Sports Psychology, Success and Workplace Debated at NUI Galway MBA Masterclass

Sports Psychology, Success and Workplace Debated at NUI Galway MBA Masterclass-image

Monday, 26 November 2012

NUI Galway’s Executive MBA, in association with the MBA Association of Ireland Western Chapter, recently hosted its fifth Masterclass event. Entitled Maximising Human Potential & Performance: Lessons from Sports Psychology and Business the Masterclass included a line-up of high-profile speakers including Professor Eamon O’Shea, Caroline Currid, Martin Conroy and Seán McGowan, who shared their insights and personal experiences in a discussion chaired by businessman Pádraig Ó Céidigh. Professor Eamon O’Shea is a Professor of Economics at the J.E. Cairnes School of Business and Economics at NUI Galway and has recently been appointed Manager of the Tipperary Senior Hurling Team for 2013. Professor O’Shea was also the coach for the All-Ireland Champions in 2010. Caroline Currid, Performance Coach with the National Athlete Development Academy, has had a profound impact on Gaelic games. She has worked with All-Ireland Football Champions Tyrone in 2008 and helped the Tipperary hurlers and Dublin footballers bridge 10 and 16 year gaps, respectively, attain silverware. Martin Conroy is Director of Continuous Improvement, Global Vascular Operations at Medtronic, Galway. Martin is responsible for developing and deploying the corporate lean strategy across a number of global sites for over 5,000 employees. Seán McGowan, Ocean Rower, spent 118 days at sea alone, crossing the Atlantic in a small boat. He is a qualified Engineer and holds an MBA and assists with organisations in turnaround situations. During the event Seán spoke very personally of his solo journey across the Atlantic and attributes much of his achievement in doing so to the power of the mind. The panel discussed the effects of attitude on human potential and the importance in self-belief concluding that Irish people need the move away from their current negative ‘I’m not too bad’ state of mind to an ‘I’m great’ culture. The power and importance of values and the panel’s failures and success were also discussed by the panel. Dr Alma McCarthy, Director of NUI Galway’s Executive MBA programme, said: “It is an honour and a privilege to receive insights on the psychology of success which are relevant to any context and incumbent on all of us to use the learnings in our personal and professional lives.” ENDS

>> Read full story about Sports Psychology, Success and Workplace Debated at NUI Galway MBA Masterclass

NUI Galway to Hold Information Evening in Roscommon

NUI Galway to Hold Information Evening in Roscommon-image

Tuesday, 27 November 2012

Secondary school students interested in NUI Galway are invited to an information evening in Roscommon on Thursday, 6 December. Parents and guardians are also particularly welcome to the event which runs from 7-9pm in the Roscommon Abbey Hotel, Roscommon Town. The evening will begin with short talks about NUI Galway and some of the 60 courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand to answer any questions in relation to courses and practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to students. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in-part due to a whole suite of innovative new programmes, developed in response to the changing needs of the employment market. Unique programmes include a Bachelor of Arts with Human Rights, an Energy Engineering degree which is taught in the University’s new Engineering Building, Ireland’s largest School of Engineering, and a Maths and Education degree aimed at training maths teachers. Visitors to the information evening will also get information on NUI Galway’s newest degree programmes, a BA in Drama, Theatre and Performance Studies and a Bachelor of Arts with Journalism which are brand new for 2013. “NUI Galway has a great deal to offer. Our own students tell us our lecturers are inspirational and challenge them to achieve their full potential. The student experience in Galway is second to none, and we want to bring a taste of that to Roscommon, while also providing all the practical information on accommodation, CAO points, fees, scholarships and courses. With so many courses on offer, this event in Roscommon is a perfect opportunity to meet current students and our lecturers to see what degree might be the right fit”, says Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications at NUI Galway. To find out more about the information evening in Roscommon, contact NUI Galway’s Schools Liaison Officer, Gráinne Dunne on 087 2440858 or grainne.dunne@nuigalway.ie. ENDS

