CANCELLED - Leading US Expert on Disability Law and Policy to Talk at NUI Galway

CANCELLED - Leading US Expert on Disability Law and Policy to Talk at NUI Galway-image

Wednesday, 21 January 2009

CANCELLED - One of the world's leading experts on disability law and policy, Professor Michael Stein, is to deliver a public lecture at NUI Galway. A former classmate of US President Barack Obama's at Harvard, Professor Stein is now the Executive Director of the Harvard Project on Disability, which is a flagship project at Harvard Law School. The free public lecture will be held on Monday, 26 January at 6.30pm, in Room MY129, Áras Moyola, NUI Galway. Professor Stein's lecture will address the past and the future of the Americans with Disabilities Act, and discuss changes to the act by Congress following some negative US Supreme Court decisions. Professor Stein will also talk about further changes that might be needed to enable the US to eventually ratify the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a treaty which President Obama has already promised to sign. The visit to NUI Galway is being hosted by the Centre for Disability Law & Policy, School of Law, NUI Galway. Its Director, Professor Gerard Quinn, comments: "Michael Stein is known the world over for his scholarship and depth of insight in the broad field of disability law. He himself has a disability, which always adds a sharp edge to his analysis. The Harvard Project on Disability is known for its work in Asia, and especially in China". Professor Quinn adds: "Michael has visited our Centre in the past, and has taught at our Summer Schools on disability law so we know him as an engaging speaker who is always eager to reach out to his audience and their own experiences. We feel privileged to host his visit and warmly anticipate his talk". Professor Stein has written extensively on American disability law. His interests include cost/benefit analysis of disability law, genetic discrimination and the law, and the concept of 'reasonable accommodation'. He was also an active delegate at the drafting of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Professor Stein recently co-authored a major report for the US National Council on Disability comparing and contrasting US law with the requirements of the convention. If you would like to attend or have any special requirements, please contact mobile +353 (0)87 6660634 or email disability@nuigalway.ie. For further details please visit the Centre for Disability Law & Policy's website at www.nuigalway.ie/cdlp/ -ends-

>> Read full story about CANCELLED - Leading US Expert on Disability Law and Policy to Talk at NUI Galway

