Postanna i réimse an aistriúcháin le cáilíocht ó OÉ Gaillimh

Postanna i réimse an aistriúcháin le cáilíocht ó OÉ Gaillimh-image

Monday, 2 April 2007

2 Aibreán 2007: Tá postanna nua cruthaithe le déanaí i réimse an aistriúcháin, in Éirinn agus san Aontas Eorpach, nárbh fhéidir a líonadh mar nach bhfuil dóthain aistritheoirí cáilithe ann. Is féidir le mac léinn cáilíocht léinn atá ag teastáil le ceann de na postanna seo a fháil ach tabhairt faoi chúrsa iarchéime an Dioplóma Iarchéime / M.A. (Léann an Aistriúcháin) atá á reáchtáil ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh an bhliain acadúil seo chugainn. Is cúrsa lánaimseartha é seo a dhéantar thar bhliain amháin i gcás an Dioplóma Iarchéime, nó thar dhá bhliain i gcás an M.A agus a bheas ar siúl ar an gCeathrú Rua i gCo. na Gaillimhe. Tá an cúrsa seo feiliúnach do dhaoine a bhfuil cumas maith Gaeilge agus Béarla acu, idir labhairt agus scríobh agus do dhaoine ar spéis leo tabhairt faoi ghairm an aistriúcháin. Is réimse fáis é réimse an aistriúcháin Ghaeilge agus leanfaidh an fás sin de thoradh Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus stádas nua na Gaeilge mar theanga oifigiúil oibre de chuid an Aontais Eorpaigh. Baineann an-fhéidearthacht leis an aistriúchán do dhaoine ar mhaith leo bheith féinfhostaithe, do dhaoine ar mhaith leo a slí bheatha a bhaint amach sa bhaile agus do dhaoine ar mhaith leo ioncam breise a shaothrú. Is jabanna iad seo a bhfuil tuarastal agus coinníollacha tarraingteacha fostaíochta ag gabháil leo. "Is céim chun cinn thábhachtach anois ó thaobh gairme de scileanna gairmiúla aistriúcháin a shealbhú agus cáilíocht aitheanta tríú leibhéal a bhaint amach. Tá ár gcúrsaí deartha le dul in oiriúint do riachtanais daoine éagsúla, m.sh. duine atá ag obair agus atá ag iarraidh staidéar páirtaimseartha a dhéanamh le cur ar a c(h)umas dul chun cinn a dhéanamh ó thaobh gairme de nó duine atá ag iarraidh staidéar lánaimseartha a dhéanamh le bheith in ann tabhairt faoi ghairm bheatha nua sa Bhruiséil", a dúirt Peadar Mac an Iomaire, Priomhfheidhmeannach, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh. Déanfar dianchleachtadh ar cheart agus ar chruinneas na Gaeilge ar an gcúrsa seo agus gheobhaidh na hiarratasóirí spléachadh ar ghnó an aistriúcháin chomh maith le cleachtadh a fháil ar na huirlisí agus na bogearraí is mó a bhíonn in úsáid ag aistritheoirí lae inniu. Déanfar cleachtadh freisin ar théacsanna éagsúla a aistriú, go háirithe ar na téacsanna is coitianta a bhíonn idir lámha ag aistritheoirí gairmiúla na Gaeilge. De bhrí go bhfuil borradh thar cuimse tagtha ar ghairm an aistriúcháin in Éirinn mar réimse léinn, gnó agus fostaíochta, tá éileamh nach beag ar aistritheoirí gairmiúla chun caighdeán ard aistriúcháin a chinntiú agus tá jabanna maithe ar thuarastal mór le fáil anois mar aistritheoirí gairmiúla in Éirinn agus san Eoraip. Mar sin tá tábhacht bhreise ag baint le cáilíocht aitheanta agus dea-scileanna aistriúcháin a bhaint amach. Táthar ag glacadh le hiarratais don chúrsa seo go dtí an 27 Aibreán 2007. Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir glaoch ar Chassie Ní Chathasaigh, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh ag 091 869022 nó seol ríomhphost chuig aistriuchan@oegaillimh.ie Críoch

>> Read full story about Postanna i réimse an aistriúcháin le cáilíocht ó OÉ Gaillimh

