Buaiteoir Ghradam Emmy ina measc siúd a bhfuil Céimeanna Oinigh le bronnadh orth

Buaiteoir Ghradam Emmy ina measc siúd a bhfuil Céimeanna Oinigh le bronnadh orth-image

Tuesday, 3 June 2008

Tá eolas fógartha ag OÉ Gaillimh faoi na Céimeanna Oinigh a bhronnfar Dé hAoine, an 27 Meitheamh 2008. Aisteoir Éireannach í Fionnula Flanagan a bhfuil Gradam Emmy bronnta uirthi agus ainmniúchán do Ghradam Tony faighte aici. Is in Amharclann na Mainistreach a d'fhoghlaim sí a ceird agus i measc na scannán ar ghlac sí páirt iontu tá The Others le Nicole Kidman, ,Transamerica agus Waking Ned Devine, mar aon le sraith teilifíse agus léiriúcháin ar stáitse. Chomh maith leis sin, ghlac sí páirt in eagrán den tsraith teilifíse Lost – eagrán dár teideal "Flashes Before Your Eyes". Thuill sí clú agus cáil in Éirinn den chéad uair sa bhliain 1965 tráth ar thug sí léargas iontach ar a cumas aisteoireachta i bpáirt Mháire i léiriú Theilfís Éireann den dráma Gaeilge – An Triail. Léirigh Fionnula Flanagan a cumas mar aisteoir a raibh sárthuiscint aici ar scríbhinní James Joyce sa scannán a rinneadh de Ulysses sa bhliain 1967. D'oibrigh an Breitheamh Richard Goldstone mar Bhreitheamh ar Chúirt Bhunreachtáil na hAfraice Theas; mar Phríomh-Ionchúisitheoir ar Bhinsí Coiriúla Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe don iar-Iúgslaiv agus Ruanda; agus mar Sheansailéir ar Ollscoil Witwatersrand, An Afraic Theas. Chaith sé tamall ag teagasc i Scoileanna Dlí Ollscoil Nua-Eabhrac, Ollscoil Harvard agus Fordham. I láthair na huaire, tá sé ag feidhmiú mar ollamh ar cuairt in Ionad Dlí Ollscoil Georgetown. In 2006, chaith Goldstone seal ag teagasc san Ionad Éireannach um Chearta an Duine in OÉ Gaillimh. Is Ollamh Oirirc le hEacnamaíocht, Stair, Béarla agus Cumarsáid in Ollscoil Illinois, Chicago í An tOllamh Deirdre McCloskey. Tá sí ar cheann de na heacnamaithe, reitricithe, scoláirí agus intleachtóirí poiblí is mó cáil sna Stáit Aontaithe. Tá 14 leabhar scríofa ag McCloskey, ina measc The Bourgeois Virtues: Ethics for an Age of Commerce – an chéad leabhar as magnum opus cúig imleabhar. Sular foilsíodh The Bourgeois Virtues ba iad na leabhair ba mhó cáil a scríobh sí The Rhetoric of Economics (1985) agus Crossing: A Memoir, a foilsíodh i 1999, leabhar ar tagraíodh dó sa New York Times mar Notable Book. Is é ,an tUasal Eugene Murtagh bunaitheoir agus Cathaoirleach Kingspan Group Plc. Ó cuireadh tús le Kingspan an chéad lá riamh sna 60idí mar ghnó beag teaghlaigh tá fás agus forbairt dhochreidte tagtha ar an ngnó agus anois tá sé ar cheann de na cuideachtaí is bisiúla in Éirinn. Tá láimhdeachas de bhreis is €1.8 billiún ag an nGrúpa anois, lena n-áirítear 43 monarcha dhéantúsaíochta i 28 tír ar fud an domhain. Tá breis is 6,500 duine fostaithe ag an nGrúpa ar fud na cruinne. Cheap Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Breataine