Fógraíonn an tAire Martin comhoibriú suntasach Taighde & Forbartha idir

Fógraíonn an tAire Martin comhoibriú suntasach Taighde & Forbartha idir  -image

Monday, 21 January 2008

An chéad chomhoibriú Taighde & Forbartha do Beckman Coulter in Éirinn Inniu (Dé Luain, 21 Eanáir 2008) d'fhógair an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta, Micheál Martin TD, go bhfuil Beckman Coulter Inc, soláthraí domhanda de chórais tástála bhithmhíochaine, le tacaíocht IDA Ireland, chun comhchlár taighde ceithre bliana a bhunú le OÉ Gaillimh – taighde a bheidh bunaithe ar Dhiagnóisic Mhóilíneach. Is in Fullerton, California atá ceanncheathrú Beckman Coulter – ceann de phríomhdhéantúsóirí córas tástála ionstraimí, tástálacha agus soláthairtí bithmhíochaine a shimplíonn agus a uathoibríonn próisis saotharlainne. Déanann an chuideachta atá bunaithe ag Beckman Coulter i nGaillimh raon leathan táirgí imoibrithe ceimice, haemaiteolaíochta agus imdhíon-mheasa agus úsáid á baint as córais diagnóisice na cuideachta. Tá fás as cuimse ag teacht ar Dhiagnóisic Mhóilíneach laistigh den tionscal diagnóisice agus d'fhéadfadh sé $2 billiún a shaothrú go bliantúil. Is féidir leis an earnáil seo roghanna tapa agus íogaireacha a sholáthar seachas na tástálacha traidisiúnta micribhitheolaíocha agus imdhíon-mheasa trí mhóilíní DNA a bhrath ó bhaictéir, víris agus cealla ailse i samplaí othair agus i dtorthaí 'sampla go freagra'. Is ionann an infheistíocht seo agus an chéad chomhthionscadal taighde atá déanta ag Beckman Coulter in Éirinn. San áireamh sa chomhthionscadal seo beidh foireann taighde a chruthú – deichniúr taighdeoirí Máistreachta agus PhD – foireann a bheidh bunaithe in OÉ Gaillimh, mar aon le cur leis an Maoin Intleachtúil atá forbartha san Ollscoil cheana féin. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Aire Martin le linn dó an comhthionscadal taighde seo a fhógairt, "Tá beartas an Rialtais agus straitéis IDA Ireland ag feidhmiú ar mhaithe le hÉirinn a bhunú mar ionad straitéiseach den chéad scoth do thaighde agus d'fhorbairt i réimse na heolaíochta agus na teicneolaíochta agus chun cur chuige nua i ndáil le Taighde & Forbairt a bhunú trí infheistíochtaí nuálaíocha agus comhpháirtíochtaí acadúla sa tionscal". "Trí thacú leis an gclár casta tionsclaíoch taighde seo idir Beckman Coulter agus OÉ Gaillimh tá IDA Ireland ag cur le taighde atá déanta cheana féin in OÉ Gaillimh; taighde a fuair maoiniú ó Fiontraíocht Éireann. Is léir go raibh tionchar ag dea-cháil OÉ Gaillimh mar ionad taighde den scoth sa diagnóisic bhitheolaíoch mhóilíneach sa chinneadh a rinne Beckman Coulter leanúint ar aghaidh leis an gcomhthionscadal taighde seo. Bhí an-tionchar ag foireann bainistíochta ardcháilithe Beckman Coulter agus lucht oibre na cuideachta i nGaillimh ar an infheistíocht Taighde & Forbartha seo a mhealladh i dtreo na Gaillimhe." Ina theannta sin, dúirt an tAire, "má éiríonn go maith leis an