Spring Festival Launches at NUI Galway

Spring Festival Launches at NUI Galway-image

Monday, 26 January 2009

(Leagan Gaeilge)Múscailt, the University Spring Festival celebrating creative excellence at NUI Galway and showcasing all that's happening in the Arts has announced the line-up for Múscailt 09. From 9–13 February, the University will be transformed as senses are hijacked when people come together to enjoy and celebrate creativity and the coming of spring. Mùscailt, meaning to awaken, inspire and celebrate, has gathered work this year that is as diverse as the student body. From the tremendous installation 'Versus' on the college green by Ben Geoghegan to the Jerome Hynes Original One Act Play Series, there is inspiration to be found everywhere. 'Versus' is a new work by artist Ben Geoghegan and commissioned by NUI Galway for Múscailt 09. Living and working in Galway and a member of Artspace Studios, Ben completed a Masters in Visual Art Practices at IADT in 2008 and exhibited as part of the celebrations to commemorate 100 years of The Hugh Lane Gallery in the summer of 2008. The provocative work of photographer Sue Fox promises debate. Currently a lecturer of Photography at Manchester Metropolitan University, Sue will be a guest speaker at the festival opening in February and present an illustrated talk 'Contemplations on the Corpse'. 'I like the unusual, the taboo, the sexual, the abstract, the absurd, the surreal… anything edgy, uncensored.' (Sue Fox, Photographer, 2008) Metal artist, Luca Ciavarella will be inspired by salvaged/reclaimed pieces, creating an art sculpture in the campus tennis court throughout the course the festival. His piece, entitled Living Sculpture, will be auctioned at the NUI Galway Gala Banquet in March in aid of Habitat for Humanity. Leanaí I Limbo by Lorraine Tuck is a haunting collection that depicts the final resting places of unbaptised stillborn babies around Ireland. The bleak landscape of Connemara mirrors the sentiment portrayed within this exhibit. Moving in their simplicity the images speak to a time when the Catholic Church's power forced their flock to bury their stillborn babies in unconsecrated ground. Lorraine Tuck captures the full emotional force of her subject matter with a backdrop of the weathered landscape of Connemara. Music entertainment during the festival includes leading international performers in a special concert presented by the Arts in Action Programme: Cahill Hayden (fiddle) Mairtín O'Connor (accordion), Ronan Brown (uillean pipes), Seamie O Dowd (guitar), Roisín Elsafty (sean-nós singing), Roisín Ní Mhainín (sean-nós dance), Mary McPartlan (Traditional/Contemporary singing) and Louis De Paor (Irish Poetry), will present a concert of the traditional arts. Galway University Musical Society (GUMS) this year presents Disco Inferno, a musical full of fantastic hits from the seventies, including numbers such as 'Hot Stuff', 'Celebration', and of course 'Disco Inferno', to name but a few! A great night's entertainment is guaranteed! Local favourite Noelie McDonnell has been described in The New York Post As a startlingly good new Irish talent and in Hot Press as The real deal . A performance by the Galway musician who has been winning the hearts of new fan s all over the nation with his song Nearly Four which remained at No.1 in the itunes folk chart for 6 weeks is sure to be a sell-out. Other festival highlights include: Stolen Apples, presented by Colours Street Theatre Company; Billy Goats Gruff, a performance by Your Man's Puppets; A Voyage to Skellig Michael: Medieval and Modern by Bob Harris; and Witless Battle of the Bands. Múscailt is produced by the Arts office and the Societies office, and includes the best of the societies' events and exciting guest artists from around the world. Múscailt is supported by the University Foundation Office. For all ticket and further information contact the SocsBox the Hub, Aras na Mac Léinn at 091 492852 or email socsbox@socs.nuigalway.ie. For full programme details and further information about the festival visit www.muscailt.nuigalway.ie or www.socs.nuigalway.ie Féile an Earraigh seolta in OÉ Gaillimh (View in English) Tá clár na n-imeachtaí fógartha do Múscailt '09, Féile Ealaíon an Earraigh OÉ Gaillimh. Ón 9–13 Feabhra, beidh atmaisféar iontach ar champas na hOllscoile tráth a mbaileoidh na sluaite le ceiliúradh a dhéanamh agus sult a bhaint as cruthaitheacht na féile agus teacht an earraigh. Ciallaíonn Múscailt dúiseacht, spreagadh agus ceiliúradh – is iad sin aidhmeanna bunúsacha na féile. I mbliana tá na himeachtaí a bheidh ar siúl mar chuid den fhéile chomh héagsúil lenár mic léinn. I measc na n-imeachtaí a bheidh ar siúl tá an píosa ealaín suiteála dar teideal 'Versus' le Ben Geoghegan a bheidh le feiceáil i bhfaiche an choláiste, agus Sraith Nua Drámaí Aonghnímh Jerome Hynes. Is cinnte gur imeachtaí iad seo a chothóidh spéis an tslua. Saothar nua ealaíne leis an ealaíontóir Ben Geoghegan é 'Versus', saothar a choimisiúnaigh OÉ Gaillimh do Múscailt '09. Tá Ben ag cur faoi agus ag obair i nGaillimh agus is ball de Artspace Studios é. Chríochnaigh sé Máistreacht i gCleachtais Amharcealaíon in Institiúid Ealaíne, Deartha & Teicneolaíochta Dhún Laoghaire in 2008 agus bhí saothar dá chuid ar taispeáint mar chuid de cheiliúradh 100 bliain Ghailearaí Hugh Lane i rith an tsamhraidh anuraidh. Níl dabht ar bith ach go dtarraingeoidh saothar gríosaitheach an ghrianghrafadóra Sue Fox neart cainte agus díospóireachta. Tá Sue ag obair mar léachtóir Grianghrafadóireachta in Ollscoil Chathair Mhanchain i láthair na huaire, agus tá sí roghnaithe mar aoi-chainteoir d oscailt na féile i mí Feabhra nuair a thabharfaidh sí caint dar teideal Contemplations on the Corpse . Beidh grianghraif á dtaispeáint aici i rith na cainte freisin. Faigheann an t-ealaíontóir miotail, Luca Ciavarella inspioráid ó sheanphíosaí miotail, agus cruthóidh sé dealbhóireacht ealaíne ar chúirt leadóige an champais i rith na féile. Cuirfear a shaothar, dar teideal Living Sculpture, ar ceant ag Mórfhéasta OÉ Gaillimh a bheidh ar siúl i mí an Mhárta. Rachaidh an t-airgead a bhaileofar chuig Habitat for Humanity. Bailiúchán dodhearmadta le Lorraine Tuck é Leanaí i Limbo a thugann léargas iontach ar na háiteanna ar cuireadh marbhghinte gan bhaisteadh fud fad na hÉireann. Tagann tírdhreach sceirdiúil Chonamara go mór le meon an taispeántais áirithe seo. Cé gur íomhánna simplí atá iontu is iontach an léargas a thugann siad ar an ré sin inar mhair daoine faoi smacht na hEaglaise Caitlicí; tráth ar cuireadh brú ar dhaoine marbhghinte a chur i dtalamh neamhchoisricthe. Éiríonn le Lorraine Tuck na mothúcháin uile a mhúsclaíonn an t-ábhar seo a chur inár láthair go héifeachtach agus tírdhreach síonchaite Chonamara mar chúlra dó. Beidh neart ceoil le cloisteáil i rith na féile freisin agus i measc na n-imeachtaí sin beidh ceolchoirm speisialta le sárcheoltóirí idirnáisiúnta á eagrú ag Clár na nEalaíon Cruthaitheach: Cahill Hayden (fidil), Máirtín O'Connor (bosca ceoil), Ronan Browne (píb uilleann), Seamie O Dowd (giotár), Róisín Elsafty (amhránaíocht ar an sean-nós), Róisín Ní Mhainín (damhsa ar an sean-nós), Mary McPartlan (Amhránaíocht Thraidisiúnta/Chomhaimseartha). Ceolchoirm é seo a mheallfaidh na sluaite ar spéis leo an ceol traidisiúnta! I mbliana beidh an ceoldráma dar teideal Disco Inferno á chur ar stáitse ag Cumann Ceoldrámaíochta Ollscoil na Gaillimhe (GUMS). Ceoldráma é seo ina bhfuil scoth na n-amhrán ó na 70idí, amhráin ar nós 'Hot Stuff', 'Celebration', agus 'Disco Inferno'. Tá an-oíche siamsaíochta geallta do chách! Ceoltóir de bhunadh na Gaillimhe é Noelie McDonnell a bhfuil aird idirnáisiúnta tarraingthe air le tamall anuas. Dúradh sa New York Post gur 'startlingly good new Irish talent' a bhí ann agus dúradh in Hot Press gurb é 'the real deal' é. Is cinnte go mbeidh an-tóir ar thicéid do cheolchoirm Noelie McDonnell fear a bhfuil cáil bainte amach aige mar gheall ar an amhrán Nearly Four a bhí ag uimhir 1 i gcairteacha ceoil tíre itunes ar feadh 6 seachtaine. I measc na n-imeachtaí eile a bheidh ar siúl tá: Stolen Apples, á chur i láthair ag Colours Street Theatre Company; Billy Goats Gruff, léiriú le Your Man's Puppets; A Voyage to Skellig Michael: Medieval and Modern le Bob Harris; agus Witless Battle of the Bands. Comhfhiontar idir an Oifig Ealaíon agus Oifig na gCumann é Múscailt – imeacht a thugann léargas ar na himeachtaí is fearr a bhíonn á reáchtáil ag na cumainn éagsúla agus imeacht a mheallann ealaíontóirí agus ceoltóirí éagsúla as gach cearn den domhan. Tacaíonn Fondúireacht na hOllscoile le Múscailt. Má theastaíonn tuilleadh eolais uait ba cheart duit glaoch ar an SocsBox, An Hub, Áras na Mac Léinn ag 091 492852 nó ríomhphost a sheoladh chuig socsbox@socs.nuigalway.ie. Tá clár iomlán na n-imeachtaí agus tuilleadh eolais faoin bhféile le fáil ag www.muscailt.nuigalway.ie nó www.socs.nuigalway.ie -Críoch-