>> Read full story about NUI Galway to Hold Information Evening in Roscommon

Cartlann Ilmheáin Éamoin de Buitléar le Bronnadh ar OÉ Gaillimh

Cartlann Ilmheáin Éamoin de Buitléar le Bronnadh ar OÉ Gaillimh-image

Wednesday, 28 November 2012

Déanfaidh an fear scannáin agus fiadhúlra, Éamon de Buitléar, a chartlann phearsanta a bhronnadh ar Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, inniú, Dé Céadaoin, 28 Samhain, 2012. Tá breis is trí scór bliain d’ábhar ilmheáin sa chartlann seo, ar léargas é ar spéiseanna pearsanta agus proifisiúnta Éamoin de Buitléar. Cuimsítear sa chartlann: Scannáin fhaisnéise Éamoin ó chuaigh sé leis an scannánaíocht; Bunábhar fíor-shuntasach a bhaineann le stair na craoltóireachta agus na scannánaíochta in Éirinn; Buntaifeadtaí agus ábhar eisceachtúil a bhaineann le Seán Ó Riada, Ceoltóirí Chualann agus Ceoltóirí Laighean a thugann léargas luachmhar ar athréimniú an cheoil dúchais san fhichiú haois; Taifid fhuaime agus físe a thugann léargas tábhachtach ar stair na timpeallachta agus na tuaithe in Éirinn; Ábhar cultúrtha mórshuntais i measc pháipéir theaghlaigh mhuintir de Buitléar, lámhscríbhinní agus bunchóip de Fhoclóir na nÉan, a réitigh an Coirnéal Éamon de Buitléar, iar aide-de-camp Dhubhghlas de hÍde, an chéad Uachtarán ar Éirinn. Dúirt Éamon de Buitléar agus an togra á sheoladh aige: “Saothar saoil atá sa chartlann seo. Is mór i gceist agam an timpeallacht, an teanga agus an ceol dúchais agus tá ríméad orm go bhfáilteofar roimh an mbailiúchán ina iomláine in OÉ Gaillimh. Tá sé fíor-thábhachtach go mbeadh teacht ag daoine óga agus pobal na Gaeltachta ar an mbailiúchán seo go furasta agus go saoráideach, i nGaeltacht Chonamara go háirithe.” Mhol Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, an bronnadh flaithiúil seo ar an Ollscoil ó lámh Éamoin: “Bronnadh thar a bheith gnaíúil é seo ó dhuine de cheannródaithe móra na craoltóireachta in Éirinn. Is cás le hÉamon gnéithe éagsúla dár n-oidhreacht – idir cheol, chultúr agus nádúr – agus rinne sé saibhriú ar shaol na tíre gan trácht ar a chartlann phearsanta. Bainfidh an Ollscoil lánearraíocht as an acmhainn luachmhar seo de bharr an luí atá againn leis an nGaeilge agus le staidéar na físe.” Cuirfidh OÉ Gaillimh tús le mórthogra le go ndéanfaí digitiú agus clárú ar an gcnuasach seo a bhfuil tábhacht náisiúnta agus idirnáisiúnta leis. Cuirfidh an togra ar chumas scoláirí, taighdeoirí, mic léinn agus pobal na Gaeltachta teacht ar an ábhar. Bainfidh OÉ Gaillimh leas ar leith as ábhar na cartlainne i bhfianaise obair na hOllscoile le Taisclann Dhigiteach na hÉireann. Fágfaidh seo go mbeidh ábhar na cartlainne ar fáil taobh istigh de chreatlach bhonneagair a éascóidh rochtain scolártha agus rannpháirteachas pobail. Oibreoidh an Ollscoil i gcomhar le páirtnéirí ar nós Cartlanna RTÉ le go bhforbrófaí an dea-chleachtas agus prótacail chomhchoitianta maidir le rochtain phoiblí agus caomhnú na hoidhreachta náisiúnta clos-amhairc. Déanfaidh OÉ Gaillimh an chartlann a dhigitiú, a chlárú, a chaomhnú agus rochtain ar an gcartlann a chur ar fáil trí pháirtnéireacht idir Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Leabharlann Shéamais Uí Ardagáin. Déanfar próiseáil ar ábhair scannáin, fístéipe, téip fuaime agus páipéar mar chuid den togra. Gné eisceachtúil den togra an comhthéacsú atá déanta ag Éamon de Buitléar féin ar an mbailiúchán. Tá suas le 20 uair a chloig de thaifeadtaí fuaime déanta ag Éamon le taighdeoir an togra, Micheál Holmes, agus cur síos déanta aige ar réimsí éagsúla dá shaol oibre. Cuirfidh Cartlann Éamoin de Buitléar go mór le bailiúcháin eile i Leabharlann Shéamais Uí Ardagáin, leithéidí togra digitithe Amharclann na Mainistreach agus páipéir Bhrendan Duddy, Thomas Kilroy agus John McGahern. Beidh taispeántas i Leabharlann Shéamais Uí Ardagáin i ndiaidh sheoladh an togra Dé Céadaoin 28 Samhain a thabharfaidh léargas ar earraí tábhachtacha ón mbailiúchán agus éagsúlacht an chnuasaigh trí chéile. Beidh teacht ar an gcartlann dhigiteach in Áras Taighde nua na nDán, na nDaonnachtaí agus na nEolaíochtaí Sóisialta, a osclófar díreach taobh le Leabharlann Shéamais Uí Ardagáin ar phríomhchampas OÉ Gaillimh i 2013 agus in Ionaid Ghaeltachta na hOllscoile, i gCarna agus ar an gCeathrú Rua mar a ndéantar BA agus MA sa Chumarsáid a mhúineadh trí mheán na Gaeilge. Tabharfar faoi Dhigitiú an Tionscadail i Leabharlann Shéamais Uí Ardagáin agus in Ionad na hOllscoile i gCarna mar a bhfuil tograí taighde ilmheáin eile á riaradh ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, leithéidí