NUI Galway Teachers Win National Awards

NUI Galway Teachers Win National Awards-image

Monday, 28 July 2008

Two NUI Galway academics will be honoured by the National Academy for the Integration of Research & Teaching and Learning (NAIRTL) in their new programme of awards honouring exemplary teachers who are also innovative researchers in higher education in Ireland. Dr Peter Cantillon, Department of General Practice and Dr Ray Murphy, Irish Centre for Human Rights, were selected for two of the five national awards. Dr James Browne, President of NUI Galway, said: "It is very good news that two members of NUI Galway academic staff have been recognised by NAIRTL as exemplary teachers, and for NUI Galway to win two of the five awards is a huge achievement and a testament to the quality of the nominations put forward from this institution. Both Dr Cantillon and Dr Murphy were recipients of our internal awards for teaching excellence in 2006-2007, which recognises the outstanding efforts academic staff make to ensure NUI Galway students receive the highest quality learning experience. We look forward to continued collaboration with NAIRTL and to further success in the national awards scheme in 2009". Teaching and research are both central to the role of academic staff, and excellence in teaching and in creative and scholarly work go hand in hand. The NAIRTL Awards aim to acknowledge and reward academic staff that are successful in uniting these two roles. The awards are intended to recognise teaching accomplishments and to promote public recognition and celebration of the teaching profession. Nominations were invited from the NAIRTL partner institutions, (CIT, NUIG, TCD, UCC and WIT). The awards ceremony will be held later this year. For details of all award recipients nationally check out the NAIRTL website http://www.nairtl.ie/index.php?pageID=68 From 2009 it is envisaged that this initiative will be open to all higher education institutions in the Republic of Ireland. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Teachers Win National Awards

Maoiniú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta le haghaidh scoláireach

Maoiniú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta le haghaidh scoláireach-image

Monday, 28 July 2008

Cuireann Ollscoil na hÉireann, Gaillimh fáilte roimh an maoiniú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta don chúrsa nua MA Ateangaireacht Chomhdhála, an chéad chúrsa dá shórt in Éirinn. Agus an scéala á fhógairt inniu aige, dúirt Éamon Ó Cuív T.D., Aire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, go bhfuil deiseanna iontacha ar fáil anois do dhaoine le Gaeilge san Eoraip de bharr stádas a bheith ag an nGaeilge mar theanga oifigiúil agus oibre de chuid an AE: "Molaim an cúrsa seo d'éinne atá ag iarraidh slí bheatha spéisiúil agus thairbheach le Gaeilge a bhaint amach. Cruthóidh cáilíocht mar ateangaire le Béarla agus Gaeilge féidearthachtaí do dhaoine óga agus don teanga nach raibh ar fáil dúinn roimhe seo". Tá an clár seo á bhunú ar an gCéim Mháistreachta Eorpach in Ateangaireacht Chomhdhála (European Masters in Conference Interpreting) – clár a forbraíodh i gcomhar le hinstitiúidí an Aontais Eorpaigh agus atá á chur ar fáil in 18 dtír san Eoraip. Díreofar i rith an chúrsa ar úsáid na Gaeilge agus an Bhéarla mar theangacha gníomhacha agus éighníomhacha ateangaireachta, agus ar úsáid na Fraincise mar theanga éighníomhach. Féadfar teangacha Eorpacha eile a úsáid i rith an chúrsa má bhíonn dóthain éilimh orthu sin. Ar mhaithe le mic léinn a ullmhú don saol gairmiúil atá rompu, díreofar ar ghnéithe mar scileanna cumarsáide ar nós glóroiliúint, óráidíocht phoiblí, chomh maith le dianchleachtadh ar an ateangaireach leantach agus an ateangaireacht chomhuaineach. Eagrófar seachtain staidéir chuig Coimisiún na hEorpa agus Parlaimint na hEorpa chun léargas a thabhairt do na mic léinn ar obair na n-ateangairí comhdhála sna hinstitiúidí sin. Beidh seans ag mic léinn ar mian leo an Fhraincis a úsáid ar an gcúrsa dianchúrsa Fraincise a dhéanamh i bPáras i mí Mheán Fómhair faoi na scoláireachtaí atá á maoiniú ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta. Dúirt Eoin Ó Droighneáin, stiúrthóir an chúrsa: "Cuirim fáilte roimh an tionscnamh seo ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta agus ceapaim go gcuideoidh an dianchúrsa Fraincise go mór le mic léinn barr feabhais a chur ar a gcuid Fraincise agus iad ag teacht isteach ar an gcúrsa MA in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh." Dúirt sé: "Tá géarghá ag an Aontas Eorpach le hateangairí oilte, cáilithe le Gaeilge. Is é seo an t-aon chúrsa MA dá leithéid sa tír agus ullmhóidh sé mic léinn le slí bheatha a bhaint amach mar ateangairí comhdhála gairmiúla. Bainfidh na mic léinn úsáid i rith an chúrsa as trealamh faoi leith a bhíonn in úsáid ag ateangairí gairmiúla san Eoraip; fágfaidh an cleachtadh a gheobhaidh siad anseo go mbeidh an-seans ag mic léinn ar phostanna gradamúla a fháil mar ateangairí gairmiúla ach a gcríochnóidh siad an cúrsa". Tá an MA (Ateangaireacht Chomhdhála) á chur ar fáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, institiúid lán-Ghaeilge na hOllscoile le haghaidh cúrsaí tríú leibhéal trí Ghaeilge, agus beidh sé ar siúl san Ionad atá ag an Acadamh ar an gCeathrú Rua i nGaeltacht na Gaillimhe. Tá an cúrsa féin á mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta agus dá bharr seo ní bheidh táille ar bith le híoc ag mic léinn a gheobhaidh áit ar an gcúrsa. Tá iarratais á nglacadh le haghaidh áiteanna ar an gcúrsa faoi láthair agus is féidir teagmháil a dhéanamh le Siobhán Ní Chualáin ag + 353 91 495428 nó ar an ríomhphost ag aistriuchan@oegaillimh.ie má theastaíonn tuilleadh eolas breise ina thaobh. CRÍOCH

