Susan Folan ceaptha ina Comhordaitheoir ar an M.A. Ateangaireacht Chomhdhála ag

Susan Folan ceaptha ina Comhordaitheoir ar an M.A. Ateangaireacht Chomhdhála ag -image

Tuesday, 9 September 2008

Cúis áthais d'Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, institiúid náisiúnta cheannródaíoch na hOllscolaíochta trí Ghaeilge in OÉ Gaillimh, a fhógairt go bhfuil Susan Folan ceaptha ina Comhordaitheoir ar an gcúrsa nua M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) – cúrsa a mbeidh tús á chur leis ag deireadh na míosa seo (Meán Fómhair 2008). Is as Cnoc na Cathrach i nGaillimh í Susan Folan ó dhúchas agus tá sí ar dhuine den bheagán daoine atá cáilithe mar ateangaire gairmiúil le Gaeilge; oibríonn sí go rialta i bParlaimint na hEorpa agus in institiúidí eile den chuid an Aontais Eorpaigh mar ateangaire comhdhála. Tá bunchéim B.A. agus M.A. sa Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh bainte amach ag Susan chomh maith le Céim Mháistreachta Eorpach san Ateangaireacht Chomhdhála ó Ollscoil Westminster i Londain. Roimhe seo, d'oibrigh Susan mar Oifigeach Forbartha ag eagraíocht na gcoláistí samhraidh Gaeilge, CONCOS. Seo a leanas a bhí le rá ag Susan Folan agus í ag labhairt faoina ceapachán nua: "Tá ríméad orm a bheith ag obair le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge anseo in OÉ Gaillimh; táim ag tnúth go mór leis an dúshlán a bhaineann le cúrsaí léinn den chéad scoth a sholáthar i réimse na hAteangaireachta agus go mór mór leis an M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) a fhorbairt." Tá éileamh ar a leithéid de chúrsa, go háirithe de bharr an ghéarghá atá ag an Aontas Eorpach le hateangairí oilte, cáilithe le Gaeilge. Is é seo an t-aon chúrsa M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) dá leithéid sa tír agus ullmhóidh sé mic léinn le slí bheatha a bhaint amach mar ateangairí comhdhála gairmiúla. Díreofar i rith an chúrsa ar úsáid na Gaeilge agus an Bhéarla mar theangacha gníomhacha agus éighníomhacha ateangaireachta, agus ar úsáid na Fraincise mar theanga éighníomhach; fágfaidh an cleachtadh a gheobhaidh siad anseo go mbeidh an-seans ag mic léinn ar phoist ghradamúla a fháil mar ateangairí gairmiúla ach a gcríochnóidh siad an cúrsa. Tá an M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) á chur ar fáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge – institiúid lán-Ghaeilge na hOllscoile le haghaidh cúrsaí tríú leibhéal trí Ghaeilge – agus beidh sé ar siúl san Ionad atá ag an Acadamh ar an gCeathrú Rua i nGaeltacht na Gaillimhe. Tá an cúrsa féin á mhaoiniú ag Údarás na Gaeltachta agus dá bharr seo ní bheidh táille ar bith le híoc ag mic léinn a gheobhaidh áit ar an gcúrsa. Feidhmeoidh Susan mar phríomhtheagascóir ar an gcúrsa, agus beidh sí freagrach freisin as riaradh agus eagrú an chúrsa ó lá go lá. Tá iarratais á nglacadh le haghaidh áiteanna ar an M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) faoi láthair agus is féidir teagmháil a dhéanamh le Siobhán Ní Chualáin ag + 353 91 495428 nó ar an ríomhphost ag siobhan.nichualain@oegaillimh.ie má theastaíonn tuilleadh eolas breise ina thaobh. -Críoch-

>> Read full story about Susan Folan ceaptha ina Comhordaitheoir ar an M.A. Ateangaireacht Chomhdhála ag