www.joeheaney.org, Cartlann Raidió na Gaeltachta, Cartlann Joe Burke agus iTunesU de chuid COGG, togra acmhainní digiteacha don seomra ranga bunscoile. Tuilleadh eolais agus ábhar cartlainne le fáil anseo CRÍOCH   Éamon de Buitléar to Present His Unique Multi-Media Archive Collection to NUI Galway Today, Wednesday, 28 November, 2012, renowned film-maker and environmentalist Éamon de Buitléar will officially present his exceptional personal archive to NUI Galway. This multi-media archive collection spans some sixty years of creativity and reflects a broad range of Éamon de Buitléar’s professional and personal concerns. The archive contains: Éamon’s documentary film output over the course of his career; Key materials relating to the history of broadcasting & film production in Ireland; Original recordings and unique insights into the revival of Irish traditional music in the twentieth century with material relating to Seán Ó Riada, Ceoltóirí Chualann and Ceoltóirí Laighean; Visual and audio records of interest in terms of historical environmental studies; Culturally significant material within the de Buitléar family papers including manuscripts and A Dictionary of Irish Bird Names, compiled by An Coirnéal Éamon de Buitléar, former aide-de-camp to Dubhghlas de hÍde, the first President of Ireland. Launching the project, Éamon de Buitléar said: “The collection contains my life’s work. The environment, the Irish language and our native music have been cornerstones of my work and I am happy that the archive as a whole will find a home in NUI Galway. It is important that the collection will be available and accessible, particularly to young people and also to the Gaeltacht community in Conamara.” President of NUI Galway, Dr Jim Browne paid tribute to Éamon’s generous donation to the University: “This is a magnificent gesture by one of the pioneers of Irish broadcasting. Éamon’s constant concern for various aspects of our heritage – natural, cultural and musical – has enriched not only his personal archive but national life. We will use our institutional strengths in visual studies and the Irish language to fully exploit and conserve this rich resource.” NUI Galway, will begin a major project to catalogue and to digitise this collection of national and international significance to facilitate access to scholars, researchers, students and the Gaeltacht community. Playing a key role in the Digital Repository of Ireland, the University is uniquely positioned to exploit the archive material and place it in a framework which will facilitate scholarly access and public engagement while working with partners such as RTÉ Archives to develop common protocols and best practice in the conservation of and public access to the national audio-visual heritage. Work on this multi-media project will be carried out by NUI Galway’s James Hardiman Library and Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and will process materials on film, video, audio tape and paper. A unique aspect of the collection is the contextualisation which has been provided by Éamon de Buitléar himself in the form of 20 hours of audio recordings describing the various facets of his work to project researcher, Micheál Holmes. The Éamon de Buitléar Archive will complement existing and newly acquired collections in the James Hardiman Library such as the project to digitise the Abbey Theatre archive and the acquisition of the papers of Brendan Duddy, Thomas Kilroy and John McGahern. Following the launch on Wednesday, 28 November, an exhibition will be staged in the James Hardiman Library in NUI Galway which will highlight the diversity of Éamon de Buitléar’s work and display key items from the collection. The collection will be accessible in the new Arts, Humanities and Social Sciences Research Building which will open at the heart of the NUI Galway campus in 2013 and at the University’s Gaeltacht centres in Carna and at An Cheathrú Rua where BA and MA programmes in Communications are taught through the medium of Irish. The Project Digitisation will take place in the James Hardiman Library and in the University’s centre in Carna where Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge have already managed multi-media research projects such as www.joeheaney.org, Cartlann Raidió na Gaeltachta, The Joe Burke Archive and, most recently, iTunes U COGG, a project to develop digital classroom resources for primary schools. Further information and access to archive material here ENDS