Murtagh mar stiúrthóir ar an gCiste Idirnáisiúnta d'Éirinn in 2000. Tá os cionn €849 milliún infheistithe ag an gCiste seo i dtionscadail ar fud na hÉireann. Duine aitheanta i measc phobal gnó na Gaillimhe é an tUasal Donagh O'Donoghue mar aon le comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh. Tháinig O'Donoghue i gcomharba ar a athair mar Stiúrthóir Bainistíochta Grúpa Thomas McDonagh & Sons Ltd. sa bhliain 1975 agus chinntigh sé gur tháinig fás agus forbairt ar an gcuideachta thar thréimhse 20 bliain. I measc na gcuideachtaí a raibh ról stiúrthóireachta aige iontu tá Bord na Móna, Coimisiún Craolacháin na hÉireann agus Aerphort na Gaillimhe. Chomh maith leis sin, bhí sé ina chomhalta boird de IBEC, Cumann Tráchtála agus Tionscail na Gaillimhe agus Amharclann Druid. Comhalta d'Údarás Bainistíochta OÉ Gaillimh agus stiúrthóir ar Ó hUiginn Teoranta, Gaillimh é an tUasal Mícheál Ó hUiginn. Bhí sé ina chomhalta de Chomhairle Cathrach na Gaillimhe ó 1964 go dtí go ndeachaigh sé ar scor in 2004. Chaith sé daichead bliain ag obair ar son chathair na Gaillimhe, toghadh é mar Mhéara na Gaillimhe trí théarma éagsúla agus rinne sé an-obair ar mhaithe le cur le gach gné de shaol na cathrach agus an rialtais áitiúil, go háirithe sa réimse oideachais. Is é an Gobharnóir Martin O'Malley 61ú Gobharnóir Maryland. Le linn dó a bheith ag feidhmiú mar pholaiteoir Daonlathach i Meiriceá bhí sé ina Mhéara ar Baltimore ó 1999 go dtí 2007. Le linn an dá théarma a chaith sé mar Mhéara, ainmníodh Baltimore mar shamhail náisiúnta d'fheabhas i sábháilteacht phoiblí, éifeachtacht rialtais, oideachas agus forbairt gheilleagrach. Tá sé ag feidhmiú mar Ghobharnóir anois agus ag baint leasa as an taithí atá aige chun dul chun cinn a dhéanamh i Stát Maryland. Scríobhadh in The Washington Post gur "governor unafraid of government" é Martin O'Malley. Sa Business Week in 2005, liostaíodh O'Malley mar dhuine den "Five Fresh Faces" a chinnteodh dul chun cinn an Pháirtí Dhaonlathaigh. Le linn don Dr James J. Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh, a bheith ag trácht ar ócáid na bliana seo dúirt sé go bhfuil "an-áthas ar OÉ Gaillimh céimeanna oinigh a bhronnadh ar sheachtar den scoth: Fionnula Flanagan, An Breitheamh Richard Goldstone, An tOllamh Deirdre McCloskey, Eugene Murtagh, Donagh O'Donoghue, Mícheál Ó hUiginn agus an Gobharnóir Martin O'Malley. Tá an t-ádh ar an Ollscoil seo go bhfuil an oiread sin céimeanna oinigh bronnta ar chéimithe den scoth le blianta fada anuas, agus is cinnte gur grúpa ar leith iad an seachtar atá roghnaithe i mbliana. Tá an t-uafás oibre déanta acu san iliomad réimse – gnó, na healaíona, seirbhís phoiblí, oideachas agus ceartas – agus cúis áthais dúinn anseo in OÉ Gaillimh aitheantas a thabhairt don sárobair atá déanta ag na daoine seo." - críoch -

