Young Irish Delegate to Participate in UNESCO Youth Forum

Young Irish Delegate to Participate in UNESCO Youth Forum-image

Thursday, 1 October 2009

The UNESCO Chair in Children, Youth & Civic Engagement, based at the Child and Family Research Centre in NUI Galway, has nominated a young Irish person to participate in the 6th UNESCO Youth Forum. The UNESCO Chair, in collaboration with its partner organisation Foróige, chose Sinéad Ward to represent Ireland at the Forum. The Roscommon native will speak at the plenary session of the Youth Forum on Friday, 2 October. The Youth Forum is taking place in Paris from 1-3 October as an integral part of the 35th UNESCO General Conference. The event brings together young people from around the world to exchange views on topical issues and to identify common opportunities and challenges. Sinéad (24) was a member of Loughlynn Foróige Club when she was younger, and now works with Foróige as a Project Worker in the Choices, Responsibilities, Ideas and Belonging (CRIB) Youth Project and Health Café in Sligo Town. Sinéad will address the Forum on the subject of Youth Participation in Ireland. Professor Pat Dolan, UNESCO Chair in Children, Youth & Civic Engagement, NUI Galway, said: "We need to value young people now not later. It is crucially important to hear the voice of young people as we seek to emerge from the economic crisis. Not only do young people have the most at stake, but they also have important views to contribute to national and international dialogue on social and political issues". He continued: "We are delighted that Sinéad is participating in the Forum and that she will have the opportunity to exchange views with young delegates from all around the world on the importance of strengthening youth participation". The central themes of the Youth Forum reflect those of the UNESCO General Conference. The overarching theme is 'Investing out of the crisis: towards a partnership between UNESCO and youth organisations". -Ends-

>> Read full story about Young Irish Delegate to Participate in UNESCO Youth Forum

Lenihan Launches Science Foundation Ireland-funded Alimentary Glycoscience Resea

Lenihan Launches Science Foundation Ireland-funded Alimentary Glycoscience Resea-image

