NUI Galway Launches the Twelfth Annual Arts Festival

NUI Galway Launches the Twelfth Annual Arts Festival-image

Monday, 23 January 2012

Special guest, poet Rita Ann Higgins, has launched the 12th annual NUI Galway Arts Festival programme, Múscailt, which runs from 6-10 February. The Festival contains a superb programme of music, art, performance and film, with many free events to which the public are welcome. This year’s theme is Illumination/Soilsiú and fun features include pop-up sculptures, protest art, street art, origami, hip-hop and a ‘yarn bomb’, where structures on campus receive bespoke knitwear.  Deep Sea/Deep Space, a video installation created for the Sea2sky Festival held in 2011, will be on show in the University Art Gallery. Marielle MacLeman, artist in residence with Geology and Zoology, will show new works at the Zoology and Marine Biology Museum and will be in residence at the James Mitchell Geology Museum throughout the week. Special guest artist, Sinéad Aldridge, will launch Artsoc’s annual show ‘Derelicte’ and deliver an illustrated lecture entitled ‘Stop Making Sense-Play Havoc’, on protest art or the aesthetics of resistance. Anthony J. Faulder-Mawson will transform a glass bridge on campus and five selected artists will show proposals for large-scale original art-works for the NUI Galway campus. Former MA students of Art Therapy will also present new work in ‘Sacred Space-Porous Place’ in the Arts Millennium Building. Juggling and magic join forces as guest artiste Yann Frisch performs a superb magic manipulation act in the Bailey Allen Hall. The Galway Musical Society, GUMS, will perform the new musical, ‘Spring Awakening’, in the Town Hall Theatre. The ‘Witless Band Competition Final’ takes place in the Student Union Bar with judges and public vote, while Music for Galway features the remarkable Rolf Hind on piano, playing ‘Debussy and Beyond’ in the Aula Maxima. NUI Galway Orchestra, Tradsoc, Choralsoc and Diplóma in Trad music students also perform. The Bank of Ireland Student Theatre will host ‘Mise Scéal Cailín’, the hit puppet show from Branar; a Poetry Slam with MC Pete Mullineaux; new writings and performances from NUI Galway’s students and staff in ‘Solo Show’ and a production of ‘The Clean House’ by Sarah Ruhl, performed by Dramsoc. Comicsoc takes on the ‘24 Hour Comic Book Challenge’ where these bright young artists will draw, write, edit and publish a comic within one full day. Huston Film School students present a selection of their new works and Anime Manga soc and Filmsoc show their favourites. Current staff and alumni will showcase published fiction and poetry and local filmmakers will present new short works. NUI Galway’s President Jim Browne extends an open invitation to the public to attend the closing event of Múscailt, ‘The Galway Music Residency-NUI Galway Sponsor’s Concert’, at 1pm on Friday, 10 February, in the Bailey Allen Hall. The specially chosen programme includes Air by J.S. Bach, Swan by Camille Saint-Saëns, and the exciting ‘Finale from the American Quartet’ by Antonin Dvorák, all performed by Galway ensemble-in-residence, ConTempo Quartet, in association with Arts in Action. Commenting on this year’s line up, Fionnuala Gallagher, NUI Galway Arts Officer says, “Our theme this year, Illumination, represents a bursting forth of ideas from all of the art-forms. Múscailt 2012 will be provocative and fun and there is room for interaction, debate and feedback throughout the week. Everyone is welcome to participate.” All exhibitions are open Monday - Friday. For full information see www.muscailt.nuigalway.ie. For a copy of the programme contact the Arts Office at 091 493766 or 091 495098. Tickets for events and info on Society events will be available from the Socsbox at 091 492852 or socsbox@socs.nuigalway.ie. Spring Awakening tickets are also available from Town Hall Theatre www.tht.ie or 091 569777. -ends-         -------------------------------------------------------------------------------------------------------                                Seolann OÉ Gaillimh an 12ú Féile Bhliantúil EalaíonInniu sheol an t-aoi speisialta, an file Rita Ann Higgins an 12ú clár bliantúil d’Fhéile