>> Read full story about Buaiteoir Ghradam Emmy ina measc siúd a bhfuil Céimeanna Oinigh le bronnadh orth

July 2008

New BA degree programme in Gaoth Dobhair recognised by the Teaching Council

New BA degree programme in Gaoth Dobhair recognised by the Teaching Council-image

Wednesday, 30 July 2008

A new and innovative Irish-medium degree programme has just received a major boost with the news that it has received recognition from the Teaching Council of Ireland. The BA Riarachán Gnó (BA Business Administration) was launched by NUI Galway and Letterkenny Institute of Technology (LYIT) earlier this year. The programme will run at the Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge centre in Gaoth Dobhair, Co Donegal, starting in September 2008. Commenting on this new development, Éamonn Mac Niallais, Administrator of Ionad an Acadaimh i nGaoth Dobhair, said: "In recent years there has been a dramatic increase in the employment opportunities that are available in organisations functioning through the medium of Irish or bilingually, both inside and outside the Gaeltacht. Graduates of this degree course can therefore realistically expect to have access to excellent employment opportunities. This latest development means that the programme fulfills the degree requirements for teachers seeking to register with the Teaching Council for the purpose of teaching Business at post-primary level. This will give graduates further options in their career prospects and increases the attractiveness of the course for prospective students". The BA Riarachán Gnó will be the first degree programme to be run at the NUI Galway centre in Gaoth Dobhair and it aims to provide graduates with the practical and analytical skills needed to work in a bilingual business and administration environment. President of NUI Galway, Dr James Browne, welcomed the news and added: "We are particularly delighted to be offering the BA sa Riarachán Gnó in conjunction with the Letterkenny Institute of Technology. In effect we are pooling our resources in a spirit of cooperation and partnership to provide a very attractive Irish-medium degree programme for the North-West". Mr Paul Hannigan, President of LYIT, also emphasized the importance of the collaboration between both third-level institutions in developing this new programme: "The LYIT School of Business has steadily gained widespread recognition for the excellence of its business courses and we currently have over 1,000 students between our undergraduate and postgraduate courses. Donegal has one of the largest Gaeltacht areas in the country and we are delighted to be collaborating with NUI Galway in providing a new Irish-medium business course, at degree level". Pádraig Ó hAoláin, Chief Executive of Údarás na Gaeltachta who are supporting the programme, said that this course was further evidence of the Údaras' commitment to the economic and linguistic development of the Gaeltacht. "We have seen a steady shift away from the traditional manufacturing industries, and employment in the Gaeltacht regions has suffered heavily as a result. We have to compete now in a global environment where higher levels of knowledge and skills are the key to success. Initiatives such as this degree course will enable Gaeltacht people to better equip themselves to face these new challenges, and to not only attract higher level industries but also to set up in business themselves." The fact that the course is available locally and is supported by Údarás makes it a lot easier for people to take on the challenge of obtaining a primary degree. Éamonn Mac Niallais has seen the evidence of this so far: "The course has proven to be particularly attractive for mature students who may not have had the chance to pursue third-level education earlier in life, or who want a change of career but lack the necessary qualifications. The support provided by Údarás na Gaeltachta and the advantages of living at home while studying for a degree programme, makes this a great opportunity for people to get their third-level degree and is of particular benefit to mature students with young children". Further information about the BA sa Riarachán Gnó can be attained at www.acadamh.ie or by contacting Ionad Ghaoth Dobhair at 074 9531919 or email gaothdobhair@oegaillimh.ie . ENDS

>> Read full story about New BA degree programme in Gaoth Dobhair recognised by the Teaching Council

Cúrsa nua BA i nGaoth Dobhair aitheanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta

Cúrsa nua BA i nGaoth Dobhair aitheanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta -image