>> Read full story about Cartlann Ilmheáin Éamoin de Buitléar le Bronnadh ar OÉ Gaillimh

€1.1 Million in EU Funding to Research Creative Economy

€1.1 Million in EU Funding to Research Creative Economy-image

Thursday, 29 November 2012

 Druid’s Garry Hynes to Launch Project for the Whitaker Institute at NUI Galway Small and medium enterprises with creative offerings encouraged to participate Today (Thursday 29 November) Druid’s award winning director Garry Hynes will launch the Creative Edge project. The Whitaker Institute for Innovation and Societal Change will lead the project which will help creative businesses in Europe’s Northern Periphery to export to new markets and nurture emerging creative talent. The project received €1.1 million in funding through the European Union’s Interreg Initiative under the Northern Periphery Programme (NPP) and brings together universities, development agencies and industry bodies from Ireland, Northern Ireland, Finland and Sweden. The main objectiveof the Creative Edge project is promote the active participation of local creative organisations and businesses in global markets while also aiding them in their ability to attract and utilise local emerging creative talent in these markets. This is important as the creative economy is increasingly seen to be a major area of growth in the coming decades for rural peripheral regions. Studies continue to show how the creative sector is a leading indicator of global growth. The cultural and creative sector is globally one of the fastest growing. Estimates value the sector at 7% of the world’s GDP and forecast 10% growth per year[1]. According to NUI Galway’s Dr Patrick Collins lead researcher on the project: “When you look at the emerging trend of increased demand for goods and services that are authentic, sustainable, and that tell a story, you are looking at the growth of the creative economy. The west of Ireland, and other regions on the edge of Europe stand to gain from the promotion of small and medium enterprises with creative offerings.”  The project itself has grown out of direct consultations with the Creative Industries across the NPP region. Of particular policy relevance were the constraints faced by new and established creative industries in the NPP region. Consultation with the sector across a variety of disciplines, from craft to App development, showed that most people working in the creative sector found themselves confined by their inability to access international markets and the inability to share information and learn from contemporaries here and abroad. The project is now looking for the active participation of ‘Creatives’ located in the west of Ireland. Dr James Cunningham, Director of the Whitaker Institute called on local creative businesses and individuals to engage with the project. “This work is built on addressing the needs of the creative sector, needs change and we want to keep abreast of those changes. We are therefore actively encouraging creatives to engage with us and with our project partner in the region – the Western Development Commission. The incentive is that this project will help them develop as an individual and / or company and opportunities to engage with creative industries in Northern Ireland, Finland and Sweden.” For more information, please visit www.nuigalway.ie/whitakerinstitute or www.creative-edge.eu -ends-

>> Read full story about €1.1 Million in EU Funding to Research Creative Economy

Over 20,000 Attend Galway Science & Technology Festival Exhibition

Over 20,000 Attend Galway Science & Technology Festival Exhibition -image

Tuesday, 27 November 2012

The 15th Galway Science and Technology Festival, part of National Science Week and sponsored by Medtronic Galway saw over 20,000 visitors attend the Final Exhibition Day at NUI Galway on Sunday (25 November). Professor Pat Fottrell, Chairman of Science Foundation Ireland was the Festival’s special guest who visited exhibits accompanied by Dr Jim Browne, President of NUI Galway; John McNamara, Research & Development Director of Medtronic; Professor Tom Sherry, Dean of Science NUI Galway; Michael Carmody, President of GMIT; Dr Des Foley, Head of Science & Research, GMIT; and Tom Hyland, Chairman of Galway Science & Technology Festival. Thousands of families and children enjoyed over 80 interactive stands representing areas including research, education, industry and the environment at the Bailey Allen Hall and Orbsen Building. Visitors took a tour of the new Engineering Building, Zoology and Marine Biology Museums, while 20 fun shows for families took place in the IT Building, Aula Maxima and the Arts and Science Concourse building at NUI Galway. Up to 20 Primary and Secondary Schools exhibited stands covering Life Science, Technology and Physics and Chemistry themes with prizes being presented to the overall winners from Milltown N.S, Galway Educate Together N.S. and Inis Meain N.S. for most creative exhibits in each category. Brendan Smith, Community Education and Outreach Officer for the Digital Enterprise Research Institute at NUI Galway, was presented with the Science Person of the Year Award at the Festival Exhibition on Sunday for his outstanding contribution in the field of Science & Technology. Festival Sponsors provided jaw-dropping, high-tech exhibits for young people to interact with including Medtronic, Galway Enterprise Board, NUI Galway, GMIT, Cisco, Boston Scientific, Avaya, SAP, Covidien, Hewlett Packard, Creganna, The Marine Institute and Galway County Council. Medtronic’s exhibit focused on Innovation, with engineers demonstrating how to get from Idea to Product and all the steps in between. They also showcased products for the treatment of Coronary Artery Disease and Hypertension, and provided a fun Games Corner where children were invited to test their manual dexterity with lots of helpful people from Medtronic on hand to guide them through it. John McNamara, Director of Research & Development at Medtronic commented, “Medtronic became the main sponsor of the Galway Science and Technology Festival over ten years ago.  Since then, we are delighted to have experienced the journey that has seen the event evolve and flourish into one of the highlights in the calendars of the educational and science communities.  This year’s theme is “Everyday Experimenting” and experimentation is something that makes Science and Technology so fascinating. Engaging the younger generation throughout this festival about the wonders and possibilities of Science and Technology will help ensure we have the pool of talented scientists and engineers so necessary for Ireland’s future success as a nation. I have no doubt today’s Exhibition will generate lots of ideas and open minds to the many great possibilities and opportunities out there.” The Computer & Communications Museum of Ireland provided a fascinating insight into advances in communications and computing through the years. Hewlett Packard joined the Coderdojo Galway members in the Museum and demonstrated coding. Young people crowded around the Boston Scientific stand learning about the technology behind Angioplasty and Balloon Formation and tried their hand at the Guidewire Tracking Challenge for a chance to win an iPad Nano every hour. NUI Galway had a number of exhibits including a H-Racer and Solar Hydrogen Station. The H-Racer is the smallest and coolest hydrogen fuel cell car in the world. Visitors got to witness the power of new energy technology in the palm of their hand. The car does not need batteres and uses a real fuel cell and its own on-board hydrogen storage system. The Hydrogen station will provide the H-Racer with an unlimited supply of clean energy. To create free hydrogen fuel at the flick of a switch, water was added to the station’s tank while fuelling was animated by a special blue light display. GMIT displayed a number of interactive Science and Technology exhibit stands to mark their 40th Anniversary. Exhibit themes included How Engines Work where visitors saw how different engine types work with interactive models on display as well as touch screen animations. Energy Engineering demonstrated how energy management is a vital part of everyday life and how energy can be harnessed from the sea, the sun and the wind. Family fun shows were a huge hit that included Black John The Bogus Pirate, a cartoon workshop aimed at teaching children of all ages about marine environment while having fun. K’nex Roadshow, based on a dynamic open ended spatial building system, Mr Bug with Matt Lewis allowed children get up close to friendly tropical animals and Killaloe Exploration Dome, a mobile planetarium designed to explore science, astronomy, geology and geography in a fun and interactive way. True Physics Show was an interactive hands-on science show where students participated in launching rockets and flying helicopters and Sue McGrath’s Chemistry Show consisted of wacky experiments like super foams, colour changes and disgusting slime. Galway Science and Technology Festival Chairman, Tom Hyland commented, “On behalf of the Board of the Galway Science and Technology Festival, I would like to thank our main sponsor Medtronic and all of our partners who have contributed to the growth and development of this Festival into a very significant vehicle for the promotion of the Science, Technology, Engineering and Maths subjects to our young people and help bring excitement and fun to Science and Technology for children and families across the city and county.”  To view photos and videos from the Exhibition visit www.galwayscience.ie ENDS