NUI Galway Medical Students Extend Teddy Bear Hospital

NUI Galway Medical Students Extend Teddy Bear Hospital-image

Tuesday, 20 January 2009

(Leagan Gaeilge) Due to popular demand, a second day has been added to the annual Teddy Bear Hospital at NUI Galway, which will be visited by a record 950 children this year. The children, from 24 primary schools in the Galway region, will bring their Teddy Bears to the hospital at NUI Galway on Thursday 29, and Friday 30, January. Organised by the University's medical and health sciences students, the event is for children aged 3-7, and aims to dispel fears associated with hospitals. Over 150 students will volunteer their time to explain (with Teddy's help) how treatments, such as x-rays, work. The Sláinte Society, NUI Galway's branch of the International Federation of Medical Students' Associations, first started the event four years ago. The event organiser, fifth year medical student Donna Cummins, has been involved since its inception: "People are usually scared of the unknown, and hospitals are places that children in particular don't know a lot about. By bandaging Teddy's arm, x-raying his leg or taking a Teddy MRI, we can illustrate to children what doctors and nurses in hospitals do". Donna added: "Feedback over the years, from parents and teachers, has been overwhelmingly positive so we know the Teddy Bear Hospital really benefits the children. For us medical students, this has to be one of the highlights of the year. We get to volunteer, help out the kids, and diagnose Teddy Bear maladies. We have had so much support from students across campus, our sponsors and from the University. With the extra day this year, it will simply be double the fun". The Teddy Bear Hospital will also feature a Teddy Pharmacy, stocked with nourishing vitamin juices and other healthy treats, from sponsors Total Produce. Smyths Toys will provide lots of toys for the 'Waiting Room', which will be donated to Cope after the event. Outside the Teddy Bear Hospital, an Order of Malta Ambulance will be on show for the children. Students from various NUI Galway societies will volunteer their time for face-painting, juggling and bouncy castle activities. According to Ríona Hughes, NUI Galway Societies Officer: "The Teddy Bear Hospital is an excellent example of how student societies at NUI Galway engage with the community in exciting and creative ways. This event has gone from strength to strength each year. It is of huge benefit to our medical students and to the local schools and children who participate in this fun event". NUI Galway has 89 active societies through which students make friends, pursue their interests, learn new skills and organise events such as the Teddy Bear Hospital. NUI Galway also runs the ALIVE Programme to assist students find further volunteering opportunities with community organisations. Lá Breise á chur le hOtharlann na mBéiríní ag Mic Léinn Leighis OÉ Gaillimh (View in English) De bharr an éilimh atá uirthi, beidh Otharlann na mBéiríní in OÉ Gaillimh ar oscailt ar feadh dhá lá i mbliana. Tabharfaidh 950 páiste cuairt ar an Otharlann i mbliana, an líon is mó cuairteoirí go dtí seo. Tabharfaidh na páistí ó 24 bunscoil i gceantar na Gaillimhe a gcuid Béiríní chuig an otharlann in OÉ Gaillimh Déardaoin agus Dé hAoine, 29 agus 30 Eanáir. Is iad mic léinn leighis agus eolaíochtaí sláinte na hOllscoile a eagraíonn an ócáid do pháistí idir 3 bliana agus 7 mbliana d'aois, agus is é an aidhm atá léi an eagla a bhíonn ar pháistí dul chun na hotharlainne a ruaigeadh. Caithfidh os cionn 150 mac léinn an dá lá ag obair go deonach agus ag míniú do na páistí (le cabhair an Bhéirín) an chaoi a n-oibríonn cóir leighis, amhail x-ghathanna. D'eagraigh an Cumann Sláinte, craobh OÉ Gaillimh de Chónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Mac Léinn Leighis, an t-imeacht den chéad uair ceithre bliana ó shin. Tá baint ag eagraí na hócáide, an mac léinn leighis Donna Cummins atá sa chúigiú bliain, leis an otharlann ó thús: "Bíonn eagla ar dhaoine roimh rudaí nach bhfuil taithí acu orthu, agus ní bhíonn mórán ar eolas ag páistí, go háirithe, faoi otharlanna. Cuirimidne bindealán ar sciathán an Bhéirín, tógaimid x-gha de chois an Bhéirín nó déanaimid MRI ar an mBéirín, agus ar an gcaoi sin tugaimid léiriú do na páistí ar an obair a bhíonn ar bun ag dochtúirí agus ag banaltraí sna hotharlanna". Mar aguisín leis sin, dúirt Donna: "Bhí an t-aiseolas a fuaireamar le cúpla bliain anuas ó thuismitheoirí agus ó mhúinteoirí thar a bheith dearfach, mar sin tá a fhios againn go mbaineann na páistí an-tairbhe as Otharlann na mBéiríní. Seo ceann de bhuaicphointí na bliana againne, na mic léinn leighis. Faighimid deis oibriú go deonach, cuidiú leis na páistí agus diagnóisiú a dhéanamh ar an tinneas atá ar an mBéirín. Tá an-tacaíocht faighte againn ó mhic léinn ar fud an champais, ónár n-urraitheoirí agus ón Ollscoil. Beidh lá breise ann i mbliana agus beidh a dhá oiread spraoi againn". Beidh Poitigéir Béiríní in Otharlann na mBéiríní chomh maith ina mbeidh deochanna scamhardacha vitimíní agus rudaí deasa sláintiúla eile ar fáil, ónár n-urraitheoirí Total Produce. Cuirfidh Smyths Toys go leor bréagán ar fáil don 'Seomra Feithimh', agus tabharfar do Cope iad i ndiaidh na hócáide. Beidh Otharcharr de chuid Ord Mhálta taobh amuigh d'Otharlann na mBéiríní, agus beidh cead ag na páistí cuairt a thabhairt air. Beidh péintéireacht aghaidhe agus lámhchleasaíocht ar bun go deonach ag mic léinn ó chumainn éagsúla OÉ Gaillimh, agus beidh caisleán spraoi ann chomh maith. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Ríona Hughes, Oifigeach na gCumann in OÉ Gaillimh: "Is sárshampla Otharlann na mBéiríní den bhealach ar féidir le cumainn mac léinn in OÉ Gaillimh oibriú leis an bpobal ar bhealach atá spraíúil agus cruthaitheach. Ag feabhsú atá an t-imeacht gach bliain. Baineann ár gcuid mac léinn leighis, na scoileanna agus na páistí áitiúla a bhíonn rannpháirteach san ócáid spraoi seo an-tairbhe aisti". Tá 89 cumann gníomhach ag OÉ Gaillimh ina dtugtar deis do mhic léinn aithne a chur ar chairde nua, ábhair ar spéis leo iad a shaothrú, scileanna nua a fhoghlaim agus imeachtaí ar nós Otharlann na mBéiríní a eagrú. Tá Clár ALIVE á reáchtáil ag OÉ Gaillimh chomh maith ina gcuidítear le mic léinn tuilleadh deiseanna a aimsiú chun oibriú go deonach le heagraíochtaí pobail. -críoch-