tionscadal seo go mb'fhéidir go mbeadh ar chumas na cuideachta imdhíon-mheasa Diagnóisic Mhóilíneach a fhorbairt i nGaillimh amach anseo." Dúirt Mike Whelan, Leas-Uachtarán Grúpa ar Ghrúpa Tástála Ard-Íogaireachta Beckman Coulter, gur "céim mhór chun tosaigh na socruithe seo maidir le córas diagnóiseach móilíneacha 'sampla go toradh' a fhorbairt, lena n-áirítear sraith dhifreáilte de thástálacha measartha casta a d'fhéadfadh tionchar a imirt ar chinntí práinneacha cliniciúla. Ciallaíonn na socruithe seo go bhfuil teacht againn ar mhaoin intleachtúil chun tástálacha a fhorbairt do ghalair thógálacha lena n-áirítear seipseas; ionfhabhtuithe a fhaigtear san ospidéal; agus galair ghnéas-tarchurtha cosúil le Clamaidia agus Neisseria." Ina theannta sin, dúirt an tUasal Whelan, "Trí leas a bhaint as na teicneolaíochtaí atá ar fáil in OÉ Gaillimh agus ár dteicneolaíochtaí féin féadfaimid tuairim éigin a fháil ar a bhfuil i ndán dúinn sa réimse diagnóisic mhóilíneach amach anseo. Is é atá mar aidhm againne go gciallóidh ár réiteach simplí, uathoibrithe gur féidir na tástálacha casta, fada agus dlúthfhostaíochta seo a áireamh mar chuid de ghnáthchleachtas saotharlainne in ospidéil. Ciallóidh sé seo go mbeidh teacht ag dochtúití ar eolas dhiagnóiseach taobh istigh d'uaireanta an chloig, seachas a bheith ag fanacht laethanta nó seachtainí, agus go mbeidh ar a gcumas tús a chur le cóireáil othar níos luaithe." Le linn d'Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh a bheith ag labhairt faoin gcomhpháirtíocht nua seo le Beckman Coulter mhol sé obair an Ionaid Náisiúnta um Eolaíocht Innealtóireachta Bithmhíochaine (NCBES) agus Roinn na Micribhitheolaíochta, a bhfuil ról lárnach acu sa tionscnamh taighde seo. "Cinntíonn obair na rann seo go mbaintear leas as scileanna taighdeoirí den scoth atá ag obair ar chuid de na ceisteanna is dúshlánaí agus is tábhachtaí sa taighde bithmhíochaine. Is é atá mar aidhm leis an obair seo an modh a bhfuil cóir leighis á fáil ag othair a athrú. Is é a bheidh mar thoradh ar an gcomhthionscadal forbartha taighde agus teicneolaíochta le Beckman Coulter go gcuirfear feabhas ar an gcúram atá á fháil ag othair agus léargas maith an méid seo ar an tacaíocht atá á tabhairt ag an tionscal don taighde atá ar bun in OÉ Gaillimh." Le linn don Ollamh Terry Smith, Stiúrthóir NCBES, agus Stiúrthóir an Chláir um Dhiagnóisic Mhóilíneach, a bheith ag labhairt ag an ócáid dúirt sé gur "comhthionscadal suntasach taighde é seo do OÉ Gaillimh agus Beckman Coulter, agus go mbaineann sé leas as acmhainní tástála agus ionstraimíochta diagnóisice an dá pháirtí, rud a chiallíonn gur féidir teicneolaíochtaí nua a fhorbairt a chabhróidh chun galair thógálacha a aithint i ndaoine. Ina theannta sin, tacaíonn na socruithe comhpháirtíochta seo le Taighde & Forbairt atá ar siúl in OÉ Gaillimh ar dhiagnóisic mhóilíneach galar tógálach, léiriú eile fós ar ár seasamh domhanda sa réimse seo." CRÍOCH