Thursday, 1 October 2009

(Leagan Gaeilge) Mr Conor Lenihan T.D., Minister for Science, Technology and Innovation, today (Thursday, October 1st 2009) officially launched the Alimentary Glycoscience Research Cluster (AGRC) at NUI Galway. AGRC is an NUI Galway-led collaboration of research institutions and industry partners and was established following a grant earlier this year of €5.2million from Government through Science Foundation Ireland (SFI). Launching the Strategic Research Cluster, Minister Lenihan said: "The AGRC is dedicated to conducting invaluable study into key research areas that impact enormously on each of us, directly or indirectly at some point in our lives. Its multi-disciplinary team of 36 researchers, together with industry partners and Government agencies, is the physical manifestation of the Government's 'Smart Economy' aspiration, and over the next five years will work steadfastly towards unearthing ground-breaking discoveries of benefit to wider society. The participation of leading Industry and government agency partners - Agilent Technologies Ireland Ltd, Alimentary Health, Biomining Inc. and Bristol Myers-Squibb, Teagasc and NBRT - illustrates the ambition and pharmaceutical expertise that the cluster possesses from the outset. According to Professor Lokesh Joshi, Lead Principal Investigator of the AGRC: "Glycosciences is a relatively new but important and rapidly emerging area of research, that is both industrially and clinically relevant. The AGRC is a globally unique and remarkable consortium that is exploring the roles played by complex sugars in host-bacterial interactions. This collaborative effort will aid in the discovery of novel diagnostics, therapeutics and nutraceuticals. The knowledge generated and technologies developed in this cluster will be highly applicable to other infectious diseases, as well as cancer, immune system, inflammation and neuroscience research. This is another example of NUI Galway's contribution to the national innovation strategy and the SMART Economy". Speaking at the launch, director general of Science Foundation Ireland, Professor Frank Gannon, said "The Strategic Research Cluster model has proven, in a very short period, that the pooling of resources creates new opportunities which can potentially accelerate commercial outputs and other beneficial consequences. The AGRC has already built up considerable momentum around its specialized discipline." "This is an extremely important initiative for NUI Galway and a very exciting development for Glycoscience research in Ireland. The internationally leading consortium of academic and industry partners, led by Professor Joshi will ensure that Ireland is positioned as a global leader in this emerging research area", said Professor Terry Smith, Vice-President for Research, NUI Galway. AGRC is one of 18 SFI Strategic Research Clusters around the country involving unprecedented engagement between higher education institutions, commercial enterprises and a variety of agencies. Seolann an tAire Lenihan Grúpa Taighde Glioceolaíochta Bia atá á mhaoiniú ag Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann in OÉ Gaillimh (View in English) Sheol Conor Lenihan T.D., an tAire Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta Grúpa Taighde na Glioceolaíochta Bia (AGRC) in OÉ Gaillimh inniu (Déardaoin, an 1 Deireadh Fómhair 2009). Is comhfhiontar idir institiúidí taighde agus comhpháirtithe tionscail atá san AGRC a bhfuil OÉ Gaillimh ina ceann feadhna air. Cuireadh tús leis an gcomhfhiontar i ndiaidh don ollscoil deontas €5.2 milliún a fháil ón Rialtas trí Fhondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI). Ag seoladh an Ghrúpa Taighde Straitéisigh dó, bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire Lenihan: "Cuireann an AGRC roimhe staidéar an-tábhachtach a dhéanamh i bpríomhréimsí taighde a mbíonn an-tionchar acu ar gach duine againn, go díreach nó go hindíreach, tráth éigin dár saol. Is léiriú ina steillbheatha an fhoireann ildisciplíneach seo ina bhfuil 36 taighdeoir, mar aon le comhpháirtithe tionscail agus gníomhaireachtaí Rialtais, ar ardmhian 'Gheilleagair Ghlais' an Rialtais, agus as seo go ceann cúig bliana oibreoidh an grúpa seo gan stad gan staonadh chun teacht ar fhionnachtana úrnua a rachaidh chun tairbhe an phobail i gcoitinne. Léiríonn rannpháirtíocht comhpháirtithe móra an tionscail agus gníomhaireachtaí rialtais – Agilent Technologies Ireland Ltd, Alimentary Health, Biomining Inc. agus Bristol Myers-Squibb, Teagasc agus NBRT – an t-ardmhian agus an saineolas cógaisíochta atá sa ghrúpa ón tús. Bhí an méid seo le rá ag an Ollamh Lokesh Joshi, Príomh-Imscrúdaitheoir Ceannais an AGRC: "Is réimse measartha nua na Glioceolaíochtaí ach is réimse taighde tábhachtach é atá ag fás go tapa, agus atá tábhachtach ó thaobh an tionscail agus an leighis de. Is comheagras den scoth an AGRC nach bhfuil a leithéid eile ar domhan atá ag iniúchadh róil an tsiúcra choimpléascaigh in idirghníomhuithe óstbhaictéaracha. Cabhróidh an chomhiarracht seo le teacht ar nua-dhiagnóisic, ar nua-theiripigh agus ar nua-nútraiceodaigh. Féadfar an t-eolas agus na teicneolaíochtaí a chruthóidh an grúpa seo a úsáid le déileáil le galair ionfhabhtaíocha eile, agus beidh sé úsáideach chomh maith don taighde atá ar bun ar ailse, ar chóras imdhíonachta, ar athlasadh agus ar eolaíocht an néarchórais. Is sampla eile é seo dá bhfuil á dhéanamh ag OÉ Gaillimh le cur leis an straitéis nuálaíochta náisiúnta agus leis an gGeilleagar Glic". Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt ardstiúrthóir Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, an tOllamh Frank Gannon an méid seo a leanas: "Tá sé cruthaithe ag múnla an Ghrúpa Taighde Straitéisigh, taobh istigh d'achar an-ghearr, go gcruthaíonn an roinnt acmhainní seo deiseanna nua a d fhéadfadh torthaí tráchtála a dheifriú agus a mbeidh torthaí tairbheacha eile orthu. Tá an AGRC ag obair go tréan cheana féin ina shaindisciplín". "Is tionscnamh thar a bheith tábhachach é seo do OÉ Gaillimh agus is forbairt iontach é maidir leis an taighde Glioceolaíochta in Éirinn. Cinnteoidh an comheagras seo de rannpháirtithe acadúla agus tionscail atá ar thús cadhnaíochta go domhanda, agus a bhfuil an tOllamh Joshi ina bhun go mbeidh Éire ina ceannaire domhanda sa réimse taighde úrnua seo", a dúirt an tOllamh Terry Smith, Leas-Uachtarán um Thaighde, OÉ Gaillimh. Tá an AGRC ar cheann de 18 nGrúpa Taighde Straitéiseach ar fud na tíre ina bhfuil comhoibriú nach bhfacthas a leithéid riamh go dtí seo idir institiúidí ardoideachais, fiontair thráchtála agus gníomhaireachtaí éagsúla. -críoch-