Ealaíon OÉ Gaillimh, Múscailt, a bheidh ar siúl ón 6-10 Feabhra. Tá clár iontach ceoil, ealaíne, léirithe agus scannáin ag an bhFéile, agus tá go leor de na himeachtaí saor in aisce agus fáilte roimh chách chucu.Is é Soilsiú téama na bliana seo agus i measc na nithe iontacha a bheidh le feiceáil beidh preabdhealbha, ealaín agóide, ealaín sráide, origami, hip-hap agus “buama cniotála", áit a bhfaighidh struchtúir ar an gcampas ábhar cniotála aonuaire. Taispeánfar Deep Sea/Deep Space, físeán a rinneadh don Fhéile Sea2sky, i nGailearaí Ealaíne na hOllscoile. Beidh saothair nua le Marielle MacLeman, an tEalaíontóir Cónaitheach le Geolaíocht agus Zó-eolaíocht, le feiceáil ag doras Mhúsaem na Zó-eolaíochta agus in situ i Músaem Geolaíochta James Mitchell ar feadh na seachtaine.Seolfaidh aoi speisialta, an t-ealaíontóir Sinéad Aldridge, ‘Derelicte’, seó bliantúil an Artsoc agus tabharfaidh sí léacht le léaráidí dar teideal ‘Stop Making Sense-Play Havoc’, léacht faoi ealaín agóide nó aeistéiticí friotaíochta. Léireoidh Anthony J. Faulder Mawson droichead gloine ar an gcampas agus taispeánfaidh cúigear ealaíontóirí roghnaithe tograí do bhunsaothair ealaíne ar mhórscála do champas OÉ Gaillimh. Taispeánfaidh iar-mhic léinn Teiripe Ealaíne saothar nua in Sacred Space-Porous Place in Áras Dán na Mílaoise.Tiocfaidh an chleasaíocht agus an draíocht le chéile nuair a fheicfear Yann Frisch, aoi-thaibheoir, i mbun a cheirde i Halla Bailey Allen. Cuirfidh Cumann Ceoldrámaíochta na hOllscoile an ceoldráma nua, ‘Spring Awakening’, i láthair sa Dubhlann. Beidh ‘Craobhchomórtas na mBannaí Witless’ ar siúl i mBeár Chomhaltas na Mac Léinn, áit a mbeidh vóta ag na moltóirí agus ag an bpobal. Chomh maith leis sin beidh Rolf Hind le cloisteáil ar an bpianó ag casadh ‘Debussy and Beyond’ san Aula Maxima mar chuid de Music for Galway. Beidh Ceolfhoireann OÉ Gaillimh, an Tradsoc, an Choralsoc agus mic léinn ón Dioplóma sa cheol traidisiúnta ar stáitse chomh maith.I measc na rudaí a bheidh le feiceáil in Amharclann Bhanc na hÉireann beidh ‘Mise Scéal Cailín’, an seó puipéad ón gComhlacht Amharclainne Branar; Craobh Filíochta le Duaiseanna agus Pete Mullineaux mar fhear an tí; scríbhinní agus léirithe nua ó mhic léinn agus ó fhoireann OÉ Gaillimh sa ‘Seó SOLO’ chomh maith le léiriú de The Clean House le Sarah Ruhl, á chur i láthair ag an Dramsoc. Beidh dúshlán ‘Leabhar Grinn 24 uair an chloig’ ar siúl ag an Comicsoc, áit a ndéanfaidh na healaíontóirí óga is cumasaí i nGaillimh leabhar grinn a tharraingt, a scríobh, a chur in eagar agus a chur ar fáil laistigh de lá amháin.  Cuirfidh mic léinn ó Scoil Scannán Huston rogha dá saothair nua i láthair agus taispeánfaidh an cumann Anime Manga agus an Filmsoc na saothair is ansa leo. Taispeánfaidh cuid den fhoireann reatha agus an alumni ficsean agus filíocht atá foilsithe, agus cuirfidh lucht áitiúil scannánaíochta saothair nua ghearra i láthair.Tugann an tUachtarán James J. Browne cuireadh oscailte don phobal chuig searmanas dúnta Múscailt, ‘Ceolchoirm Urraithe OÉ Gaillimh leis an Galway Music Residency’ Dé hAoine, an 10 Feabhra ag 1pm i Halla Bailey Allen. Ar an gclár speisialta seo tá Air le J.S. Bach, Swan le Camille Saint-Saëns, agus an ‘Finale spleodrach ón Quartet Meiriceánach’ le Antonin Dvořák, agus iad ar fad á léiriú ag Ensemble Cónaithe na Gaillimhe, ConTempo Quartet i gcomhar le Arts in Action.Agus í ag tagairt d’imeachtaí na bliana seo, dúirt Fionnuala Gallagher, Oifigeach Ealaíon OÉ Gaillimh, “Cuimsíonn téama na bliana seo, Soilsiú, maidhm smaointe ó gach cineál ealaíne. Beidh Múscailt 2012 gríosaitheach agus spraíúil agus beidh neart deiseanna idirghníomhaíochta, díospóireachta agus aiseolais le linn na seachtaine. Tá fáilte roimh chách a bheith páirteach.”Beidh na taispeántais ar fad ar oscailt Dé Luain – Dé hAoine. Chun tuilleadh eolais a fháil féach www.muscailt.nuigalway.ie.  Chun cóip den chlár a fháil déan teagmháil leis an Oifig Ealaíon ag 091 493766 nó 091 495098. Beidh ticéid do na himeachtaí chomh maith le heolas faoi imeachtaí ar fáil ón Socsbox ag 091 492852 nó socsbox@socs.nuigalway.ie.  Is féidir ticéid do Spring Awakening a fháil chomh maith ó Amharclann na Cathrach ag www.tht.ie nó 091 569777.-críoch-