>> Read full story about Fógraíonn an tAire Martin comhoibriú suntasach Taighde & Forbartha idir

NUI Galway Society Cares for Bears

NUI Galway Society Cares for Bears-image

Friday, 18 January 2008

Almost 400 children, aged 3 to 7, were at NUI Galway today for the University's third annual 'Teddy Bear Hospital'. The main aim of the day was to help dispel some of the fears children may have of a hospital environment. The event was organised by the Sláinte Society (the NUI Galway branch of the International Federation of Medical Students Associations - I.F.M.S.A.). At the 'Teddy Bear Hospital' children and their teddies visited the team of 'Teddy Doctors' and 'Teddy Nurses' who examined the patients and took a full medical history. Appropriate medical action was taken, whether it was applying bandages, or taking a trip to the Teddy X-ray machine or the Teddy MRI machine. There was also a Teddy Pharmacy fully stocked with nourishing vitamin juices and other healthy treats to promote healthy eating and dietary well being. Over 150 students volunteered their time to explain how treatments worked and dispel any fears the children might have. Many of the students who took part are studying health related disciplines at the University. NUI Galway's Juggling Society was also on hand to provide entertainment. The event was supported by Kelkin, Medtronic and Eli Lilly & Co. According to Riona Hughes, NUI Galway Societies Officer, "The Teddy Bear Hospital is just one example of the enthusiasm and creativity of our students. This event has gone from strength to strength each year and is of huge benefit to the local schools and children. This is just one small example of the community engagement that happens here on campus". The University has 89 active societies through which students make friends, pursue their interests, learn new skills and organise events such as the Teddy Bear Hospital. NUI Galway also runs the ALIVE programme to assist students who wish to volunteer with community organisations. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Society Cares for Bears

NUI Galway Fair to Showcase Over 400 Postgraduate Programmes

NUI Galway Fair to Showcase Over 400 Postgraduate Programmes-image

Friday, 18 January 2008

The Annual NUI Galway Graduate Studies Fair takes place from 1.30-5pm on Monday, 4 February, 2008 at Áras na Mac Léinn. The event will showcase 429 full-time and part-time postgraduate programmes at NUI Galway, including taught and research masters, and doctoral research options. Almost 3,500 postgraduate students currently attend NUI Galway. At the Graduate Studies Fair, 70 stands will provide information about opportunities at NUI Galway, with academic staff and current students on hand to answer questions about specific courses. A free seminar at 2.15pm will address 'Research & Funding Opportunities' while a presentation at 3.15pm will cover 'Careers and Making a Postgraduate Application'. Supported by Bank of Ireland, the Fair will also feature stands from other institutions across the country. According to John Hannon, Head of NUI Galway's Career Development Centre, "A postgraduate qualification can provide a real career boost. Whether you are a recent graduate or whether you secured your primary degree some years ago, there is a growing demand for people with postgraduate or 'fourth' level qualifications. More and more students now go straight onto postgraduate study in order to maximize their career prospects and earnings". Working with the 'fourth-level' theme, NUI Galway's graduate education opportunities are now under the banner go4th™. The University offers world-class fourth level education, developing programmes based on its traditional academic strengths of Arts, Social Sciences, Celtic Studies; Commerce, Medicine, Nursing, Health Science, Law, Engineering, Informatics and Science. These areas have been augmented with innovative Research Centres in areas as diverse as Biomedical Engineering, International Human Rights, Digital Media & Film Studies, and Regenerative Medicine. An online prospectus of all that is on offer at NUI Galway is available at www.go4th.ie. The postgraduate application process is also online, through PAC (Postgraduate Applications Centre www.pac.ie). "Most of our postgraduate applications for both taught and research programmes are now made online," says Valerie Leahy, Postgraduate Admissions Officer at NUI Galway, "the system is very easy to use and allows for quick turnaround and decision times". For further information on the Graduate Studies Fair visit www.go4th.ie/gsf -ends-

>> Read full story about NUI Galway Fair to Showcase Over 400 Postgraduate Programmes

Eolas faoi Bhreis is 400 Clár Iarchéime le fáil ag Aonach Léinn Iarchéime OÉ Gai

Eolas faoi Bhreis is 400 Clár Iarchéime le fáil ag Aonach Léinn Iarchéime OÉ Gai-image