>> Read full story about Lenihan Launches Science Foundation Ireland-funded Alimentary Glycoscience Resea

November 2009

Young Women in Engineering 2009 Award for NUI Galway Student

Young Women in Engineering 2009 Award for NUI Galway Student-image

Monday, 30 November 2009

First-year NUI Galway engineering student, Clíona Flood, was presented this week with a scholarship by Conor Lenihan T.D., Minister for Science, Technology and Innovation. Clíona was the recipient of a Science Foundation Ireland/DELL Scholarship – Young Women in Engineering 2009. The scholarship aims to attract and encourage more high-achieving young women into third-level education in engineering disciplines. Now in its third year, the scheme focuses on young women entering designated engineering degree programmes. Clíona who is originally from Letterkenny, Co. Donegal, will receive an annual award over four years of €2,000, and a DELL notebook computer. In addition, to help develop her career, she will have the assistance and support of a mentor, and one summer's research-internship in an academic research laboratory or an industry R&D laboratory. Originally from Letterkenny, Co. Donegal, Clíona is studying Undenominated Engineering at NUI Galway. The degree includes all disciplines of engineering and informatics in first-year, before a specialist field is chosen in second year. NUI Galway has a long tradition of encouraging female engineers; Alice Perry graduated with a first class honours degree in Civil Engineering in 1906. It is understood that she is the first woman to graduate with a degree in engineering in Ireland or Great Britain, possibly even in the world. Professor Padraic O'Donoghue, Dean of the College of Engineering and Informatics at NUI Galway, said: "We are very proud of Clíona and her success. The ethos of the College of Engineering and Informatics is to encourage students to develop their innovative and creative skills". Applications for this SFI scholarship were received from eligible candidates nationwide and were extremely competitive, with a total of ten awarded. -ends-

>> Read full story about Young Women in Engineering 2009 Award for NUI Galway Student