>> Read full story about NUI Galway Launches the Twelfth Annual Arts Festival

Clinicians and Scientists Gather to Advance Multiple Myeloma Expertise

Clinicians and Scientists Gather to Advance Multiple Myeloma Expertise -image

Monday, 23 January 2012

Ireland has one of the highest incidences in the world of a blood cancer known as multiple myeloma, a gathering of clinicians and scientists heard last week. The event was a workshop hosted by NUI Galway, on behalf of the Myeloma Ireland Consortium (MIC), with the support of Science Foundation Ireland. MIC was established within the past year with the aim of increasing collaboration between ‘like-minded’ researchers from different academic institutions and hospitals in a co-ordinated approach to maximise research potential and improve patient outcomes in multiple myeloma. Multiple myeloma is a type of cancer that arises from plasma cells, the white blood cells that produce antibodies. In effect, the cancer causes overproduction of antibody producing plasma cells leading to problems such as anaemia, bone damage, kidney failure and elevated calcium levels. The primary purpose of the meeting, which took place in Maynooth, was to highlight current research activities and encourage co-operation between the various research groups in Ireland working in the multiple myeloma field. In addition to updates from research groups from NUI Galway, Queen’s University Belfast, Trinity College Dublin, Dublin City University, and the Royal College of Surgeons Ireland, delegates also heard from international experts. Dr Aldo Roccaro from the Dana Farber Cancer Institute in Boston spoke about new insights into the interaction of myeloma cells with the bone marrow microenvironment, including the role of exosomes. Dr Dirk Hose from the University of Heidelberg, Germany, covered the use of gene expression profiling for risk stratification and target assessment in clinical practice. Professor Frank Giles, who leads the HRB Clinical Research Facility in Galway and is Professor of Cancer Therapeutics at NUI Galway and Trinity College Dublin discussed Irish early-phase studies in myeloma in the context of the National Clinical Research Framework. An update on current multiple myeloma trials being conducted by the all-Ireland Cooperative Clinical Oncology Research Group (ICORG) was given by Dr Peter O’Gorman, Chair of the ICORG Haematology study group. Professor Micheal O’Dwyer, Professor of Haematology at NUI Galway and Consultant Haematologist, University Hospital Galway, who convened the event stated: “While treatments have improved over the last decade, and most patients are living longer, multiple myeloma remains an incurable disease. It is vital that scientists across the entire Irish research spectrum work together to find new treatment approaches and improve patient outcomes.” Throughout the event, there were opportunities to discuss the practicalities of undertaking translational research and potential opportunities for collaboration in Ireland. This workshop was also supported by Janssen and Celgene. -ends-

>> Read full story about Clinicians and Scientists Gather to Advance Multiple Myeloma Expertise

Study Shows Community-based Programmes Effective in Helping People to Manage their Chronic Obstructive Pulmonary Diseas

Study Shows Community-based Programmes Effective in Helping People to Manage their Chronic Obstructive Pulmonary Diseas -image