>> Read full story about Over 20,000 Attend Galway Science & Technology Festival Exhibition

October 2012

NUI Galway Graduate Jobs Fair Features Major Galway Employers

NUI Galway Graduate Jobs Fair Features Major Galway Employers -image

Monday, 1 October 2012

Major organisations from business and industry will feature at the NUI Galway Graduate Jobs Fair on Monday, 8 October, from 12.30- 4pm in the Bailey Allen Hall. This free event will showcase graduate employment opportunities from all disciplines, with a diverse number of fields such as accountancy, consultancy, education, engineering, IT, law, science, retail and many other sectors represented throughout the day. Major Galway-based employers such as Avaya, Creganna, Lidl, Medtronic, Merit Medical, Smyths Toys will attend, in addition to international companies such as Abbott, Accenture, Analog Devices, PWC and Microsoft. Visitors to the event can spend the afternoon networking with Ireland’s leading graduate recruiters and avail of the opportunity to have their CV reviewed at the CV Clinic, which will run from 1.30-3.30pm. According to John Hannon, Head of the NUI Galway Career Development Centre: “Demand for NUI Galway graduates remains high, reflecting on their excellent employability status and many of Ireland’s major graduate recruiters are coming to the Jobs Fair hoping to find the next generation of leaders for their businesses. Over 90% of our most recent graduates went into work or further study last year and this Fair will also be an opportunity to get information on postgraduate programmes available in NUI Galway for those interested in further study.” Event organiser, Josephine Walsh, advises those attending the Fair not to forget their main objective: “Securing your first graduate job is the main priority. Plan in advance. Know what employers are attending and the type of opportunities they have available. Many graduate employers now recruit graduates from all academic disciplines so do not be misled by an organisation’s name – they may have the perfect graduate opportunity for you. Arrive with a ‘can do’ attitude and be prepared to network. I would also recommend that attendees bring a CV, have it reviewed at the CV Clinic and get feedback on how to package and sell all their experiences to date.” Full details on the Graduate Jobs Fair and list of exhibitors are available from www.nuigalway.ie/careers. -ENDS-     Fostóirí Móra na Gaillimhe ag Aonach Post Chéimithe OÉ Gaillimh Beidh eagraíochtaí móra ón saol gnó agus ón tionscal i láthair ag Aonach Post Chéimithe OÉ Gaillimh a bheidh ar siúl i Halla Bailey Allen, Dé Luain, an 8 Deireadh Fómhair, ó 12.30 - 4pm. Léireoidh an ócáid saor in aisce seo na deiseanna fostaíochta atá ann do chéimithe ó gach disciplín, lena n-áirítear cuntasaíocht, comhairleoireacht, oideachas, innealtóireacht, IT, dlí, eolaíocht, miondíol agus go leor earnálacha eile. Beidh fostóirí móra na Gaillimhe ar nós Avaya, Creganna, Lidl, Medtronic, Merit Medical, Smyths Toys i láthair, chomh maith le cuideachtaí idirnáisiúnta ar nós Abbott, Accenture, Analog Devices, PWC agus Microsoft. Féadfaidh cuairteoirí chuig an ócáid an tráthnóna a chaitheamh i gcuideachta earcaitheoirí móra chéimithe na hÉireann agus an deis a thapú lena gcuid CVanna a scrúdú ag Clinic na CVanna, a bheidh ar siúl idir 1.30-3.30pm. Dar le John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh:  “Tá an-éileamh i gcónaí ar chéimithe OÉ Gaillimh, rud a léiríonn an stádas fostaíochta den scoth atá acu agus tá go leor d’earcaitheoirí móra chéimithe na hÉireann ag teacht chuig Aonach na bPost ag súil go n-aimseoidh siad ceannairí den chéad ghlúin eile dá gcuid gnóthaí. Chuaigh os cionn 90% dár gcéimithe anuraidh isteach san ionad oibre nó i staidéar breise agus is deis a bheidh san Aonach seo freisin le heolas a fháil ar chláir iarchéime OÉ Gaillimh don té ar mian leis tabhairt faoin staidéar breise.” Mhol eagraí na hócáide, Josephine Walsh, dóibh siúd a bheidh ag freastal ar an Aonach gan dearmad a dhéanamh ar a bpríomhchuspóir: “Is í an chloch is mó ar do phaidrín do chéad phost mar chéimí a bhaint amach. Bí réidh ina choinne. Bí ar an eolas faoi na fostóirí a bheidh i láthair agus na deiseanna atá ar tairiscint acu. Earcaíonn go leor fostóirí céimithe as gach disciplín acadúil anois mar sin ná cuireadh teideal na heagraíochta aon dul amú ort – d’fhéadfadh deis a bheith acu a d’fheilfeadh duitse. Tar chuig an imeacht le meon dearfach agus bí sásta meascadh le daoine éagsúla. Mholfainn do dhaoine CV a thabhairt leo chomh maith agus breathnófar air ag Clinic na CVanna agus tabharfar aiseolas duit faoin mbealach is fearr le gach taithí dá bhfuil agat go dtí seo a chur le chéile agus a dhíol.” Tá an t-eolas iomlán faoin Aonach Post do Chéimithe agus liosta de na taispeántóirí le fáil ar www.nuigalway.ie/careers. -CRÍOCH-      