Unique Language Planning PhD Programme Launched at NUI Galway

Unique Language Planning PhD Programme Launched at NUI Galway-image

Monday, 30 November 2009

-Focus on the requirements of Irish speakers- Minister for Community, Rural and Gaeltacht Affairs, Éamon Ó Cuív T.D., has officially launched two PhD programmes dealing with minority language issues within the Irish-speaking community. The research programme, run by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge in conjunction with NUI Galway's School of Health Sciences, is funded through research bursaries from An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Speaking at the launch Minister Ó Cuív said: "The strategic collaboration between the University, the State and the community is contributing to the groundbreaking work undertaken by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge and NUI Galway for the benefit of the Irish-speaking community through teaching, research and consultancy work. It is intended that these research findings will be used to provide more effective advice to that community and to help Gaeltacht bodies tackle the complexities of bilingualism". NUI Galway President Dr James J. Browne congratulated Sarah Anne Muckley and Ciarán Lenoach, the students who were successfully awarded the COGG bursaries. He thanked COGG for supporting these research projects and for providing the research scholarships to enable NUI Galway award them to competent students undertaking research in this area of study. "These research proposals reflect the great progress Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge has made in developing Irish-medium education. We are happy that an tAcadamh, the School of Health Sciences (Speech & Language Therapy) and the Health Service Executive are cooperating to gain an understanding of the requirements of Irish speakers, and the requirements of Irish speakers with special needs, in particular". Speaking at the launch, Dr Conchúr Ó Giollagáin, Aonad na Pleanála Teanga, Acadamh na hOllscolaíochta, Gaeilge, said: "This is the first PhD programme with which Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is associated. The two PhD research projects are part of a pioneering research programme that will deal with relevant minority language issues within the Irish-speaking community. This research is central to the work of Aonad na Pleanála Teanga and shows how research projects in that unit are developing". The aim of the first PhD programme is to develop appropriate Irish assessments that are suitable for the way Irish is spoken as a minority language. This research will provide assessments for speech therapists who work with native Irish speakers. The second PhD will analyse the complexities of bilingualism in a minority language community such as those faced by Irish speakers in Gaeltacht areas. An important objective of NUI Galway is to develop transdisciplinary study and research and to resolve common issues through examination by the application of different perspectives and understandings. Minister Ó Cuív added: "A consistent and coordinated strategy is needed to ensure that the services available to people whose home language is Irish are the same as the services available to their English-speaking counterparts. The community and the state are cooperating to ensure that this groundbreaking step in the development of services and resources will succeed so that systems will be put in place to provide as complete a service to families who are raising their children through Irish as the service provided to families who choose English as their household language". -Ends-

>> Read full story about Unique Language Planning PhD Programme Launched at NUI Galway

Threats Posed by Climate Change to Coastal Regions Targeted by New Project

Threats Posed by Climate Change to Coastal Regions Targeted by New Project-image

Monday, 30 November 2009

The threats posed by climate change to coastal regions in Western Europe are to being investigated by NUI Galway experts together with teams from universities in France, Spain and Portugal. Along with local and regional authorities, the universities have founded the 'Atlantic Network for Coastal Risk Management' (ANCORIM). This initiative has been granted €1.9 million by the EU for a three-year project to bridge the gap between the climate change scientists and coastal zone decision-makers. In Ireland, an assessment of the current planning practices in the Border-Midlands-West region has begun to ascertain how, if at all, are considerations of climate change being included in planning decisions. The ANCORIM team will look at managing and preventing the risks associated with climate change in regards to shoreline erosion, rural and urban coastal land planning, and economic activities such as fish farming. The work at NUI Galway is being led by geographers with the Environmental Change Institute (ECI) and will involve local communities in the western region through Mayo County Council and Údarás na Gaeltachta. Dr Martina Prendergast, Development Manager of the ECI, says: "As a nation we need to realise the importance of 'climate-proofing' our policies. The ANCORIM project is about supporting the futures of coastal communities all along the Atlantic rim of Europe. The support of the community is key to the success of this project, and locally we will be making the most of our close links with the Gaeltacht". The involvement of high-risk coastal communities in the project will be facilitated through focus groups, interviews and other consultative means. NUI Galway's Professor Micheál Ó Cinnéide says: "This work is all the more important because it is well known that societies around the world tend to underestimate risks associated with many natural phenomena such as floods, droughts and earthquakes. Unfortunately, risks to coastal zones associated with the changing climate are currently incorporated in decision-making largely on an ad-hoc basis only in many countries. Planning guidelines that incorporate the risks of climate change need to be put in place". Professor Ó Cinnéide added: "This is not a shortcoming of the planners, or of climate change researchers and scientists. However, the scientific information does need to be made more accessible, and its implications for coastal communities need to be spelt out. As part of this project, we will be compiling sets of best practices and working with the decision-makers as to how these should best be incorporated into current policies and practices". Ireland has already seen the dramatic effects of coastal erosion, especially in County Wexford where some areas are losing more than two metres of shoreline each year due to erosion. It is in situations like this, where coastal land planning decisions would need to incorporate the effects of increased storminess and higher sea levels on rates of shoreline retreat. Dr Kevin Lynch, a coastal geomorphologist with the ANCORIM team at NUI Galway, explains: "Although coastal erosion and flooding is increasingly being seen as a major threat in Ireland, for the most part the response has been to provide engineering solutions such as building sea walls and using filled gabions to stabilise the shoreline. Engineering solutions have been shown to be unsustainable due to high costs and detrimental impacts on our natural heritage. Alternative solutions need to be advanced to combat impacts of climate change on our coastlines. Adapting and planning for coastlines to change naturally may be something in which we will have no choice". -ends-

