Monday, 25 January 2021

Deis eisceachtúil foghlaim ó iriseoirí aitheanta na tíre

Iriseoirí an lae amárach - cúrsa seachtaine in iriseoireacht do scoláirí Idirbhliana a reachtáil ag OÉ Gaillimh Beidh deis ag scoláirí Idirbhliana tabhairt faoi chúrsa nua iriseoireachta ar líne á mhúineadh ag cuid de phlúr na n-iriseoirí teilifíse, raidió agus digití. Reachtálfaidh OÉ Gaillimh agus Nuacht RTÉ agus TG4 an cúrsa, Iriseoirí an lae amárach le comhairle ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG) agus ón Roinn Oideachais. Tá an cúrsa dírithe ar scoláirí in Iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus Lán-Ghaeilge ar fud na tíre agus beidh sé ar siúl ar an ardán Zoom idir 1-4 Márta 2021. Cuirfidh foireann ó chúrsaí meán agus cumarsáide OÉ Gaillimh agus iriseoirí RTÉ a chraolann ar TG4, RTÉ Raidió na Gaeltachta agus a sholáthraíonn ábhar d’árdáin digiteacha an cúrsa i láthair ar líne.  Roinnfidh an t-iriseoir físe agus fear déanta scannán, Seán Mac an tSíthigh a chuid scileanna agus a chuid taithí de bheith ag soláthar scéalta físe d’ardchaighdeán do TG4 agus RTÉ.  Tabharfaidh Gormfhlaith Ní Thuairisg cuntas ar na ceisteanna crua a chuireann sí ar dhaoine gach lá ar Adhmhaidin ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.  Glacfaidh na láithreoirí nuachta Eimear Ní Chonaola agus Siún Nic Gearailt páirt sna ranganna ag tabhairt léargais ar an saol laethúil sna meáin.  Clúdóidh Siún Ní Dhuinn ó RTÉ Digiteach/Gaeilge.ie na dúshláin a bhaineann le scéalta a sholáthar d’ardáin ar líne. Tabharfaidh an cúrsa léargas freisin ar ghairmeacha sna meáin agus ar scéalta spóirt a chlúdach do phobal na hÉireann, dream a bhfuil spéis mhór acu ina leithéid. Dúirt an tOllamh Brenadán Mac Suibhne, Stiúrthóir Léinn, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh: “Tá gnóthaí nuachta – gnóthaí bréag-nuachta, san áireamh – ina n-ábhar conspóide le cúpla bliain anuas, agus aird níos mó anois ag daoine ar fud an domhain ar thábhacht na hiriseoireachta i sochaí dhaonlathach ar bith.  Cosán atá sa chúrsa, Iriseoirí an lae amárach ón scoil go dtí an ollscoil.  Deis atá ann léargas ar leith a fháil ar shaol na hiriseoireachta go bhfeice scoláirí Idirbhliana an bhfuil siad ag iarraidh oibriú sa réimse sin nó nach bhfuil.  Agus is deis fosta atá ann eolas níos mó a fháil fá Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus saol na mac léinn cois Coiribe.” Dúirt Ardstiúrthóir TG4, Alan Esslemont: “Tá an iriseoireacht Ghaeilge mar bhunchloch lárnach do sheirbhís TG4 agus cuireann muid fáilte roimh an gcomhoibriú seo le OÉ Gaillimh chun iriseoirí an lae amárach a spreagadh” Agus í ag fáiltiú roimh sheoladh an chúrsa, Iriseoirí an lae amárach, dúirt príomhfheidhmheannach COGG, Muireann Ní Mhóráin, ‘Cuirfidh an cúrsa nua seo gairm na hiriseoireachta faoi bhráid scoláirí na n-iar-bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge agus cuirfidh sé ar an eolas iad faoi thábhacht iriseoireacht ar ardchaighdeán agus na deiseanna atá sna meáin d’iriseoirí le Gaeilge.’ Dúirt Stiúrthóir Cláir an MA (Cleachtas Gairmiúil sna Meáin), OÉ Gaillimh, Aodh Ó Coileáin: “Is minic a thug an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine ‘gadhar faire an phobail’ ar ról tábhachtach na hiriseoireachta.  Go deimhin, bronnann an Chúirt cosaint ar leith don phreas mar go bfhuil feidhmiú an daonlathais ag brath ar shaoirse an phreasa.  Anois, níos mó ná riamh tá iriseoireacht chruinn, chothrom, neamhchlaonta de dhíth ar phobal na hÉireann.” “Tá súil ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Nuacht RTÉ agus TG4 agus an Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta go dtabharfaidh an cúrsa nua léargas do scoláirí Idirbhliana ar ról  agus ar obair na meán agus go mb’fhéidir go spreagfaidh sé cuid acu tabhairt faoi ghairmeacha sna meáin amach anseo.  Tá an fhírinne tábhachtach in aon phobal” a dúirt Ó Coileáin Clárú don chúrsa agus breis eolais: Le clárú ba cheart do scoileanna teagmháil le peadar@cogg.ie le léirithe spéise agus nasc clárúcháin a fháil. Is í an Chéadaoin 10 Feabhra an spriocdháta do léirithe spéise ó scoileanna. Is í an Luan 22 Feabhra an spriocdháta le clárú. Críoch


