Éileamh Leanúnach ar Chéimithe OÉ Gaillimh

Éileamh Leanúnach ar Chéimithe OÉ Gaillimh-image

Sunday, 19 October 2008

Beidh Aonach Earcaíochta Céimithe OÉ Gaillimh ar siúl i gceann coicíse ar an 29 Deireadh Fómhair, agus is léir ó shuirbhé a rinneadh go bhfuil éileamh leanúnach ar chéimithe na hOllscoile. Léiríonn figiúirí ó Shuirbhé na gCéimithe 2007 go bhfuil an céatadán de chéimithe a bhfuil bunchéimeanna faighte acu agus atá fós ag cuardach oibre cothrom le 2.1% - céatadán íseal go maith i gcomparáid le hollscoileanna eile sa tír. Beidh breis agus 60 cuideachta ón saol gnó agus ón tionscal i láthair ag Aonach Earcaíochta Céimithe OÉ Gaillimh a bheidh ar siúl in Áras na Mac Léinn, Dé Céadaoin, 29 Deireadh Fómhair, ó 12.30 - 4.30pm. Beidh deiseanna ag an imeacht seo do mhic léinn ó gach disciplín, lena n-áirítear innealtóireacht, seirbhísí airgeadais, cuntasaíocht, comhairleoireacht agus gairmeacha eile. Beidh ionadaithe ó na cuideachtaí is mó ó thionscal na bhfeistí leighis, Boston Scientific agus Medtronic, i láthair ar an lá freisin. Chomh maith leis sin, beidh ionadaithe ó na príomhbhainc in Éirinn i láthair – Banc Uladh, Bank of Scotland agus IIB Bank ina measc. Dóibh siúd ar spéis leo gairm sa réimse comhairliúcháin – beidh ionadaithe i láthair freisin ó cheann de na gnólachtaí comhairleoireachta is mó in Éirinn – Accenture. Beidh ionadaithe i láthair freisin ón earnáil TF agus innealtóireachta trí chuideachtaí áitiúla agus náisiúnta lena n-áirítear SIAC, SAP agus IBM. Dúirt John Hannon, Ceann Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh go bhfuil "an-éileamh ar chéimithe OÉ Gaillimh go fóill, rud a léiríonn go bhfuil siad breá ábalta dul i mbun fostaíochta. Cé gur cinnte go gcruthaíonn an timpeallacht reatha gheilleagrach dúshláin dúinn, is eol dúinn go n-earcóidh os cionn 50% d'fhostóirí céimithe as disciplíní éagsúla mar gheall ar an taithí iomlánaíoch agus na scileanna inaistrithe atá acu. Tá scileanna inaistrithe éagsúla ann – modúil a ndearnadh staidéar orthu, socrúcháin oibre, obair dheonach, clubanna nó cumainn". Bunaithe ar an mbéim ar fad atá ar scileanna inaistrithe cheap OÉ Gaillimh Oifigeach Scileanna Inaistrithe san Ionad Forbartha Gairmeacha. Cabhróidh an tOifigeach seo le mic léinn cur lena gcumas fostaíocht a aimsiú dóibh féin trí chabhrú leo machnamh a dhéanamh ar na róil agus ar na hearnálacha fostaíochta a bhféadfadh spéis a bheith acu iontu. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Louise Ryan, Oifigeach Fostaíochta in Ionad Forbartha Gairmeacha OÉ Gaillimh leo siúd a bheidh ag freastal ar an Aonach, "Beidh na céadta céimithe eile i láthair ag an Aonach agus is é an aidhm chéanna a bheidh acu ar fad – fostaíocht fheiliúnach a aimsiú – dá bhrí sin, ba cheart go mbeadh gach duine in ann dul i bhfeidhm orthu. Bí cinnte go mbeidh tú ann luath sa lá ionas go mbainfidh tú an méid tairbhe agus is féidir as na seirbhísí atá ar fáil agus ionas go bhfaighidh tú deis labhairt le hionadaithe ón oiread cuideachtaí agus is féidir". Tá liosta iomlán de na cuideachtaí a bheidh i láthair le fáil ag www.nuigalway.ie/careers - críoch -