Tuesday, 24 January 2012

A new study from NUI Galway has shown a significant improvement in managing breathing difficulties among people suffering from COPD, or chronic obstructive pulmonary disease. The Health Research Board (HRB) - funded study trialled a community-based approached, through nurses, GP practices and physiotherapists, to help sufferers better manage their condition. COPD is a progressive disease that makes it hard to breathe. The disease can cause coughing that produces large amounts of mucus, wheezing, shortness of breath, chest tightness, and other symptoms. While cigarette smoking is the leading cause of COPD, long-term exposure to other lung irritants, such as air pollution, chemical fumes, or dust, may also contribute to COPD. The PRINCE (Pulmonary Rehabilitation in Nurse-led Community Environment) study was funded by the HRB, and consisted of a two-armed randomised cluster trial. In one arm (intervention group), persons with COPD received a structured education pulmonary rehabilitation programme, while the other arm (control group) received usual care. The study is one of the largest pulmonary rehabilitation trials conducted in primary care. The pulmonary rehabilitation programme was specifically designed by the study team for clients living in the community with COPD. The programme was delivered in GP practices or venues close by and facilitated by practice nurses and physiotherapists who were trained by the PRINCE study team to facilitate the programme. The content of the programme included medication management, breathing techniques and exercise training. It was delivered two hours per week over eight weeks. The study found that people who attended the programme were significantly better able to manage their breathing difficulties than those who did not attend. Principal study investigators Professor Kathy Murphy and Dr Dympna Casey, from the School of Nursing at NUI Galway, are excited by the study findings. Professor Murphy commented: “We both feel strongly that healthcare research must make a real difference to patients’ lives and we are delighted that the findings of our large trial does just that. Our study found that a community based pulmonary rehabilitation programme facilitated by trained physiotherapists and practice nurses who had no prior COPD expertise, is feasible, safe, and effective. Not only that, but it makes a real difference to patients with moderate to severe COPD by improving their dyspnoea and physical functioning.” Dr Casey added: “A key strength of this study is that by involving the practitioners who work within primary care and training them to facilitate delivery of the pulmonary rehabilitation programmes, we have helped to strengthen and build capacity within the Irish primary health care setting to manage COPD more effectively. Our work shows that it’s possible to expand the scope of pulmonary rehabilitation practice in Ireland from hospital-based to community-based programmes.” The comprehensive findings of the PRINCE Study were presented at a Respiratory Symposium sponsored by Pfizer and co-ordinated by the PRINCE research team, which was held in NUI Galway on 21 January 2012. The symposium, which focuses on respiratory management, was chaired by Dr Andrew Murphy Professor of General Practice, NUI Galway, and member of the PRINCE research team. The symposium also included a number of key note speakers including Dr Joe Clarke, HSE Primary Care Clinical Lead, and Professor JJ. Gilmartin, Respiratory Consultant, GUH, Galway. -ends-

>> Read full story about Study Shows Community-based Programmes Effective in Helping People to Manage their Chronic Obstructive Pulmonary Diseas

The Science and Technology of Swimming

The Science and Technology of Swimming-image

Tuesday, 24 January 2012

The next in NUI Galway’s series of public talks on sports technology will focus on ‘Re- Engineering the Swimmer: the Science and Technology of Swimming’. The free event takes place in room 3035 of the new Engineering Building on campus, on Tuesday, 31 January at 6pm. The lecture will be given by Dr Gavin Corley of NUI Galway’s College of Engineering and Informatics, who is himself a competitive swimmer. Dr Corley’s talk will focus on emerging technologies which are being used to enhance swimming coaching and performance. “More people in Ireland and the UK participate in swimming than in any other sport, with many of these people swimming at a competitive level,” explains Dr Corley. “Despite this, mainstream swimming hasn’t yet seen the same degree of adoption of new technologies as many other sports such as running or cycling. This is set to change. Recent developments in sensing, communication and material technologies are leading the way for a number of new innovations in swimming performance and coaching.” Following an overview on the history and physics of swimming, these emerging technologies will be discussed in depth with some conclusions on the future of the technological swimmer.” Dr Corley has been swimming competitively for most of his life and has spent the last 10 years teaching and coaching swimming. He currently swims with the NUI Galway swimming club.    Dr Gavin Corley is a post-doctoral researcher in the Bioelectronics Research Cluster at the National Centre for Biomedical Engineering and Science and Adjunct Lecturer in Electrical and Electronic Engineering at NUI Galway. He is working on the commercialisation of therapeutic and sensing technologies for older people. He is also an editor for the online medical device journal, Medgadget, where he writes about emerging medical, health and sporting technologies. The series of Sports Technology talks is being organised as part of NUI Galway’s degree programme in Sports & Exercise Engineering, whose students are being educated to design the next generation of sports and exercise systems and devices. For more information on the sports technology talks, which are supported by Engineers Ireland (West), and the Institute of Electrical and Electronic Engineers, visit www.ExerciseEngineering.com or call 091 492728. -ends- 