Irish Language Interpreting Expert Appointed by NUI Galway

Irish Language Interpreting Expert Appointed by NUI Galway-image

Tuesday, 9 September 2008

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, the national institution for third-level education through Irish at NUI Galway, is pleased to announce the appointment of Susan Folan as Co-ordinator of the new M.A. Ateangaireacht Chomhdhála/Conference Interpreting programme, commencing at the end of September. Originally from Knocknacarra in Galway City, Susan Folan is one of an elite number of conference interpreters, qualified to interpret to and from Irish, working regularly in the European Parliament and other EU institutions. An NUI Galway graduate with B.A. and M.A. degrees in Modern Irish, Susan also holds a European Masters in Conference Interpreting from Westminster University, London. Prior to her appointment, Susan worked as a Development Officer with CONCOS – the Irish language summer colleges' organisation. Speaking about her appointment, Susan Folan said: "I'm thrilled to be working with Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge here at NUI Galway. I look forward to the challenge of providing first-class academic programmes in interpreting, and especially the development of the M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála)." There is a great demand for programmes of this type, given the EU's pressing need for qualified conference interpreters with Irish. This is the only such course in Conference Interpreting in the country and it will prepare students for a career as professional conference interpreters. The one-year course will focus on the use of Irish and English as active and passive languages of interpretation, and on the use of French as a passive language. The M.A. (Ateangaireacht Chomhdhála) programme is being delivered by Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge – the University's dedicated institute for the delivery of third-level programmes through Irish – and will be held at An tAcadamh's centre in An Cheathrú Rua, Co. Galway. The programme is sponsored by Údarás na Gaeltachta, which means that no tuition fees are payable by students of the course. Susan will act as the principal teacher on the programme, as well as coordinating the day to day running of the course. Applications are currently being accepted for places on the new course; for further information contact Siobhán Ní Chualáin on + 353 91 495428 or siobhan.nichualain@oegaillimh.ie -ends-

>> Read full story about Irish Language Interpreting Expert Appointed by NUI Galway

Tales of Gluttony and Fantasy from Medieval Ireland Subject of NUI Galway Sympos

Tales of Gluttony and Fantasy from Medieval Ireland Subject of NUI Galway Sympos-image

Monday, 8 September 2008

Medieval Irish humour and fantasy is the subject of an international event being held at NUI Galway on Friday, 12 September. The one-day colloquium will focus on one of the classics of medieval Irish literature: Aislinge Meic Conglinne or, as it is known in English, The Vision of Mac Conglinne. The event is being hosted by the University's Moore Institute for Research in the Humanities and Social Sciences and will welcome expert speakers from Ireland, Germany, Scotland, the Netherlands, Italy, Norway and North America. Aislinge Meic Conglinne, composed around 1100 AD, tells how the king of Munster came to be afflicted by a monstrous parasite because of his gluttony. The tale describes how a poor student's fantasies of food eventually rid the king of this parasite. The work is a satire on the clerical and learned orders of medieval Ireland, on their pieties and sense of privilege. It also parodies the major literary forms of the time, making a play on saints' lives, visions, voyage-tales, prophecies and the New Testament. Professor Máirín Ní Dhonnchadha, School of Humanities, NUI Galway, is organising the colloquium. According to her, "Aislinge Meic Conglinne is a brilliant comic masterpiece and one of the great treasures of our Irish-language literary heritage". The original medieval work had various twentieth-century retellings in English, by authors including W.B. Yeats, Austin Clarke, Pádraic Fallon and Peter O'Shaughnessy. There was also a notable Irish-language version by An tAthair Peadar Ó Laoghaire, An Craos-Deamhan (1905), which was well-known to earlier generations of students. -ends-

>> Read full story about Tales of Gluttony and Fantasy from Medieval Ireland Subject of NUI Galway Sympos

Holocaust Survivor and Nobel Peace Prize Winner to Address NUI Galway Law Societ

Holocaust Survivor and Nobel Peace Prize Winner to Address NUI Galway Law Societ-image