>> Read full story about Éileamh Leanúnach ar Chéimithe OÉ Gaillimh

Demand Continues for NUI Galway Graduates Ahead of Recruitment Fair

Demand Continues for NUI Galway Graduates Ahead of Recruitment Fair-image

Sunday, 19 October 2008

With just two weeks to go to the NUI Galway Graduate Recruitment Fair on 29 October, a survey has shown continued demand for graduates of the University. Figures from the NUI Galway 2007 Graduate Destinations Survey indicate that the proportion of primary degree graduates seeking employment, at only 2.1%, remained one of the best in Ireland. Over 60 major companies from business and industry will feature at the NUI Galway Graduate Recruitment Fair in Áras na Mac Léinn/Student Centre on Wednesday, 29 October, from 12.30 - 4.30pm. The event will showcase opportunities for students from all disciplines, with a diverse number of fields such as engineering, financial services, accountancy, consultancy and many other professions. Major players in the medical device industry will attend such as Boston Scientific and Medtronic. Ireland's main banks will also be present including Ulster Bank, Bank of Scotland and IIB. For those interested in a career in consultancy - one of Ireland's largest consultancy firms, Accenture will also be represented. The IT and engineering sectors will also have representation through local and national companies including SIAC, SAP and IBM. According to John Hannon, Head of NUI Galway's Career Development Centre: "Demand for NUI Galway graduates remains extremely high, reflecting their excellence in terms of employability. While the current economic climate does of course present challenges, we are finding that over 50% of employers will recruit graduates from across the disciplines because of the all round experience and transferable skills they have gained. Transferable skills can include modules studied and also time spent in work placement, volunteering roles and clubs or societies". This focus on transferable skills has seen NUI Galway appoint a Transferable Skills Officer at its Career Development Centre. The Officer will further enable students to enhance their employability by helping them envisage the many roles and sectors of employment which they might be suitable. Louise Ryan, Employment Officer at NUI Galway's Career Development Centre has some advice for those attending the Fair: "There will be hundreds of other graduates there with the same aim as you - to find meaningful employment - so be prepared to make a good impression. Make sure you are there early so you can make the most of all the services available and get to talk to as many companies as possible". A full list of exhibitors is available from www.nuigalway.ie/careers -ends-

>> Read full story about Demand Continues for NUI Galway Graduates Ahead of Recruitment Fair