>> Read full story about Threats Posed by Climate Change to Coastal Regions Targeted by New Project

Experts Call for National Strategy to Develop Creative Sector

Experts Call for National Strategy to Develop Creative Sector-image

Monday, 30 November 2009

The Western Development Commission (WDC) and the Centre for Innovation and Structural Change (CISC) at NUI Galway have called for the development of an integrated national strategy to develop the creative sector and drive the future of the smart economy. The call was made at a seminar entitled 'Creative Industries, Innovation & the Smart Economy' held at NUI Galway and attended by policymakers and practitioners from the creative sector. The Smart Economy Framework, launched by the Government in December 2008, specifically identifies the creative, cultural and arts sector as important for national recovery and building a more knowledge and innovation intensive economy. Speaking at the seminar Lisa McAllister, WDC Chief Executive, said: "Creativity should be firmly placed at the core of the smart economy where wealth creation will be increasingly driven by ideas, intangibles and the creative application of Information and Communications Technology. Although we are conscious of the current economic constraints, the WDC believes a national policy to develop the sector will deliver long term economic results for the Western Region and for the national economy. We also believe that future policy decisions should include investment in infrastructure so that the creative businesses who locate here can access international markets, both physically through air, road and rail links, and virtually by way of fast, cheap broadband to reduce any sense of peripherality". Dr James Cunningham, Director of the Centre for Innovation & Structural Change at NUI Galway, said: "The nature and organisation of innovation activity is changing and the development of an internationally competitive creative industries sector complements and helps sustain private and public sector investment in research, development and innovation (RDI). Development of a national policy for creative industries would provide a focus for enabling action and a recognition of the importance of creative industries to Irish society and business". Dr Cunningham added: "Policy supports and investment in the development of creative industries would strengthen, deepen and broaden the skills and talents of individuals and organisations. This would also support, in a sustainable way, the broadening of innovation capability and capacity which is a critical element of building a smart economy". The seminar heard of research carried out by the WDC to investigate the size of the creative sector in the Western Region and to identify the key issues faced by people working in the sector. It estimated that in 2008 there were 4,779 creative businesses operating in the Western Region, directly employing over 11,000 people. This generated an annual turnover of €534m and directly contributed €270m to the Gross Value Added of the regional economy. The research also showed that creative businesses in the Western Region tend to be small scale and that there is a high level of entrepreneurship among creative people with 39% of them self-employed. The Western Region is predominantly rural with 68% of the population living in rural areas and the region having few large centres. Creative talent is seen as an asset in a rural region and the seminar heard calls for policies to retain and attract creative talent because creativity is one of the key areas for potential economic growth. Ms McAllister added: "The presence of a strong creative sector in a region can also drive creative thinking in other sectors as well as stimulating new ways of thinking and new ways of doing things". Professor Robert Huggins from the University of Wales and Director of the Centre for International Competitiveness presented international evidence of the links between competitiveness and creativity. He explained how competitiveness is increasingly being measured in terms of creativity, knowledge and environmental conditions, rather than purely on accumulated wealth and that creativity is not a purely urban phenomenon. The seminar heard that Creative Industries and the Smart Economy are relative newcomers to policy debates and that the old dichotomy that separated 'cultural industries' from 'economic industries' is waning, as research highlights the contribution of the innate creativity often found in rural areas to the economic performance of regions. -Ends-