>> Read full story about The Science and Technology of Swimming

NUI Galway Calls on Patients with Back Pain for Trial of a new Rehabilitation Programme

NUI Galway Calls on Patients with Back Pain for Trial of a new Rehabilitation Programme-image

Monday, 30 January 2012

The Centre for Pain Research at NUI Galway is currently recruiting patients with back pain to take part in the Pain Disability Prevention Programme (PDP) trial..  The study offers patients with back pain the opportunity to avail of 10 sessions with a clinical psychologist trained in pain rehabilitation. The sessions, which are free of charge, will focus on active rehabilitation, instruction in a range of pacing techniques, cognitive therapy to help identify negative thinking patterns and the development of effective challenges, stretching and exercising to improve physical function.  The study, funded by the HSE, will take place in counties Galway, Dublin, Donegal, Sligo, Mayo, Limerick and Cork.  GPs and physiotherapists in these counties are being encouraged to refer suitable patients to the study.Miriam Raftery, Researcher at the Centre for Pain Research, NUI Galway says: “We know that a combination of psychological and physical therapies provided at the early stages of back pain are beneficial, particularly for people at risk of long term disability.  However this type of service is often only accessible via specialised hospital-based pain management teams.  In this trial we will offer this type of service to people locally and at the earlier stages of injury. Ms Raftery added: “Many people find that a combination of cognitive and physical rehabilitation like the PDP programme enables them to take back control of their lives, to do more and feel better.  By trialing this early-intervention programme we can assess if this type of service is beneficial for people with chronic pain.”Patients can access physiotherapy and all medical services as usual while involved in the trial.  Clinicians are attached to the trial in each of the participating counties so appointments take place locally for patients.  In Limerick, Cork, Dublin and Galway appointments take place in the city, while in Donegal appointments are held in Letterkenny and Buncrana.  For patients in the Mayo region, appointments take place in Swinford, while in Sligo appointments are in Sligo town.The researchers are specifically interested in hearing from people who have back pain for no longer than 12 months and are either off work or on reduced work hours due to pain.For further information, please contact Miriam Raftery, Centre for Pain Research, NUI Galway, email miriam.raftery@nuigalway.ie , phone 091 495 830 or see the website www.nuigalway.ie/pdp  GPs interested in referring suitable patients to the trial can also contact this number.ENDS

>> Read full story about NUI Galway Calls on Patients with Back Pain for Trial of a new Rehabilitation Programme

Conference on Agricultural Biodiversity for Sustainable Food and Agriculture at NUI Galway

Conference on Agricultural Biodiversity for Sustainable Food and Agriculture at NUI Galway-image