>> Read full story about NUI Galway Medical Students Extend Teddy Bear Hospital

New Book Looks to Changing how Ireland does Business

New Book Looks to Changing how Ireland does Business-image

Tuesday, 20 January 2009

Innovative management, personal creativity and a global mindset are key to Ireland's economic recovery, according to a new book launched at NUI Galway. Irish Management 2.0 combines articles, case studies and management reflections into a compelling commentary on the future of management practice and business education in Ireland. Speaking at the launch, Mr Pádraig Ó Céidigh, founder and chairman CEO of Aer Arann, and Executive in Residence for the Executive MBA programme at the J.E. Cairnes School of Business at NUI Galway, said: "The world is moving and here in Ireland we have to move faster to be competitive, in order to achieve this we need to continually re-invent ourselves like those highlighted in the case studies in this book, successful brands such as CRH plc., Bulmers, O2 and even U2. I have never read a book like this, and its timely publication makes it a must-read for the business sector including entrepreneurs, education institutions and their students, to face difficult challenges in the current economic climate". Dr James Cunningham, Director of the Centre of Innovation and Structural Change (CISC) at NUI Galway, and co-editor of the book with Dr Denis Harrington of Waterford Institute of Technology, comments: "The concept of the knowledge economy has changed the management paradigm for Irish managers. As our economy shifts from an over-reliance on construction over the coming years, the key challenge for all Irish businesses will lie in fundamentally changing the way Irish managers and business do business and through international competitiveness". How will Irish businesses compete on a global scale? The answer, according to Irish Management 2.0 is through: developing the breadth and depth of managerial excellence; increasing levels of organisational flexibility; unleashing the personal innovation capacity at a firm level; and building new collaborative organisational forms that span several industries. In order to hone managerial excellence in Ireland, Irish Management 2.0 argues that there must be greater investment in managerial development at firm level; an alignment of management styles and paradigms to the knowledge economy; changes in managerial mindset, conceptualisation of organisations and competitive contexts; and significant changes in collaborations between Irish managers and business school academics, both nationally and internationally. Cunningham and Harrington argue that Ireland is at the beginning of a new management revolution - Management 2.0 - that will impact Irish business and change the manner in which organisations are managed and run. They argue that Irish management and managers need to embrace new managerial practices and to develop a new management paradigm that is centred on unleashing the personal innovation capacity at a firm level and the enabling capabilities of managers. The role of manager extends beyond that of planning, leading, organising and controlling which are core to the management function, to becoming that of an enabler rather than a doer. Moving from doing to enabling requires Management 2.0 teams to build an organisational enabling platform on two capabilities - creativity and socialisation - designed to unleash the individual personal innovation capacity of all internal and external stakeholders of the firm. These are the central themes of Irish Management 2.0. A strong national pool of managerial talent is a key competitive requirement if Ireland is to become an exemplar knowledge based economy. With respect to future development of Irish managerial talent, Cunningham and Harrington argue we have still have a long way to go if we compete effectively in global markets. With an introduction by Harvard Business Review Editor Thomas A Stewart, Irish Management 2.0 is an essential resource for practitioners, students and for anyone interested in the future of Irish business and is available from Blackhall Publishers, Dublin www.blackhallpublishing.com. Irish Management 2.0 is supported by the MBA Association of Ireland and Enterprise Ireland. The Centre for Innovation and Structural Change (CISC) is an interdisciplinary research centre at NUI Galway. The key objective of CISC is to build an internationally recognised programme of research and research training on the innovation processes and policies that are fundamental to the development of a knowledge-based economy. -Ends-

>> Read full story about New Book Looks to Changing how Ireland does Business

Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition

Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition-image

Tuesday, 20 January 2009

This year's BT Young Scientist & Technology Exhibition saw Leaving Cert student Daniel O'Reilly of Castleblayney College, Castleblayney, Co. Monaghan, receive top prize in the National Science Essay Competition organised by NUI Galway. Daniel, who won a laptop, trophy and a €500 science bursary for his school, received his prizes from the Minister for Education and Science, Batt O'Keeffe T.D., on the Science Foundation Ireland (SFI) booth at the festival. The competition, co-ordinated by the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway, was sponsored for the fourth consecutive year by medical device technology company Medtronic. The contest is open to all students in the senior cycle of secondary schools in the Republic of Ireland, and this year was also open to all schools in Northern Ireland. The theme for the essay competition was Boundaries of Science – is there anything we should not do? The runner-up prize of a video iPOD, trophy and €250 school science bursary went to A-level student Bobby Tang of The Royal Belfast Academical Institution Belfast. Three letters of honourable mention were also issued to: Natalie Duda of Loreto Secondary School, Balbriggan, Co. Dublin; Amy Diviney of Colaiste Chraobh Abhann, Kilcoole, Co. Wicklow; and Rebecca Anderson of Eureka Secondary School, Kells, Co. Meath. Presenting the prizes, Minister O'Keeffe acknowledged the enthusiasm for science shown by all the entrants, saying: "I hope we see the future generation of scientists before us today". Professor Matthew Griffin, from REMEDI, NUI Galway, thanked all the students who participated in the competition, as well as Medtronic and SFI for their work in supporting science education. Angela Duffy, Senior R&D Scientist with competition sponsor Medtronic, said: "I am delighted to see such interest in research among secondary level students. Daniel and Bobby were deserved winners". Professor Frank Gannon, Director General, SFI, said: "I congratulate the winner and runners up on their success in the REMEDI science essay competition. I hope that your success today will encourage you to consider and explore the opportunities offered by careers in science and engineering. Ireland's future economic success is dependent on attracting young people into careers in science and engineering". Professor Gannon acknowledged the Education and Outreach programmes which are ongoing at REMEDI and the other eight SFI Centres for Science Engineering and Technology (CSETs) located at universities throughout Ireland and thanked the CSETs for their continued efforts in this regard. Daniel O'Reilly's essay was selected from a top-ten shortlist by a high profile panel of judges who met at REMEDI in November 2008 to choose a winner. The judges included: Tom Kennedy, Editor of Science Spin magazine; Cormac Sheridan, freelance science journalist; Dr Dónal Ó Mathúna, Senior Lecturer in Ethics, Decision-Making and Evidence in the School of Nursing, DCU; Dr Richard Hull, Department of Philosophy, and Centre of Bioethical Research and Analysis (COBRA) at NUI Galway; and Danielle Nicholson, Outreach Officer at REMEDI, NUI Galway. The competition is organised as part of a joint REMEDI and National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) at NUI Galway secondary school outreach programme called Galway Regional Outreach (GRO). The aim of the competition is to hear young people's views on contemporary scientific questions and to encourage students to consider studying science in third level. REMEDI is a research institute funded by Science Foundation Ireland (SFI) under the Centres for Science, Engineering and Technology (CSET) Programme. The Institute is hosted by NUI Galway at the NCBES. -ends-

>> Read full story about Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition

NUI Galway Announces 2009 Alumni Award Winners

NUI Galway Announces 2009 Alumni Award Winners-image

Monday, 19 January 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway has announced the winners of the 2009 Alumni Awards to be presented at the tenth annual Gala Banquet and Alumni Awards ceremony on Saturday, 7 March, 2009 in the Radisson SAS Hotel, Galway. The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University's more than 65,000 graduates worldwide. The awards programme boasts an impressive roll call of 57 outstanding graduates who have gone on to honour their alma mater, including, for example, Michael D. Higgins, the late Seamus Brennan, Sean O'Rourke, Professor Frank Gannon and Dr Luke Clancy. The winners of the eight alumni awards to be presented at Gala 2009: Aer Arann Alumni Award for Sports Achievement and Leadership Ciaran FitzGerald BComm 1973 International Rugby Captain and Triple Crown Winner AIB Alumni Award for Literature, Communication and the Arts Dr Brendan O'Connor BSc 1982, PhD 1985 Founder, Cois Cladaigh Choir Bank of Ireland Alumni Award for Business and Commerce Mike Higgins BComm 1982 Managing Director, CIBC Real Estate Finance Group Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge Pádraig Ó Ceithearnaigh HDip in Education 1976 Leas-Ardstiúthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge Medtronic Alumni Award for Healthcare and Medical Science Professor Michael O'Brien MB, BCh, BAO 1971, BSc 1973 Professor of Pathology and Laboratory Medicine, Boston University School of Medicine; Chief, Department of Anatomic Pathology, Boston Medical Center NUI Galway Alumni Award for Law, Public Service and Government John Hegarty BSc 1969, PhD 1976 Provost, Trinity College Dublin Alumni Award for Engineering, IT and Mathematics Finian O'Sullivan BSc 1976 Founder and Former CEO, Burren Energy Seavite Alumni Award for Natural Science Dr Catherine Caulfield BSc 1976, HDip in Ed 1977, PhD 2008 Chief Executive – Charles River Laboratories Preclinical Services Irl. Speaking on the announcement of the Awards recipients, President of NUI Galway, Dr James J. Browne said: "I am delighted to see the excellent calibre of the NUI Galway graduates to be honoured at the Gala Banquet in March. The Gala is a key event in the University's calendar and once again showcases the University's most outstanding and excellent graduates. Through the presentation of the annual Alumni Awards Programme, we celebrate the achievements of not only the winners but many generations of students who remain connected to their alma mater. I thank the sponsor companies who, through their generosity, make the Alumni Awards possible each year". Buaiteoirí Dhuaiseanna Alumni 2009 fógartha ag OÉ Gaillimh (View in English) Tá buaiteoirí Dhuaiseanna Alumni 2009 fógartha ag OÉ Gaillimh, duaiseanna a bhronnfar ag an 10ú Mórfhéasta agus Searmanas na nDuaiseanna Alumni, Dé Sathairn, 7 Márta 2009 in Óstán an Radisson SAS, Gaillimh. Tugann na Duaiseanna Alumni aitheantas do chéimithe a bhfuil éachtaí suntasacha déanta acu as breis is 65,000 céimí de chuid na hOllscoile atá lonnaithe ar fud na cruinne. Go dtí seo tá duais alumni bronnta ar 57 céimí den scoth – céimithe a bhfuil a n-alma mater fíorbhródúil astu – Michael D. Higgins, Seamus Brennan, Sean O'Rourke, an tOllamh Frank Gannon agus an Dr Luke Clancy ina measc. Seo a leanas an t-ochtar a mbronnfar Duais Alumni orthu ag Mórfhéasta 2009: Duais Alumni Aer Arann d'Éachtaí agus do Cheannaireacht Spóirt Ciaran FitzGerald BComm 1973 Captaen Fhoireann Rugbaí Idirnáisiúnta agus Buaiteoir Chorn na dTrí Náisiún Duais Alumni AIB don Litríocht, an Chumarsáid agus na hEalaíona An Dr Brendan O'Connor BSc 1982, PhD 1985 Bunaitheoir, Cór Chois Cladaigh Duais Alumni Bhanc na hÉireann don Ghnó agus an Tráchtáil Mike Higgins BComm 1982 Stiúrthóir Bainistíochta, CIBC Real Estate Finance Group Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge Pádraig Ó Ceithearnaigh Ard-Dioplóma san Oideachas 1976 Leas-Stiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge Duais Alumni Medtronic don Chúram Sláinte agus an Eolaíocht Mhíochaine An tOllamh Michael O'Brien MB, BCh, BAO 1971, BSc 1973 Ollamh le Paiteolaíocht agus Leigheas Saotharlainne, Scoil an Leighis, Ollscoil Bhostúin; Príomhoifigeach, Roinn na Paiteolaíochta Anatamaíche, Ionad Leighis Bhostúin Duais Alumni OÉ Gaillimh don Dlí, an tSeirbhís Phoiblí agus an Rialtas John Hegarty BSc 1969, PhD 1976 Propast, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath Duais Alumni don Innealtóireacht, an Teicneolaíocht Faisnéise agus an Mhatamaitic Finian O'Sullivan BSc 1976 Bunaitheoir agus iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, Burren Energy Duais Alumni Seavite don Eolaíocht Dúlra An Dr Catherine Caulfield BSc 1976, HDip in Ed 1977, PhD 2008 Príomhoifigeach Feidhmiúcháin – Charles River Laboratories Preclinical Services Irl. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, nuair a fógraíodh buaiteoirí na nDuaiseanna Alumni: "Cúis áthais dom go bhfuil aitheantas le tabhairt do shárchéimithe OÉ Gaillimh ag an Mórfhéasta i mí an Mhárta. Tá an Mórfhéasta ar cheann de na príomhimeachtaí a eagraíonn an Ollscoil gach bliain agus deis a bhíonn san ócáid áirithe seo aitheantas a thabhairt do shárchéimithe de chuid na hOllscoile. Trí Chlár Bliantúil na nDuaiseanna Alumni, ní hamháin go dtugaimid aitheantas don mhéid atá bainte amach ag na buaiteoirí ach tugaimid aitheantas freisin do na mic léinn ar fad a bhfuil nasc acu go fóill lena n-alma mater. Is mian liom mo bhuíochas a chur in iúl do na cuideachtaí a dhéanann urraíocht fhlaithiúil ar an Mórfhéasta agus a chinntíonn gur féidir linn Duaiseanna Alumni a bhronnadh gach bliain". -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway Announces 2009 Alumni Award Winners