>> Read full story about Experts Call for National Strategy to Develop Creative Sector

Winter Honorary Conferring at NUI Galway

Winter Honorary Conferring at NUI Galway-image

Wednesday, 25 November 2009

(Leagan Gaeilge) Almost 800 students will graduate from across the five colleges at NUI Galway today (Wednesday, 25 November 2009) at the University s winter conferring ceremonies. John Lynch, musical director of the Kilfenora Ceilí Band and regional development activist Mr Tony Barrett, will also be honoured with a Master of Music (honoris causa) and Master of Arts (honoris causa) respectively. In awarding the Master of Music honoris causa on John Lynch, NUI Galway is honouring not just the current Kilfenora Céilí Band but all those renowned musicians of earlier decades, from Kilfenora itself and from elsewhere, who have created a century of outstanding musical tradition. In 2009, the Kilfenora Céilí Band, the country's oldest Céilí Band and an enduring icon at home and abroad of the traditional culture of Ireland, celebrates the centenary of its foundation. Tony Barrett, is being honored for his personal contribution to local and regional development across the region and the Gaeltacht, to the Irish Cooperative Movement, and to a range of University projects. Mr Barrett was a member of the first class of the Master's in Rural Development degree at NUI Galway, graduating in 1987. Speaking in advance of the ceremony, President of NUI Galway, Dr James J. Browne, commented: "NUI Galway is fortunate to be associated with many outstanding honorary graduates throughout its history. Today's honorary graduands - John Lynch and Tony Barrett - have made valuable and distinctive contributions in the areas of traditional music and community development. In very different ways they have added to the social and cultural life of Ireland and NUI Galway is very pleased to be in a position to recognise these exceptional individuals". Kilfenora Céilí Band band will play a short selection in the Aula Maxima at a private lunch following the conferring. This will be a repeat performance, as University archives show that the band played in the Aula Maxima in 1937 for the Sigerson Cup Céilí. In addition, degrees, higher diplomas, Masters and PhDs will be awarded to students graduating throughout the day from the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; College of Engineering and Informatics; College of Business, Public Policy and Law; College of Science; and the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. Céimeanna Oinigh an Gheimhridh in OÉ Gaillimh (View in English) Bronnfar céim ar bhreis agus 800 mac léinn as cúig choláiste OÉ Gaillimh inniu (Dé Céadaoin, an 25 Samhain 2009) i searmanais bhronnadh céimeanna an gheimhridh san Ollscoil. Chomh maith leo sin, bronnfar Máistreacht sa Cheol (honoris causa) ar John Lynch, stiúrthóir ceoil Bhanna Céilí Chill Fhionnúrach agus Máistreacht sna Dána (honoris causa) ar an ngníomhaire d'fhorbairt réigiúnach, Tony Barrett. Agus Máistreacht (honoris causa) sa Cheol á bronnadh ar John Lynch, tá aitheantas á thabhairt ag OÉ Gaillimh do na ceoltóirí cáiliúla as Cill Fhionnúrach féin agus as áiteanna eile a bhí sa bhanna le blianta anuas agus a chruthaigh traidisiún ceoil an chéid. In 2009, tá Banna Céilí Chill Fhionnúrach, an banna céilí is sine sa tír agus a bhfuil clú agus cáil air i bhfad agus i gcéin, ag ceiliúradh céad bliain ó bunaíodh é. Tá aitheantas á fháil ag Tony Barrett as an obair atá déanta aige don fhorbairt réigiúnach agus áitiúil sa cheantar agus sa Ghaeltacht, do Ghluaiseacht na gComharchumann in Éirinn, agus do thograí éagsúla Ollscoile. Bhí an tUasal Barrett sa chéad rang Máistreachta i bhForbairt Tuaithe in OÉ Gaillimh agus bronnadh a chéim air i 1987. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, roimh an searmanas: "Tá an t-ádh ar OÉ Gaillimh ceangal a bheith aici leis an oiread sin céimithe oinigh den scoth ó bunaíodh í. Tá éacht déanta ag céimithe oinigh an lae inniu – John Lynch agus Tony Barrett – sa cheol traidisiúnta agus san fhorbairt pobail. Ar bhealaí atá an-éagsúil óna chéile, chuir siad beirt go mór le saol sóisialta agus cultúrtha na hÉireann agus tá ríméad ar OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt do na daoine eisceachtúla seo". Ag lón príobháideach i ndiaidh an tsearmanais, seinnfidh Banna Céilí Chill Fhionnúrach cúpla port san Aula Maxima. Ní hé seo an chéad uair ar tharla a leithéid. Léiríonn cartlann na hOllscoile gur sheinm an banna céilí san Aula Maxima i 1937 do Chéilí Chorn Sigerson. Beifear ag bronnadh céimeanna, ard-dioplómaí, Máistreachtaí agus PhDanna ar mhic léinn i rith an lae ó Choláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; ó Choláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; ó Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí; ó Choláiste na hEolaíochta; agus ó Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh. Críoch