TG4@10 Book Launch at NUI Galway

TG4@10 Book Launch at NUI Galway-image

Friday, 17 October 2008

An award-winning bilingual book celebrating the first ten years of the Irish language television station TG4 will be launched today (Friday, 17 October) at NUI Galway. TG4@10: Deich mBliana de TG4 - Ten Years of TG4 is the title of the book to be launched in Aras na Gaeilge, NUI Galway by Michael D. Higgins T.D. who, as Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht, gave the go-ahead for TG4. The station first came on air as Teilifís na Gaeilge (TnaG) in 1996. The book is published by Cló Iar-Chonnachta and edited by Dr Eithne O'Connell of Dublin City University and Dr John Walsh and Professor Gearóid Denvir of NUI Galway. It is a collection of essays, complete with summaries in Irish, written by both academics and those working in the television industry. Topics under discussion include the historical and political background to the founding of the station, TG4's language policy, the social and economic impact of the station and the specific challenges of broadcasting in Irish as well as the use of immigrant languages and English. The authors are drawn for all parts of the island, from the Waterford Gaeltacht to Portstewart, and from Dublin to Connemara and the main dialects of Irish are all represented. "We felt sure that this book will make an impact", said one of the editors, NUI Galway lecturer, Dr John Walsh. Indeed just last week, the book was awarded an Oireachtas na Gaeilge literary prize of €1,000 for a substantial pioneering work in Irish. "The essays are based on a seminar at NUI Galway organised with DCU in 2006 to celebrate the 10th anniversary of TG4, and the book is likely to be appeal to anyone interested in the media or in language and broadcasting issues. We made a point of having full Irish/English interpreting services on offer at the seminar and have translated sections of the book into English as well so as to make it accessible to those who are interested but don't have great Irish language skills." The book launch will take place at 6pm today, Friday 17 October, in Aras na Gaeilge, NUI Galway. An award-winning bilingual book celebrating the first ten years of the Irish language television station TG4 will be launched today (Friday, 17 October) at NUI Galway. TG4@10: Deich mBliana de TG4 - Ten Years of TG4 is the title of the book to be launched in Aras na Gaeilge, NUI Galway by Michael D. Higgins T.D. who, as Minister for Arts, Heritage and the Gaeltacht, gave the go-ahead for TG4. The station first came on air as Teilifís na Gaeilge (TnaG) in 1996. The book is published by Cló Iar-Chonnachta and edited by Dr Eithne O'Connell of Dublin City University and Dr John Walsh and Professor Gearóid Denvir of NUI Galway. It is a collection of essays, complete with summaries in Irish, written by both academics and those working in the television industry. Topics under discussion include the historical and political background to the founding of the station, TG4's language policy, the social and economic impact of the station and the specific challenges of broadcasting in Irish as well as the use of immigrant languages and English. The authors are drawn for all parts of the island, from the Waterford Gaeltacht to Portstewart, and from Dublin to Connemara and the main dialects of Irish are all represented. "We felt sure that this book will make an impact", said one of the editors, NUI Galway lecturer, Dr John Walsh. Indeed just last week, the book was awarded an Oireachtas na Gaeilge literary prize of €1,000 for a substantial pioneering work in Irish. "The essays are based on a seminar at NUI Galway organised with DCU in 2006 to celebrate the 10th anniversary of TG4, and the book is likely to be appeal to anyone interested in the media or in language and broadcasting issues. We made a point of having full Irish/English interpreting services on offer at the seminar and have translated sections of the book into English as well so as to make it accessible to those who are interested but don't have great Irish language skills." The book launch will take place at 6pm today, Friday 17 October, in Aras na Gaeilge, NUI Galway. -Ends-