Monday, 30 January 2012

The conservation and sustainable use of our agricultural biodiversity is critical to future sustainable development, both in Ireland and internationally. In response to this, on Thursday, 9 February, the NUI Galway Plant and AgriBiosciences Centre is hosting AgBioDiv2012.The free event is Ireland’s first Annual AgroBiodiversity Conference. Agricultural biodiversity or agrobiodiversity refers to all biological and genetic diversity which is directly relevant to agriculture and food production.Agrobiodiversity concerns the variability of animals, plants and micro-organisms that are used directly or indirectly for food and agriculture, including crops, livestock, forestry and fisheries. It comprises the diversity of genetic resources (varieties, breeds) and species used for providing the food, fodder, fibre, fuel and medicines that we depend on for our everyday lives.AgBioDiv2012 organiser Professor Charles Spillane, Head of Plant and AgriBiosciences at NUI Galway, highlighted that: “Since the early 1990s there has been a tremendous upsurge in activity to conserve Ireland’s rare livestock breeds and threatened crop varieties. A coalition of activities by the Department of Agriculture and Food, universities, NGOs, and dedicated individuals across Ireland has led to a vibrant community now involved in agrobiodiversity conservation and sustainable use.”Professor Spillane said:“The time is right for an annual conference to bring everybody together to take stock of what has been done, what can be done and what is necessary to do over the coming years to ensure that agrobiodiversity contributes to a vibrant and sustainable food and agriculture sector in Ireland.”He added: “Such agrobiodiversity conservation efforts have ensured that native livestock rare-breeds such as Galway sheep and Kerry bog ponies and many threatened plant varieties have not become extinct over the past decade. Many such rare-breeds and varieties have become eligible for REPS (Rural Environment Protection Scheme) support. Ireland now has a national genebank, and we now store Ireland’s threatened crop varieties in the long-term Svalbard Global Seed Vault on the island of Spitzbergen inside the Arctic circle.”The line up of 19 invited speakers assembling for AgBioDiv2012 includes international speakers from the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO), Bioversity International, and the National History Museum in Paris. A wide range of speakers from Ireland will cover agrobiodiversity topics including rare breeds of livestock, rare and threatened crops wild relatives, seed saving, forestry and tree conservation, seaweed diversity, horticultural and ornamental plants, energy crops, and honey bees.Dr Danny Hunter, Adjunct Lecturer in AgroBiodiversity and Leader of the AgroBiodiversity research theme in the NUI Galway Plant and AgriBiosciences Centre highlighted that: “The recent State of Knowledge, Ireland’s Biodiversity 2010 report highlights the importance of biodiversity to the national economy with an estimated contribution of over €2.6 billion. Agricultural biodiversity, that element of biodiversity important for agriculture and food production, contributes substantially to this figure. The pollinators of our crops alone contribute about 80 million euro. Irish agriculture and food security depends on this diversity of animal, plant and microbial genetic resources. However, these biological resources are increasingly threatened and this requires urgent action to ensure they are effectively conserved for future generations.”NUI Galway AgroBiodiversity researcher Ms Angela Mina-Vargas said: “AgBioDiv2012 will provide opportunities to learn more about Ireland’s national activities and priorities regarding conservation of agrobiodiversity resources including rare breeds, rare crop and horticultural varieties, and a host of other diverse organisms including seaweeds, bryophytes, birds and bees that are important for the sustainability of future food and agricultural systems. Agrobiodiversity conservation and sustainable use is critical to future sustainable development and to ensuring food and livelihood security in societies across the globe, particularly in developing countries.”Dr Danny Hunter stressed that: “AgBioDiv2012 will hopefully contribute to an improved understanding of the current status of conservation and utilisation of agricultural biodiversity in Ireland including how we are meeting our commitments and obligations to global biodiversity Conventions and Treaties. It should also highlight gaps in our knowledge and provide a platform for greater networking among partners to address these. It is fitting that such a conference is taking place a few weeks after the death of Dr Erna Bennett, one of Ireland’s great unheralded scientists and an early pioneer of the science and practice of genetic conservation and champion of small farmers all over the world who have been the custodians of the planet's agricultural biodiversity.”AgBioDiv2012 will be held at NUI Galway on Thursday, 9 February, 2012 and is open to all who are interested. Registration is available at the conference website http://agbiodiversity.org, and is supported by the Department of Agriculture Food and the Marine, the NUI Galway Plant and AgriBiosciences Research Centre, and Genetic Heritage Ireland. -ends-

>> Read full story about Conference on Agricultural Biodiversity for Sustainable Food and Agriculture at NUI Galway