>> Read full story about Winter Honorary Conferring at NUI Galway

President McAleese Honours NUI Galway Teacher at National Awards Ceremony

President McAleese Honours NUI Galway Teacher at National Awards Ceremony-image

Wednesday, 25 November 2009

Dr Aisling McCluskey from the School of Mathematics, Statistics and Applied Maths at NUI Galway has been awarded a National Teaching Award by the President of Ireland, Mary McAleese. The awards were presented at a special ceremony in Dublin Castle on behalf of the National Academy for the Integration of Research, Teaching and Learning (NAIRTL). More than one hundred guests attended the ceremony on 18 November including Higher Education Authority representatives, senior management of many higher education institutes as well as family and friends of the award winners. Jennifer Murphy, Manager of the National Academy, welcomed the guests and highlighted the significance of the awards programme in recognising and rewarding teaching in Higher Education. Winners of the five Awards were nominated by senior managers within their institutions and selected by a committee which included international representatives as well as representatives of the Irish University Association, the Institutes of Technology Ireland and the Union of Students in Ireland. The committee was chaired by Professor Áine Hyland, Chair of the Academy's international advisory board. Awards were also presented to Helena Lenihan, University of Limerick;; Amanda Gibney, University College Dublin; Susan Bergin NUI, Maynooth; and a team from the Dublin Institute of Technology - Michael Seery, Claire McDonnell, Christine O'Connor and Sarah Rawe. Bettie Higgs and Marian McCarthy from University College Cork received a Special Commendation. Despite the diversity of disciplines and Institutions represented, the award winners shared an enthusiasm for teaching that combines with their own research expertise to create an exciting learning environment for students. The Award comprised a crystal vase, a certificate and €5,000, which can be used for further professional development and enhancement of teaching. President McAleese presented the awards highlighting the significant role of integrating research, teaching and learning in the recovery of a sustainable economy. She encouraged teachers to lead by example and to provide innovative and creative teaching and learning opportunities in our higher education institutions. She added that the National Awards were a significant and welcome development in Irish Higher Education. Michael Kelly, Chairman of the HEA closed the ceremony, saying: "This morning I was inspired and inspiration runs throughout the approaches adopted by the award winners which make for attention grabbing teaching". Ends-

>> Read full story about President McAleese Honours NUI Galway Teacher at National Awards Ceremony