Marian Harkin to Address the Impact of the Economic Situation on Volunteering

Marian Harkin to Address the Impact of the Economic Situation on Volunteering-image

Monday, 19 January 2009

Marian Harkin MEP will visit NUI Galway on Thursday, 22 January, for a public lecture on the EU's response to the current economic climate, and the impact of the recession on social capital and volunteering. The general public are invited to the lecture which takes place at 1pm in the Arts Millennium Building, NUI Galway. Marian Harkin is an Independent MEP for the North and West Constituency of Ireland. Marian has an active interest in volunteering and is a founder and Co-President of the Interest Group on Volunteering in the European Parliament. She has authored a report entitled The Role of Volunteering in Contributing to Social and Economic Cohesion and she has also spearheaded the campaign to get the European Parliament to designate the year 2011 as the European Year of Volunteering. Lorraine Tansey, Student Volunteer Co-ordinator at NUI Galway, runs the University s volunteering programme ALIVE. Lorraine expects interesting input from Marian Harkin: "It will be good to get a sense of the value our European Parliament puts on the social capital generated by volunteering and community engagement. We are also interested to discuss how the economic downturn is putting pressure on funding for community organisations and NGOs, and how these same economic forces might influence the public's capacity for community engagement". The event is being organised by NUI Galway's Community Knowledge Initiative (CKI) which is dedicated to supporting and researching community engagement in Ireland. The session will be co-hosted by the NUI Galway's College of Business, Public Policy and Law, and chaired by its Dean, Dr Willie Golden. For further information contact Mary Bernard at the CKI office on 091 493823 or email cki@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about Marian Harkin to Address the Impact of the Economic Situation on Volunteering

Tionscadal Taighde & Forbartha Seapánach Fógartha ag an Taoiseach

Tionscadal Taighde & Forbartha Seapánach Fógartha ag an Taoiseach-image

Thursday, 15 January 2009

D'fhógair an Taoiseach Brian Cowen Comhthionscadal Taighde & Forbartha idir Shimadzu Corporation agus Grúpa um Optaic Fheidhmeach OÉ Gaillimh le linn don Rialtas a bheith ar mhisean trádála sa tSeapáin. Díreoidh comhthionscadal Shimadzu ar theicnící íomháithe, réimse a bhfuil roinnt paitinní ag an nGrúpa um Optaic Fheidhmeach ann. View in English Tá gnólacht Shimadzu, atá lonnaithe sa tSeapáin, ar cheann de mhórdheantúsóirí chórais agus threalamh íomháithe an domhain. Úsáidtear na córais agus an trealamh íomháithe seo i ndiagnóisiú agus i gcóireáil leighis. Forbraíonn, déanann agus dáileann an chuideachta raon leathan córas diagnóiseach d'fheidhmeanna cliniciúla éagsúla – CT, Angagrafaíocht Dealaithe Dhigitigh, Córais Chardashoithíocha, Radagrafaíocht Dhigiteach agus Córais Fluarascópachta, trealamh Ultrafhuaime agus trealamh radagrafaíochta ginearálta. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Taoiseach, an tUasal Brian Cowen, T.D., le linn dó a bheith ag trácht ar an tionscadal seo agus ar Infheistíochtaí Díreacha Coigríche Seapánacha eile d'Éirinn a fuair tacaíocht ón IDA freisin: "Tá an-áthas orm na hinfheistíochtaí nua a dhéanfaidh na gnólachtaí Seapánacha seo in Éirinn a fhógairt. Tugann an misean trádála seo agus éagsúlacht na n-earnálacha tionscail agus na gcuideachtaí Éireannacha atá páirteach ann, léargas ar shuim agus ar thiomantas na gcuideachtaí Éireannacha gaol níos fearr a bhunú leis na tSeapáin, ar príomhpháirtí í i ngeilleagar an domhain. Is faoi stiúir an Ollaimh Chris Dainty, Ollamh le Fisic Fheidhmeach i Scoil na Fisice, OÉ Gaillimh a chuirfear an Comhthionscadal Taighde & Forbartha seo i bhfeidhm. Tá an tOllamh Dainty gníomhach i measc an phobail idirnáisiúnta optaice le blianta fada agus is le deireanaí a ceapadh é ina Leas-Uachtarán ar Chumann Optúil Mheiriceá. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Ollamh Dainty: "Táimid thar a bheith sásta go bhfuil Shimadzu páirteach sa chomhthionscadal seo leis an nGrúpa um Optaic Fheidhmeach in OÉ Gaillimh. Comhpháirtí eolaíoch mór le rá é Shimadzu. Táimid ag tnúth le cur lenár ndeiseanna taighde leis an eagraíocht seo a bhfuil cáil dhomhanda bainte amach aici". D'fháiltigh an Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh, roimh an dea-scéala: "Aitheantas idirnáisiúnta ar láidreacht agus ar ábharthacht an Taighde & na Forbartha in OÉ Gaillimh é an comhthionscadal seo. Tá an Ollscoil ag súil go n-éireoidh go breá leis an tionscadal seo san am atá le teacht agus is mian linn freisin ardmholadh a thabhairt don Ghrúpa um Optaic Fheidhmeach, Grúpa ar a bhfuil ardmheas agus a bhfuil ardleibhéal feabhais bainte amach aige go domhanda". Bunaíodh an Grúpa um Optaic Fheidhmeach in OÉ Gaillimh in 2002, faoi stiúir Chris Dainty, agus tá an Grúpa seo á mhaoiniú trí mhórdheontas ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI). In 2007 dearbhaíodh go mbeadh maoiniú SFI ar fáil ar feadh cúig bliana eile. Bíonn an Grúpa um Optaic Fheidhmeach, ina bhfuil 25 taighdeoir, ag obair le tionscail éagsúla in Éirinn, san Eoraip, sna Stáit Aontaithe agus sa tSeapáin. Tá taighde an Ghrúpa dírithe ar cheithre réimse: optaic oiriúnaitheach, eolaíocht físe, íomháú agus scaipeadh. -críoch-