>> Read full story about TG4@10 Book Launch at NUI Galway

Seoladh an Leabhair TG4 @ 10

Seoladh an Leabhair TG4 @ 10 -image

Friday, 17 October 2008

- Deich mBliana de TG4 - Seolfar leabhar dátheangach inniú (Dé hAoine, 17ú Deireadh Fómhair) in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i gcomóradh ar na chéad deich mbliana de TG4, an stáisiún teilifíse Gaeilge. TG4@10: Deich mBliana de TG4/Ten Years of TG4 is teideal don leabhar, atá á fhoilsiú ag Cló Iar-Chonnachta. Is iad an Dr Eithne O'Connell, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, an Dr John Walsh, OÉ Gaillimh agus an tOllamh Gearóid Denvir, OÉ Gaillimh, eagarthóirí an leabhair. An Teachta Dála de chuid Pháirtí an Lucht Oibre i nGaillimh, Micheál D. Ó hUiginn, a sheolfaidh an leabhar ag ócáid in Áras na Gaeilge, OÉ Gaillimh. Ba é an Teachta Ó hUiginn, agus é ina Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán, a cheadaigh go mbunófaí Teilifís na Gaeilge i 1996. Bailiúchán aistí le daoine aitheanta, idir lucht léinn agus lucht thionscal na teilifíse, atá sa leabhar. Pléitear gnéithe de stair na teilifíse, polasaí teanga TG4, tionchar sóisialta agus eacnamaíoch an stáisiúin, na dúshláin a bhaineann le craoladh trí mheán na Gaeilge agus úsáid teangacha inimirceach. Baineann na húdair le gach cearn den tír, ó Ghaeltacht na Rinne i bPort Láirge go Port Stíobhairt agus ó Chonamara go Baile Átha Cliath. Foilsítear achoimrí dátheangacha de na haistí ar fad agus eolas eile i mBéarla. "Creidimid go mbeidh tábhacht ag baint leis an saothar seo", a dúirt an Dr John Walsh, duine d'eagarthóirí an leabhair, a ghnóthaigh ceann de dhuaiseanna liteartha Oireachtas na Gaeilge an mhí seo. "Bunaíodh é ar sheimineár a reáchtáil in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh i 2006 le Ollscoil Bhaile Átha Cliath chun 10 mbliana de TG4 a chéiliúradh agus bhí sé i gceist againn riamh go bhfoilseofaí na himeachtaí. Táimid cinnte go rachaidh an leabhar seo go mór chun tairbhe na ndaoine sin atá ag déanamh staidéir ar na meáin chumarsáide Ghaeilge, agus go mbainfidh lucht déanta polasaí craolacháin agus teanga tairbhe as chomh maith. Bhí cur chuige dátheangach againn le linn an tseimineáir féin trí chóras ateangaireachta a úsáid, agus is cúis áthais dúinn cuid den chur chuige céanna a úsáid sa leabhar", a dúirt an Dr Walsh. Seolfaidh Micheál D. Ó hUiginn an leabhar um thráthnóna (Dé hAoine, 17ú Deireadh Fómhair) in Áras na Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh ag a 6.00i.n. Breis eolais: www.cic.ie -Críoch-

>> Read full story about Seoladh an Leabhair TG4 @ 10

OÉ Gaillimh le haitheantas a thabhairt do Mhic Léinn a ghnóthaigh scoth na marca

OÉ Gaillimh le haitheantas a thabhairt do Mhic Léinn a ghnóthaigh scoth na marca-image

Wednesday, 15 October 2008

Bronnfar scoláireachtaí ar fiú €119,000 ar an iomlán iad ar mhic léinn chéad bhliana in OÉ Gaillimh mar aitheantas ar na pointí arda a ghnóthaigh siad i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Mar chuid de shearmanas bliantúil na hOllscoile Scoláireachtaí Iontrála a bhronnadh, bronnfar scoláireachtaí ar fiú €1,700 iad mar aon le scrolla speisialta ar 70 mac léinn. Bronnfar na scoláireachtaí seo ag searmanas speisialta Déardaoin, an 16 Deireadh Fómhair 2008. Beidh idir mhúinteoirí agus thuismitheoirí i láthair ag an searmanas. Is é atá mar aidhm leis na Scoláireachtaí Iontrála mic léinn ar ardchaighdeán a mhealladh chuig OÉ Gaillimh agus aitheantas a thabhairt don éacht acadúil atá déanta acu. D'fhéadfaí go mbeadh scoláireachtaí nó deontais eile á mbronnadh ag an searmanas céanna, Scéim Scoláireachtaí Spóirt na hOllscoile san áireamh. I mbliana, bronnfar Scoláireachtaí Iontrála ar mhic léinn as 38 scoil ar fud na tíre. Tá scoláireachtaí le bronnadh ar mhic léinn as na contaetha seo a leanas – An Clár, Corcaigh, Dún na nGall, Gaillimh, Ciarraí, Laois, Luimneach, An Longfort, Maigh Eo, Uíbh Fhailí, Ros Comáin, Sligeach, Tiobraid Árann agus An Iarmhí. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne, a bhronnfaidh na seiceanna agus na scrollaí ag an imeacht: "Cúis áthais dúinn a bheith in ann aitheantas a thabhairt d'éachtaí acadúla an 70 mac léinn seo as gach cearn den tír. Déanann OÉ Gaillimh iarracht i gcónaí tacú le feabhas acadúil i ngach uile dhisciplín agus é a spreagadh. Deis é Searmanas Bronnta na Scoláireachtaí Iontrála le haitheantas a thabhairt dár mic léinn chéad bhliana a bhfuil a gcumas acadúil cruthaithe acu cheana féin bunaithe ar na torthaí a fuair siad i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Deis atá ann freisin le haitheantas a thabhairt don obair atá déanta ag a dtuimsitheoirí agus ag a múinteoirí. Cuirimid fáilte chroíúil rompu chuig OÉ Gaillimh agus táimid ag tnúth lena gcumas acadúil a fhorbairt amach anseo agus tacú lena n-iarrachtaí sna blianta amach romhainn". Bronntar Scoláireachtaí Iontrála gach bliain ar mhic léinn atá díreach tosaithe ag freastal ar OÉ Gaillimh agus a fuair 560 pointe, ar a laghad, i Scrúdú na hArdteistimérieachta (590 pointe do mhic léinn leighis). I mbliana d'éirigh le 18 mac léinn an t-uasmhéid 600 pointe a fháil. Chomh maith leis sin, bronnann OÉ Gaillimh 25 Sparánacht gach bliain. Is fiú €1,600 an ceann na sparánachtaí seo a bhfuil sé mar aidhm leo tacú le mic léinn a thugann faoi chéatadán suntasach dá gcúrsa staidéir trí mheán na Gaeilge. - críoch -