>> Read full story about Maoiniú ón Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta le haghaidh scoláireach

Gradaim Náisiúnta Buaite ag Teagascóirí in OÉ Gaillimh

Gradaim Náisiúnta Buaite ag Teagascóirí in OÉ Gaillimh-image

Monday, 28 July 2008

Tabharfaidh An tAcadamh Náisiúnta um Chomhtháthú Taighde & Teagaisc & Foghlama (NAIRTL) aitheantas do bheirt chomhaltaí acadúla foirne OÉ Gaillimh faoina gclár nua gradam a thugann aitheantas do theagascóirí den chéad scoth ar taighdeoirí nuálacha freisin iad san earnáil ardoideachais in Éirinn. Roghnaíodh an Dr Peter Cantillon ó Roinn na Dochtúireachta Teaghlaigh agus an Dr Ray Murphy ón Ionad Éireannach um Chearta an Duine mar bhuaiteoirí gradam. Cúig ghradam ar fad a bhronntar. Dúirt an Dr James Browne, Uachtarán, OÉ Gaillimh: "Dea-scéala é go bhfuil aitheantas mar theagascóirí den chéad scoth faighte ag beirt chomhaltaí acadúla foirne OÉ Gaillimh ó NAIRTL. Éacht suntasach do OÉ Gaillimh dhá ghradam as cúig ghradam a fháil; léargas eile fós ar chaighdeán na n-ainmniúchán curtha faoi bhráid NAIRTL ag an institiúid seo. Bronnadh Gradaim an Uachtaráin don Fheabhas Teagaisc 2006-2007 – scéim inmheánach gradam OÉ Gaillimh – ar an Dr Cantillon agus ar an Dr Murphy. Tugann Gradaim an Uachtaráin don Fheabhas Teagaisc aitheantas don obair iontach atá ar bun ag comhaltaí acadúla foirne ar mhaithe le cinntiú go mbaineann mic léinn OÉ Gaillimh tairbhe as taithí foghlama ar ardchaighdeán. Táimid ag súil le hoibriú i gcomhar le NAIRTL amach anseo agus le tuilleadh gradam a fháil i scéim náisiúnta gradam 2009". Gnéithe bunúsacha de ról na gcomhaltaí acadúla foirne iad teagasc agus taighde, agus is ar scáth a chéile a mhaireann teagasc den chéad scoth agus obair chruthaitheach agus léannta. Is é atá mar aidhm le Gradaim NAIRTL aitheantas agus gradam a thabhairt do chomhaltaí acadúla foirne a bhfuil ag éirí leo an dá ról seo a nascadh. Is ann do na gradaim seo le haitheantas a thabhairt d'éachtaí teagaisc agus aitheantas agus ceiliúradh poiblí a dhéanamh ar ghairm na múinteoireachta. Fáiltíodh roimh ainmniúcháin ó institiúidí comhpháirtíochta NAIRTL, (CIT, OÉ Gaillimh, UCC agus WIT). Beidh an searmanas bronnta ar siúl níos faide anonn sa bhliain. Tá eolas maidir leis na buaiteoirí ar fad le fáil ar láithreán gréasáin NAIRTL http://www.nairtl.ie/index.php?pageID=68 Ón mbliain 2009 ar aghaidh, meastar go mbeidh cead ag na hinstitiúidí ardoideachais ar fad i bPoblacht na hÉireann páirt a ghlacadh sa tionscnamh seo. CRÍOCH