Minister Brady Launches Report on Injuries in Ireland

Minister Brady Launches Report on Injuries in Ireland-image

Wednesday, 25 November 2009

Ms Áine Brady, T. D., Minister for Older People and Health Promotion today (25 November, 2009) launched a new report entitled 'Injuries in Ireland'. Injuries or accidents are the fourth leading cause of death in Ireland after cancers, diseases of the circulatory system and respiratory diseases, with an estimated 1,500 fatalities a year. Tripping and falling were one of the main causes of injuries among adults, according to the report, with the home being the most common location of injury. The report, which was commissioned by the Department of Health and Children, is part of a series from data collected for 'SLÁN 2007: Survey of Lifestyle, Attitudes and Nutrition in Ireland'. The research came out of collaborative work by NUI Galway, the Royal College of Surgeons in Ireland, the Economic and Social Research Institute, and University College Cork. Key findings contained in the report include: Findings show that 9% of all adults and 43% of all school children reported one or more medically attended injuries in the previous 12 months. Injuries were more prevalent among men and boys, and among those in the age group 12-29 years. Of adults reporting an injury requiring medical treatment, 52% reported 3 or more days of lost activity. Activity loss due to injury was more common among those with lower income, unemployed and medical card holders. Among the adult population, the main locations where injuries occurred were in the home, at a sports facility and on the road. The main activities leading to injury were sports or physical activities, work-related injury and injury during work around the house. Among school children, the main locations where injuries occurred were in sport facilities, at home and in school, while the main activities leading to injury were sports or physical activity. Among the younger population, fall-related injuries were not likely to translate into hospitalisation and fatalities were very rare. Among the older population, fall-related injuries requiring hospitalisation were as common as self-reported fall-related injuries. Dr Michal Molcho of the Health Promotion Research Centre at NUI Galway was lead author on the report: "This report provides the most comprehensive information to date on injuries in Ireland. The findings indicate that injuries are more common in young people and in the elderly, and that more severe injuries are more prevalent among those less well off. The findings also indicate the main locations and activity leading to an injury providing us with important information as to where we should target prevention efforts". The full report is available on line at www.dohc.ie or www.slan07.ie. -ends-

>> Read full story about Minister Brady Launches Report on Injuries in Ireland

NUI Galway Researchers Win Inaugural SFI Research Image Competition

NUI Galway Researchers Win Inaugural SFI Research Image Competition-image

Tuesday, 17 November 2009

Professor Kevin Sullivan, Professor of Cell Biology, and Dr Lisa Prendergast, Postdoctoral Fellow at NUI Galway were recently crowned winners of the SFI Research Image Competition with their image – 'Troubled Cell Division'. This new competition offered Science Foundation Ireland-funded researchers the opportunity to submit digital images created during the course of their research. The winning image shows a dividing cell whose spindle has been disturbed by removing a single protein from the chromosome. The image was taken during research into what might cause a cancer cell to fail in cell division and die instead of multiplying. Professor Sullivan explained: "Our work is aimed at understanding how human cell division works. This knowledge can then be used in the discovery and validation of new drugs for cancer chemotherapy. The mechanism we're studying, the mitotic spindle in cell division, is already a proven target for effective chemotherapy drugs including Taxol and Vinblastine. The idea we're pursuing is that we can potentially lower the toxicity of spindle poisons or target them more specifically to cancer cells". Professor Sullivan's laboratory is in the Centre for Chromosome Biology within the School of Natural Sciences at NUI Galway. The Centre is a grouping of 11 independent research laboratories with over 80 researchers focused on understanding the functions of genetic material, and how this influences human diseases such as cancer, neurological and developmental disorders. Research in the Centre for Chromosome Biology is supported by funding bodies including Science Foundation Ireland, the Health Research Board, IRCSET, the European Union and the Irish Cancer Society. For more information about the Centre for Chromosome Biology, please visit www.chromosome.ie -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Researchers Win Inaugural SFI Research Image Competition

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share