Monday, 8 September 2008

Nobel Peace Prize winner and Holocaust survivor Professor Elie Wiesel, will deliver an address via video link at NUI Galway on Wednesday, 17 September at 7pm. The public event, which will be broadcast live from New York, will be hosted by NUI Galway's Law Society in the O'Flaherty Theatre, Arts and Science Building on campus. Professor Wiesel is an advocate for awareness of past and potential acts of genocide, and has worked on behalf of oppressed people for most of his adult life. Born in 1928 in Transylvania, Wiesel and his family were deported by the Nazis to Auschwitz when he was 15 years old. His personal experience of the Holocaust led him to use his talents as an author, teacher and storyteller to defend human rights and peace throughout the world. "Elie Wiesel is one of the moral compasses of our time. He reminds us, constantly, of the horrors of the Holocaust, but his message is always hopeful and positive and pointed towards the future of humanity rather than its ugly past", said Professor William Schabas, Director of the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway. Wiesel's efforts to defend human rights and peace throughout the world have earned him the Presidential Medal of Freedom, the United States Congressional Gold Medal and the Medal of Liberty award, the rank of Grand-Choix in the French Legion of Honour and in 1986, the Nobel Peace Prize. He has received more than 100 honourary degrees from institutions of higher learning. Commenting on the upcoming lecture, Auditor of the Law Society Peter Mannion said: "We are truly honoured to have Professor Wiesel address our society. We know that our members will benefit greatly from his experience and compelling story. It s an inspirational way to start the year and we hope that it will provide a challenge for the students of NUI Galway." In 1978, President Jimmy Carter appointed Wiesel Chairman of the President's Commission on the Holocaust. He was also a guiding force in the establishment of the United States Holocaust Memorial Museum. In his best known work, Night, Elie Wiesel describes his experiences and emotions at the hands of the Nazis during the Holocaust. Professor Gerard Quinn, Director of the Centre for Disability Law and Policy at NUI Galway, has written about Nazi legality and some of the parallels with the Irish Free State. He highlighted the importance of Wiesel's work from a legal point of view: "The Nazis cloaked their naked power in the language of law and used a 'tactic of legality' to take power. It was not for nothing that the Nazis created their own 'League of Nazi Lawyers'. Elie Wiesel's life work reminds us that law, even with order, is nothing if not connected to justice. It is sad but true that this elemental lesson needs to be re-learned from generation to generation. Mr Weisel's work has played an indispensable role in transmitting this warning form history to the present generation. Since law students are the future conduits of power in society they especially need to learn this lesson. By his presence in NUI Galway Elie Wiesel reminds us of the moral depravity of totalitarian regimes and opens hearts and minds to a higher notion of law." For further information about the event contact Louise Hamilton, PRO of the NUI Galway Law Society, on 0860734033. -ends-

>> Read full story about Holocaust Survivor and Nobel Peace Prize Winner to Address NUI Galway Law Societ

Craosaireacht agus Fantaisíocht ó Ré Mheánaoiseach na hÉireann le plé ag Siompói

Craosaireacht agus Fantaisíocht ó Ré Mheánaoiseach na hÉireann le plé ag Siompói-image