>> Read full story about OÉ Gaillimh le haitheantas a thabhairt do Mhic Léinn a ghnóthaigh scoth na marca

The Politics of Peace and Conflict is Theme of Conference at NUI Galway

The Politics of Peace and Conflict is Theme of Conference at NUI Galway-image

Tuesday, 14 October 2008

The politics of peace and conflict will be the theme of a Political Studies Association of Ireland conference at NUI Galway from 17-19 October. The event will feature discussions on the Irish peace process, peacekeeping, Latin American politics and Iraq. Other topical subjects at the conference, which is being organised by the University's School of Political Science and Sociology, will include the Lisbon Treaty and the Irish political party system. Speakers at the conference include Brendan Duddy who acted as an intermediary between the IRA leadership and the British government between 1973 and 1993. The existence of this channel of communication was a closely-guarded secret, causing major public controversy when it was finally revealed. The Secret Peacemaker, a documentary about Brendan's significant role through those turbulent times, will be screened and followed by a questions and answers session . The event will also feature Nuala O'Loan, who played a prominent and important role in the Northern peace process in recent years as Northern Ireland's first police ombudsman. She was at the centre of intense public debate and controversy, carrying out investigations into the Omagh bomb inquiry, and police collusion with paramilitaries. A UK House of Commons Committee report in 2005 praised her role and recommended that she be given wider powers, and she was appointed by the Irish government in February 2008 to serve as their special envoy in Timor-Leste (east Timor). Conference organiser and lecturer in Politics at NUI Galway, Dr Niall Ó Dochartaigh, said: "The persistence of war and political violence is one of the most important global political issues. Understanding the dynamics of violent conflict, and the approaches that can contribute to building and maintaining peace, is one of the most urgent tasks for academic research on politics. Violent conflicts are often much more embedded and complex than they appear to outside observers, but the experience of the peace process in Ireland demonstrates that negotiation and dialogue can contribute to narrowing the gap between parties that seem to be irreconcilable". Dr Ó Dochartaigh added: "Given Ireland's long history of contributing to United Nation's peacekeeping missions, and the Irish experience of the Troubles in recent decades, there are many people in Ireland with direct experience of these issues. One of the highlights of the conference for me will be the roundtable discussion on peacekeeping and the protection of civilians in peace support operations". An expert on Iraq who has also written extensively about conflict in Northern Ireland, Professor Brendan O Leary of the University of Pennsylvania, USA, will also speak at the event. His academic work played a significant role in shaping the new government and policing arrangements in Northern Ireland. Professor O'Leary is currently an international advisor to the Kurdistan National Assembly, responsible for advising on the constitutional reconstruction of Iraq and Kurdistan. Michael D. Higgins T.D., and Adjunct Professor with the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway, will deliver an after-dinner speech at the conference dinner, entitled 'From Political Studies to Political Practice'. Further information on the conference and a full programme is available at www.psai.ie. -ends-