Wednesday, 30 July 2008

Tá Comhairle Mhúinteoireachta na hÉireann i ndiaidh aitheantas a thabhairt do chlár nua céime a bheas á reáchtáil trí Ghaeilge, rud a chuireann go mór leis an gcúrsa. Sheol Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn (LYIT) an B.A. (Riarachán Gnó) ní ba luaithe i mbliana. Beidh an cúrsa ar siúl in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Gaoth Dobhair ó Mheán Fómhair 2008 ar aghaidh. Agus é ag caint faoin bhforbairt nua seo dúirt Éamonn Mac Niallais, Riarthóir Ionad an Acadaimh i nGaoth Dobhair, go bhfuil, "méadú suntasach tagtha ar na deiseanna fostaíochta atá ar fáil in eagraíochtaí atá ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge nó go dátheangach, sa Ghaeltacht agus sa Ghalltacht le blianta beaga anuas. Dá bhrí sin, féadfaidh céimithe an chúrsa seo a bheith ag súil le deiseanna iontacha fostaíochta amach anseo. Ciallaíonn an t-aitheantas seo go gcomhlíonann an chéim na riachtanais acadúla atá de dhíth ar mhúinteoirí le clárú leis an Chomhairle Mhúinteoireachta le Gnó a theagasc i meánscoileanna. Cuirfidh sé sin le líon na ndeiseanna fostaíochta a bheas ag céimithe agus ciallaíonn sé go bhfuil an cúrsa i bhfad níos tarraingtí do mhic léinn." Is é an B.A. (Riarachán Gnó) an chéad chlár céime a bheidh á reáchtáil in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, Gaoth Dobhair agus tá sé mar aidhm ag an gcúrsa scileanna praiticiúla agus anailíseacha a thabhairt do mhic léinn le cur ar a gcumas feidhmiú go héifeachtach i dtimpeallacht dhátheangach gnó agus riaracháin. D'fháiltigh Uachtarán nua-cheaptha OÉ Gaillimh, an Dr. James Browne, roimh an dea-scéala seo agus dúirt sé go bhfuil, "áthas ar leith ar OÉ Gaillimh go bhfuil an B.A. (Riarachán Gnó) á thairiscint i gcomhar le LYIT. Táimid ag comhoibriú lena chéile agus ag úsáid ár n-acmhainní i gcomhphairtíocht lena chéile chun cúrsa tarraingteach trí Ghaeilge a sholáthar don phobal san Iarthuaisceart." Leag an tUasal Paul Hannigan, Uachtarán LYIT, béim ar thábhacht na comhoibre idir an dá institiúid tríú leibhéal freisin agus an clár nua seo á fhorbairt. "Tá aitheantas forleathan bainte amach ag Scoil Ghnó LYIT as feabhas a cúrsaí gnó agus i láthair na huaire tá breis is 1,000 mac léinn ag freastal ar chúrsaí fochéime agus iarchéime san Institiúid. Tá ceann de na ceantair Ghaeltachta is mó sa tír i nDún na nGall agus cúis áthais dúinn deis a fháil comhoibriú le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh chun cúrsa nua gnó a reáchtáil trí mheán na Gaeilge." Tá Údarás na Gaeltachta ag tacú leis an gclár agus dúirt Príomhfheidhmeannach an Údaráis, Pádraig Ó hAoláin, go léiríonn an cúrsa cé chomh tiomanta agus atá Údarás na Gaeltachta d'fhorbairt eacnamaíoch agus theangeolaíoch na Gaeltachta. "Níl an oiread béime anois is a bhí ar na tionscail thraidisiúnta déantúsaíochta agus is cinnte go raibh éifeacht shuntasach aige seo ar chúrsaí fostaíochta sna ceantair Ghaeltachta. Caithfimid dul san iomaíocht i ré an domhandaithe agus tá géarghá le hardleibhéil eolais agus scileanna chun dul chun cinn a dhéanamh. Cabhróidh tionscnaimh cosúil leis an gcúrsa céime seo le muintir na Gaeltachta aghaidh a thabhairt ar na dúshláin nua seo agus ní hamháin tionscail ardleibhéil a mhealladh, ach gnóthaí dá gcuid féin a bhunú freisin." De bhrí go bhfuil an cúrsa seo á reáchtáil go háitiúil agus siocair go bhfuil Údarás na Gaeltachta ag tacú leis, beidh sé níos fusa do dhaoine tabhairt faoi bhunchéim a bhaint amach. Is léir d'Éamonn Mac Niallais go dtuigeann daoine gur deis iontach í seo chun céim a fháil, "Tá an-suim léirithe ag mic léinn lánfhásta sa chúrsa seo – daoine nach raibh deis acu oideachas tríú leibhéal a bhaint amach roimhe seo nó daoine ar mian leo tabhairt faoi ghairm nua ach níl na cáilíochtaí cuí acu. Ciallaíonn an tacaíocht fhlaithiúil atá á tabhairt ag Údarás na Gaeltachta don chlár seo, mar aon leis na buntáistí a bhaineann le maireachtáil sa bhaile agus clár céime á dhéanamh, gur deis iontach atá ann do dhaoine céim tríú leibhéal a bhaint amach. Tá an clár seo feiliúnach go háirithe do mhic léinn lánfhásta a bhfuil leanaí óga acu". Tá tuilleadh eolais faoin B.A. (Riarachán Gnó) le fáil ag www.acadamh.ie nó trí theagmháil a dhéanamh le hIonad an Acadaimh i nGaoth Dobhair ag 074 9531919 nó ríomhphost a sheoladh chuig gaothdobhair@oegaillimh.ie. -Críoch –

>> Read full story about Cúrsa nua BA i nGaoth Dobhair aitheanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta

Scholars Conduct Research on Chronic Pain at NUI Galway

Scholars Conduct Research on Chronic Pain at NUI Galway-image

Tuesday, 29 July 2008

Leading researchers in pain medicine and health economics at the Centre for Pain Research, NUI Galway will supervise two Health Research Board-funded summer scholars in projects on Chronic Pain over the coming months, following a highly competitive awards scheme for summer research scholarships. Edel Smith, a second year economics and maths students and Gerard Healy, a second year medicine student will be supervised by Dr Brenda Gannon, Senior Researcher, Irish Centre for Social Gerontology (ICSG) and Drs Brian McGuire and David Finn, Co-Directors of the Centre for Pain Research, NUI Galway, respectively. Efficient expenditure on health services requires detailed information on the costs of various medical conditions. The first project deals with health economics and seeks to explore the costs in one Pain Clinic in order to build a platform model of detailed costs among the most severely affected population, i.e. those attending a regional Pain Clinic. The project aims to collect data on the economic cost of chronic pain among patients attending Pain Clinics. Those attending specialised Pain Clinics tend to be at the most "chronic" end of the pain spectrum and frequently have a high level of disability and associated costs. The second project will evaluate whether variation in the psychological status of chronic pain patients undergoing an interventional pain management procedure, significantly influences the pain relief following the procedure. Chronic pain is a complex biopsychosocial phenomenon and psychosocial factors are known to influence the onset, course and response to treatment. This study will examine whether variation in the outcome of interventional pain management can be explained by pre-treatment psychological factors, such as anxiety, pain-related beliefs and treatment expectations. This research hopes to highlight the importance of optimization of a patient's psychological status prior to embarking on expensive invasive treatments and may suggest a potential cost saving benefit of multidisciplinary care for all patients in the management of chronic pain. Dr Brenda Gannon, said: "These two innovative projects will provide important data for clinicians and service planners. With the increasing need for transparency in health policy and expenditure, these projects will highlight critical health outcomes of treatments and relevant costs incurred by chronic pain sufferers. These studies will play an important role in advocacy for patients with chronic pain". The projects are being carried out in collaboration with Dr David O'Gorman, Consultant in Pain Medicine and Nancy Ruane, Pain Nurse at UCHG. ENDS

>> Read full story about Scholars Conduct Research on Chronic Pain at NUI Galway

Lives of Landed Gentry Launched Online by NUI Galway

Lives of Landed Gentry Launched Online by NUI Galway-image

Tuesday, 29 July 2008

The era of grand estates in western Ireland has been captured in a unique project by a team of researchers at NUI Galway. The comprehensive electronic database and archive devoted to landed estates and gentry houses in Connacht, c. 1700-1914, was launched recently at the University by Minister of State, Dr Martin Mansergh, T.D. The database contains references to over 1450 houses and some 1,650 estates. The aim of the resource is to assist and support researchers working on the social, economic, political and cultural history of Connacht from c.1700 to 1914. The project involved the distillation and collation of data from a broad range of historical sources, and its concise codification on an estate/name basis. According to NUI Galway's Professor Gearóid Ó Tuathaigh, who was Project Principal: "For the first time ever researchers will have ready access to a comprehensive database of sources relating to the world of the landed society of Connacht from the end of the seventeenth century to the beginning of the break-up of the large landed estates under the land purchase schemes that followed the Irish 'land war' of the late Victorian and Edwardian period. This is the world of landed estates and gentry houses that dominated rural society from the era of the penal laws until the eve of the great war". The project, whose senior researchers were Marie Boran and Brigid Clesham, was hosted by the Moore Institute for Research in the Humanities and Social Sciences at NUI Galway and funded by the Irish Council for Research in the Humanities and Social Sciences (IRCHSS). The Project is one of the first of its kind to be completed under the Research Infrastructure Grants scheme of the IRCHSS. For more information visit www.landedestates.ie ENDS

>> Read full story about Lives of Landed Gentry Launched Online by NUI Galway

DERI launches competition based on ten years of online data reflecting Irish lif

DERI launches competition based on ten years of online data reflecting Irish lif-image