NUI Galway students gain 'life experience' through mentoring programme

NUI Galway students gain 'life experience' through mentoring programme-image

Monday, 2 April 2007

2 April 2007: NUI Galway's Career Connect Mentoring Programme, designed to provide students with an opportunity to meet, discuss career goals and network with professionals locally and worldwide, celebrated another successful year with the presentation of certificates to participants at a recent ceremony. Developed by the Careers Service, the programme puts students in touch with graduates of NUI Galway who are working in a career area of interest to the student. Over a period of time the graduate mentors the students, which involves providing the student with professional support in the form of advice, information and feedback. The mentor draws on their own professional experiences, to support and encourage the student or to offer different perspectives. Mary O'Riordan, Vice-President for Student Services and Human Resources presented participants with certificates at the recent ceremony. "In an era with excellent employment prospects for graduates there is a corresponding need for them to make good decisions and successful applications," she said. "This programme, which is now in its third year of operation, continues to be very successful and forms an essential element of the Careers Service portfolio of supports available to students to enable them to make good career decisions." Joan Lally, Mentoring Officer at the Careers Service explains the benefits of the programme to students. "There is a huge difference between college life and the realities of the workplace and at the Careers Service we are trying to bridge this gap with the Career Connect Mentoring Programme. By connecting with a professional, the student gains knowledge, insight and support to help them on their way. Also, the mentoring allows them the opportunity to get 'real life' exposure and so therefore can reconcile their perception of a career and the actual reality". Students who participated in the programme have said they found it very useful and worthwhile and have found the opportunity to gain 'real life' exposure to a career or organisation extremely valuable. Mentors have been happy to become involved with the university community at a personal level and impact positively in the lives of students. The programme has also given them the opportunity to develop and practice their coaching skills. The programme is open to all professionals as well as graduates of NUI Galway. For further information or to become a mentor, contact Joan Lally, Careers Service NUI Galway. Tel: 091 492053. ENDS

>> Read full story about NUI Galway students gain 'life experience' through mentoring programme

NUI Galway course meets needs of Translation jobs market

NUI Galway course meets needs of Translation jobs market-image

Monday, 2 April 2007

Jobs in demand for Highly Skilled Irish Translators The demand for Irish language translators with third-level qualifications has rapidly increased as a result of the Official Languages Act and the newly-acquired status of Irish as an official working language of the European Union. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge at NUI Galway is offering a Masters degree (MA) in Translation Studies, which meets this rapidly growing demand for professional Irish translators at home and abroad. Applications for the two-year, full-time masters course, the highest accredited course in this discipline ever to be offered in the country, will be accepted until 27 April. The course is also available over one year as a Postgraduate Diploma. With the expansion of translation in Ireland as a field of education, business and employment, there is an onus on professional translators to ensure their work reaches a very high standard. Achieving a recognised qualification and acquiring sound translation skills is now, therefore, more important than ever. "Acquiring professional translation skills and achieving a recognised third-level qualification is becoming an important career move. Our translation courses are designed to suit people's needs, whether it's a worker who wants to study part-time to improve their career path or someone who wants to study full-time to embark on a new career in Brussels", commented Peadar Mac an Iomaire, CEO, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway. Throughout the course there will be an emphasis on accuracy in written Irish as a target language in translation. Participants will also get an insight into the translation business, as well as the software and electronic tools available to the Irish language translator. The course is designed to give practical experience of translating the types of texts most commonly translated into Irish. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge is NUI Galway's national institute pioneering third-level education through the Irish language. In addition to translation courses, NUI Galway's Acadamh offers a growing range of courses through Irish including: Communications, TV & Radio Skills, Language Planning, Drama and IT. Applications are now being accepted for all courses. For more information, telephone Cassie Ní Chathasaigh, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway on 091 869 022 or e-mail aistriuchan@oegaillimh.ie Ends

>> Read full story about NUI Galway course meets needs of Translation jobs market