Friday, 18 January 2008

Beidh an tAonach Léinn Iarchéime ar siúl in OÉ Gaillimh idir 1.30 – 5 pm, Dé Luain, an 4 Feabhra 2008 in Áras na Mac Léinn. Beidh eolas le fáil faoi 429 clár iarchéime lánaimseartha agus páirtaimseartha atá ar siúl in OÉ Gaillimh, lena n-áirítear cláir mháistreachta mhúinte agus thaighde, mar aon leis na deiseanna atá ann taighde dochtúireachta a dhéanamh. Tá beagnach 3,500 mac léinn iarchéime ag freastal ar OÉ Gaillimh i láthair na huaire. Beidh 70 seastán ag an Aonach Léinn Iarchéime agus beidh eolas le fáil faoi na deiseanna ar fad atá ar fáil in OÉ Gaillimh. Beidh idir chomhaltaí foirne acadúla agus mhic léinn i láthair chun ceisteanna faoi na cúrsaí éagsúla a fhreagairt. Beidh seimineár dar teideal 'Research & Funding Opportunities' ar siúl ag 2.15pm agus beidh láithreoireacht dar teideal 'Careers and Making a Postgraduate Application' ar siúl ag 3.15pm. Is é Banc na hÉireann a dhéanann urraíocht ar an Aonach, agus beidh seastáin ann freisin ó institiúidí eile ar fud na tíre. Deir John Hannon, Stiúrthóir Ionad Forbartha Gairme OÉ Gaillimh, "cabhraíonn cáilíocht iarchéime go mór le duine post níos fearr a bhaint amach. Is cuma mura bhfuil do chéim díreach faighte agat nó má tá do chéim faighte agat le fada an lá, is cinnte go bhfuil an-éileamh anois ar dhaoine le cáilíochtaí iarchéime nó cáilíochtaí 'ceathrú' leibhéal. Téann níos mó agus níos mó mac léinn i mbun staidéar iarchéime anois ar mhaithe leis na gairmeacha agus na tuarastail is fearr agus is féidir a bhaint amach dóibh féin". Le téama an 'cheathrú leibhéal', tá deiseanna iarchéime OÉ Gaillimh anois á bhfógairt faoin mbranda ar a dtugtar go4th™. Soláthraíonn an Ollscoil oideachas ceathrú leibhéal den scoth, agus forbraítear cláir atá bunaithe ar láidreachtaí traidisiúnta acadúla OÉ Gaillimh – Na Dána, Na hEolaíochtaí Sóisialta, An Léann Ceiltreach, Tráchtáil, Leigheas, Altranas, Eolaíocht Sláinte, Dlí, Innealtóireacht, Faisnéisíocht agus Eolaíocht. Tá méadú tagtha ar na réimsí seo agus ar Ionaid Nuálaíocha Taighde i réimsí cosúil le hInnealtóireacht Bhithleighis, Cearta Idirnáisiúnta an Duine, Na Meáin Dhigiteacha & Staidéar Scannán agus Leigheas Athghiniúnach. Tá réamheolaire ar líne OÉ Gaillimh le fáil ag www.go4th.ie. Is féidir iarratas a dhéanamh ar chúrsaí iarchéime ar líne freisin trí PAC (An tIonad Iarratas Iarchéime www.pac.ie). Deir Valerie Leahy, An tOifigeach um Iontrálacha Iarchéime in OÉ Gaillimh gur féidir iarratas a dhéanamh ar fhormhór na gclár múinte agus taighde ar líne anois, agus gur "fusa an córas a úsáid agus cinntíonn sé nach gcuirtear mórán moille ar an bpróiseas trí chéile ná ar an bpróiseas déanta cinntí". Tá tuilleadh eolais maidir leis an Aonach Léinn Iarchéime le fáil ag www.go4th.ie/gsf - críoch -

>> Read full story about Eolas faoi Bhreis is 400 Clár Iarchéime le fáil ag Aonach Léinn Iarchéime OÉ Gai

Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition

Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition-image

Monday, 14 January 2008

This year's BT Young Scientist & Technology Exhibition saw fifth year student Catherine Duane of Holy Faith Secondary School, Clontarf, Dublin, receive top prize in an exciting national science essay competition organised by NUI Galway. Catherine, who won a laptop, trophy and €500 science bursary for her school, received her prizes from the Minister for Education and Science, Mary Hanafin T.D., on the Science Foundation Ireland booth at the festival. The competition, co-ordinated by the Regenerative Medicine Institute (REMEDI) at NUI Galway, and sponsored by Medtronic, has now completed its third year. Essays were received from across the country on the theme of 'Genetic Engineering: Panacea or Pandora's Box?' The runner up prize of a video iPOD, trophy and €250 school science bursary went to Leaving Cert student Aidan Rowe of St Gerald's College, Castlebar, Co. Mayo. Presenting the prizes for the third successive year, Minister Hanafin said: "Increasingly we are all aware of the vital role of science and technology in our lives. We are aware too, of the extent to which it will impact upon our future economic development. Competitions like the national science essay competition have an important role in raising the profile of science among young people. As students complete their CAO forms, it is important that we all encourage them to consider the vast range of exciting career opportunities in the fields of science and technology - from playstations to mutations, from bionics to photonics! I would like to congratulate all of the students who took part in the competition on their hard work and on the very high standard of research and writing. This level of dedication and expertise gives me great hope for the future of Irish science." Professor Frank Barry, Scientific Director at REMEDI and competition judge, thanked all the students who participated in the competition along with Medtronic and SFI for their work in supporting science education. Noreen Moloney, of competition sponsor Medtronic, said: "Medtronic are delighted to support the promotion of science and engineering through initiatives such as the REMEDI national essay competition. It is imperative we promote interest in science, engineering and technology among our young people and be assured of a pool of highly educated, talented graduates to drive our economy forward in years to come." Catherine Duane's essay was selected from a top-ten shortlist by a high profile panel of judges who met at REMEDI in November 2007 to choose a winner. The judges included: Leo Enright (Chair of the Discover Science & Engineering Steering Committee); Tom Kennedy (Editor of Science Spin Magazine); Prof Frank Barry (Scientific Director, REMEDI); Noreen Moloney (Medtronic); and Cormac Sheridan (Freelance Science Journalist). Commenting on Catherine's essay, competition judge Cormac Sheridan said: "Catherine s essay is a very polished piece of work. The writing is crisp and to the point, she handles the argument with great confidence, and it s superbly structured." Organised as part of a joint REMEDI and NCBES secondary school outreach programme called GRO (Galway Regional Outreach), the aim of the competition is to hear young people's views on contemporary scientific questions and to encourage students to consider studying science in third level. REMEDI is a Science Foundation Ireland (SFI) funded research institute at the National Centre for Biomedical Engineering Science (NCBES) located at NUI Galway. To read the winning essays or for additional information on REMEDI outreach programmes, visit www.remedi.ie -ends-

>> Read full story about Minister Praises NUI Galway Science Essay Competition

NUI Galway Climate Expert Awarded Higher Doctorate by Leading UK University

NUI Galway Climate Expert Awarded Higher Doctorate by Leading UK University-image

Friday, 4 January 2008

Dr Colin O'Dowd, School of Physics, and Director of the Environmental Change Institute's Centre for Climate & Air Pollution Studies at NUI Galway, has been awarded a Doctorate in Science from the University of Manchester. The award was in recognition of highly distinguished published work resulting from research into atmospheric aerosols and their role in climate change. Dr O'Dowd has made a substantial, sustained and original contribution to knowledge and scholarship, and holds an authoritative international standing in his field of research. His research papers presented for the Doctorate of Science are regarded as having made the substantive part of the most significant advances in atmosphere aerosol research over the past twenty years. Dr O'Dowd directs the Centre for Climate & Air Pollution Studies (C-CAPS) in NUI Galway's Environmental Change Institute. Recently, C-CAPS secured significant research funding (in excess of €3 million) from the HEA, EPA and the Marine Institute in a series of research projects coordinated by Dr O'Dowd. The research focuses on aerosol-cloud-climate interactions, air-sea exchange of CO2 and ozone and regional climate modelling. The overarching aim of O'Dowd's research is to understand fundamental processes controlling climate change and air pollution and to build the most advanced climate prediction tools to provide accurate assessments of future climate change for Ireland. ends

>> Read full story about NUI Galway Climate Expert Awarded Higher Doctorate by Leading UK University