>> Read full story about Spring Festival Launches at NUI Galway

NUI Galway Graduate Studies Fair to Focus on Employability

NUI Galway Graduate Studies Fair to Focus on Employability-image

Monday, 26 January 2009

(Leagan Gaeilge)The Annual NUI Galway Graduate Studies Fair takes place on Tuesday, 3 February 2009, in Áras na Mac Léinn, from 1.30pm to 6pm. The event will showcase over 400 of NUI Galway's full-time and part-time postgraduate programmes, including taught and research masters, and doctoral research options. The theme of the event this year is employability with a series of seminars and presentations on choosing the right postgraduate option. Almost 3,500 postgraduate students currently attend NUI Galway, many of them travelling from overseas. At the Graduate Studies Fair, 70 information stands will provide details on postgraduate opportunities at NUI Galway, with academic staff and current students on hand to answer questions about specific courses. According to John Hannon, Head of NUI Galway's Career Development Centre, "In the current economic climate, there is increased interest among undergraduate students in staying in education by pursuing postgraduate studies. A postgraduate qualification can provide a real career boost. Undoubtedly, it can maximise career prospects and earnings". NUI Galway offers world-class fourth level education, developing programmes based on its traditional academic strengths of Arts, Social Sciences, Celtic Studies; Commerce, Medicine, Nursing, Health Science, Law, Engineering, Informatics and Science. These areas have been augmented with innovative Research Centres in areas as diverse as Biomedical Engineering, International Human Rights, Digital Media & Film Studies, and Regenerative Medicine. John Hannon adds: "With so many options available at postgraduate level, people must choose carefully. Graduates need to look at their careers in broad terms and the postgraduate qualification pursued must be carefully thought through. This is why the Graduate Studies Fair, and the chance to talk to lecturers and current postgraduate student, is so important". The Graduate Studies Fair will also feature stands from other institutions across the country. An online prospectus of all that is on offer at NUI Galway at postgraduate level and further information about the Graduate Studies Fair is available at www.nuigalway.ie/graduatestudies/. Aonach Staidéir Iarchéime OÉ Gaillimh le díriú ar Infhostaitheacht (View in English) Beidh Aonach Bliantúil Staidéir Iarchéime OÉ Gaillimh ar siúl Dé Máirt, 3 Feabhra 2009, in Áras na Mac Léinn ó 1.30pm go dtí 6pm. Beidh eolas le fáil faoi bhreis is 400 clár iarchéime lánaimseartha agus páirtaimseartha atá á dtairiscint in OÉ Gaillimh, lena n-áirítear cláir mháistreachta theagaisc agus thaighde, agus roghanna taighde dochtúireachta. Infhostaitheacht atá roghnaithe mar théama an imeachta i mbliana agus reáchtálfar sraith seimineár agus láithreoireachtaí le cabhrú leat an cúrsa iarchéime is oiriúnaí a roghnú duit féin. Tá beagnach 3,500 mac léinn iarchéime ag freastal ar OÉ Gaillimh i láthair na huaire, agus is mic léinn as thar lear go leor acu. Beidh 70 seastán eolais ag an Aonach Staidéir Iarchéime le heolas a thabhairt faoi na deiseanna iarchéime atá ar fáil in OÉ Gaillimh. Beidh idir chomhaltaí foirne acadúla agus mhic léinn i láthair le ceisteanna faoi na cúrsaí éagsúla a fhreagairt. Bhí an méid seo a leanas le rá ag John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh, "Agus cúrsaí geilleagracha mar atá, tá níos mó spéise ag mic léinn bunchéime leanúint lena gcuid staidéir agus tabhairt faoi chúrsaí iarchéime. Cabhraíonn cáilíocht iarchéime go mór le daoine post a fháil. Gan amhras, cabhraíonn sé le hardú céime a fháil agus pá níos fearr a thuilleamh freisin". Tá oideachas ceathrú leibhéal den chéad scoth á thairiscint ag OÉ Gaillimh. Tá cláir iarchéime forbartha atá bunaithe ar na réimsí sin a bhfuil cáil ar OÉ Gaillimh iontu – Na Dána, Eolaíochtaí Sóisialta, Léann Ceilteach; Tráchtáil, Leigheas, Altranas, Eolaíocht Sláinte, Dlí, Innealtóireacht, Faisnéisíocht agus Eolaíocht. Cuireadh go mór leis na réimsí staidéir seo trí Ionaid Nuálacha Taighde a bhunú i réimsí chomh héagsúil le hInnealtóireacht Bhithleighis, Cearta Daonna Idirnáisiúnta, Meáin Dhigiteacha & Scannánaíocht, agus Leigheas Athghiniúnach. Chomh maith leis sin, dúirt John Hannon: "De bhrí go bhfuil an oiread sin cúrsaí ar fáil anois do mhic léinn iarchéime, ní mór smaoineamh go cúramach ar na roghanna ar fad atá ann. Ní mór do chéimithe smaoineamh ar a ngairmeacha beatha sa chomhthéacs is leithne is féidir agus dianmhachnamh a dhéanamh ar an gcáilíocht iarchéime is mian leo a bhaint amach. Dá bhrí sin, baineann an-tábhacht leis an Aonach Staidéir Iarchéime agus an deis labhairt le léachtóirí agus le mic léinn iarchéime". Beidh seastáin ag institiúidí eile as gach cearn den tír ag an Aonach Staidéir Iarchéime freisin. Tá réamheolaire ar líne le fáil ina bhfuil cur síos ar na cúrsaí uile atá ar fáil d iarchéimithe in OÉ Gaillimh mar aon le tuilleadh eolais faoin Aonach Staidéir Iarchéime ag www.nuigalway.ie/graduatestudies/. -críoch-