National Transport Awards for NUI Galway Students

National Transport Awards for NUI Galway Students-image

Monday, 2 April 2007

John Bradley, Lower Dangan, Galway, runner-up in the Safety Category receiving his award from Joe Walsh, FCILT, International President of the Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT), sponsors of the awards. Maura Garvey, Ballinasloe, Co. Galway, runner-up in the Rail Category receiving her award from Joe Walsh, FCILT, International President of the Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT), sponsors of the awards The Faculty of Engineering at NUI Galway is celebrating with its students receiving Logistics & Transport 'Idea of the Year Award' awarded by The Chartered Institute of Logistics & Transport (CILT). The awards were presented by Joe Walsh, CILT, International President of CILT at a special awards ceremony on Thursday, 29 March in Dublin. Six NUI Galway students (three Industrial Engineering students, two Management Engineering students and one International student) were winners in six categories of the competition which is open to both students and professionals. The awards are presented to the originator of an idea, which the judges consider to be the most innovative and which could make a significant contribution to some aspect of transport in Ireland. Professor Padraic O Donoghue, Dean of Engineering at NUI Galway said: "I am delighted to acknowledge the success of six NUI Galway students in receiving awards for their projects from CILT. This is a particularly high number of awards for one university and it is also noteworthy that three of the awards represented category winners. I wholeheartedly congratulate all of the students and their lecturers on these achievements." The annual awards, which include a range of categories, are based on innovative ideas submitted by students in the areas of: Logistics, Air, Safety & Environment, Sea, Rail and Road. Among the winners were David Byrne, Rochfortbridge, Co Westmeath, winner of the Safety Category; John Bradley, Galway, runner-up in the Safety Category; Maura Garvey, Ballinasloe, Co. Galway, runner-up in the Rail Category; Stephen McCarthy, Cloughjordan, Co. Tipperary, runner-up in the Road Category; Vicky Bryan, Ballina, Co. Mayo, winner in the Marine Category; and Kaitlin Walsh, a visiting student from New York, USA, winner in the Rail Category. Lecturer in Logistics at the Faculty of Engineering, NUI Galway, Ms Mary Dempsey, said: "The outstanding dedication and commitment the NUI Galway students make each year in transport innovation is reflected in their logistics projects, and is fortified by CILT recognition in the form of the Innovation Transport Awards. I am extremely proud of the Business Logistics students and of the possible spin-offs from these projects including, investigation by the technology transfer office into possible patent opportunities and requests for copies of the projects from Mr. Gay Byrne, Chairperson of the Road Safety Authority, Capt. Brian Sheridan, Galway Harbour Master and Bus Éireann". Mr. Chris McGlinn, CILT Eastern Section Ideas Awards coordinator commended the achievements of the students: "There were excellent entries received and it made for some difficult decisions by our adjudicators. It is rewarding to see the commitment and interest the NUI Galway students have shown again on this occasion". The Minister of Transport was represented at the ceremony by Mr. Andy Cullen, Assistant Secretary of the Department of Transport. Support for the Galway students was kindly received from PEM Europe, Galway Harbour, Irish Rail, Faculties of Engineering, Arts, the International Office and Commerce as well as from the Office of the Registrar at NUI Galway. - Ends –

>> Read full story about National Transport Awards for NUI Galway Students

May 2007

Seoladh oifigiúil don chéad MA sa Phleanáil Teanga san Eoraip ag OÉ Gaillimh

Seoladh oifigiúil don chéad MA sa Phleanáil Teanga san Eoraip ag OÉ Gaillimh-image

Monday, 28 May 2007

Inniu in OÉ Gaillimh, sheol an Dr Iognáid Ó Muircheartaigh, Uachtarán, OÉ Gaillimh an chéad MA sa Phleanáil Teanga san Eoraip. Is iad Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, coláiste lán-Ghaeilge de chuid OÉ Gaillimh atá ag tairiscint an chúrsa iarchéime sa réimse nuálach léinn seo. Beidh deis ag scoláirí tabhairt faoi chúrsa go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain) ó Mheán Fómhair 2007 ar aghaidh. "Is é seo an chéad chúrsa tríú leibhéal san ábhar acadúil seo atá á chur ar fáil in Éirinn nó fiú amháin san Eoraip," a deir Stiúrthóir an chúrsa, an Dr Conchúr Ó Giollagáin, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Ag cur leis sin deir sé, "is cúrsa spéisiúil dúshlánach an cúrsa seo a dhéanfaidh cúram do na riachtanais ghairmiúla, acadúla agus anailíseacha atá de dhíth le tabhairt faoin bpleanáil straitéiseach teanga ina réimsí éagsúla saoil. Tá an cúrsa seo dírithe ar mhic léinn a bhfuil céim bainte amach acu agus atá ag iarraidh oibriú i bpoist i réimsí na pleanála teanga, na forbartha pobail agus na n-eagraíochtaí stáit agus ar dhaoine atá cheana féin ag obair i réimse na pleanála teanga nó in earnáil ghaolmhar." Déanann an réimse léinn seo taighde agus iniúchadh ar na réimsí éagsúla a bhaineann leis na riachtanais straitéiseacha phleanála a theastaíonn ó phobal teanga chun a chinntiú go mbeidh an pobal sin inmharthana. Clúdóidh an cúrsa seo gach gné den phleanáil teanga, lena n-áirítear teoiricí teangeolaíochta agus socheolaíocht na teanga, an phleanáil teanga mar phróiseas, feidhmiú eagraíochta, forbairt pobail agus an dioscúrsa teanga. Cuirfidh an cúrsa seo le cumas anailíseach agus straitéiseach na n-iarrthóirí an phleanáil éifeachtach teanga a chur i bhfeidhm ar an réimse saoil/gairmiúil a bhaineann lena gcúram. "Is céim an-tábhachtach í seo. Tá suas le 90% de theangeacha an domhain i mbaol a mbáis roimh dheireadh an chéid seo", a deir Seosamh Mac Donnacha, Comhordaitheoir Acadúil, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Ag cur leis sin deir sé, "Ní féidir cosaint a thabhairt do chultúir faoi leith gan cosaint a thabhairt do na teangacha a bhaineann leo. Tá an MA nua curtha ar fáil chun an phleanáil teanga a fhorbairt ina réimsí gairmiúla, oiliúna agus acadúla agus chun cuidiú le scolairí iarchéime agus le daoine gairmiúla anailís a dhéanamh agus tuiscintí a fháil ar na riachtanais teanga a bhaineann leis an bpleanáil straitéiseach". Táthar ag glacadh le hiarratais don chúrsa seo go dtí an 22 Meitheamh 2007. Chun tuilleadh eolais a fháil, cuir glaoch ar Bhríd Seoige, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh ag 091 495302 nó seol ríomhphost chuig brid.seoige@oegaillimh.ie Críoch