COGG iTunes U Channel to be launched live on RTÉ Raidió na Gaeltachta

COGG iTunes U Channel to be launched live on RTÉ Raidió na Gaeltachta -image

Monday, 30 January 2012

A new learning resource developed by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway for Gaeltacht and all-Irish primary schools will be launched by the Head of RTÉ Raidió na Gaeltachta, Edel Ní Chuireáin, on Wednesday (2pm) 1 February 2012, in Áras Shorcha Ní Ghuairim, Carna.  The launch will be broadcast live on RTÉ Raidió na Gaeltachta. The new iTunes U – COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta) Channel comprises audio and video resources that have been carefully selected from both the RTÉ Raidió na Gaeltachta and NUI Galway archives, as part of a research project undertaken by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. The 300 new learning resources include songs, poems, stories, interesting points of information and history in the different dialects that are aimed at stimulating language acquisition and enrichment among Gaeltacht and all-Irish primary schools, particularly in 5th and 6th class.  A learning plan has also been developed for teachers to assist in the effective use of the resources in the classroom.  The Channel will also have resources for other learner groups.Muireann Ní Mhóráin, Chief Executive of COGG comments: “Digitial resources of a high standard are a prerequisite for the contemporary classroom.  The new Channel will add significantly to the current corpus of Irish language teaching resources available to Gaeltacht and all-Irish primary school teachers and to the student learning experience.  And with the Channel being launched on the Feast of St. Brigid it’s great see to our rich cultural heritage and new technology  being intertwined to develop Irish language learning resources in such an attractive and efficient way.”Commenting on behalf of the research team at NUI Galway Séamas Ó Concheanainn says: “This project  reinforces the role of research in third-level institutions in addressing the contemporary needs of primary schools with regard to the availability of excellent digitial teaching resources for the classroom.  The project draws on the expertise being developed in the digitial humanities at Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and at the Acadamh Centre at Carna, in particular.  The exploitation of modern learning tools and traditional resources together has the potential to significantly contribute to language acquisition and therefore this project underpins one of the Centre’s key strategic objectives, that of sustaining and strengthening the Irish language in the Gaeltacht and throughout the country.”Ends _________________________________________________________________________ Cainéal iTunes U de chuid COGG le seoladh beo ar RTÉ Raidió na Gaeltachta Seolfaidh Ceannaire RTÉ Raidió na Gaeltachta Edel Ní Chuireáin áis fhoghlama úrnua atá forbartha ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh do bhunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge, ar an gCéadaoin (2 p.m.) an 1 Feabhra 2012, in Áras Shorcha Ní Ghuairim, Carna. Craolfar an seoladh beo ar an gclár Ardtráthnóna ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.Is éard atá sa Chainéal nua iTunes U - COGG (An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta & Gaelscolaíochta) ná cnuasach saibhir d’acmhainní físe agus fuaime a roghnaíodh go cúramach ó Chartlann RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ó Chartlanna Ollscoil na hÉireann, Gaillimh féin, mar chuid de thionscadal taighde atá curtha i gcrích ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.  Áiríonn an Cainéal 300 mír fhoghlama ina bhfuil amhráin a gcasadh, dánta á n-aithris, scéalta spraíúla á n-insint, eolas á roinnt agus míreanna staire á gcur i láthair i gcanúintí éagsúla.   Tá na míreanna dírithe ar shealbhú agus ar shaibhriú na Gaeilge i measc daltaí i mbunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge, go háirithe daltaí Rang 5 agus 6.  In éineacht leis na hacmhainní féin, tá plean foghlama deartha a bheidh mar áis sa seomra ranga ag múinteoirí bunscoile agus iad ag úsáid na míreanna foghlama.  Tá acmhainní foghlama atá feiliúnach do spriocghrúpaí eile ar fáil ar an gCainéal freisin.Deir Príomhfheidhmeannach COGG, Muireann Ní Mhóráin:“Teastaíonn acmhainní digiteacha den chéad scoth sa seomra ranga. Cuirfidh an cainéal nua le stór acmhainní teagaisc mhúinteoirí bunscoile i ranganna 5 agus 6 ach go háirithe. Ba cheart go gcuirfeadh an cainéal go mór le heispéireas na foghlama i scoileanna Gaeltachta agus i nGaelscoileanna ar fud na tíre. Agus an cainéal á sheoladh ar Lá Fhéile Bríde, is maith liom go bhfuil an sean agus an nua ag obair as lámha a chéile agus go bhfuil saibhreas na muintire á roinnt an athuair ar shlí atá saoráideach agus snasta.”Thar ceann fhoireann an tionscadail in OÉ Gaillimh deir Riarthóir Ionad an Acadaimh, Carna , Séamas Ó Concheanainn:“Tionscnamh eiseamláireach é seo a dhaingníonn tábhacht an taighde ar an gceathrú leibhéal le freastal ar riachtanais chomhaimseartha múinteoirí bunscoileanna trí acmhainní digiteacha teagaisc den scoth a chur ar fáil don seomra ranga. Cuireadh an togra i gcrích a bhuíochas den saineolas sna daonnachtaí digiteacha atá á saothrú in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge trí chéile ach go háirithe in Ionad na hOllscoile anseo i gCarna. Cothaíonn saothrú an léinn nua-aoisigh agus an chultúir traidisiúnta in éineacht deiseanna ar leith don sealbhú teanga agus tacaíonn an tionscadal taighde seo go láidir mar sin le ceann de phríomh chuspóirí an Ionaid, sé sin an Ghaeilge a bhuanú agus a threisiú sa Ghaeltacht agus ar fud na tíre.”CRÍOCH

>> Read full story about COGG iTunes U Channel to be launched live on RTÉ Raidió na Gaeltachta

HEA ICT Skills Initiative Funding Success for NUI Galway and High-Tech Industry Partners

HEA ICT Skills Initiative Funding Success for NUI Galway and High-Tech Industry Partners-image