>> Read full story about NUI Galway Graduate Studies Fair to Focus on Employability

NUI Galway Event to Provide Tips for Career Success in Challenging Times

NUI Galway Event to Provide Tips for Career Success in Challenging Times-image

Thursday, 22 January 2009

(Leagan Gaeilge)In response to recent changes in the graduate labour market, the Career Development Centre at NUI Galway has put together a series of seminars, beginning with 'Get a Step Ahead, Tips for Career Success in Challenging Times' on Tuesday, 27 January, from 6-8pm, in the Colm Ó hEocha Theatre, Arts Millennium Building. The event is aimed at final year students and current post graduates and will feature a variety of expert speakers. Today FM presenter, RTÉ contributor, and Managing Director of the Communications Clinic, Anton Savage, will reveal to students how to stand out from the crowd in the current competitive graduate labour market. Dr James Cunningham, Director of the Centre of Innovation and Structural Change, (CISC), NUI Galway, and co-editor of the recently published Irish Management 2.0, will examine the link between current economic trends and future skills needs which will assist students in making the right postgraduate study choices. Students will learn the secrets to effective goal setting and personal techniques for achieving career success with qualified executive business coach Bernard Chanliau, Director and owner of XenerGie. Bernard Chanliau has extensive experience in coaching individuals to achieve their career and business goals. John Hannon, Head of the Career Development Centre in NUI Galway, stresses the need for graduates to look at their careers in broader terms and see it as a series of stepping stones or portfolios where they can accumulate skills, knowledge and experience. He said: "We have hit a tough economic period but I still believe that the majority of graduates will manage to get jobs". Mary O Riordan, Vice-President for Student Services & Human Resources at NUI Galway, encourages students to avail of this opportunity and the many career related events planned for this semester by the NUI Galway Career Development Centre. "This is an exciting event for students and recent graduates and demonstrates a proactive approach". For further information contact the NUI Galway Career Development Centre on 091 492504. Ócáid dírithe ar Fhostaíocht a aimsiú sa Ré Dhúshlánach seo á reáchtáil in OÉ Gaillimh (View in English) Is eol do chách anois go bhfuil athrú tagtha le gairid ar mhargadh fostaíochta céimithe agus tá sraith seimineár eagraithe ag Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh dar teideal 'Get a Step Ahead, Tips for Career Success in Challenging Times'. Beidh an chéad seimineár ar siúl Dé Máirt, 27 Eanáir, ó 6-8pm, i dTéatar Choilm Uí Eocha, Áras Dán na Mílaoise. Tá an ócáid seo dírithe ar mhic léinn bhliain na céime agus ar mhic léinn iarchéime agus is cainteoirí ar saineolaithe i réimsí éagsúla iad a bheidh i mbun na seimineár. Labhróidh Anton Savage, láithreoir ar Today FM, painéalaí le RTÉ agus Stiúrthóir Bainistíochta Communications Clinic, le mic léinn faoin tslí is fearr le haird a tharraingt orthu féin sa mhargadh fostaíochta seo atá thar a bheith iomaíoch. Labhróidh an Dr James Cunningham, Stiúrthóir an Ionaid um Nuálaíocht agus um Athrú Struchtúrtha (CISC), OÉ Gaillimh, agus comheagarthóir Irish Management 2.0, a foilsíodh le déanaí, ar an nasc atá idir treochtaí reatha sa gheilleagar agus na réimsí scileanna a theastóidh amach anseo chun cabhrú le mic léinn na cúrsaí iarchéime is feiliúnaí a roghnú. Cabhróidh Bernard Chanlia, oiliúnóir cáilithe gnó, agus Bainisteoir agus úinéir XenerGie le mic léinn a n-aird a dhíriú ar na rúin a bhaineann le spriocanna éifeachtacha a shocrú agus conas leas a bhaint as teicníochtaí pearsanta a chabhróidh leo dul chun cinn a dhéanamh. Tá an-taithí ag Bernard Chanliau ar oiliúint daoine aonair le cabhrú leo a spriocanna gairme agus gnó a bhaint amach. Deir John Hannon, Ceann an Ionaid Forbartha Gairmeacha in OÉ Gaillimh, gur gá do chéimithe anois féachaint ar a ngairmeacha i gcomhthéacs níos leithne agus mar shraith céimeanna nó portfóiliónna a thugann deis dóibh cur lena gcuid scileanna, leis an eolas agus leis an taithí atá acu. Dúirt sé: "Tá cúinsí geilleagracha na tíre seo imithe chun donais ach creidim fós go n-éireoidh le formhór na gcéimithe poist a fháil dóibh féin". Molann Mary O'Riordan, Leas-Uachtarán um Sheirbhísí do Mhic Léinn & Acmhainní Daonna in OÉ Gaillimh, leas a bhaint as an deis seo agus na himeachtaí eile a bheidh á reáchtáil ag Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh i rith an tseimeastair seo. "Imeacht iontach suimiúil a bheidh anseo do mhic léinn agus do chéimithe ina leagfar béim ar an gcur chuige réamhghníomhach". Tá tuilleadh eolais le fáil ach glaoch ar Oifig Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh ag 091 492504. -críoch-