>> Read full story about Tionscadal Taighde & Forbartha Seapánach Fógartha ag an Taoiseach

Japanese R&D Project Formally Announced by Taoiseach

Japanese R&D Project Formally Announced by Taoiseach-image

Thursday, 15 January 2009

(Leagan Gaeilge) The commencement of a Collaborative Research and Development Project between Shimadzu Corporation, and NUI Galway s Applied Optics Group, has been formally announced by the Taoiseach Brian Cowen during a Government trade mission to Japan. The Shimadzu collaboration will focus on the field of imaging techniques, where the Applied Optics Group has a number of patents. Japanese firm Shimadzu is one of the world s leading manufacturers of advanced imaging systems and equipment for use in medical diagnosis and treatment. The company develops, manufactures and distributes a broad range of diagnostic systems in all areas of clinical application - CT, Digital Subtraction Angiography, Cardiovascular Systems, Digital Radiography and Fluoroscopy Systems, Ultrasound and general radiography equipment. Commenting on this and other Japanese Foreign Direct Investments for Ireland which have been supported by the IDA, An Taoiseach, Mr Brian Cowen, T.D., said: "I am delighted to announce these new investments in Ireland by Japanese firms. The size of this trade mission, the diversity of industry sectors represented and the Irish companies taking part, all testify to the eagerness and commitment of Irish companies to develop deeper relationships with Japan, a key player in the world economy. It also signals Ireland s intent to the international scientific community and knowledge based industry that Ireland is very much open for business". The Collaborative Research and Development Project will be under the direction of Professor Chris Dainty, who holds the chair of applied physics in the School of Physics at the NUI Galway. Professor Dainty has been active in the global optics community for several decades and was recently appointed a Vice-President of the Optical Society of America. According to Professor Dainty: "We are very pleased that Shimadzu has entered into this collaborative partnership with the Applied Optics Group here at NUI Galway. Shimadzu is a very distinctive scientific partner. We look forward to progressing and deepening our research collaboration with such a prestigious international organisation". NUI Galway President Dr James J. Browne welcomed the announcement: "This collaboration is an international recognition of the strength and relevance of R&D at NUI Galway. The University wishes the project continued success and applauds the Applied Optics Group, which has developed a strong reputation in its field, achieving a level of excellence on a global scale". The Applied Optics Group at NUI Galway was established in 2002, under the direction of Chris Dainty, and funded by a major grant from Science Foundation Ireland (SFI). The SFI funding was renewed for a further five years in 2007. The Applied Optics Group, which has 25 researchers, has significant interaction with industry in Ireland, Europe, the United States and Japan. The Group's research focuses in four areas: adaptive optics, vision science, imaging and scattering. Tionscadal Taighde & Forbartha Seapánach Fógartha ag an Taoiseach (View in English) D'fhógair an Taoiseach Brian Cowen Comhthionscadal Taighde & Forbartha idir Shimadzu Corporation agus Grúpa um Optaic Fheidhmeach OÉ Gaillimh le linn don Rialtas a bheith ar mhisean trádála sa tSeapáin. Díreoidh comhthionscadal Shimadzu ar theicnící íomháithe, réimse a bhfuil roinnt paitinní ag an nGrúpa um Optaic Fheidhmeach ann. Tá gnólacht Shimadzu, atá lonnaithe sa tSeapáin, ar cheann de mhórdheantúsóirí chórais agus threalamh íomháithe an domhain. Úsáidtear na córais agus an trealamh íomháithe seo i ndiagnóisiú agus i gcóireáil leighis. Forbraíonn, déanann agus dáileann an chuideachta raon leathan córas diagnóiseach d'fheidhmeanna cliniciúla éagsúla – CT, Angagrafaíocht Dealaithe Dhigitigh, Córais Chardashoithíocha, Radagrafaíocht Dhigiteach agus Córais Fluarascópachta, trealamh Ultrafhuaime agus trealamh radagrafaíochta ginearálta. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Taoiseach, an tUasal Brian Cowen, T.D., le linn dó a bheith ag trácht ar an tionscadal seo agus ar Infheistíochtaí Díreacha Coigríche Seapánacha eile d'Éirinn a fuair tacaíocht ón IDA freisin: "Tá an-áthas orm na hinfheistíochtaí nua a dhéanfaidh na gnólachtaí Seapánacha seo in Éirinn a fhógairt. Tugann an misean trádála seo agus éagsúlacht na n-earnálacha tionscail agus na gcuideachtaí Éireannacha atá páirteach ann, léargas ar shuim agus ar thiomantas na gcuideachtaí Éireannacha gaol níos fearr a bhunú leis na tSeapáin, ar príomhpháirtí í i ngeilleagar an domhain. Is faoi stiúir an Ollaimh Chris Dainty, Ollamh le Fisic Fheidhmeach i Scoil na Fisice, OÉ Gaillimh a chuirfear an Comhthionscadal Taighde & Forbartha seo i bhfeidhm. Tá an tOllamh Dainty gníomhach i measc an phobail idirnáisiúnta optaice le blianta fada agus is le deireanaí a ceapadh é ina Leas-Uachtarán ar Chumann Optúil Mheiriceá. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Ollamh Dainty: "Táimid thar a bheith sásta go bhfuil Shimadzu páirteach sa chomhthionscadal seo leis an nGrúpa um Optaic Fheidhmeach in OÉ Gaillimh. Comhpháirtí eolaíoch mór le rá é Shimadzu. Táimid ag tnúth le cur lenár ndeiseanna taighde leis an eagraíocht seo a bhfuil cáil dhomhanda bainte amach aici". D'fháiltigh an Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh, roimh an dea-scéala: "Aitheantas idirnáisiúnta ar láidreacht agus ar ábharthacht an Taighde & na Forbartha in OÉ Gaillimh é an comhthionscadal seo. Tá an Ollscoil ag súil go n-éireoidh go breá leis an tionscadal seo san am atá le teacht agus is mian linn freisin ardmholadh a thabhairt don Ghrúpa um Optaic Fheidhmeach, Grúpa ar a bhfuil ardmheas agus a bhfuil ardleibhéal feabhais bainte amach aige go domhanda". Bunaíodh an Grúpa um Optaic Fheidhmeach in OÉ Gaillimh in 2002, faoi stiúir Chris Dainty, agus tá an Grúpa seo á mhaoiniú trí mhórdheontas ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI). In 2007 dearbhaíodh go mbeadh maoiniú SFI ar fáil ar feadh cúig bliana eile. Bíonn an Grúpa um Optaic Fheidhmeach, ina bhfuil 25 taighdeoir, ag obair le tionscail éagsúla in Éirinn, san Eoraip, sna Stáit Aontaithe agus sa tSeapáin. Tá taighde an Ghrúpa dírithe ar cheithre réimse: optaic oiriúnaitheach, eolaíocht físe, íomháú agus scaipeadh. -críoch-