>> Read full story about Gradaim Náisiúnta Buaite ag Teagascóirí in OÉ Gaillimh

The Churches and the Natural World is Theme of Conference

The Churches and the Natural World is Theme of Conference-image

Friday, 25 July 2008

NUI Galway was host this week to the 47th summer conference of the Ecclesiastical History Society. The conference theme this year was 'God's Bounty? The Churches and the Natural World', and over 75 delegates attended the four-day conference. With some 950 members, the UK based Ecclesiastical History Society (EHS) aims to foster interest in, and to advance the study of, all areas of the history of the Christian Churches. Membership of the Society is open to any scholar or scholarly institution. According to the President of the EHS, Dr Bill Sheils from the University of York: "As concerns about our use and abuse of natural resources increase, this year we have chosen the impact of scientific knowledge on religious understanding as a central conference theme. The question of 'stewardship of the world' has exercised some of the finest theological and philosophical minds in the past, and continues to inform contemporary discussion of mankind's global responsibilities and the development of 'a social gospel of mutual dependence". Dr Alison Forrestal, Lecturer in History at NUI Galway, and a board member of the EHS, stressed the importance of understanding this particular area of history. "The Christian Churches shaped so many aspects of political, social and religious history, and played an integral part in many social and societal movements. The conference offers the opportunity to explore topics ranging from the interpretation of omens in medieval England, to early Irish Christian interpretations of creation, and to Jesuit conversions in the Americas in the 1600s, and through modern understandings of the environment". For further information on the Ecclesiastical History Society visit http://www.ehsoc.org.uk/ -ends-

>> Read full story about The Churches and the Natural World is Theme of Conference

Hat Trick for Huston Film School at Film Fleadh

Hat Trick for Huston Film School at Film Fleadh-image

Friday, 25 July 2008

Graduates of the MA in Screenwriting at NUI Galway have now scooped three Pitching Awards at the Galway Film Fleadh, since the award's inception in 2004. The most recent winner is Barbara Deignan (MA Screenwriting 06), from Carrick-on-Shannon, Co Leitrim. The competition takes the format of a ten minute movie idea pitch to a public audience and experienced judging panel, followed by questions from both. This year the panel included: US actor Bill Pullman; founder of Magma Films, Ralph Christians; former President of United Artists, Bingham Ray: and acclaimed film maker, broadcaster and teacher, Lelia Doolan. Will Collins (MA Screenwriting 06) won the award last year and has expanded his pitch into a completed script which has attracted much interest from film producers and financiers. The 2005 winner, Keith Bogue (MA Screenwriting 05), subsequently secured development funding from the Irish Film Board. According to Rod Stoneman, Director of the Huston School of Film & Digital Media, NUI Galway: "The Galway Film Fleadh continues to support and promote promising talent on the Irish film scene through this popular award. Previous winners Will Collins and Keith Bogue are well on the road to a completed feature film. Huston School congratulates Barbara Deignan on winning this year and we also commend Hugh Travers (MA Screenwriting 06) on his place in the final." The MA in Screenwriting was the inaugural programme of the Huston School of Film & Digital Media at NUI Galway. The one-year, full-time programme offers training in screenplay writing, integrated with courses in film history and analysis, supported by regular film screenings and workshops. For further information on the MA Screenwriting please contact info@filmschool.ie -ends-