Tuesday, 29 July 2008

The Digital Enterprise Research Institute (DERI) at NUI Galway will be running a unique competition from August to September in conjunction with boards.ie, Ireland's largest discussion forum site. The competition is an open contest in which entrants can win over €4000 in prizes by submitting an interesting creation based on a data set of discussion posts from boards.ie. The data reflects ten years of Irish online life, collected from between 1998 and 2008. boards.ie is one of Ireland's busiest websites, with over a million unique visitors a month. The most popular discussion areas are 'after hours', soccer, motors, poker, and computers. Popular topic threads include: a virtual pub (over 4000 pages); member discussions (2800 pages); poker stories (1800 pages); Liverpool rumours (1250 pages); recruitment in the Gardaí (800 pages long); and a freebie list (250 pages). Ten years of discussion data from boards.ie (approximately 9 million documents) has been represented in the Semantically-Interlinked Online Communities (SIOC) open data format, developed by DERI at NUI Galway for expressing the information contained in social websites (forums, mailing lists, blogs, etc.). Dr John Breslin, a researcher with DERI and co-founder of the boards.ie site said: "Entrants may create whatever they feel is interesting based on this data: it could be a novel web application that makes use of the data set, a report on analyses performed on the data, a tool that allows one to visualise or browse the semantic structure, or whatever else the imagination can come up with!" To enter the competition, go to http://data.sioc-project.org to access the data sets and guidelines. There will be three prizes for the top entries, as judged by an independent panel of three experts: First prize is an Amazon voucher for €2500; second prize is a voucher for €1250; and third prize is a voucher for €625. One person may make multiple entry submissions. The closing date for entry is 30 September, 2008. ENDS

>> Read full story about DERI launches competition based on ten years of online data reflecting Irish lif

Second John McGahern International Seminar Opens in Leitrim

Second John McGahern International Seminar Opens in Leitrim-image

Monday, 28 July 2008

The second John McGahern International Seminar will be officially opened tonight (Thursday, 24 July), by Professor Ger Hurley, Vice-President, NUI Galway, in the Bush Hotel, Carrick-on-Shannon, Co. Leitrim. The John McGahern International Seminar and Summer School is organised annually in Co. Leitrim to commemorate the work and literary achievements of this distinguished author. The opening address, 'John McGahern's Irelands' will be given by Professor Gearóid Ó Tuathaigh, Department of History, NUI Galway. Speaking in advance of the opening address, Professor Tuathaigh said: "It is for his distinction as a writer, mainly of prose fiction, that John McGahern is honoured, and it is as a truly exceptional writer that he will be remembered. Even allowing for the austerity of this dedication to his primary vocation, the full corpus of McGahern's writing also offers a rich representation and a critique of key forces of continuity and change in Irish society (in particular the rural society of the West) in the decades between the 1940s and the early years of this century". The first volume of the John McGahern Yearbook will also be launched at the 2008 Seminar by Kevin Reynolds of RTÉ. The annual hardback volume, compiled and edited by Dr John Kenny, Department of English, NUI Galway, includes contributions from Séamus Heaney, Declan Kiberd, Joseph O'Connor, and Belinda McKeon. Professor Ger Hurley, Vice-President for Strategic Initiatives and External Affairs, NUI Galway, said: "The name of John McGahern is synonymous with the Summer School of NUI Galway. For over a quarter of a century, up to his untimely death, John contributed each year to many academic programmes at our University, but especially to its Summer School in Irish Studies and workshops in Creative Writing. NUI Galway is, therefore, pleased to cooperate again this year with Leitrim County Council, and especially its Arts Office, in organising this Seminar and Summer School here in Leitrim to mark the lifetime of artistic and literary achievement of John McGahern". Speakers during the International Seminar include: Professor Christopher Murray, UCD; Gerardo Gambolini, Argentinian poet and translator; and David Malcolm, University of Gdansk, Poland. Panel discussions and readings will also take place throughout the programme. In addition to this year's Seminar, NUI Galway has organised an intensive one week International Summer School on John McGahern's work and its contexts. This summer programme will form part of the 25th International Summer School in Irish Studies at NUI Galway. To commemorate the 25th International Summer School in Irish Studies (1984-2008), NUI Galway will present each student of the 2008 Summer School with a US first edition of John McGahern's memoir, All Will Be Well. ENDS

>> Read full story about Second John McGahern International Seminar Opens in Leitrim