News Archive

Thursday, 21 January 2021

NUI Galway breast cancer specialists contribute to international study on the identification of nine breast cancer risk genes Study includes analysis of more than 113,000 women worldwide This study defines the genes that are most clinically useful for the detection of breast cancer risk Breast cancer investigators in the Lambe Institute at NUI Galway have collaborated on a pivotal international study into breast cancer risk which was published in the New England Journal of Medicine today (Wednesday, 20 January). The results of the study have identified that there are nine specific genes associated with breast cancer risk. Contributing authors Professor Michael Kerin, Chair of Surgery at NUI Galway, Director of the Cancer Managed Clinical Academic Network for Saolta University Health Care Group, along with Dr Nicola Miller, Lecturer in NUI Galway’s School of Medicine, have directed the Breast Cancer in Galway Genetics Study (BIGGS) since 2008. DNA samples, which have been collected from 2,000 Irish patients and controls have contributed to the findings of this paper, and to numerous high impact publications in the past decade. Led from the University of Cambridge, the BRIDGES (Breast Cancer Risk after Diagnostic Gene Sequencing) study aimed to identify women at high risk of breast cancer and to develop sensitive and informative gene panel testing for the prediction of breast cancer risk. Gene panel testing is a technique in which a number of specific genes that are linked to a particular genetic condition are examined at the same time. Gene panel testing for breast cancer susceptibility is widely used, but there is only weak evidence for cancer risk association with many genes. The BRIDGES study tested 34 potential “risk” genes from 60,466 breast cancer cases worldwide and 53,461 controls (patients who did not have breast cancer) from 44 international studies in the Breast Cancer Association Consortium. The study found that variants in nine genes were associated with breast cancer risk (ATM, BRCA1, BRCA2, CHEK2, PALB2, BARD1, RAD51C, RAD51D, TP53). Professor Michael Kerin, who is also Research Director of the National Breast Cancer Research Institute, a voluntary national charity that funds a comprehensive research programme at the Lambe Institute in NUI Galway, said: “With this study we can identify the members within families who have abnormal genes that puts them at a higher risk of getting breast cancer, and they can avail of strategies such as early screening and risk reduction surgery, in order to improve their life expectancy.” Professor Kerin said that the success of this research is testament to the power of bio-banking and the need to futureproof research:  “Having a set of bio-banked samples and the ability to closely follow up with these patients has enabled us to add value to international research studies and improve the knowledge base around breast cancer risk. “The BRIDGES study has revealed that changes which were thought to be unimportant in the well-known breast cancer genes, BRCA1 and BRCA2 are significant, and this allows us to manage the risk of developing breast cancer in people affected by these gene alterations.” Acknowledging the support of breast cancer research charity funding, Dr Nicola Miller said: “This work highlights the importance of collaboration in breast cancer research in the generation of data of global significance. It helps to better define the genes associated with breast cancer risk. While we can’t change the genes we inherit, this knowledge will benefit patients undergoing genetic testing for breast-cancer susceptibility. We gratefully acknowledge the ongoing support of the National Breast Cancer Research Institute for funding the Irish contribution of this study.” The team, based in the Lambe Institute at NUI Galway, are the only Irish investigators contributing to this study. Biological samples and data from the BIGGS group are part of the Horizon 2020 funded BRIDGES study. The NUI Galway BIGGS study has included 1,000 cancer patient samples and 1,000 population-based controls recruited specifically from hospitals in the West of Ireland since 2001 and from community/retirement groups in this region from 2001-2008.  A copy of the study, ‘Breast cancer risk genes: association analysis in more than 113,000 women’ in the New England Journal of Medicineis available at https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa1913948.        This BIGGS research was supported by the National Breast Cancer Research Institute. For more information visit http://www.breastcancerresearch.ie/. See video with Professor Michael Kerin talking about the study at https://youtu.be/4s0q4asRTfs. -Ends-