February 2008

Science and Technology Careers Fair at NUI Galway

Science and Technology Careers Fair at NUI Galway-image

Friday, 29 February 2008

The Career Development Centre at NUI Galway will host a Science and Technology Careers Fair on Wednesday, 5 March 2008 from 4-6.30pm, in Áras na Mac Leinn. The event will be an opportunity for students and graduates to make valuable first-hand contact with actively recruiting organisations in the areas of science, engineering, technology and healthcare. National and international science and technology organisations attending the fair include: Abbott Ireland Diagnostics; Intel Ireland; Science Recruitment Ireland; Stiefel Laboratories; Fidelity Investments; Servisource Recruitment; SAP; PharmaChemical Ireland; Realex Payments; Western Fisheries Board; Environmental Protection Agency; Institute of Geologists; Geological Survey of Ireland; Engineer's Ireland; Schwartz Pharma Ltd/UCB; Institute of Chartered Accountants in Ireland; National Rehabilitation Hospital; InterTradeIreland; Saint Michael's House; O&B Recruitment; Warwick Medical School; and Careers in Research, NUI Galway. According to Angela Teahan, Career Development Centre, NUI Galway, "The majority of companies attending are actively recruiting and this is such an opportunity for students and graduates. My advice is to arrive well-prepared having researched the exhibitors and with an up to date CV in hand. Be prepared to network with employers, get into conversation with the representatives, and endeavour to make a positive and lasting impression on the company representatives". For further details on the event visit the Career Development Centre's website http://www.nuigalway.ie/careers/students/sciencefair.html or telephone Angela Teahan on 091 492133. -ends-

>> Read full story about Science and Technology Careers Fair at NUI Galway

Engineering Degree Offers Community Engagement at NUI Galway

Engineering Degree Offers Community Engagement at NUI Galway-image

Friday, 29 February 2008

Engineering students at NUI Galway have proposed solutions to over 30 practical problems encountered by older people and the physically impaired. These community-based projects were undertaken by third-year undergraduate students at NUI Galway as part of their studies in Biomedical and Mechanical Engineering. The projects are part of a service-learning programme, designed to allow students apply academic knowledge for the benefit of others. Running since 2003, this is the only pioneering programme of its kind in Engineering across the country. Among the ideas developed by the students this year are: an orthopaedic schoolbag; a self-locking medicine cabinet; a collapsible walking aid; a device to help wheelchair users manoeuvre a wheelie bin; a ring-mounted panic alarm; and a machine for making peanut butter designed for an AIDS centre in Zimbabwe. Professor Abhay Pandit, Department of Biomedical and Mechanical Engineering and co-ordinator of the module: "We call this a 'service-learning' module, whereby students identify a need in their locality and provide a service related to their discipline, with the input from the local community, towards assisting with that need. As a university we have a duty to engage students with the community and to create an ethos that involves understanding and supporting the wider world." In one of the projects, an outdoor exercise machine for the elderly has been created by modifying a bicycle and attaching it to a standard park bench. The device allows a person to sit comfortably on the bench, while exercising their lower limbs by pedalling. This idea was developed by Mary O'Shea from Moore, Roscommon, after consultation with older people in her neighbourhood. According to Mary, "Exercise facilities designed specifically for older people are quite common in countries such as the UK, Australia and Japan, but not so much here. Feedback so far from members of the community and physiotherapists I have spoken to indicate the benefits of exercising in an outdoor and social setting would be significant. In Ireland, with a design like this, customisation of park benches would be relatively easy to achieve". Prototypes for the some of the devices and ideas have been created and all have a descriptive poster which will be displayed in an exhibition entitled "Engineering in Society and Community Outreach". Each project and poster is assessed against rigorous criteria, based on the theoretical studies the students have already undertaken. The exhibition is being held in the Arts Millennium Building on campus. The module is supported by the University's Community Knowledge Initiative which supports civic engagement across campus and is now leading a national civic engagement network. Around a dozen other service-learning modules are on offer in undergraduate and postgraduate programmes across the disciplines including Law, Italian, Philosophy and Occupational Therapy. -ends-

>> Read full story about Engineering Degree Offers Community Engagement at NUI Galway

