

Dr Brendan MacMahon,
Scoil an Oideachais, Ollscoil Éireann, Gaillimh.
F: +353 91 493 711 | +353 91 492 393
R: brendan.macmahon@nuigalway.ie