>> Read full story about NUI Galway Event to Provide Tips for Career Success in Challenging Times

New Medical Training Programme Twins Ireland and Malaysia

New Medical Training Programme Twins Ireland and Malaysia-image

Thursday, 22 January 2009

(Leagan Gaeilge) A new medical twinning programme has been agreed between NUI Galway, UCC and the Allianze College of Medical Sciences, Kapala Batas, in northern Malaysia. Some 120 Malaysian and other south-east Asian students will study medicine in Galway and Cork for the first two and a half years, before completing their five-year degree in Malaysia. On successful completion, students will be awarded the NUI degree of MB, BAO, BCh. The agreement will initially run for 15 consecutive years of student intake but with the potential to be extended beyond that. During the period of the agreement, other health profession programmes may be developed by mutual agreement. Up to now, NUI Galway and UCC have only accepted Malaysian students into the Irish five-year medical programme. This initiative shifts the clinical training of the students to their home country. However they will still obtain an Irish medical qualification that will be approved and accredited by the professional accrediting authorities of Ireland and Malaysia. Commenting on the agreement, Professor B.G. Loftus, Dean of NUI Galway's College of Medicine, Nursing and Health Sciences, said: "Hospital based clinical education will take place in Malaysia, which will be of huge benefit to the graduates. The students will develop their clinical skills and knowledge in the context of their own culture, traditions and health needs. We believe the new twining project has real advantages for the Irish and Malaysian parties, the students themselves, and the people of Malaysia". The twinning programme is being developed within the context of ongoing bilateral links between Ireland and Malaysia, particularly the 2001 Memorandum of Understanding between the Irish and Malaysian Ministries of Education, and the Malaysian Government s invitation in 2004 to the Irish universities with renowned medical schools to develop a campus in Malaysia. According to Dr James J. Browne, President of NUI Galway, "In NUI Galway and UCC, we welcome this opportunity to work together as a single team to deliver a programme of which both universities can be proud. In recent years, Irish universities have developed strategic partnerships in many areas of graduate education and research. We realise the importance to both governments and to the students and people of both countries that Irish education in Malaysia is seen as operating consistently and to the highest international standards and that any elements of competition are managed within the overall national interest". There are documented records of Malaysian students studying in Ireland in such subjects as Medicine, Commerce and Engineering since just after the Second World War, and increasing rapidly since Malaysian independence in 1958. In 1988, Trinity College Dublin, UCD, UCC and NUI Galway established the Irish Universities Medical Consortium with the purpose of developing Irish medical education links with Malaysia and placing them on a firmer footing. Ten years later the Penang Medical College was established by UCD and RCSI. These Irish Malaysia links in the field of medical education have to date led to somewhere in the region of 3,000 to 4,000 Malaysian doctors with Irish medical qualifications. Michael Hanna, Manager of the College of Medicine and Health at UCC, said: "There is also a global dimension to this partnership. As our countries develop in the most challenging of times, and seek to provide for the heath needs of our peoples, we can learn from each other better ways of doing things and better ways of understanding and respecting the differences between us". The aspiration is that the relationship being established with ACMS will in time come to include other health programmes and research dimensions. In this context, NUI Galway and UCC are hopeful of developing strategic links with Universiti Sans Malaysia (USM), one of the five institutions selected by the Malaysian government as the country's lead universities in teaching and research. Clár Nua Oiliúna sa Leigheas ina Chleamhnas idir Éirinn agus an Mhalaeisia (View in English) Táthar tar éis clár nua cleamhnaithe leighis a aontú idir OÉ Gaillimh, Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus Coláiste Eolaíochtaí Leighis Allianze, Kapala Batas, i dtuaisceart na Malaeisia. Déanfaidh thart ar 120 mac léinn de bhunadh na Malaeisia agus oirdheisceart na hÁise staidéar ar an leigheas i nGaillimh agus i gCorcaigh ar feadh na chéad dhá bhliain go leith, agus críochnóidh siad a gcéim, a mhairfidh ar feadh cúig bliana ar fad, sa Mhalaeisia. Bronnfar céim MB, BAO, BCh de chuid Ollscoil na hÉireann ar na mic léinn a n-éireoidh leo. Mairfidh an comhaontú faoina nglacfar le mic léinn gach bliain ar feadh 15 bliana as a chéile ar dtús ach féadfar cur leis ina dhiaidh sin. I rith thréimhse an chomhaontaithe, féadfar cláir ghairmiúla leighis eile a fhorbairt ach gach páirtí a bheith aontaithe faoi. Go dtí seo ní raibh OÉ Gaillimh agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh ach ag glacadh le mic léinn Mhalaeiseacha ar an gcúrsa leighis cúig bliana Éireannach. Faoin tionscnamh seo is ina dtír dhúchais a chuirtear an oiliúint chliniciúil ar na mic léinn. Beidh siad i dteideal cáilíocht leighis Éireannach a bhaint amach, áfach, a bheidh faofa agus creidiúnaithe ag údaráis chreidiúnaithe ghairmiúil na hÉireann agus na Malaeisia. Ag labhairt dó faoin gcomhaontú dúirt an tOllamh B.G. Loftus, Déan Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte in OÉ Gaillimh: "Is sa Mhalaeisia a chuirfear oideachas cliniciúil otharlainne orthu, rud a bheidh ina shárbhuntáiste ag na céimithe. Déanfaidh na mic léinn a gcuid scileanna cliniciúla agus a gcuid eolais chliniciúil a fhorbairt i gcomhthéacs a gcultúir, a dtraidisiún agus a riachtanas sláinte féin. Creidimid go mbainfidh comhpháirtithe na hÉireann agus na Malaeisia, na mic léinn féin agus pobal na Malaeisia fíorthairbhe as an tionscadal nua cleamhnaithe." Tá an clár cleamhnaithe á fhorbairt i gcomhthéacs na nasc déthaobhach leanúnach idir Éirinn agus an Mhalaeisia, Meamram Comhthuisceana idir Aireachtaí Oideachais na hÉireann agus na Malaeisia, go háirithe, agus i bhfianaise an chuiridh a thug Rialtas na Malaeisia in 2004 d'ollscoileanna Éireannacha a bhfuil scoileanna cáiliúla leighis acu campas a fhorbairt sa Mhalaeisia. Dúirt an Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh, "Fáiltímidne in OÉ Gaillimh agus i gColáiste na hOllscoile Corcaigh roimh an deis seo oibriú le chéile mar aon fhoireann amháin chun clár ar díol mórtais é don dá ollscoil a chur ar fáil. Le blianta beaga anuas, tá ollscoileanna Éireannacha tar éis go leor comhpháirtíochtaí straitéiseacha a fhorbairt in go leor réimsí oideachais agus taighde. Aithnímid a thábhachtaí atá sé don dá rialtas agus do mhic léinn agus do phobal an dá thír go bhfeicfí sa Mhalaeisia go bhfuil an t-oideachas Éireannach ag feidhmiú go comhsheasmhach, go bhfuiltear ag cloí leis na caighdeáin idirnáisiúnta is airde agus go ndéantar bainistiú ar aon eilimintí iomaíochta chun leasa an dá náisiún." Tá taifid dhoiciméadaithe ann de mhic léinn Mhalaeiseacha a bhí mbun staidéir in Éirinn ar ábhair amhail an Leigheas, an Tráchtáil agus an Innealtóireacht ó dheireadh an Dara Cogadh Domhanda i leith, agus mhéadaigh a líon go mór ó bhain an Mhalaeisia neamhspleáchas amach i 1958. I 1988 bhunaigh Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, An Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath, Coláiste na hOllscoile Corcaigh agus OÉ Gaillimh Comheagras Leighis Ollscoileanna na hÉireann a raibh sé de chuspóir aige naisc oideachas leighis a fhorbairt idir Éirinn agus an Mhalaeisia agus bonn níos daingne a chur faoi na naisc sin. Deich mbliana ina dhiaidh sin bhunaigh an Coláiste Ollscoile Baile Átha Cliath agus Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn Coláiste Leighis Penang. Is é an toradh atá ar na naisc seo idir Éirinn agus an Mhalaeisia i réimse an oideachais leighis go dtí seo go bhfuil idir 3,000 agus 4,000 dochtúir Malaeiseach ann a bhfuil cáilíochtaí Éireannacha acu sa leigheas. Dúirt Michael Hanna, Bainisteoir Choláiste Leighis agus Sláinte Choláiste na hOllscoile Corcaigh: "Tá gné dhomhanda ag baint leis an gcomhpháirtíocht seo. De réir mar atá ár dtíortha ag forbairt sa tréimhse an-dúshlánach seo, agus iad ag iarraidh freastal ar riachtanais sláinte an phobail sa dá thír, is féidir linn bealaí níos fearr a fhoghlaim óna chéile le rudaí a dhéanamh agus le tuiscint agus meas a bheith againn ar na difríochtaí atá eadrainn." Táthar ag súil go gcuimseoidh an caidreamh atáthar a bhunú leis an ACMS cláir agus gnéithe sláinte eile de réir a chéile. Sa chomhthéacs seo, tá dóchas ag OÉ Gaillimh agus ag Coláiste na hOllscoile Corcaigh go ndéanfar naisc straitéiseacha a fhorbairt le Universiti Sans Malaysia (USM), ceann de chúig institiúid arb iad rogha rialtas na Malaeisia iad mar scoth-ollscoileanna na tíre sin sa teagasc agus sa taighde. -críoch-