>> Read full story about NUI Galway Graduate Jobs Fair Features Major Galway Employers

Sky-High Success for Sea2Sky as Thousands of Visitors Attend

Sky-High Success for Sea2Sky as Thousands of Visitors Attend-image

Tuesday, 2 October 2012

For a second year in a row, the free day-long research festival, Sea2Sky, has been hailed as a huge success. Organised by NUI Galway last Friday (28 September), up to 10,000 visitors attended exhibitions in three different locations in Galway and in CIT Blackrock Castle Observatory in Cork. Sea2Sky was part of European Researchers Night, which took place across 800 venues in 320 cities. Throughout Europe, the general public were encouraged to participate in experiments, competitions and quizzes, to watch demonstrations and simulations, to exchange ideas and get to know researchers. Máire Geoghegan-Quinn, European Commissioner for Research, Innovation and Science, officially opened Sea2Sky, saying: “I am delighted to be here at the Sea2Sky Researchers Night in Galway where scientists and researchers are opening up the world of science to the general public and to young people in particular. Europe needs to attract more young people into careers as researchers to stay ahead of the game in research and to tackle the biggest issues of our time, such as energy, climate change and our ageing population. Exciting events like this, which are bringing science to life right across Europe tonight, will certainly help to achieve this goal.” Sea2Sky was organised by NUI Galway, with huge support from partners the Marine Institute and Galway Atlantaquaria, and CIT Blackrock Castle Observatory in Cork. Visitors to Sea2Sky had access to the ‘Accelerating Science’ exhibition in Leisureland and over 40 stands in the Galway Bay Hotel showcasing local research. The Galway Atlantaquaria was also open for free to the public. Local scuba divers gave an exhibition in the aquarium, the Marine Institute showcased their Remote Operated Vehicle (ROV) and a Japanese oyster farmer made a special guest appearance as a tie in with the Galway Oyster Festival. Thousands visited the Promenade in Salthill and watched a parade with Galway Colour’s Street Theatre, while others viewed the night sky through telescopes from Galway Astronomy Club. “Sea2sky this year was an even bigger success than 2011 with astronomers, marine scientists and atmospheric physicists engaging with a wide cross section of the community from small children to the over eighties. One of the highlights was the Café Scientifique linking Galway, Cork and NASA astronaut Dan Tani in the US. Our Sea2sky event was even mentioned in the NASA broadcast showcasing the recent Curiosity Rover findings,” explained chief organiser, NUI Galway’s Dr Andrew Shearer, a lecturer in physics. -ends-

>> Read full story about Sky-High Success for Sea2Sky as Thousands of Visitors Attend