>> Read full story about The Politics of Peace and Conflict is Theme of Conference at NUI Galway

NUI Galway to Host Major US Presidential Election Debate

NUI Galway to Host Major US Presidential Election Debate-image

Tuesday, 14 October 2008

Republican Grant Lally to go head-to-head with Democrat Bruce Morrison Washington, DC comes to NUI Galway on Thursday, 30 October, when the University hosts a US Presidential Election Debate featuring senior representatives of the Democratic and Republican parties. Just days before the closely contested election, Grant Lally, national co-chairman of the Irish-American Republicans, will go head-to-head in a debate with Bruce Morrison, a former US Congressman from Connecticut and author of the Morrison Visa Program. The event, which is open to the public, will be hosted jointly by NUI Galway's Law Society and Literary and Debating Society and takes place in the University's Áras na Mac Léinn at 8pm. Grant Lally is former president of the Irish Lobby for Immigration Reform and McCain Delegate to the 2008 Republican National Convention. Recently he wrote that John McCain: "Is a responsible, experienced and respected leader who will strengthen America's relations with the world, raise the level of engagement with Ireland to cement the Irish peace process, and work more closely with America's friends and allies in Europe to build a more stable, prosperous and peaceful world". Bruce Morrison, described by the New York Times as a man of "intellect, compassion and vigour", has pledged his allegiance to Barack Obama's ambitions of ending the war in Iraq, increasing energy independence and providing universal health care. The moderator for the debate will be Larry Donnelly, a Boston native and NUI Galway Law Lecturer. According to Mr. Donnelly: "Over the past few months, we have seen the campaigns of the two main candidates evolve through the lens of unprecedented media interest in a US Presidential election. The 2008 election is set to be of major significance for Irish-American relations. McCain has an established history of personal involvement in the Irish peace process and Obama has recently appointed a "dream team" of high-profile Irish-American political advisors". One of the students organising the event is Peter Mannion, who is studying Law at NUI Galway and spent his summer working as an intern in the Washington, DC office of the Obama campaign. He is anticipating an exiting evening: "If the recently televised debates between the candidates themselves are anything to go by, there is no doubt that Lally and Morrison will succeed in replicating if not surpassing their controversial intensity". Tickets will go on sale on Wednesday, 15 October and will be available from Zhivago's on Shop Street, Galway, and from the NUI Galway Societies Box Office in Áras na Mac Léinn. Student tickets are €2 (valid student ID required) and non-student tickets are €10. For further information on the event please contact Louise Hamilton, Public Relations Officer of the Law Society, on 0860734033 or email nuiglawsociety@gmail.com -ends-

>> Read full story about NUI Galway to Host Major US Presidential Election Debate

NUI Galway Celebrates Leaving Cert Excellence

NUI Galway Celebrates Leaving Cert Excellence-image

Tuesday, 14 October 2008

A select group of first-year students at NUI Galway will receive a total €119,000 in recognition of the high points they achieved in the recent Leaving Certificate. As part of the University's annual Entrance Scholarships, 70 students will receive €1,700 each, along with a specially designed scroll. The awards will be made at a special ceremony, to include teachers and parents, on Thursday, 16 October, 2008. The Entrance Scholarships are designed to attract the best students to NUI Galway and reward their academic excellence. The awards may be held with any other scholarships or grants, including the University's extensive Sports Scholarship Scheme. This year, the Entrance Scholarships will be awarded to students from 38 individual schools throughout the country. The winners represent 14 counties including, Clare, Cork, Donegal, Galway, Kerry, Laois, Limerick, Longford, Mayo, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary and Westmeath. NUI Galway President Dr James J. Browne, who will present the cheques and a specially designed scroll at the event, said: "We are delighted to recognise the academic talent of these 70 outstanding individuals from all over Ireland. NUI Galway strives constantly to support and promote academic excellence across all disciplines. The Entrance Scholarships ceremony is an opportunity to give special recognition to our first year students who have already proved academic prowess through their Leaving Certificate results. It is also a chance to give due credit to their parents and teachers for their contribution to such success. We welcome them to NUI Galway and look forward to nurturing their academic talent and supporting them throughout their years of study". Entrance Scholarships are given annually to all NUI Galway new entrants who reached a minimum of 560 points in their Leaving Certificate examination (590 in Medicine). This year 18 of the winners reached the maximum 600 points. NUI Galway also awards 25 Bursaries annually, each worth €1,600, to support students who take a significant proportion of their course through Irish. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Celebrates Leaving Cert Excellence