Monday, 18 January 2021

A team of researchers within the Advanced Glycoscience Research Cluster (AGRC) at NUI Galway have discovered how human respiratory cells respond to the invading Covid-19 virus. The study, published in a special issue of the peer reviewed open access journal Viruses, identified the proteins and carbohydrates on these cells in response to infection from the coronavirus.  The researchers found that our respiratory cells act like well-tuned translators and respond to the invading Covid-19 virus by altering the presence of carbohydrates and proteins on the cell’s surface. The study also revealed that our response to Covid-19 infection is closely similar to how we respond to other viral pathogens.  Professor Lokesh Joshi, Stokes Professor of Glycosciences, said: “It is well known that all pathogens need the right combination of proteins and carbohydrates to attach to their host and infect. “The appropriate combination of this ‘molecular handshake’ determines how well all pathogens, including Covid-19, attach to our cells and the severity of the infection.  “Mutations cause minor changes in these protein-carbohydrate molecules and can alter the infectivity of the mutants and severity of the disease such as the UK, South African and Brazilian variants.” The research shows that in the Covid-19 virus the spike-glycoprotein (S-protein) is covered with carbohydrates and it binds to a protein (ACE-2 receptor) on human respiratory cells to start the infection. Dr Anup Mammen Oommen, Postdoctoral researcher, said: “These microscopic proteins and carbohydrates work together like molecular handshakes between the virus and human cells, this communication where carbohydrates are essential is often taken for granted, though is a key event for infection.”  Dr Stephen Cunningham, Research Fellow, added: “Like all viruses, Covid-19 virus also mutates as it goes through its host and multiplies. Being a RNA virus, mutations can be frequent with the infected cell not being able to correct. Some mutations are insignificant with no beneficial or detrimental impact to virus or host, however, some lead to changes in the virus’s proteins and carbohydrates that can alter how the virus interacts with cells during exposure and infection which in turn can determine severity of Covid-19.” The AGRC researchers at NUI Galway used a data science approach to provide an insight into how our cells modify the surface molecules and advance our understanding of the Covid-19 infection process. Professor Joshi added: “The research will also help us gain better insight on how our immune system responds to Covid-19 and the mutations in the virus, such as the variants identified in the UK, South Africa and Brazil. This discovery will lead to more informative biomarkers and identification of therapeutic targets to combat COVID-19 and future pathogenic agent infections.” The study has been published in the special issue of the journal Viruses and is available https://www.mdpi.com/journal/viruses https://www.mdpi.com/1999-4915/13/1/82. Ends

Monday, 18 January 2021

Professor Roger Watson has recently taken up the role as Adjunct Professor of Nursing at the School of Nursing at NUI Galway. A Professor of Nursing at the University of Hull, Professor Watson is also Editor in Chief of Nurse Education in Practice, and an Editorial Board member of the Wiki-Journal of Medicine. Professor Watson is a biology graduate of The University of Edinburgh with a PhD in biochemistry from The University of Sheffield. He qualified in Nursing at St George’s Hospital, London.  Welcoming the announcement Dr Georgina Gethin, Senior Lecturer in the School of Nursing and Midwifery at NUI Galway, said: “Professor Watson’s contribution to Nursing over his career has been outstanding, evidenced most recently through his appointment as Editor-in-Chief of Nurse Education in Practice. His textbooks have remained part of core curriculum in nursing programmes worldwide. He has provided leadership and acts as a true role-model for Nursing students. We are honoured that he has been appointed to the School of Nursing and Midwifery as an Adjunct Professor and look forward to working with him to continue to advance the mission of the school and contribute to improving the lives of the people we serve through our education, research and public engagement.” Professor Watson said: “I am very pleased to be invited to work with colleagues in the School of Nursing and Midwifery at NUI Galway as an Adjunct Professor and I look forward to the next three years. The School is well regarded nationally and internationally and it is my honour to be associated with it." Professor Watson’s specialised interest area is feeding and nutritional problems of older people with dementia. He holds honorary and visiting positions in China, Hong Kong, and Australia. He was a member of the UK 2008 Research Assessment Exercise sub-panel for Nursing and Midwifery and a 2014 Research Excellence Framework sub-panel for Allied Health Professions, Dentistry, Nursing and Pharmacy. In 2017 Professor Watson was inducted into the Sigma Theta Tau International Nurse Researcher Hall of Fame. -Ends-


Events Calendar

Facebook stream