>> Read full story about Japanese R&D Project Formally Announced by Taoiseach

Oíche Eolais do Dhaoine ar Spéis leo Freastal ar OÉ Gaillimh mar Mhic Léinn Lánf

Oíche Eolais do Dhaoine ar Spéis leo Freastal ar OÉ Gaillimh mar Mhic Léinn Lánf-image

Monday, 12 January 2009

Tionólfaidh OÉ Gaillimh oíche eolais do dhaoine atá ag smaoineamh ar thabhairt faoi chlár fochéime lánaimseartha mar mhic léinn lánfhásta. Eagrófar an ócáid i dTéatar Choilm Uí Eocha, Áras Dán na Mílaoise, OÉ Gaillimh Déardaoin, 15 Eanáir ag 8i.n. View in English Tabharfar eolas faoi na cláir atá ar fáil do mhic léinn lánfhásta, faoi na riachtanais iontrála agus faoi na nósanna imeachta iarratais agus roghnaithe. Díreofar chomh maith ar an tacaíocht airgid agus ar chineálacha eile tacaíochta atá ar fáil. Gach bliain in OÉ Gaillimh, coinnítear cuóta áiteanna ar mhórchuid na gclár do mhic léinn lánfhásta, ar daoine iad atá 23 bliain d'aois nó níos sine ná sin. Déantar iarratais ar na cláir chéime, ar an ngnáthbhealach a ndéanann iontrálaithe Ollscoile é, tríd an Lár-Oifig Iontrála (CAO) faoin 1 Feabhra. Tá sé tugtha faoi deara ag Trish Hoare, Oifigeach na Mac Léinn Lánfhásta in OÉ Gaillimh, go bhfuil an spéis atá ag daoine filleadh ar an staidéar foirmiúil ag méadú: "I bhfianaise na géarchéime eacnamaíochta tá go leor daoine ag iarraidh deiseanna nua fostaíochta a thapú trí chéim a bhaint amach. Tá an-spéis ag daoine san Altranas agus sna cláir Eolaíochtaí Sláinte ar nós na Teiripe Saothair. Beidh ionadaí ag an oíche oscailte eolais a bheidh in ann ceisteanna faoi na cláir seo a fhreagairt". Deir Trish Hoare go bhfuil cineálacha éagsúla tacaíochta airgid ar fáil do mhic léinn lánfhásta: "Ní bhíonn aon táillí teagaisc le híoc ag daoine atá ag tabhairt faoi bhunchéim den chéad uair. Bíonn deontais ardoideachais ar fáil chomh maith dóibh siúd a bhíonn ina dteideal agus a chomhlíonann critéir áirithe. D fhéadfadh lucht faighte liúntas Leasa Shóisialta a fháil chomh maith chun filleadh ar an oideachas ach critéir áirithe a chomhlíonadh. Tá súil againn tuilleadh eolais a thabhairt fúthu seo ar fad agus faoi chineálacha eile tacaíochta atá ann ag an seisiún comhairleach". Déanfar cur i láthair chomh maith ar Chlár Rochtana Speisialta na hOllscoile do mhic léinn lánfhásta atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch agur ar an mBonnchúrsa réamh-Ollscoile san Eolaíocht agus san Innealtóireacht, agus ar an mBonnchúrsa réamh-Ollscoile sa Tráchtáil. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin oíche eolais, déan teagmháil le Trish Hoare ag 091 492695 trish.hoare@nuigalway.ie -críoch-