NUI Galway Lecturer to Feature at Marconi Celebrations

NUI Galway Lecturer to Feature at Marconi Celebrations-image

Monday, 13 October 2008

The Marconi Weekend, which takes place in Clifden, Co. Galway, from 17-19 October, will feature a lecture by Dr Edward Jones of NUI Galway's Electronic Engineering Department. The weekend festival commemorates the first commercial wireless transatlantic broadcast by Guglielmo Marconi in 1907, and Dr Jones will speak about how Marconi's legacy is influencing new ways of providing healthcare. Most people associate Marconi with inventing 'the wireless', and he is most often credited with enabling wireless communication as we know it today. While this has clearly had a huge impact on how people interact with each other, most tangibly these days through mobile phones, his work has also enabled the development of many other applications in the world of healthcare. Electronic and wireless technology is starting to enable new ways for patients with various conditions to be remotely monitored by their doctor. Systems are being developed which involve sensors attached to the patient monitoring vital signs like blood sugar level or heart rate, and using wireless technology to allow information about the patient's state to be relayed to their GP, e.g. through text messaging. According to Dr Jones, whose lecture will be entitled 'More than just The Wireless': Marconi's Contribution to Healthcare': "These new systems will, for example, enable ongoing post-operative monitoring, thus reducing the need for patients to visit their doctor or hospital for post-operative check-ups. Another possibility is that these systems can aid in detecting problems in at-risk groups, such as elderly patients living alone, and can assist groups like diabetics in managing their own treatment". A second use of the technology is in the area of medical imaging, as an alternative to traditional imaging methods such as x-rays. Dr Jones, along with Dr Martin Glavin and a group of electronic engineering researchers, is working on new wireless imaging technology for breast cancer detection that could form an effective alternative to traditional x-ray mammography. The technology is a form of radar that forms an image of the tissue, where tumours may be easier to detect. Dr Jones points out that this research is in the first stages: "It's early days yet, and the group is currently trying to get some idea of how effective this technology would be in practice. Discussions have already been held with clinicians as to how useful something like this might be in a clinical setting, and what practical patient-related issues really need to be considered, and it will be a number of years before the technology could be used in a trial with real patients". This technology could provide another useful tool for clinicians to add to the range of techniques they use in cancer detection. Furthermore, this application illustrates how fundamental discoveries like Marconi's from one hundred years ago, can be fused with sophisticated modern electronic engineering techniques (such as digital signal processing and digital computers), to address significant problems in healthcare. Dr Jones will speak at 5pm on Saturday 18 October at the Marconi Weekend in Clifden, for further information visit http://www.clifdenchamber.ie/events.aspx?id=87 -ends-