>> Read full story about Seoladh oifigiúil don chéad MA sa Phleanáil Teanga san Eoraip ag OÉ Gaillimh

Prof. David Malin lectures on the stars at NUI Galway

Prof. David Malin lectures on the stars at NUI Galway-image

Monday, 28 May 2007

Pictured during a recent lecture at NUI Galway is Professor David Malin, the most famous Astro-photographer in the world. Prof. Malin of Anglo-Australian Observatory (AAO), and the Royal Melbourne Institute of Technology, Australia delivered a free public lecture at the Centre for Astronomy at the University. His talk focused on the history of astronomical imaging and the profound effect it has had on knowledge of the universe, and the art and science of colour photography in astronomy and how the vivid colours of clouds of gas and dust can be at the same time be real and yet invisible through the telescope. Photographs created by David Malin can be found in many popular astronomy books and magazines, and are displayed in museums and planetaria throughout the world. Previews of his work can be seen on www.davidmalin.com.

>> Read full story about Prof. David Malin lectures on the stars at NUI Galway

Official launch of the first MA in Language Planning in Europe at NUI Galway

Official launch of the first MA in Language Planning in Europe at NUI Galway-image

Monday, 28 May 2007

Dr. Iognáid Ó Muircheartaigh, President of NUI Galway today launched an MA in Language Planning, the first MA of its kind in Europe. Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway's pioneering Irish Language college, which provides third-level education through the medium of Irish, developed this innovative and pioneering programme in the field of language planning. The MA programme is offered as a one-year full-time or a two-year part-time taught postgraduate degree course from September 2007. Dr. Conchúr Ó Giollagáin, Director of the Course, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge said "this is a very interesting and challenging course and primarily concentrates on the development of the professional, academic and analytical requirements for strategic language planning in various aspects of life. It has been designed to provide opportunities for professional and academic development for both recent graduates and for practitioners already working in a professional capacity in a language planning context or in a related sector." Dr O Giollagain added, "This is the first third level course in this discipline in Ireland or indeed in Europe and the Acadamh is the first institution in Europe to offer such a course". The MA programme researches and examines the various aspects of strategic language planning required by a language community to ensure their community is sustainable. The course will cover every aspect of language planning, including linguistic theories and sociolinguistics, language planning as a process, organisational function, community development and language discourse. The course will enable participants to use analyses and strategy to implement effective language planning in their own areas. "This is a very important step. Up to 90% of the world's languages could be extinct before the end of this century", according to Seosamh Mac Donnacha, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge's Academic Co-ordinator. "Specific cultures cannot be protected without protecting their own unique languages. The new MA is being provided to develop language planning in professional, training and academic areas and to help postgraduate students and professionals analyse and understand the language requirements of strategic planning". Applications for this course are being accepted until the 22 June, 2007. For more information contact Bríd Seoige, Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, NUI Galway on 091 495302 or email brid.seoige@oegaillimh.ie Ends

>> Read full story about Official launch of the first MA in Language Planning in Europe at NUI Galway