>> Read full story about New Medical Training Programme Twins Ireland and Malaysia

CANCELLED - Leading US Expert on Disability Law and Policy to Talk at NUI Galway

CANCELLED - Leading US Expert on Disability Law and Policy to Talk at NUI Galway-image

Wednesday, 21 January 2009

CANCELLED - One of the world's leading experts on disability law and policy, Professor Michael Stein, is to deliver a public lecture at NUI Galway. A former classmate of US President Barack Obama's at Harvard, Professor Stein is now the Executive Director of the Harvard Project on Disability, which is a flagship project at Harvard Law School. The free public lecture will be held on Monday, 26 January at 6.30pm, in Room MY129, Áras Moyola, NUI Galway. Professor Stein's lecture will address the past and the future of the Americans with Disabilities Act, and discuss changes to the act by Congress following some negative US Supreme Court decisions. Professor Stein will also talk about further changes that might be needed to enable the US to eventually ratify the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, a treaty which President Obama has already promised to sign. The visit to NUI Galway is being hosted by the Centre for Disability Law & Policy, School of Law, NUI Galway. Its Director, Professor Gerard Quinn, comments: "Michael Stein is known the world over for his scholarship and depth of insight in the broad field of disability law. He himself has a disability, which always adds a sharp edge to his analysis. The Harvard Project on Disability is known for its work in Asia, and especially in China". Professor Quinn adds: "Michael has visited our Centre in the past, and has taught at our Summer Schools on disability law so we know him as an engaging speaker who is always eager to reach out to his audience and their own experiences. We feel privileged to host his visit and warmly anticipate his talk". Professor Stein has written extensively on American disability law. His interests include cost/benefit analysis of disability law, genetic discrimination and the law, and the concept of 'reasonable accommodation'. He was also an active delegate at the drafting of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Professor Stein recently co-authored a major report for the US National Council on Disability comparing and contrasting US law with the requirements of the convention. If you would like to attend or have any special requirements, please contact mobile +353 (0)87 6660634 or email disability@nuigalway.ie. For further details please visit the Centre for Disability Law & Policy's website at www.nuigalway.ie/cdlp/ -ends-

>> Read full story about CANCELLED - Leading US Expert on Disability Law and Policy to Talk at NUI Galway