NUI Galway to Hold Information Evening in Dublin

NUI Galway to Hold Information Evening in Dublin -image

Tuesday, 2 October 2012

Secondary school students interested in NUI Galway are invited to an information evening in Dublin on Thursday, 25 October. Parents and guardians are also particularly welcome to the event which runs from 7 to 9pm in the Tara Towers Hotel, Dublin 4. The evening will begin with short talks about NUI Galway and some of the 60 courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand at information stands to answer any individual questions in relation to courses offered by the University and about practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to our students. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in-part due to a whole suite of innovative new programmes, developed in response to the changing needs of the employment market. Unique programmes include a Bachelor of Arts in Human Rights, an Energy Engineering degree which is taught in the University’s new Engineering Building, Ireland’s largest School of Engineering, a Maths and Education degree aimed at training Maths teachers. Visitors to the information evening will also get information on NUI Galway’s newest degree programme, a BA in Drama, Theatre and Performance Studies which is brand new for 2012. “NUI Galway has a great deal to offer. Our own students tell us our lecturers are inspirational and challenge them to achieve their full potential. The student experience in Galway is second to none, and we want to bring a taste of that to Dublin, while also providing all the practical information on accommodation, CAO points, fees, scholarships and courses. With so many courses on offer, this event in Dublin is a perfect opportunity to meet current students and our lecturers to see what degree might be the right fit”, says Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications at NUI Galway. To find out more about the information evening in Dublin, contact NUI Galway's Schools Liaison Officer, Siobhán Dorman on 086 042 1591 or siobhan.dorman@nuigalway.ie. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway to Hold Information Evening in Dublin

NUI Galway Host Special Gaisce Awards Ceremony

NUI Galway Host Special Gaisce Awards Ceremony -image

Wednesday, 3 October 2012

Over 100 young people from second and third-level institutions across County Galway and Roscommon were honoured with a Gaisce Medal at a special ceremony in NUI Galway last night. Organised by the University’s Gaisce Society, who this year celebrate over ten years in existence, the Awards were presented by NUI Galway President, Dr Jim Browne on behalf of the Patron of Gaisce -The President’s Award, President Michael D. Higgins. Two NUI Galway students, Eimear O’Callaghan from Craughwell, Co. Galway and Laura Staunton from Ballinasloe, Co. Galway, were presented with a Gaisce Silver Award. Eimear volunteers with a homework club in the Claddagh National School helping children with their reading. Laura volunteers with the Galway Society for the Prevention to Cruelty to Animals and was a member of the Galway University Musical Society production of Spring Awakening.  Bronze awards were presented to secondary schools and community groups including: Castlerea Community School, Co. Roscommon; Coláiste na Coiribe, Galway City; Dunmore Community School, Co. Galway; Presentation Secondary School, Galway City; Archbishop McHale College, Tuam, Co. Galway; St Jarlath's College, Tuam, Co. Galway; Dominican College, Taylors Hill, Galway City and Youthreach, Galway City. Gaisce, the President’s Award, is the National Challenge to young people and the President of Ireland is the Patron of the organisation. Last year, the number of young people taking on the Gaisce challenge rose nationally by 15% from the previous year to over 20,000 and the range of activities that people worked on shows the positive energy and imagination the young people bring to their community. The Gaisce Awards consists of three awards, Gold, Silver and the Bronze award. These awards recognise four areas in which the individual has completed - community involvement, personal skill, physical recreation, and adventure journey. As the challenges are completely individually there is no pressure or competition between participants as the individual is only competing with themselves. This challenges the young person to be self motivated and to push themselves to the best of their ability. This year’s recipients have played a leadership role in the community from setting up a branch of the Vincent DePaul Society to young men cooking meals for COPE Galway’s meals on wheels service. These young people have learned a variety of skills from music, art and drama to first aid and, of course, cooking. Billy Stewart, Auditor of Gaisce Society and at student of the Higher Diploma in Education at NUI Galway, said: “The society is proud to be able to honour the hard work of such exceptional young people. Each year we become more and more impressed by the growing numbers and enthusiasm of our members, with this enthusiasm we have been able to organise adventure journeys on the Camino de Santiago in Spain and over the Atlas Mountains in Morocco with more planned for the future. The Gaisce Award allows young people all over Ireland to show what they are capable of and we are more than happy to enable this to continue to happen.” -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Host Special Gaisce Awards Ceremony