Monday, 8 September 2008

An greann agus an fhantaisíocht ba dhual don phobal Éireannach a chleachtadh sa ré mheánaoiseach an téama atá roghnaithe d'imeacht idirnáisiúnta a bheidh ar siúl in OÉ Gaillimh, Dé hAoine, 12 Meán Fómhair. Is ar cheann de mhórshaothair litríocht mheánaoiseach na hÉireann a bheidh an collóiciam lae seo bunaithe: Aislinge Meic Conglinne nó The Vision of Mac Conglinne mar a thugtar air i mBéarla. Is é Institiúid de Móra um Thaighde sna Daonnachtaí agus sa Léann Sóisialta in OÉ Gaillimh atá ag eagrú an imeachta seo agus beidh saineolaithe as Éirinn, an Ghearmáin, an Ísiltír, an Iodáil, an Iorua, Meiriceá Thuaidh agus as an Albain i measc na gcainteoirí. Tugann Aislinge Meic Conglinne, a cumadh thart ar 1100 AD, léargas dúinn ar conas a chrá deamhan ar Rí na Mumhan mar gur craosaire gan náire a bhí ann. Déantar cur síos sa scéal seo ar an tionchar a bhí ag brionglóidí mac léinn bocht faoi bhia cabhrú leis an rí an deamhan seo a ruaigeadh ar deireadh thiar. Aoir bunaithe ar an gcráifeacht agus ar an bpribhléid a bhain leis na hoird chléiriúla agus léannta le linn na ré meánaoisí in Éirinn atá sa saothar seo. Tá scigaithris ann freisin ar na príomhfhoirmeacha liteartha a bhí i réim ag an am; aithris ar shaol na naomh, aislingí, iomramh, tairngreachtaí agus an Tiomna Nua. Is í an tOllamh Máirín Ní Dhonnchadha, Scoil na nDaonnachtaí, OÉ Gaillimh, atá i mbun an collóciam seo a eagrú. Deir sí gur "sárshaothar greann é Aislinge Meic Conglinne agus tá sé ar cheann de na saothair is iontaí d'oidhreacht liteartha na Gaeilge". Is iomaí athinsint Bhéarla a rinne leithéidí W.B. Yeats, Austin Clarke, Pádraic Fallon agus Peter O'Shaughnessy ar an mbunsaothar meánaoiseach seo san fhichiú céad. Scríobh an tAthair Peadar Ó Laoghaire leagan cáiliúil Gaeilge – An Craos-Deamhan (1905), leagan a mbeadh cur amach ag mic léinn a d'fhreastail ar ollscoil san aois seo caite air. - críoch -

>> Read full story about Craosaireacht agus Fantaisíocht ó Ré Mheánaoiseach na hÉireann le plé ag Siompói

NUI Galway Calendar Celebrates Art of Secondary School Children

NUI Galway Calendar Celebrates Art of Secondary School Children-image

Friday, 5 September 2008

NUI Galway has launched a calendar to celebrate the successes of its NUI Galway First Year Schools Competition. The art competition is part of the University Trail Access Programme designed to encourage an interest in third-level education among students in selected Secondary Schools in Galway City, County and Gaeltacht regions. A record number of over 400 first-year students from 13 Galway secondary schools participated in this years' NUI Galway First Year Schools Competition. Students were asked to express through the media of Art, Music, Drama and Writing why they would like to study at NUI Galway, what it would mean for them and how it would change their future. The academic-year calendar features highlights of the artwork submitted and will be distributed to students of the participating secondary schools. NUI Galway Access School Co-Ordinator, Ashla Ward, says the competition entries were of a very high calibre: "We were very impressed by the aspirations, ideas and effort that the students put into the competition. The creation of a calendar by the University demonstrates the value NUI Galway puts on this marvellous work." The University Trail activities help to build a relationship between the pupils and the university over time by a series of structured fun, interactive and informative activities. Now in its seventh year, the University Trail programme has delivered its activities to over 9,000 students. The University Trail Access Programme is supported by the HEA targeted funding for special initiatives. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Calendar Celebrates Art of Secondary School Children