NUI Galway Medical Students Extend Teddy Bear Hospital

NUI Galway Medical Students Extend Teddy Bear Hospital-image

Tuesday, 20 January 2009

(Leagan Gaeilge) Due to popular demand, a second day has been added to the annual Teddy Bear Hospital at NUI Galway, which will be visited by a record 950 children this year. The children, from 24 primary schools in the Galway region, will bring their Teddy Bears to the hospital at NUI Galway on Thursday 29, and Friday 30, January. Organised by the University's medical and health sciences students, the event is for children aged 3-7, and aims to dispel fears associated with hospitals. Over 150 students will volunteer their time to explain (with Teddy's help) how treatments, such as x-rays, work. The Sláinte Society, NUI Galway's branch of the International Federation of Medical Students' Associations, first started the event four years ago. The event organiser, fifth year medical student Donna Cummins, has been involved since its inception: "People are usually scared of the unknown, and hospitals are places that children in particular don't know a lot about. By bandaging Teddy's arm, x-raying his leg or taking a Teddy MRI, we can illustrate to children what doctors and nurses in hospitals do". Donna added: "Feedback over the years, from parents and teachers, has been overwhelmingly positive so we know the Teddy Bear Hospital really benefits the children. For us medical students, this has to be one of the highlights of the year. We get to volunteer, help out the kids, and diagnose Teddy Bear maladies. We have had so much support from students across campus, our sponsors and from the University. With the extra day this year, it will simply be double the fun". The Teddy Bear Hospital will also feature a Teddy Pharmacy, stocked with nourishing vitamin juices and other healthy treats, from sponsors Total Produce. Smyths Toys will provide lots of toys for the 'Waiting Room', which will be donated to Cope after the event. Outside the Teddy Bear Hospital, an Order of Malta Ambulance will be on show for the children. Students from various NUI Galway societies will volunteer their time for face-painting, juggling and bouncy castle activities. According to Ríona Hughes, NUI Galway Societies Officer: "The Teddy Bear Hospital is an excellent example of how student societies at NUI Galway engage with the community in exciting and creative ways. This event has gone from strength to strength each year. It is of huge benefit to our medical students and to the local schools and children who participate in this fun event". NUI Galway has 89 active societies through which students make friends, pursue their interests, learn new skills and organise events such as the Teddy Bear Hospital. NUI Galway also runs the ALIVE Programme to assist students find further volunteering opportunities with community organisations. Lá Breise á chur le hOtharlann na mBéiríní ag Mic Léinn Leighis OÉ Gaillimh (View in English) De bharr an éilimh atá uirthi, beidh Otharlann na mBéiríní in OÉ Gaillimh ar oscailt ar feadh dhá lá i mbliana. Tabharfaidh 950 páiste cuairt ar an Otharlann i mbliana, an líon is mó cuairteoirí go dtí seo. Tabharfaidh na páistí ó 24 bunscoil i gceantar na Gaillimhe a gcuid Béiríní chuig an otharlann in OÉ Gaillimh Déardaoin agus Dé hAoine, 29 agus 30 Eanáir. Is iad mic léinn leighis agus eolaíochtaí sláinte na hOllscoile a eagraíonn an ócáid do pháistí idir 3 bliana agus 7 mbliana d'aois, agus is é an aidhm atá léi an eagla a bhíonn ar pháistí dul chun na hotharlainne a ruaigeadh. Caithfidh os cionn 150 mac léinn an dá lá ag obair go deonach agus ag míniú do na páistí (le cabhair an Bhéirín) an chaoi a n-oibríonn cóir leighis, amhail x-ghathanna. D'eagraigh an Cumann Sláinte, craobh OÉ Gaillimh de Chónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Mac Léinn Leighis, an t-imeacht den chéad uair ceithre bliana ó shin. Tá baint ag eagraí na hócáide, an mac léinn leighis Donna Cummins atá sa chúigiú bliain, leis an otharlann ó thús: "Bíonn eagla ar dhaoine roimh rudaí nach bhfuil taithí acu orthu, agus ní bhíonn mórán ar eolas ag páistí, go háirithe, faoi otharlanna. Cuirimidne bindealán ar sciathán an Bhéirín, tógaimid x-gha de chois an Bhéirín nó déanaimid MRI ar an mBéirín, agus ar an gcaoi sin tugaimid léiriú do na páistí ar an obair a bhíonn ar bun ag dochtúirí agus ag banaltraí sna hotharlanna". Mar aguisín leis sin, dúirt Donna: "Bhí an t-aiseolas a fuaireamar le cúpla bliain anuas ó thuismitheoirí agus ó mhúinteoirí thar a bheith dearfach, mar sin tá a fhios againn go mbaineann na páistí an-tairbhe as Otharlann na mBéiríní. Seo ceann de bhuaicphointí na bliana againne, na mic léinn leighis. Faighimid deis oibriú go deonach, cuidiú leis na páistí agus diagnóisiú a dhéanamh ar an tinneas atá ar an mBéirín. Tá an-tacaíocht faighte againn ó mhic léinn ar fud an champais, ónár n-urraitheoirí agus ón Ollscoil. Beidh lá breise ann i mbliana agus beidh a dhá oiread spraoi againn". Beidh Poitigéir Béiríní in Otharlann na mBéiríní chomh maith ina mbeidh deochanna scamhardacha vitimíní agus rudaí deasa sláintiúla eile ar fáil, ónár n-urraitheoirí Total Produce. Cuirfidh Smyths Toys go leor bréagán ar fáil don 'Seomra Feithimh', agus tabharfar do Cope iad i ndiaidh na hócáide. Beidh Otharcharr de chuid Ord Mhálta taobh amuigh d'Otharlann na mBéiríní, agus beidh cead ag na páistí cuairt a thabhairt air. Beidh péintéireacht aghaidhe agus lámhchleasaíocht ar bun go deonach ag mic léinn ó chumainn éagsúla OÉ Gaillimh, agus beidh caisleán spraoi ann chomh maith. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Ríona Hughes, Oifigeach na gCumann in OÉ Gaillimh: "Is sárshampla Otharlann na mBéiríní den bhealach ar féidir le cumainn mac léinn in OÉ Gaillimh oibriú leis an bpobal ar bhealach atá spraíúil agus cruthaitheach. Ag feabhsú atá an t-imeacht gach bliain. Baineann ár gcuid mac léinn leighis, na scoileanna agus na páistí áitiúla a bhíonn rannpháirteach san ócáid spraoi seo an-tairbhe aisti". Tá 89 cumann gníomhach ag OÉ Gaillimh ina dtugtar deis do mhic léinn aithne a chur ar chairde nua, ábhair ar spéis leo iad a shaothrú, scileanna nua a fhoghlaim agus imeachtaí ar nós Otharlann na mBéiríní a eagrú. Tá Clár ALIVE á reáchtáil ag OÉ Gaillimh chomh maith ina gcuidítear le mic léinn tuilleadh deiseanna a aimsiú chun oibriú go deonach le heagraíochtaí pobail. -críoch-