Aonach Gairmeacha Eolaíochta agus Teicneolaíochta in OÉ Gaillimh

Aonach Gairmeacha Eolaíochta agus Teicneolaíochta in OÉ Gaillimh-image

Friday, 29 February 2008

Beidh Aonach Gairmeacha Eolaíochta agus Teicneolaíochta á reáchtáil ag an Aonad Fobartha Gairmeacha in OÉ Gaillimh Dé Céadaoin, 5 Márta 2008 ó 4–6.30in, in Áras na Mac Léinn. Deis a bheidh san imeacht seo do mhic léinn agus do chéimithe teagmháil phearsanta a dhéanamh le heagraíochtaí atá i mbun feachtas earcaíochta sna réimsí eolaíochta, innealtóireachta, teicneolaíochta agus cúram sláinte. I measc na n-eagraíochtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta eolaíochta agus teicneolaíochta a bheidh i láthair ag an aonach tá: Abbott Ireland Diagnostics; Intel Ireland; Science Recruitment Ireland; Stiefel Laboratories; Fidelity Investments; Servisource Recruitment; SAP; PharmaChemical Ireland; Realex Payments; Bord Iascaigh Réigiúnach an Iarthair; An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil; Institute of Geologists; Suirbhéireacht Gheolaíochta na hÉireann; Engineer's Ireland; Schwartz Pharma Ltd/UCB; Institute of Chartered Accountants in Ireland; An tOspidéal Náisiúnta Athshlánúcháin; InterTradeIreland; Saint Michael's House; O&B Recruitment; Warwick Medical School; agus Gairmeacha Taighde, OÉ Gaillimh. Deir Angela Teahan, ón Ionad Forbartha Gairmeacha in OÉ Gaillimh gur iontach an deis é do mhic léinn agus do chéimithe go bhfuil formhór na gcuideachtaí a bheidh ag freastal ar an aonach i mbun earcaíochta ar bhonn leanúnach. Lena chois sin, deir sí gur cheart do mhic léinn beagán taighde a dhéanamh ar na cuideachtaí a bheidh ag an aonach agus gur cheart dóibh CV atá cothrom le dáta a thabhairt leo. Dúirt sí gur cheart do mhic léinn labhairt le fostóirí agus le hionadaithe, agus iarracht a dhéanamh dul i bhfeidhm ar bhealach dearfach ar ionadaithe na gcuideachtaí éagsúla. Tá tuilleadh eolais faoin imeacht seo le fáil ar láithreán gréasáin an Ionaid Forbartha Gairmeacha http://www.nuigalway.ie/careers/students/sciencefair.html nó is féidir glaoch ar Angela Teahan ag 091 492133. - críoch -

>> Read full story about Aonach Gairmeacha Eolaíochta agus Teicneolaíochta in OÉ Gaillimh

A New Generation of Storytellers Entertain at NUI Galway

A New Generation of Storytellers Entertain at NUI Galway-image

Wednesday, 27 February 2008

A group of sixth class pupils took up the ancient art of story telling in front of a packed audience at NUI Galway recently. The 11 and 12 year-olds had been developing their story telling abilities in special workshops for six weeks as part of an NUI Galway Access Office programme. The children represented three local schools: Scoil Bhríde, Shantalla; Holy Trinity Girls School, Mervue; and St Michael's Boys School, Mervue. Parents, siblings, teachers and NUI Galway staff gathered for the performance and were treated to selection of stories ranging from the comical to the scary. Clare Murphy, who facilitated the workshops with fellow storyteller Rab Fulton, said, "By retelling old tales, and inventing their own, children engage their imagination and find confidence in their own innate storytelling abilities." The storytelling initiative is part of the NUI Galway Access Office's schools programme Uni 4 U. The three-year structured programme of activities aims to positively promote third level education to children and their communities. The programme is a combined sport and homework initiative that promotes third level education and the value of education itself, as well as improving sporting techniques and skills. Speaking at the event, Vice President for Strategic and External Affairs at NUI Galway, Professor Gerard Hurley, said "Storytelling is part of the Irish tradition that we want to encourage it in the next generation. We also want to encourage younger children to consider third level education and to feel comfortable in its environment." -ends-

>> Read full story about A New Generation of Storytellers Entertain at NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share