NUI Galway Brings Innovative Art Installation and Exhibition to Galway Cit

NUI Galway Brings Innovative Art Installation and Exhibition to Galway Cit-image

Wednesday, 3 September 2008

A complex and inspiring new art installation is being brought to Galway City by the Arts and Theatre Office at NUI Galway. From 10 September, the University will present an installation called 'it is the wave that cracks the wax...an organization of the memory, 2008'. The performance installation fuses choreography, visual art, the spoken word, dance, music, sounds and symbols. The work is an ongoing collaborative process between the choreographic installation artist, writer, director, dancer and performer Ursula Mawson-Raffalt, and the painting, light, sound, video and media artist Anthony J. Faulder-Mawson. Both are co-founders and artistic directors of the International Platform for Innovation in the Arts. Fionnuala Gallagher, Arts Officer at NUI Galway, welcomes the opportunity to host two pioneering artists: "Ursula and Anthony are breaking boundaries through individual viewpoints and high-level technique, involving the natural and complex processes of life with startling results. The aim of NUI Galway mirrors that of the International Platform for Innovation in the Arts: simply to inspire each individual rather than to entertain the masses. Come see for yourself." The work is accompanied by an installation of paintings by Anthony J. Faulder-Mawson entitled 'dia duit a Gaillimh_b.o.n.j.o.u.r.Galway'. The painting exhibition runs Monday to Saturday, 12-5pm, from 10 September to 8 October, in the University Art Gallery, Quadrangle, NUI Galway. The performance installation runs from 10-13 September in the Bank of Ireland Theatre at NUI Galway at 8.15pm, with admission €10. A lecture on the art work will be given at the public launch at 6pm on Wednesday, 10 September, 2008, in the University Art Gallery, Quadrangle, NUI Galway. For information and bookings call the NUI Galway Arts Office on 091 495098. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Brings Innovative Art Installation and Exhibition to Galway Cit

NUI Galway Appoints Head of Podiatry as Students Accept Places on New Course

NUI Galway Appoints Head of Podiatry as Students Accept Places on New Course-image

Monday, 1 September 2008

NUI Galway is pleased to announce that Dr Caroline McIntosh has been appointed as Head of Podiatry. Dr McIntosh will manage the School of Podiatry at the University, which offers the first undergraduate programme available in the State leading to a BSc (Hons) in Podiatry. Over 20 students have been accepted onto the popular new course and will qualify in four years as healthcare professionals specialising in the management of disease and disorders of the lower limb and foot. Dr McIntosh joins NUI Galway from the Division of Podiatry at the University of Huddersfield, UK, where she taught a range of subjects since 2003, including research methods, medicine, vascular assessment, diabetes and wound care. Prior to her tenure at the University of Huddersfield, Dr McIntosh worked with the NHS as a Senior Podiatrist with Scarborough, Whitby and Ryedale Primary Care Trust in North Yorkshire. Speaking about her appointment, Dr McIntosh said, "With an ageing population, increasing diabetes and obesity, there is a growing demand for podiatrists in Ireland. Podiatry plays a critical role in managing patient health and quality of life. This is an extremely exciting position for me personally and for this area of the healthcare profession in Ireland." Throughout her career, Dr McIntosh has been involved in a number of research studies including two clinical trials investigating the effect of honey dressings on wound healing following toe-nail surgery. She has also contributed to a large multi-centre study investigating different treatments for verrucae. Her PhD, which she completed in 2007, focused on the need to build and disseminate evidence-based wound care. Dr McIntosh has published a number of papers in the field of tissue viability, particularly on the diabetic foot, and has presented at national and international conferences. She recently co-edited the text book 'Lower Extremity Wounds; A Problem-Based Approach'. Dr McIntosh is also a member of the Editorial advisory board for Wounds UK Journal. Plans are currently underway for a Podiatry Clinic which will be developed by the Health Service Executive (HSE) located in the Merlin Park campus of Galway Regional Hospitals but will primarily provide services to community based patients. The Clinic will work in partnership with the University's School of Podiatry to provide for the clinical education and training components of the programme. Dr McIntosh is originally from Cramlington in Northumberland, UK. For more information about NUI Galway's BSc (Hons) in Podiatry visit www.nuigalway.ie/podiatry -ends-

>> Read full story about NUI Galway Appoints Head of Podiatry as Students Accept Places on New Course