>> Read full story about NUI Galway Medical Students Extend Teddy Bear Hospital

New Book Looks to Changing how Ireland does Business

New Book Looks to Changing how Ireland does Business-image

Tuesday, 20 January 2009

Innovative management, personal creativity and a global mindset are key to Ireland's economic recovery, according to a new book launched at NUI Galway. Irish Management 2.0 combines articles, case studies and management reflections into a compelling commentary on the future of management practice and business education in Ireland. Speaking at the launch, Mr Pádraig Ó Céidigh, founder and chairman CEO of Aer Arann, and Executive in Residence for the Executive MBA programme at the J.E. Cairnes School of Business at NUI Galway, said: "The world is moving and here in Ireland we have to move faster to be competitive, in order to achieve this we need to continually re-invent ourselves like those highlighted in the case studies in this book, successful brands such as CRH plc., Bulmers, O2 and even U2. I have never read a book like this, and its timely publication makes it a must-read for the business sector including entrepreneurs, education institutions and their students, to face difficult challenges in the current economic climate". Dr James Cunningham, Director of the Centre of Innovation and Structural Change (CISC) at NUI Galway, and co-editor of the book with Dr Denis Harrington of Waterford Institute of Technology, comments: "The concept of the knowledge economy has changed the management paradigm for Irish managers. As our economy shifts from an over-reliance on construction over the coming years, the key challenge for all Irish businesses will lie in fundamentally changing the way Irish managers and business do business and through international competitiveness". How will Irish businesses compete on a global scale? The answer, according to Irish Management 2.0 is through: developing the breadth and depth of managerial excellence; increasing levels of organisational flexibility; unleashing the personal innovation capacity at a firm level; and building new collaborative organisational forms that span several industries. In order to hone managerial excellence in Ireland, Irish Management 2.0 argues that there must be greater investment in managerial development at firm level; an alignment of management styles and paradigms to the knowledge economy; changes in managerial mindset, conceptualisation of organisations and competitive contexts; and significant changes in collaborations between Irish managers and business school academics, both nationally and internationally. Cunningham and Harrington argue that Ireland is at the beginning of a new management revolution - Management 2.0 - that will impact Irish business and change the manner in which organisations are managed and run. They argue that Irish management and managers need to embrace new managerial practices and to develop a new management paradigm that is centred on unleashing the personal innovation capacity at a firm level and the enabling capabilities of managers. The role of manager extends beyond that of planning, leading, organising and controlling which are core to the management function, to becoming that of an enabler rather than a doer. Moving from doing to enabling requires Management 2.0 teams to build an organisational enabling platform on two capabilities - creativity and socialisation - designed to unleash the individual personal innovation capacity of all internal and external stakeholders of the firm. These are the central themes of Irish Management 2.0. A strong national pool of managerial talent is a key competitive requirement if Ireland is to become an exemplar knowledge based economy. With respect to future development of Irish managerial talent, Cunningham and Harrington argue we have still have a long way to go if we compete effectively in global markets. With an introduction by Harvard Business Review Editor Thomas A Stewart, Irish Management 2.0 is an essential resource for practitioners, students and for anyone interested in the future of Irish business and is available from Blackhall Publishers, Dublin www.blackhallpublishing.com. Irish Management 2.0 is supported by the MBA Association of Ireland and Enterprise Ireland. The Centre for Innovation and Structural Change (CISC) is an interdisciplinary research centre at NUI Galway. The key objective of CISC is to build an internationally recognised programme of research and research training on the innovation processes and policies that are fundamental to the development of a knowledge-based economy. -Ends-

>> Read full story about New Book Looks to Changing how Ireland does Business

Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition

Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition-image

Tuesday, 20 January 2009

This year's BT Young Scientist & Technology Exhibition saw Leaving Cert student Daniel O'Reilly of Castleblayney College, Castleblayney, Co. Monaghan, receive top prize in the National Science Essay Competition organised by NUI Galway. Daniel, who won a laptop, trophy and a €500 science bursary for his school, received his prizes from the Minister for Education and Science, Batt O'Keeffe T.D., on the Science Foundation Ireland (SFI) booth at the festival. The competition, co-ordinated by the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway, was sponsored for the fourth consecutive year by medical device technology company Medtronic. The contest is open to all students in the senior cycle of secondary schools in the Republic of Ireland, and this year was also open to all schools in Northern Ireland. The theme for the essay competition was Boundaries of Science – is there anything we should not do? The runner-up prize of a video iPOD, trophy and €250 school science bursary went to A-level student Bobby Tang of The Royal Belfast Academical Institution Belfast. Three letters of honourable mention were also issued to: Natalie Duda of Loreto Secondary School, Balbriggan, Co. Dublin; Amy Diviney of Colaiste Chraobh Abhann, Kilcoole, Co. Wicklow; and Rebecca Anderson of Eureka Secondary School, Kells, Co. Meath. Presenting the prizes, Minister O'Keeffe acknowledged the enthusiasm for science shown by all the entrants, saying: "I hope we see the future generation of scientists before us today". Professor Matthew Griffin, from REMEDI, NUI Galway, thanked all the students who participated in the competition, as well as Medtronic and SFI for their work in supporting science education. Angela Duffy, Senior R&D Scientist with competition sponsor Medtronic, said: "I am delighted to see such interest in research among secondary level students. Daniel and Bobby were deserved winners". Professor Frank Gannon, Director General, SFI, said: "I congratulate the winner and runners up on their success in the REMEDI science essay competition. I hope that your success today will encourage you to consider and explore the opportunities offered by careers in science and engineering. Ireland's future economic success is dependent on attracting young people into careers in science and engineering". Professor Gannon acknowledged the Education and Outreach programmes which are ongoing at REMEDI and the other eight SFI Centres for Science Engineering and Technology (CSETs) located at universities throughout Ireland and thanked the CSETs for their continued efforts in this regard. Daniel O'Reilly's essay was selected from a top-ten shortlist by a high profile panel of judges who met at REMEDI in November 2008 to choose a winner. The judges included: Tom Kennedy, Editor of Science Spin magazine; Cormac Sheridan, freelance science journalist; Dr Dónal Ó Mathúna, Senior Lecturer in Ethics, Decision-Making and Evidence in the School of Nursing, DCU; Dr Richard Hull, Department of Philosophy, and Centre of Bioethical Research and Analysis (COBRA) at NUI Galway; and Danielle Nicholson, Outreach Officer at REMEDI, NUI Galway. The competition is organised as part of a joint REMEDI and National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) at NUI Galway secondary school outreach programme called Galway Regional Outreach (GRO). The aim of the competition is to hear young people's views on contemporary scientific questions and to encourage students to consider studying science in third level. REMEDI is a research institute funded by Science Foundation Ireland (SFI) under the Centres for Science, Engineering and Technology (CSET) Programme. The Institute is hosted by NUI Galway at the NCBES. -ends-

>> Read full story about Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition

NUI Galway Announces 2009 Alumni Award Winners

NUI Galway Announces 2009 Alumni Award Winners-image

Monday, 19 January 2009

(Leagan Gaeilge) NUI Galway has announced the winners of the 2009 Alumni Awards to be presented at the tenth annual Gala Banquet and Alumni Awards ceremony on Saturday, 7 March, 2009 in the Radisson SAS Hotel, Galway. The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University's more than 65,000 graduates worldwide. The awards programme boasts an impressive roll call of 57 outstanding graduates who have gone on to honour their alma mater, including, for example, Michael D. Higgins, the late Seamus Brennan, Sean O'Rourke, Professor Frank Gannon and Dr Luke Clancy. The winners of the eight alumni awards to be presented at Gala 2009: Aer Arann Alumni Award for Sports Achievement and Leadership Ciaran FitzGerald BComm 1973 International Rugby Captain and Triple Crown Winner AIB Alumni Award for Literature, Communication and the Arts Dr Brendan O'Connor BSc 1982, PhD 1985 Founder, Cois Cladaigh Choir Bank of Ireland Alumni Award for Business and Commerce Mike Higgins BComm 1982 Managing Director, CIBC Real Estate Finance Group Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge Pádraig Ó Ceithearnaigh HDip in Education 1976 Leas-Ardstiúthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge Medtronic Alumni Award for Healthcare and Medical Science Professor Michael O'Brien MB, BCh, BAO 1971, BSc 1973 Professor of Pathology and Laboratory Medicine, Boston University School of Medicine; Chief, Department of Anatomic Pathology, Boston Medical Center NUI Galway Alumni Award for Law, Public Service and Government John Hegarty BSc 1969, PhD 1976 Provost, Trinity College Dublin Alumni Award for Engineering, IT and Mathematics Finian O'Sullivan BSc 1976 Founder and Former CEO, Burren Energy Seavite Alumni Award for Natural Science Dr Catherine Caulfield BSc 1976, HDip in Ed 1977, PhD 2008 Chief Executive – Charles River Laboratories Preclinical Services Irl. Speaking on the announcement of the Awards recipients, President of NUI Galway, Dr James J. Browne said: "I am delighted to see the excellent calibre of the NUI Galway graduates to be honoured at the Gala Banquet in March. The Gala is a key event in the University's calendar and once again showcases the University's most outstanding and excellent graduates. Through the presentation of the annual Alumni Awards Programme, we celebrate the achievements of not only the winners but many generations of students who remain connected to their alma mater. I thank the sponsor companies who, through their generosity, make the Alumni Awards possible each year". Buaiteoirí Dhuaiseanna Alumni 2009 fógartha ag OÉ Gaillimh (View in English) Tá buaiteoirí Dhuaiseanna Alumni 2009 fógartha ag OÉ Gaillimh, duaiseanna a bhronnfar ag an 10ú Mórfhéasta agus Searmanas na nDuaiseanna Alumni, Dé Sathairn, 7 Márta 2009 in Óstán an Radisson SAS, Gaillimh. Tugann na Duaiseanna Alumni aitheantas do chéimithe a bhfuil éachtaí suntasacha déanta acu as breis is 65,000 céimí de chuid na hOllscoile atá lonnaithe ar fud na cruinne. Go dtí seo tá duais alumni bronnta ar 57 céimí den scoth – céimithe a bhfuil a n-alma mater fíorbhródúil astu – Michael D. Higgins, Seamus Brennan, Sean O'Rourke, an tOllamh Frank Gannon agus an Dr Luke Clancy ina measc. Seo a leanas an t-ochtar a mbronnfar Duais Alumni orthu ag Mórfhéasta 2009: Duais Alumni Aer Arann d'Éachtaí agus do Cheannaireacht Spóirt Ciaran FitzGerald BComm 1973 Captaen Fhoireann Rugbaí Idirnáisiúnta agus Buaiteoir Chorn na dTrí Náisiún Duais Alumni AIB don Litríocht, an Chumarsáid agus na hEalaíona An Dr Brendan O'Connor BSc 1982, PhD 1985 Bunaitheoir, Cór Chois Cladaigh Duais Alumni Bhanc na hÉireann don Ghnó agus an Tráchtáil Mike Higgins BComm 1982 Stiúrthóir Bainistíochta, CIBC Real Estate Finance Group Duais Hewlett-Packard don Ghaeilge Pádraig Ó Ceithearnaigh Ard-Dioplóma san Oideachas 1976 Leas-Stiúrthóir Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge Duais Alumni Medtronic don Chúram Sláinte agus an Eolaíocht Mhíochaine An tOllamh Michael O'Brien MB, BCh, BAO 1971, BSc 1973 Ollamh le Paiteolaíocht agus Leigheas Saotharlainne, Scoil an Leighis, Ollscoil Bhostúin; Príomhoifigeach, Roinn na Paiteolaíochta Anatamaíche, Ionad Leighis Bhostúin Duais Alumni OÉ Gaillimh don Dlí, an tSeirbhís Phoiblí agus an Rialtas John Hegarty BSc 1969, PhD 1976 Propast, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath Duais Alumni don Innealtóireacht, an Teicneolaíocht Faisnéise agus an Mhatamaitic Finian O'Sullivan BSc 1976 Bunaitheoir agus iar-Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin, Burren Energy Duais Alumni Seavite don Eolaíocht Dúlra An Dr Catherine Caulfield BSc 1976, HDip in Ed 1977, PhD 2008 Príomhoifigeach Feidhmiúcháin – Charles River Laboratories Preclinical Services Irl. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, nuair a fógraíodh buaiteoirí na nDuaiseanna Alumni: "Cúis áthais dom go bhfuil aitheantas le tabhairt do shárchéimithe OÉ Gaillimh ag an Mórfhéasta i mí an Mhárta. Tá an Mórfhéasta ar cheann de na príomhimeachtaí a eagraíonn an Ollscoil gach bliain agus deis a bhíonn san ócáid áirithe seo aitheantas a thabhairt do shárchéimithe de chuid na hOllscoile. Trí Chlár Bliantúil na nDuaiseanna Alumni, ní hamháin go dtugaimid aitheantas don mhéid atá bainte amach ag na buaiteoirí ach tugaimid aitheantas freisin do na mic léinn ar fad a bhfuil nasc acu go fóill lena n-alma mater. Is mian liom mo bhuíochas a chur in iúl do na cuideachtaí a dhéanann urraíocht fhlaithiúil ar an Mórfhéasta agus a chinntíonn gur féidir linn Duaiseanna Alumni a bhronnadh gach bliain". -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway Announces 2009 Alumni Award Winners

Marian Harkin to Address the Impact of the Economic Situation on Volunteering

Marian Harkin to Address the Impact of the Economic Situation on Volunteering-image

Monday, 19 January 2009

Marian Harkin MEP will visit NUI Galway on Thursday, 22 January, for a public lecture on the EU's response to the current economic climate, and the impact of the recession on social capital and volunteering. The general public are invited to the lecture which takes place at 1pm in the Arts Millennium Building, NUI Galway. Marian Harkin is an Independent MEP for the North and West Constituency of Ireland. Marian has an active interest in volunteering and is a founder and Co-President of the Interest Group on Volunteering in the European Parliament. She has authored a report entitled The Role of Volunteering in Contributing to Social and Economic Cohesion and she has also spearheaded the campaign to get the European Parliament to designate the year 2011 as the European Year of Volunteering. Lorraine Tansey, Student Volunteer Co-ordinator at NUI Galway, runs the University s volunteering programme ALIVE. Lorraine expects interesting input from Marian Harkin: "It will be good to get a sense of the value our European Parliament puts on the social capital generated by volunteering and community engagement. We are also interested to discuss how the economic downturn is putting pressure on funding for community organisations and NGOs, and how these same economic forces might influence the public's capacity for community engagement". The event is being organised by NUI Galway's Community Knowledge Initiative (CKI) which is dedicated to supporting and researching community engagement in Ireland. The session will be co-hosted by the NUI Galway's College of Business, Public Policy and Law, and chaired by its Dean, Dr Willie Golden. For further information contact Mary Bernard at the CKI office on 091 493823 or email cki@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about Marian Harkin to Address the Impact of the Economic Situation on Volunteering

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share