>> Read full story about Hat Trick for Huston Film School at Film Fleadh

Dara Seimineár Idirnáisiúnta John McGahern ar siúl i Liatroim

Dara Seimineár Idirnáisiúnta John McGahern ar siúl i Liatroim-image

Friday, 25 July 2008

Sheol an tOllamh Ger Hurley, Leas-Uachtarán, OÉ Gaillimh, dara Seimineár Idirnáisiúnta John McGahern aréir (Déardaoin, 24 Iúil), in Óstán Bush, Cora Droma Rúisc, Co. Liatroma. Reáchtáiltear Seimineár Idirnáisiúnta agus Scoil Samhraidh John McGahern gach bliain i gCo. Liatroma chun ceiliúradh a dhéanamh ar obair agus saothar liteartha an údáir cháiliúil seo. Is é an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh, Roinn na Staire, OÉ Gaillimh, a thug an óráid 'John McGahern's Irelands' ag an seoladh. Dúirt an tOllamh Ó Tuathaigh: "Is as a chumas mar scríbhneoir, scríbhneoir ficsean próis den chuid is mó, a thugtar aitheantas do John McGahern, agus mairfidh sé inár gcuimhne mar scríbhneoir den chéad scoth. In ainneoin dáiríreacht a dhílseachta dá ghairm, tá léargas agus crític iontach ar phríomhfhórsaí leanúnachais agus athrú i sochaí na hÉireann le fáil freisin i gcorpas iomlán McGahern (go háirithe sochaí tuaithe an Iarthair) idir na 1940idí agus blianta tosaigh an chéid seo". Sheol Kevin Reynolds ó RTÉ an chéad imleabhar de John McGahern Yearbook ag Seimineár 2008 freisin. I measc na scríbhneoirí a bhfuil saothar dá gcuid le fáil san imleabhar bliantúil seo atá faoi chlúdach crua, tiomsaithe agus curtha in eagar ag an Dr John Kenny, Roinn an Bhéarla, OÉ Gaillimh, tá Séamus Heaney, Declan Kiberd, Joseph O'Connor, agus Belinda McKeon. Dúirt an tOllamh Ger Hurley, Leas-Uachtarán um Thionscnaimh Straitéiseacha agus Gnóthaí Seachtracha, OÉ Gaillimh: "Tá clú agus cáil ar Scoil Samhraidh John McGahern – scoil samhraidh a bhíonn ar siúl in OÉ Gaillimh. Le breis is 25 bliain anuas, go dtí gur cailleadh é gan choinne, chuir John go mór le cláir éagsúla acadúla san Ollscoil, ach bhí spéis ar leith aige sa Scoil Samhraidh sa Léann Éireannach agus ceardlanna Scríbhneoireacht Chruthaitheach. Tá an-áthas anois ar OÉ Gaillimh, comhoibriú arís i mbliana le Comhairle Contae Liatroma, agus Oifig Ealaíon na Comhairle sin, chun an Seimineár agus an Scoil Samhraidh a eagrú anseo i Liatroim in onóir éachtaí ealaíona agus liteartha John McGahern". I measc na gcainteoirí a bheidh i láthair ag an Seimineár Idirnáisiúnta beidh: An tOllamh Christopher Murray, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath; Gerardo Gambolini, file agus aistritheoir ón Airgintín; agus David Malcolm, Ollscoil Gdansk, An Pholainn. Beidh plé painéil agus léamha ar siúl i rith an chláir freisin. Le cois an tSeimineáir i mbliana, tá Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta – seachtain dianstaidéir ar shaothar John McGahern agus comhthéacsanna na hoibre sin – eagraithe ag OÉ Gaillimh. Áireofar an clár samhraidh seo mar chuid den 25ú Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta sa Léann Éireannach in OÉ Gaillimh. Mar chomóradh ar an 25ú Scoil Samhraidh Idirnáisiúnta sa Léann Éireannach (1984-2008), bronnfaidh OÉ Gaillimh Céad Eagrán na Stát Aontaithe de chuimhní cinn John McGahern, All Will Be Well ar gach mac léinn a fhreastalaíonn ar Scoil Samhraidh 2008. Is féidir sceideal mionsonraithe den Seimineár a íoslódáil ó www.nuigalway.ie/iss/ CRÍOCH