NUI Galway Teachers Win National Awards

NUI Galway Teachers Win National Awards-image

Monday, 28 July 2008

Two NUI Galway academics will be honoured by the National Academy for the Integration of Research & Teaching and Learning (NAIRTL) in their new programme of awards honouring exemplary teachers who are also innovative researchers in higher education in Ireland. Dr Peter Cantillon, Department of General Practice and Dr Ray Murphy, Irish Centre for Human Rights, were selected for two of the five national awards. Dr James Browne, President of NUI Galway, said: "It is very good news that two members of NUI Galway academic staff have been recognised by NAIRTL as exemplary teachers, and for NUI Galway to win two of the five awards is a huge achievement and a testament to the quality of the nominations put forward from this institution. Both Dr Cantillon and Dr Murphy were recipients of our internal awards for teaching excellence in 2006-2007, which recognises the outstanding efforts academic staff make to ensure NUI Galway students receive the highest quality learning experience. We look forward to continued collaboration with NAIRTL and to further success in the national awards scheme in 2009". Teaching and research are both central to the role of academic staff, and excellence in teaching and in creative and scholarly work go hand in hand. The NAIRTL Awards aim to acknowledge and reward academic staff that are successful in uniting these two roles. The awards are intended to recognise teaching accomplishments and to promote public recognition and celebration of the teaching profession. Nominations were invited from the NAIRTL partner institutions, (CIT, NUIG, TCD, UCC and WIT). The awards ceremony will be held later this year. For details of all award recipients nationally check out the NAIRTL website http://www.nairtl.ie/index.php?pageID=68 From 2009 it is envisaged that this initiative will be open to all higher education institutions in the Republic of Ireland. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Teachers Win National Awards

Maoiniú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta le haghaidh scoláireach

Maoiniú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta le haghaidh scoláireach-image

Monday, 28 July 2008

Cuireann Ollscoil na hÉireann, Gaillimh fáilte roimh an maoiniú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta don chúrsa nua MA Ateangaireacht Chomhdhála, an chéad chúrsa dá shórt in Éirinn. Agus an scéala á fhógairt inniu aige, dúirt Éamon Ó Cuív T.D., Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, go bhfuil deiseanna iontacha ar fáil anois do dhaoine le Gaeilge san Eoraip de bharr stádas a bheith ag an nGaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre de chuid an AE: "Molaim an cúrsa seo d'éinne atá ag iarraidh slí bheatha spéisiúil agus thairbheach le Gaeilge a bhaint amach. Cruthóidh cáilíocht mar ateangaire le Béarla agus Gaeilge féidearthachtaí do dhaoine óga agus don teanga nach raibh ar fáil dúinn roimhe seo". Tá an clár seo á bhunú ar an gCéim Mháistreachta Eorpach in Ateangaireacht Chomhdhála (European Masters in Conference Interpreting) – clár a forbraíodh i gcomhar le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh agus atá á chur ar fáil in 18 dtír san Eoraip. Díreofar i rith an chúrsa ar úsáid na Gaeilge agus an Bhéarla mar theangacha gníomhacha agus éighníomhacha ateangaireachta, agus ar úsáid na Fraincise mar theanga éighníomhach. Féadfar teangacha Eorpacha eile a úsáid i rith an chúrsa má bhíonn dóthain éilimh orthu sin. Ar mhaithe le mic léinn a ullmhú don saol gairmiúil atá rompu, díreofar ar ghnéithe mar scileanna cumarsáide ar nós glóroiliúint, óráidíocht phoiblí, chomh maith le dianchleachtadh ar an ateangaireach leantach agus an ateangaireacht chomhuaineach. Eagrófar seachtain staidéir chuig Coimisiún na hEorpa agus Parlaimint na hEorpa chun léargas a thabhairt do na mic léinn ar obair na n-ateangairí comhdhála sna hinstitiúidí sin. Beidh seans ag mic léinn ar mian leo an Fhraincis a úsáid ar an gcúrsa dianchúrsa Fraincise a dhéanamh i bPáras i mí Mheán Fómhair faoi na scoláireachtaí atá á maoiniú ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. Dúirt Eoin Ó Droighneáin, stiúrthóir an chúrsa: "Cuirim fáilte roimh an tionscnamh seo ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus ceapaim go gcuideoidh an dianchúrsa Fraincise go mór le mic léinn barr feabhais a chur ar a gcuid Fraincise agus iad ag teacht isteach ar an gcúrsa MA in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh." Dúirt sé: "Tá géarghá ag an Aontas Eorpach le hateangairí oilte, cáilithe le Gaeilge. Is é seo an t-aon chúrsa MA dá leithéid sa tír agus ullmhóidh sé mic léinn le slí bheatha a bhaint amach mar ateangairí comhdhála gairmiúla. Bainfidh na mic léinn úsáid i rith an chúrsa as trealamh faoi leith a bhíonn in úsáid ag ateangairí gairmiúla san Eoraip; fágfaidh an cleachtadh a gheobhaidh siad anseo go mbeidh an-seans ag mic léinn ar phostanna gradamúla a fháil mar ateangairí gairmiúla ach a gcríochnóidh siad an cúrsa". Tá an MA (Ateangaireacht Chomhdhála) á chur ar fáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, institiúid lán-Ghaeilge na hOllscoile le haghaidh cúrsaí tríú leibhéal trí Ghaeilge, agus beidh sé ar siúl san Ionad atá ag an Acadamh ar an gCeathrú Rua i nGaeltacht na Gaillimhe. Tá an cúrsa féin á mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta agus dá bharr seo ní bheidh táille ar bith le híoc ag mic léinn a gheobhaidh áit ar an gcúrsa. Tá iarratais á nglacadh le haghaidh áiteanna ar an gcúrsa faoi láthair agus is féidir teagmháil a dhéanamh le Siobhán Ní Chualáin ag + 353 91 495428 nó ar an ríomhphost ag aistriuchan@oegaillimh.ie má theastaíonn tuilleadh eolas breise ina thaobh. CRÍOCH