NUI Galway Academics elected members of Royal Irish Academy

NUI Galway Academics elected members of Royal Irish Academy-image

Monday, 28 May 2007

Professor William Schabas, Director of the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway and Professor Michael T. Kane, former Head of Physiology at NUI Galway have recently been elected to the Royal Irish Academy. The Royal Irish Academy is an all-Ireland, independent, academic body that promotes study and excellence in the sciences, humanities, and social sciences. Election to membership of the Academy is the highest academic honour in Ireland. Professor William Schabas is one of the world's authorities on the crime of genocide, the abolition of the death penalty and the international criminal justice institutions. He served as one of three international members of the Sierra Leone Truth and Reconciliation Commission and is an Officer of the Order of Canada, Canada's highest civilian honour. Prof. Schabas was recently awarded the Certificate of Merit by the American Society of International Law for his book, The UN International Criminal Tribunals: the Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone. "The study of international human rights law is a relatively new field," said Prof. Schabas. "Election to the Royal Irish Academy for work in the field, on such issues as the abolition of capital punishment and the prohibition of genocide, confirms its importance as an academic discipline." Professor Michael T. Kane is a leading academic in the field of reproductive science. Educated at UCD, and Cornell University, Prof. Kane taught at NUI Galway for over 30 years until his retirement in September 2006. Prof. Kane's research has concentrated on two main areas; investigation of factors affecting growth and development in pre-implantation mammalian embryos and mouse embryo stem cells; and the control of ovarian follicular growth. The significance of his work has become progressively more appreciated with the development world wide of in vitro fertilization. The Royal Irish Academy is the principal learned society in Ireland and currently has 385 Members from across the island, elected in recognition of their academic achievement. Those elected are entitled to use the designation MRIA (Member of the Royal Irish Academy) after their name. Other well-known members of the Academy include: NUI Chancellor Dr Garret FitzGerald; Nobel Laureate, Seamus Heaney; Mr Peter Sutherland; Former UN Human Rights Commissioner Mrs Mary Robinson, and President Mary McAleese. Mary Robinson, who is one of the few lawyers to be a member of the Academy, was one of the signatories on Prof Schabas' nomination papers. ENDS

>> Read full story about NUI Galway Academics elected members of Royal Irish Academy

International human rights experts to address summer schools at NUI Galway

International human rights experts to address summer schools at NUI Galway-image

Monday, 28 May 2007

The International Criminal Court and Minority Rights are the focus of two high-profile summer schools to be held at the Irish Centre for Human Rights (ICHR), NUI Galway in June. The International Criminal Court (ICC), which is arguably one of the most important international institutions formed since the establishment of the United Nations, is aimed at combating impunity for atrocities. A host of key international experts in criminal law, including Judge Sang-Hyun Song, a judge in the Appeals Division of the ICC, will address the International Criminal Court Summer School at the ICHR, Earls' Island from 11 to 16 June 2007. Other prominent speakers include Judge Kimberley Prost, Ad Litem Judge at the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia; and Professor Michael Scharf, who served as counsel to the US government during the investigation into the 1988 Lockerbie terrorist attack on flight PAN AM 103. Professor William Schabas, Director of the Irish Centre for Human Rights will also address the school. "This is the eighth year of the summer school on the International Criminal Court. It has established itself as one of the premier intensive courses on the subject offered anywhere in the world," said Prof. Schabas. Following on from the ICC event, the annual Minority Rights, Indigenous People and Human Rights Law Summer School will take place from 17 to 22 June 2007. Key speakers include Professor Patrick Thornberry, Professor of International Law at Keele University, UK, and member of the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination; and Mr Michael Flaherty, University of Nottingham, who was the first Irish member of the UN Human Rights Committee. The course provides participants with an overview of the legal, political and philosophical issues associated with international human rights law and its relationship to minority rights and the rights of indigenous peoples. The School will also draw on speakers representing the most important international organizations working in this field including the UN Committees on Human Rights, the UN High Commissioner for Refugees, the International Labour Organisation and the Organisation for Security & Co-operation in Europe. "If you want to understand how successful a human rights regime in any given country is, you could do worse than examine the extent to which minorities in that country are protected. This is as true in Sudan as in Ireland," said Professor Joshua Castellino, Transitional Justice Institute, University of Ulster, who founded the school during his time as lecturer at the Irish Centre for Human Rights. "This course has a strong reputation for being able to address the issues underlying the startling headlines of global affairs. A range of world class experts have been able to provide insights into the schisms in different societies that lead to conflict and the ensuing human misery associated with it. The great mix of nationalities, professions and perspectives of the speakers has always made this course a must-attend for those interested in global affairs and human rights." For further information and full programme details for both events see www.nuigalway.ie/human_rights/summer_schools.html and www.minority-rights.org ENDS