>> Read full story about NUI Galway Lecturer to Feature at Marconi Celebrations

Éagothroime Sláinte go Forleathan i Measc Leanaí ag Aois Scoile in Éirinn

Éagothroime Sláinte go Forleathan i Measc Leanaí ag Aois Scoile in Éirinn-image

Tuesday, 7 October 2008

Tugtar léiriú ar an éagothroime sláinte i measc leanaí in Éirinn i dtuarascáil a d'fhoilsigh an tIonad Taighde um Chothú Sláinte, OÉ Gaillimh inniu. Seo an dara tuarascáil náisiúnta ón Suirbhé ar Iompraíocht Sláinte i Leanaí ag Aois Scoile (HBSC) "Éagothroime Sláinte i measc Leanaí ag Aois Scoile in Éirinn". Den chéad uair tá scrúdú déanta ar phatrúin sláinte, ar iompraíocht sláinte agus ar fholláine i measc leanaí ón Lucht Siúil, leanaí inimirceacha, leanaí a bhfuil míchumas agus tinneas ainsealach orthu agus leanaí i scoileanna faoi mhíbhuntáiste, agus tá comparáid déanta idir iad agus leanaí eile. I measc phríomhthorthaí an tsuirbhé tá rátaí arda úsáidte alcóil i measc cailíní agus buachaillí ón Lucht Siúil, agus rátaí ísle meisce i measc buachaillí inimirceacha; thuairiscigh leanaí ó scoileanna faoi mhíbhuntáiste nach raibh aiste bia chomh scamhardach sin acu agus fuarthas amach go bhfuil leibhéil arda leatroma bulaíochta i measc cailíní ón Lucht Siúil, inimircigh agus leanaí a bhfuil míchumas nó tinneas ainsealach orthu. Is lú seans go mothódh daltaí ón Lucht Siúil, ó theaghlaigh inimirceacha agus daltaí a bhfuil míchumas nó tinneas ainsealach orthu go nglacann daltaí eile leo agus is lú seans go mbeadh triúr cairde nó níos mó ná sin ag cailíní sna grúpaí daltaí sin, go háirithe. Ba spéisiúil an rud é gur beag difríocht a aithníodh idir na grúpaí ó thaobh a gcaidrimh lena dtuismitheoirí. Dúirt an Dr Saoirse Nic Gabhainn ó Ionad Taighde um Chothú Sláinte OÉ Gaillimh: "Is tuarascáil cheannródaíoch í seo a thugann dúshlán na tuairime atá againn maidir le héagothroime agus le héagsúlacht in Éirinn. Bhí a fhios againn go raibh éagothroime sláinte ann i measc daoine fásta ach ceapadh go raibh níos mó comhionannais ann idir leanaí – ach ní hamhlaidh atá ar chor ar bith. Tá deacrachtaí níos mó ag grúpaí áirithe leanaí ná mar atá ag grúpaí eile, agus baineann an fhadhb seo linn uile". Díríodh ar leanaí scoile ó rang 5 go dtí an 5ú bliain, agus ba é an chéad uair é ar cuireadh na difríochtaí agus na cosúlachtaí maidir le sláinte ghinearálta agus folláine, úsáid substaintí, iompraíocht cothaithe agus bia, gníomhaíocht fhisiciúil, foréigean agus gortuithe, dearcadh i leith na scoile agus an caidreamh le tuismitheoirí agus le cairde ar taifead go córasach. Ag fáiltiú di roimh an tuarascáil, dúirt Mary Wallace T.D., An tAire Stáit sa Roinn Sláinte agus Leanaí a bhfuil freagracht ar leith uirthi maidir le Cothú Sláinte agus Sábháilteacht Bia: "Tá sé tábhachtach taifead a choinneáil ar an gcaoi a bhfuil ár gcuid leanaí. Cabhróidh sin linn tuiscint níos fearr a fháil ar na réimsí ar cheart dúinn ár n-iarrachtaí a bheith dírithe orthu. Táimid tiomanta d'fhianaise taighde a úsáid chun cur lenár gcur chuige i leith an chuimsithe shóisialta". Tá an suirbhé de chuid HBSC Éireann lonnaithe san Ionad Taighde um Chothú Sláinte, OÉ Gaillimh ó 1994 agus is féidir gach tuarascáil agus gach alt a íoslódáil ó www.nuigalway.ie/hbsc - críoch -

>> Read full story about Éagothroime Sláinte go Forleathan i Measc Leanaí ag Aois Scoile in Éirinn

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share