>> Read full story about Maoiniú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta le haghaidh scoláireach

Gradaim Náisiúnta Buaite ag Teagascóirí in OÉ Gaillimh

Gradaim Náisiúnta Buaite ag Teagascóirí in OÉ Gaillimh-image

Monday, 28 July 2008

Tabharfaidh An tAcadamh Náisiúnta um Chomhtháthú Taighde & Teagaisc & Foghlama (NAIRTL) aitheantas do bheirt chomhaltaí acadúla foirne OÉ Gaillimh faoina gclár nua gradam a thugann aitheantas do theagascóirí den chéad scoth ar taighdeoirí nuálacha freisin iad san earnáil ardoideachais in Éirinn. Roghnaíodh an Dr Peter Cantillon ó Roinn na Dochtúireachta Teaghlaigh agus an Dr Ray Murphy ón Ionad Éireannach um Chearta an Duine mar bhuaiteoirí gradam. Cúig ghradam ar fad a bhronntar. Dúirt an Dr James Browne, Uachtarán, OÉ Gaillimh: "Dea-scéala é go bhfuil aitheantas mar theagascóirí den chéad scoth faighte ag beirt chomhaltaí acadúla foirne OÉ Gaillimh ó NAIRTL. Éacht suntasach do OÉ Gaillimh dhá ghradam as cúig ghradam a fháil; léargas eile fós ar chaighdeán na n-ainmniúchán curtha faoi bhráid NAIRTL ag an institiúid seo. Bronnadh Gradaim an Uachtaráin don Fheabhas Teagaisc 2006-2007 – scéim inmheánach gradam OÉ Gaillimh – ar an Dr Cantillon agus ar an Dr Murphy. Tugann Gradaim an Uachtaráin don Fheabhas Teagaisc aitheantas don obair iontach atá ar bun ag comhaltaí acadúla foirne ar mhaithe le cinntiú go mbaineann mic léinn OÉ Gaillimh tairbhe as taithí foghlama ar ardchaighdeán. Táimid ag súil le hoibriú i gcomhar le NAIRTL amach anseo agus le tuilleadh gradam a fháil i scéim náisiúnta gradam 2009". Gnéithe bunúsacha de ról na gcomhaltaí acadúla foirne iad teagasc agus taighde, agus is ar scáth a chéile a mhaireann teagasc den chéad scoth agus obair chruthaitheach agus léannta. Is é atá mar aidhm le Gradaim NAIRTL aitheantas agus gradam a thabhairt do chomhaltaí acadúla foirne a bhfuil ag éirí leo an dá ról seo a nascadh. Is ann do na gradaim seo le haitheantas a thabhairt d'éachtaí teagaisc agus aitheantas agus ceiliúradh poiblí a dhéanamh ar ghairm na múinteoireachta. Fáiltíodh roimh ainmniúcháin ó institiúidí comhpháirtíochta NAIRTL, (CIT, OÉ Gaillimh, UCC agus WIT). Beidh an searmanas bronnta ar siúl níos faide anonn sa bhliain. Tá eolas maidir leis na buaiteoirí ar fad le fáil ar láithreán gréasáin NAIRTL http://www.nairtl.ie/index.php?pageID=68 Ón mbliain 2009 ar aghaidh, meastar go mbeidh cead ag na hinstitiúidí ardoideachais ar fad i bPoblacht na hÉireann páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo. CRÍOCH

>> Read full story about Gradaim Náisiúnta Buaite ag Teagascóirí in OÉ Gaillimh

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share