>> Read full story about Dara Seimineár Idirnáisiúnta John McGahern ar siúl i Liatroim

Complex Computations Create Winner at Swiss Conference

Complex Computations Create Winner at Swiss Conference-image

Tuesday, 22 July 2008

NUI Galway PhD student Ruairi Nestor, from Ballyglass, Co. Mayo, has won a prestigious international award at a conference in Lausanne, Switzerland. Ruairi received the Libersky Prize for the best research paper by a student at the 2008 SPHERIC International Workshop, for his work in the field of Computational Fluid Dynamics (CFD). CFD is a set of techniques for accurate computer simulations of the flow of gases and liquids. The technology is central in the design of systems from airliners to medical devices. Ruairi's work is the latest stage in a project by a team of NUI Galway researchers who are developing new CFD methods with the potential to simulate ever more complex systems. The research is carried out in the Department of Mechanical and Biomedical Engineering and the National Centre for Biomedical Engineering Science, and involves development of mathematical methods which are then built into new software. Ruairi, a graduate of Mechanical Engineering at NUI Galway, has already achieved success in his academic ventures by securing an Embark Postgraduate Research Scholarship. Operated by the Irish Research Council for Science, Engineering and Technology (IRCSET), the scholarship is designed for researchers in the sciences, engineering or technology at either Masters or Doctorate level. Dr Nathan Quinlan, Department of Mechanical and Biomedical Engineering, NUI Galway, commented: "The IRCSET scholarships and other such schemes make this kind of research possible in Ireland. There are opportunities for a whole new generation of engineers and scientists to excel in research". Renewable energy and medical implant technology are among the sectors where advanced CFD methods are needed. According to Ruairi, "The techniques we are developing have the potential to improve the design of flow devices such as artificial heart valves or wave energy converters. It is a great honour to receive an award for my work at international level". Dr Nathan Quinlan, Department of Mechanical and Biomedical Engineering, NUI Galway, commented, "This award is a great achievement by Ruairi and the team, and it also highlights the international quality of engineering research going on at NUI Galway. Computational techniques like the one we're working on are going to be crucial for the creation of new technology in key industries". The paper presented by Ruairi in Switzerland, "Moving Boundary Problems in the Finite Volume Particle Method", was co-authored by fellow PhD student Mihai Basa and their supervisor, NUI Galway's Dr Nathan Quinlan. -ends-

>> Read full story about Complex Computations Create Winner at Swiss Conference

New Study on Activism Traces Green Movement's Emergence

New Study on Activism Traces Green Movement's Emergence-image

Friday, 18 July 2008

NUI Galway academic Dr. Liam Leonard has said the success of civil society groups and social movements in the Lisbon Treaty referendum bodes well for the Irish environment. According to Dr. Leonard, the effectiveness of the No Campaign's 'motley crew' has illustrated the relationship between activism and power. Dr. Leonard was speaking as his new book, which studies activists and the environmental movement in Ireland, was published online. The book, 'The Environmental Movement in Ireland' has been co-written by Michael O' Kane of Australia's Monash University. In the spirit of activism and information sharing, the book is available free to download to members of the public. This is the third book in the Ecopolitics Series, and studies activists in Ireland between the 1997 and 2007 general elections. The relationship between activism and research is explored through a series of case studies, interviews and articles. According to Dr. Leonard, who works with NUI Galway's Social Sciences Research Centre: "The success of civil society groups and social movements in the Lisbon Treaty referendum has increased our focus on the relationship between activism and power. This book provides an account of political events from an activist's perspective, thereby creating further understandings of the motivations of those in society who are so often on outside of the mainstream, but who have influenced events both nationally and throughout Europe in recent political campaigns." Activists with the Irish Green Party in working class areas of Dublin provide the focus for Irish-Australian anthropologist Michael O'Kane's in depth study on the 1997 election campaign. This is followed by a series of articles Liam Leonard, an Irish-American political sociologist, based on his work as a researcher and journalist in Galway between 1999 and 2008. The book is available to download for free at http://www.ecopoliticsonline.com/ -ends-