October 2008

Huge Turnout for US Presidential Debate at NUI Galway

Huge Turnout for US Presidential Debate at NUI Galway-image

Friday, 31 October 2008

Matters of particular interest to Irish and Irish-American constituencies were discussed at last night's US Presidential Debate at NUI Galway. At the event, Democrat Bruce Morrison, former Congressman and author of the Morrison Visa legislation, went head-to-head with Republican Grant Lally, Head of Irish-Americans for McCain and former President of the Irish Lobby for Immigration Reform. The debate was organised in the 'Town Hall Meeting' style and pre-submitted questions were posed by members of the audience estimated to number over 700. Deemed to be the largest of its kind ever held in Ireland, the meeting provided attendees with a unique, unfiltered opportunity to deepen their understanding of the complex blend of substance and style that shapes electoral politics in the United States. Under discussion were the plight of the undocumented Irish in the United States and the future of foreign direct investment in Ireland under either a Barack Obama or John McCain administration. Both Bruce Morrison and Grant Lally argued that their candidate cherished the historical ties between the two countries and would endeavour to further strengthen the relationship between Ireland and the United States. Morrison and Lally also traded barbs on all of the key issues that have defined the 2008 campaign, including: the state of the global economy, the Iraq war, the American health care system, the issue of experience, and the enigmatic Vice-Presidential candidacy of Sarah Palin. According to NUI Galway Law Lecturer Larry Donnelly, the Boston native and political analyst who moderated the debate: "The United States is facing an unprecedented economic crisis, is waging wars in Iraq and Afghanistan with no clearly defined exit strategy and has seen its status in the world fall precipitously in recent years. Polls show that most Americans blame the Bush administration and John McCain, as a Republican, is finding it very difficult to escape President Bush's shadow. When that is coupled with the excitement that Barack Obama's candidacy has generated, it seems like 2008 will be the Democrats' year, but as history proves, nothing is certain until all the votes are counted". The debate was co-sponsored by NUI Galway's Law Society and the Literary & Debating Society, with addresses by their respective heads Peter Mannion and Dan Colley. -ends-

>> Read full story about Huge Turnout for US Presidential Debate at NUI Galway

Public Lecture at NUI Galway on the Consequences of Life on Earth

Public Lecture at NUI Galway on the Consequences of Life on Earth-image

Thursday, 30 October 2008

The Director of the Chartered Institute of Environmental Health in Northern Ireland, Gary McFarlane, will visit NUI Galway on Monday, 3 November to deliver a lecture entitled 'Life on earth: connections; co-dependencies and consequences – the case for a new mindset in policy and practice'. The event will take place at 5pm in the Seminar Room on the first floor of the Martin Ryan Institute Annex, NUI Galway. For many policy makers and indeed members of the general public there is, as yet, a poor grasp of the basic links between the impacts of climate change on our society, our economy and our personal health and wellbeing. There is also a misconception that the consequences of climate change will have little impact on the communities that inhabit these islands. Ireland is not just an island within the context of this clear and present challenge. Mr. McFarlane's presentation will provide some global perspectives on these issues. Dr Martina Prendergast, of the Environmental Change Institute at NUI Galway, comments: "We are delighted to welcome Gary McFarlane to NUI Galway to discuss the global trends and philosophies of climate change. There is a real urgency at his stage to develop and implement relevant policies that address climate change while achieving a high quality environment with effective environmental protection". According to Gary McFarlane: "Climate change is probably the greatest threat to human health, wellbeing, quality of life and perhaps even survival that the human race as a species has ever faced. My talk will outline and explore some of the fundamental linkages between our health and our environment and will outline urgent and critical areas for intervention in order to attempt to secure a future for all who inhabit this planet". As Director of Chartered Institute of Environmental Health, McFarlane is involved in contributing to the development of healthy public policy, working with government ministers and departments, local authorities, universities, non-governmental organisations (NGO) and the private sector. Currently, much of this work seeks to assist in re-establishing the critical links between environment and health within the context of sustainable development and public health. This includes advocacy work with policy makers and politicians as well as working with practitioners, academics and researchers to build awareness, understanding and capacity in this area. Gary McFarlane is currently the co-chair of the Public Health Alliance, he is a board member of Sustainable Northern Ireland, and he also chairs the Advisory Board to the environmental health undergraduate programme at the University of Ulster. The lecture is one of a series of public outreach talks organised by the Environmental Change Institute at NUI Galway. Members of the public are welcome and a reception will be held before the lecture at 4.45pm. For further information, please contact martina.prendergast@nuigalway.ie -ends-

>> Read full story about Public Lecture at NUI Galway on the Consequences of Life on Earth

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share