>> Read full story about Oíche Eolais do Dhaoine ar Spéis leo Freastal ar OÉ Gaillimh mar Mhic Léinn Lánf

Information Evening for Prospective Mature Students at NUI Galway

Information Evening for Prospective Mature Students at NUI Galway-image

Monday, 12 January 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway will hold an information evening for mature students considering undertaking a full-time undergraduate degree programme. The event will be held on Thursday, 15 January, at 8pm, in the Colm Ó hEocha Theatre, Arts Millennium Building, NUI Galway. Information will be provided on the programmes available to mature students, on entry requirements and on the application and selection procedures. There will also be a focus on financial and other supports. Each year at NUI Galway, a quota of places on most programmes is reserved for mature students, who are deemed to be those aged 23 and over. Applications for degree courses are made in the normal way for University entrants through the Central Applications Office (CAO) by 1 February. Trish Hoare, Mature Students Officer at NUI Galway, has noticed a growing interest in returning to formal study: "With the economic downturn, many are looking to develop new employment opportunities by studying for a degree. There has been much interest in Nursing and in the Health Sciences programmes such as Occupational Therapy. There will be a representative at the open information evening to take questions relating to these programmes". Trish Hoare points out that there are various financial supports for mature students: "Tuition fees are free for first-time undergraduates. There are also higher education grants to avail of if an individual is eligible and meets certain criteria. Social Welfare recipients may be entitled to back to education allowance, again, if they meet certain criteria. We hope to provide further information on all of these and other supports in the advisory session". A presentation will also be given on the University's special Access Programme for socio-economically disadvantaged mature students and on the pre-University Foundation Courses in Science and Engineering, and in Commerce. For further information on the information evening contact Trish Hoare on 091 492695 trish.hoare@nuigalway.ie Oíche Eolais do Dhaoine ar Spéis leo Freastal ar OÉ Gaillimh mar Mhic Léinn Lánfhásta (View in English) Tionólfaidh OÉ Gaillimh oíche eolais do dhaoine atá ag smaoineamh ar thabhairt faoi chlár fochéime lánaimseartha mar mhic léinn lánfhásta. Eagrófar an ócáid i dTéatar Choilm Uí Eocha, Áras Dán na Mílaoise, OÉ Gaillimh Déardaoin, 15 Eanáir ag 8i.n. Tabharfar eolas faoi na cláir atá ar fáil do mhic léinn lánfhásta, faoi na riachtanais iontrála agus faoi na nósanna imeachta iarratais agus roghnaithe. Díreofar chomh maith ar an tacaíocht airgid agus ar chineálacha eile tacaíochta atá ar fáil. Gach bliain in OÉ Gaillimh, coinnítear cuóta áiteanna ar mhórchuid na gclár do mhic léinn lánfhásta, ar daoine iad atá 23 bliain d'aois nó níos sine ná sin. Déantar iarratais ar na cláir chéime, ar an ngnáthbhealach a ndéanann iontrálaithe Ollscoile é, tríd an Lár-Oifig Iontrála (CAO) faoin 1 Feabhra. Tá sé tugtha faoi deara ag Trish Hoare, Oifigeach na Mac Léinn Lánfhásta in OÉ Gaillimh, go bhfuil an spéis atá ag daoine filleadh ar an staidéar foirmiúil ag méadú: "I bhfianaise na géarchéime eacnamaíochta tá go leor daoine ag iarraidh deiseanna nua fostaíochta a thapú trí chéim a bhaint amach. Tá an-spéis ag daoine san Altranas agus sna cláir Eolaíochtaí Sláinte ar nós na Teiripe Saothair. Beidh ionadaí ag an oíche oscailte eolais a bheidh in ann ceisteanna faoi na cláir seo a fhreagairt". Deir Trish Hoare go bhfuil cineálacha éagsúla tacaíochta airgid ar fáil do mhic léinn lánfhásta: "Ní bhíonn aon táillí teagaisc le híoc ag daoine atá ag tabhairt faoi bhunchéim den chéad uair. Bíonn deontais ardoideachais ar fáil chomh maith dóibh siúd a bhíonn ina dteideal agus a chomhlíonann critéir áirithe. D fhéadfadh lucht faighte liúntas Leasa Shóisialta a fháil chomh maith chun filleadh ar an oideachas ach critéir áirithe a chomhlíonadh. Tá súil againn tuilleadh eolais a thabhairt fúthu seo ar fad agus faoi chineálacha eile tacaíochta atá ann ag an seisiún comhairleach". Déanfar cur i láthair chomh maith ar Chlár Rochtana Speisialta na hOllscoile do mhic léinn lánfhásta atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch agur ar an mBonnchúrsa réamh-Ollscoile san Eolaíocht agus san Innealtóireacht, agus ar an mBonnchúrsa réamh-Ollscoile sa Tráchtáil. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin oíche eolais, déan teagmháil le Trish Hoare ag 091 492695 trish.hoare@nuigalway.ie -críoch-

>> Read full story about Information Evening for Prospective Mature Students at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share