>> Read full story about International human rights experts to address summer schools at NUI Galway

€20 million investment for a new clinical research facility in Galway

€20 million investment for a new clinical research facility in Galway-image

Monday, 21 May 2007

The Health Research Board (HRB) and the Health Service Executive (HSE) have announced that they will jointly fund the establishment of a Clinical Research Facility in Galway. The aim of the HRB/HSE Clinical Research Facility (CRF) is to provide the infrastructure – the physical space, facilities and the experts - needed to support patient-focused research studies. The investment by the HSE and the HRB will be of the order of €20m over five years. When fully operational, the Clinical Research Facility will employ a staff of 20. The research programme to be carried out at the facility will be through a partnership between NUI Galway researchers and clinician scientists from University Hospital Galway. The Minister for Health and Children, Mary Harney TD, who met recently with the lead researchers and funders, said that this investment is a major boost for clinical research and patient care in the West of Ireland. 'I have committed over €50m in capital funding through the Health Research Board over a five-year period to support key research programmes and infrastructure. This HRB/HSE Clinical Research Facility will provide a world-class environment for patient-focused research with real benefits for patients. It will enable clinicians, the health care industry and other key partners to test innovative therapies, technologies and products and increase the speed at which scientific discoveries and innovations can be translated into better patient care. It will also build on the major investment by this Government in basic research facilities at NUI Galway in recent years,' said Mary Harney. The new facility will concentrate on patient-focused research and will make a real contribution to postgraduate research and training of health professionals. Medical doctors and nurses will work with other scientists to improve our understanding of a variety of diseases and to develop new tests and treatments to help tackle these diseases. The Centre will provide patients with the latest advances in areas such as regenerative medicine, cancer, obstetrics and gynaecology, diabetes and inflammatory diseases. Importantly, support will also be provided for studies carried out in general practice settings through analysis of samples taken, provision of statistical support and co-ordination of studies. This will include research on the management of chronic diseases such as diabetes. 'Our guiding philosophy is to stimulate, engage and support health care professionals from diverse areas of expertise to undertake high quality research. The facility will be built as an annex to the existing University Hospital Galway and it is anticipated that it will be completed in 2009. The facility will contain specially designed rooms for gene and cell therapy. When it opens, it will complete the infrastructure present in Galway to allow clinical studies to be undertaken in areas such as heart, joint and spinal cord repair, ensuring an integrated bench to bedside approach,' said Professor Tim O'Brien, Consultant Endocrinologist at Galway University Hospital, Head of the Department of Medicine at NUI Galway and Director of the Regenerative Medicine Institute, a SFI-funded Centre for Science Engineering and Technology. 'The CRF will have a special focus on education of health care professionals in clinical research with plans to establish new programmes such as MSc in Clinical Research and Biostatistics and PhD programmes for clinicians', said Professor Larry Egan, Head of the Department of Pharmacology and Therapeutics and a co-applicant on the proposal. 'The development of Clinical Research Facilities here in Ireland is an indication of international excellence in clinical research,' said Dr Ruth Barrington. 'This is one of the most significant developments in Irish health research during my term of office,' said Dr Ruth Barrington, Chief Executive. 'The HRB have a strong track record working in partnership with Universities and Hospitals to support high quality research. We are delighted to engage with the HSE to support this landmark development in Galway,' she concluded. Alan Moran, Hospitals Network Manager, HSE West, said; 'Putting the CRF in the heart of the Hospital will allow staff to contribute to shaping the latest advances in healthcare science, and to bring the benefits of those advances to patients as early as possible. The HSE is pleased to support the energy and imagination of the many individuals from the hospital and the university who conceived this project and who worked so effectively together to make it a reality'. The CRF will be jointly governed by NUI Galway and the HSE, an example of the close ties which exist between the University and health sector in Galway. It will also connect with the new HRB / Wellcome Trust CRF at St James's Hospital Dublin and emerging facilities at Dublin teaching hospitals through the establishment of the Irish Clinical Research Infrastructure Network (ICRIN). The HRB and HSE have also funded ICRIN to help ensure a greater number of patients can benefit from clinical research in the most cost effective manner. Ends

>> Read full story about €20 million investment for a new clinical research facility in Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share