>> Read full story about New Study on Activism Traces Green Movement's Emergence

RDJ Glynn funds NUI Galway Law Scholarship

RDJ Glynn funds NUI Galway Law Scholarship-image

Wednesday, 16 July 2008

RDJ Glynn Solicitors have announced that they will be funding a new scholarship in NUI Galway. The scholarship, which is worth €7,500, will be awarded to one postgraduate student on the new LL.M. in Law, Technology and Governance at the University. This scholarship will be awarded on academic merit, in a competition open to all candidates offered a place on the first intake of the new LL.M. in Law, Technology and Governance in NUI Galway. It is tenable for a period of one year of full-time study and will be paid monthly over the academic session. A limited number of places remain on the LL.M. for the coming academic year, and applications close on Friday, 1 August 2008. Padraic Brennan, who heads the Galway office of RDJ Glynn, said, "RDJ Glynn has strong links with the University. Most of our solicitors and trainees and several members of our support staff received their third level education there, and we are delighted to encourage postgraduate study of commercial law in the important area of Technology and Governance by sponsoring this scholarship." The Dean of the Law Faculty, Donncha O'Connell, said, "It is vital that university Law Schools establish meaningful connections with the world of legal practice. Our graduates from a variety of programmes are now placed in the top echelons of practice in Ireland and abroad. This award is an ideal way of marking ties between 'town and gown' and the Faculty of Law is extremely grateful to RDJ Glynn for its initiative in sponsoring this scholarship." Programme co-ordinator for the LL.M. in Law, Technology and Governance, Rónán Kennedy, said, "We are very happy to have the support of one of Ireland's leading law firms for our newest and most innovative programme and look forward to continuing to work with RDJ Glynn over the coming years." The recent merger between Ronan Daly Jermyn and William B Glynn Solicitors, a long-established and successful practice, has led to the establishment of a new commercial practice in Galway city, RDJ Glynn. Led by Padraic Brennan, RDJ Glynn offers specialist legal advice to clients in Galway in areas such as corporate and commercial law, commercial property, litigation and dispute resolution, employment law and taxation. Further information on the NUI Galway Law School's post-graduate programmes, including application information, is available at http://www.nuigalway.ie/law/postgrad/. -ends-

>> Read full story about RDJ Glynn funds NUI Galway Law Scholarship

Primary School Children Access All Areas at NUI Galway Summer Camp

Primary School Children Access All Areas at NUI Galway Summer Camp-image

Monday, 14 July 2008

Thirty local primary school children will return to campus today for the second week of the annual Access Summer Camp. For a fortnight every July, fifth class children from Scoil Bhríde, Shantalla, Holy Trinity and St Michael's Mervue, are given a flavour of life at University. The children are introduced to a wide range of subjects, from Computers to Chemistry, and get to try out new sporting activities. The camp is organised by Ashla Ward of the Access Office, in partnership with university departments and research institutes, and in conjunction with the sports centre at Áras na Mac Léinn. Further support comes from NUI Galway students and researchers who volunteer their time to demonstrate subjects and chaperone the children around campus. Ashla Ward says: "This fortnight is all about showing the children the possibilities that third-level education can offer. By giving them a flavour of exciting subjects in a child-friendly format, we are hoping to instil an interest in further education. While the Access Office organises the camp, we do so only with the ongoing support of staff and students across campus, who put their time and energy into the fortnight. During the summer camp, science is explored through workshops and experiments, introducing topics such as chemical reactions, genetics and forensics. To illustrate the workings of the human body, the Physiology Department monitors the children's hearts, take their pulses and checks their lung capacity. According to Ashla Ward, "The hands-on aspect of the science programmes brings the sciences to life for the children. Apart from being huge fun, the workshops have a positive effect on the children's perception of science as a subject to consider studying in the future". NUI Galway's Digital Enterprise Research Institute, uses the child friendly web site Yahooligans! to introduce the group to the Internet. Other sessions include a hands-on workshop in calligraphy from the Moore Institute for Research in the Humanities and Social Studies, and a lesson on collecting and classifying insects from the Environmental Change Institute. Using invisible lasers, the National Centre for Laser Applications show children their names being burned into a piece of wood, which then becomes a memento of the class. Italian was introduced through learning foods and drinks and how to greet a person – Ciao! In a packed schedule, Drama, Art, Music, Hip-hop and storytelling are also included. -ends-

>> Read full story about Primary School Children Access All Areas at NUI Galway Summer Camp

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share