Tuesday, 31 January 2012

NUI Galway, in collaboration with software industry partners, has been awarded HEA funding for an innovative industry-focused Higher Diploma in Software Design and Development. This goal of this one-year post-graduate conversion course, co-designed with industry experts, is to increase the supply of skilled graduates to meet the needs of Ireland’s high-growth software industry. It will provide graduates with a fast-track, focused computing qualification, and presents them with an opportunity to obtain valuable industry work experience.The new Diploma builds on the existing strengths of collaborative academic-industry interaction in the Galway region, and will provide graduates with: a solid foundation in key software design knowledge; a choice of software architecture specialization in either .NET or Java Enterprise; and a guaranteed work placement to gain relevant experience, and so provide the opportunity to kick-start their career as software developers.The industry partners include Avaya, Ericsson, Digital Enterprise Research Institute (DERI), Fidelity Investments, Hewlett Packard, Storm Technologies and the Marine Institute, and the new course will be delivered as part of the Information Technology Discipline’s complimentary portfolio of postgraduate degrees.Welcoming news of the award, Dr Jim Duggan, Lecturer in Information Technology at NUI Galway, commented: “This is a wonderful opportunity for highly motivated analytical graduates from engineering, science, business, and arts to invest just one year of their time in further education, and, through placement experience with our Industry partners, they will have an excellent prospect for recruitment as software developers in Ireland’s high tech ICT sector.”ENDS

>> Read full story about HEA ICT Skills Initiative Funding Success for NUI Galway and High-Tech Industry Partners

NUI Galway Students Scoops Watts Medal

NUI Galway Students Scoops Watts Medal-image

Wednesday, 1 February 2012

Four NUI Galway Medical students were recently presented with prizes from the Health Research Board (HRB). The overall winner of the Watts Medal was fourth-year medical student Dympna O’Dwyer from Mullagh, Co. Clare, with second place going to Sarah Cormican from Oranmore, Co. Galway, a third-year medical student at the University.Fourth-year medical student Urszula Donigiewicz from Carrigtwohill, Co. Sligo was presented with first place in the Watts Poster competition and third place was awarded to third-year medical student Maria Duignan from Boyle, Co. Roscommon.The Watts Medal is an annual prize awarded for the best presentation of scientific work to a lay audience. Undergraduate students who win a HRB Summer Scholarship are entitled to enter. Their entries are reviewed by scientists, and the best entries are selected for entry into the Watts Poster competition, with the top projects from that selected to compete for the Watts Medal proper.Commenting on the competition, HRB CEO Enda Connolly said: “The quality of the work on display both in the poster competition and the Watts Medal presentations was truly astounding. The students have shown ingenuity, commitment and drive to have accomplished so much in the eight weeks that their HRB Summer Scholarships lasted. They have been able to tackle complex problems, come up with genuine solutions, and place their research into the wider social context of how it translates to making people healthier and delivering better treatments.”Professor Fidelma Dunne, Head of School of Medicine at NUI Galway, hopes to build further on this outcome by encouraging clinical and biomedical research as an integral part of undergraduate medical education, “Research is an extremely important component of disease specific knowledge and treatment but also contributes significantly to population health and health services research. The awards have occurred as a result of the commitment of undergraduate students to research, the supervision and mentoring of students by staff within the school, and the high calibre of the research being conducted” she said.-ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Students Scoops Watts Medal

December 2011

HP Galway and NUI Galway announces Masters Fellowship in Commerce

HP Galway and NUI Galway announces Masters Fellowship in Commerce -image

Thursday, 22 December 2011

Hewlett Packard Galway and NUI Galway recently launched a Masters Fellowship in Commerce as part of the 40thanniversary celebrations of HP Galway. This research based Masters Fellowship in commerce will examine the impact of HP Galway on the regional and national economy over the last 40 years. The research will investigate the spill over effects of HP Galway in terms of the economic development of Galway, the Western region and nationally and will also focus on other impacts particularly the development of the ICT industry in Ireland, management capabilities, the creation of start-ups, educational support at secondary and teritary levels.  Speaking on the launch of the fellowship Dr Chris Coughlan HP Galway “The forty years of Digital to HP in Galway had a profound and positive effect on Galway and Ireland, with this fellowship we hope to document and analyse this and apply the lessons learned to help industries to grow and increase employment.” Dr James Cunningham, Director of the Institute for Business, Social Sciences and Public Policy added: “We are delighted to collaborate with Dr Chris Coughlan and his colleagues at HP Galway and this study will compliment our research activities at NUI Galway in understanding the impacts of HP Galway on Galway city and the region.” Details of the masters fellowship are available at www.nuigalway.ie/cisc and the closing date for applications is the Wednesday, 18 January, 2012.   -Ends-

>> Read full story about HP Galway and NUI Galway announces Masters Fellowship in Commerce

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share