NUI Galway Sees Significant Rise in Times Higher World Rankings

NUI Galway Sees Significant Rise in Times Higher World Rankings-image

Thursday, 4 October 2012

NUI Galway has jumped to third place in the country in this year’s Times Higher Education (THE) World University Rankings. With only two Irish universities improving their world ranking, NUI Galway sees the greatest rise in position, increasing 31 places. NUI Galway is now ranked 336th in the THE Rankings 2012/2013. In the same rankings, Trinity College Dublin increased their position by seven places to 110. Speaking of the rankings, NUI Galway President Dr Jim Browne said: “This is very good news for NUI Galway. Having just recently increased our position in the QS World University Rankings 2012/2013 to 287th this confirms that our position globally is on the rise. We have experienced huge cuts in overallfunding at third-level in Ireland, while student numbers have continued to rise. Despite this, our university has gone against the tide to secure a marked improvement in these very competitive rankings. This is a testament to our high standards in teaching and research, and the continued dedication of our staff at NUI Galway.” The Times Higher Education World University Rankings were developed in concert with rankings data provider, Thomson Reuters, with expert input from more than 50 leading figures in the sector from 15 countries across every continent. The Times Higher league table of the world’s top universities is based on 13 separate performance indicators covering all of the core missions of a world class university — teaching, research, knowledge transfer and international outlook. President Browne added: “It will be critical for Ireland to maintain its investment in its universities if we are to remain internationally competitive. Every year, rankings such as this are broadened to include a burgeoning number of world-class universities. We operate in a global market, competing for students and research support on an international playing field. Support on a national level must be maintained for universities such as NUI Galway to continue with their success.” Phil Baty, Editor of the World University Rankings said of NUI Galway’s achievements: “It has been a very tough year for many Western institutions in the world rankings this year, with a large number slipping down the rankings, as competitors across Asia benefit from substantial funding and focused political commitment to building world class universities. NUI Galway’s performance should be seen against this backdrop. The top 400 list represents only around 2 per cent of the world’s higher education institutions, so to sustain a position within in such an elite group is in itself quite an accolade.” ENDS   Ardú Suntasach ag OÉ Gaillimh i Ranguithe Domhanda an Times Higher Léim OÉ Gaillimh go dtí an tríú háit sa tír i Ranguithe Ollscoileanna an Domhain na bliana seo de chuid Times Higher Education (THE). Ní dhearna ach dhá ollscoil in Éirinn dul chun cinn sna ranguithe domhanda, agus is í OÉ Gaillimh a rinne an dul chun cinn is mó, ag ardú 31 áit. Tá OÉ Gaillimh anois sa 336ú háit i Ranguithe THE 2012/2013. Sna ranguithe seo chomh maith, léim Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath seacht n-áit go dtí 110. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh faoi na ranguithe: “Is iontach an dea-scéala iontach é seo do OÉ Gaillimh. Táimid tar éis ardú roimhe seo go dtí an 287ú háit i Ranguithe Ollscoile an Domhain QS 2012/2013 agus deimhníonn sé seo go bhfuil ár staid dhomhanda ag feabhsú leis. Tá gearradh siar uafásach déanta ar mhaoiniú ag an tríú leibhéal in Éirinn agus ag an am céanna tá líon na mac léinn ag dul i méid. In ainneoin seo, tá ollscoil s’againne ag dul ó neart go neart sna ranguithe seo atá thar a bheith iomaíoch. Is cruthúnas é seo ar an gcaighdeán ard teagaisc agus taighde atá againn agus tiomantas leanúnach na foirne in OÉ Gaillimh.” Cuireadh Ranguithe Ollscoileanna an Domhain Times Higher Education le chéile i gcomhar le soláthróir sonraí na ranguithe, Thomson Reuters, le hionchur ó bhreis is 50 duine iomráiteacha san earnáil ó 15 thír i ngach mór-roinn. Tá tábla sraithe an Times Higher de na hollscoileanna is fearr ar domhan bunaithe ar 13 tháscaire feidhmíochta ar leith ag clúdach gach croímhisean a bheadh ag ollscoil den scoth — teagasc, taighde, aistriú eolais agus dearcadh idirnáisiúnta. Dúirt an tUachtarán Browne chomh maith: “Is den riachtanas é go gcoinneoidh Éirinn ag infheistiú ina cuid ollscoileanna le gur féidir leo bheith iomaíoch go hidirnáisiúnta. Gach bliain, leathnaítear ranguithe den chineál seo chun ollscoileanna eile den scoth a thógáil ar bord. Táimid ag feidhmiú i margadh domhanda, san iomaíocht do mhic léinn agus do thacaíocht taighde ar pháirc idirnáisiúnta. Caithfear an tacaíocht ag leibhéal náisiúnta a choinneáil d’ollscoileanna cosúil le OÉ Gaillimh chun go mbeidh an rath céanna uirthi amach anseo.” Bhí an méid seo a leanas le rá ag Phil Baty, Eagarthóir Ranguithe Ollscoileanna an Domhain, faoi éachtaí OÉ Gaillimh: “Tá bliain an-chrua curtha isteach ag go leor d’institiúidí an Iarthair atá sna ranguithe i mbliana, agus, dá bharr sin, tá go leor acu tite síos sna ranguithe. Tá maoiniú go leor ag iomaitheoirí san Áise agus tá gealltanas láidir polaitiúil ann ollscoileanna den scoth a fhorbairt. Ba chóir an méid atá bainte amach ag OÉ Gaillimh a fheiceáil sa chomhthéacs seo. Ní léiríonn an liosta de na 400 ollscoil is fearr ach 2 faoin gcéad d’institiúidí ardoideachais an domhain, mar sin mura ndéanfaí ach a seasamh a choinneáil sa scothghrúpa seo is éacht ann féin é.” CRÍOCH

>> Read full story about NUI Galway Sees Significant Rise in Times Higher World Rankings

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share