Tuesday, 13 March 2018

The trial of Ratko Mladić – An Insider’s View The Irish Centre for Human Rights at NUI Galway will host a public seminar on the prosecution of Ratko Mladić on Wednesday, 14 March at 1pm. The lecture will be given by Jonas Nilsson, who was the Senior Legal Officer advising the Trial Chamber in the case against Ratko Mladić before the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). On 22 November 2017, Ratko Mladić was convicted by the Yugoslav Tribunal of genocide, crimes against humanity and war crimes. The judgment marked the end not only of the proceedings in this case but also of the work of the ICTY. The establishment of the ICTY almost 25 years earlier had come to mark the beginning of a new era for international criminal law and its work triggered the creation of new institutions, in particular the International Criminal Court. As one of the biggest war crimes trials in history, the trial against Ratko Mladić presented numerous challenges and lessons that are relevant for all other present and future international courts and tribunals. As a Senior Legal Officer advising the Trial Chamber of the Yugoslav Tribunal, Jonas Nilsson is in a unique position to provide an insider's perspective of the trial of Ratko Mladić and the challenges and lessons for international criminal justice. Nilsson worked at the ICTY between 2005 and 2017, having previously worked with Amnesty International, the Swedish Helsinki Committee and the Ombudsperson Institution in Kosovo. Dr Shane Darcy of the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway, said: “The visit of Jonas Nilsson is an excellent opportunity to learn more about one of the most important trials of the 21st century. The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia has made a significant contribution to international law and international affairs in the face of various legal, political and practical challenges.” The seminar is taking place on Wednesday 14 March at 1pm in the Seminar Room of the Irish Centre for Human Rights, NUI Galway. -Ends- 

Tuesday, 13 March 2018

NUI Galway today announced the full programme of events for its next CAO Open Day on Saturday, 24 March from 9am to 3pm. The Open Day is an excellent opportunity for schools, students, parents and families to explore the opportunity to study at NUI Galway. There is a packed programme of events, sample lectures and masterclasses lined up for the day, including: Over 80 stands providing information on courses, CAO points, employability, career progression routes, accommodation and fees. Sample subject talks designed to give students a real insight into studying at NUI Galway. Hands-on science workshops. Interactive sessions in Engineering, IT systems and robotics. Talk highlights for students include Sports at NUI Galway, Career Opportunities and Inspiring Women in Engineering. For parents, a range of special talks focusing on topics such as SUSI Grants, Scholarship Applications and Student Life are also scheduled. Tours of the NUI Galway campus will run throughout the day, including tours as Gaeilge. Parents are invited to attend the dedicated Parent’s Talk running at 11am and repeated again at 1pm. This is a chance for parents to experience the full range of Support Services on offer at the University and to be reassured that their sons and daughters will be fully supported during their time at NUI Galway. Visitors will learn first-hand from lecturers about the learning experience at NUI Galway, the skills development and career prospects for each of the degree programmes. Talking about the value of an Open Day for both parents and students, John Hannon, Director of Student Services at NUI Galway said: “Open Days are the opportunity for parents to see ‘under the hood’ of a university, to explore all that is on offer, but also to interrogate, to ask questions and to really see if NUI Galway is the right fit for their son or daughter. NUI Galway has achieved tremendous progress in rankings and has been awarded The Sunday Times University of the year for 2018 is testament to the dedication NUI Galway’s staff has to providing the best possible education and student experience.” To get the most out of your day visitors are encouraged to view the timetable of talks at www.nuigalway.ie/opendays.   -Ends-

Tuesday, 13 March 2018

Máirtín Ó Direáin: Fathach File / Reluctant Modernist Exhibition runs in the University’s Hardiman Building NUI Galway is delighted to present a special exhibition on iconic Irish language poet, Máirtín Ó Direáin, thirty years after his death in March 1988. The exhibition was curated by Síobhra Aiken, a PhD researcher in the Centre for Irish Studies, and it draws on University, State and private archives, with many materials on public display for the first time. ‘Máirtín Ó Direáin – Fathach File / Reluctant Modernist’ was launched in the Hardiman Building by NUI Galway President, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh. It is a highlight of the University’s celebration of Seachtain na Gaeilge 2018. According to curator, Síobhra Aiken: “While Ó Direáin is considered to be the ‘father of modern Irish poetry’, his legacy has arguably been overlooked and his life story has never been written. I hope that the exhibition will provide new biographical information, which enlightens our understanding of Ó Direáin work and will encourage further academic research on his life and his poetry. The exhibition draws on a range of archival and private material, as well as resources and art collections from within the University and beyond to give a fascinating insight into this iconic literary figure.” The exhibition offers new information on aspects of Ó Direáin’s life, such as the respect he earned as a young actor in An Taibhdhearc theatre, the steps he took to promote the rights of post office workers, and his position as President of Cumann na Scríbhneoirí (The Writers’ Association) in Dublin. Members of the extended Ó Direáin family were present at the launch and gave personal insights into the poet’s life and inspirations. Máirtín Ó Direáin’s only daughter, Niamh Sheridan, spoke at the launch, and was joined by her partner Don, daughter Gráinne McCann and grandson Shane. Also present at the launch were the Mná Fiontracha group from Árainn, who helped source material for the exhibition, and Peadar Mac Mághnais, who has donated art and manuscripts connected to Ó Direáin to the University in recent years. The free exhibition will run in the Hardiman Building on campus from March-July 2018. Máirtín Ó Direáin’s poetry has been a core part of the Irish language Leaving Certificate syllabus, and the exhibition will be of particular relevance to fifth and sixth year secondary school students seeking to gain further insight into his poetry. Find out more about the exhibition at: www.nuigalway.ie/odireain   -Ends- 

Tuesday, 13 March 2018

Tá Taispeántas Máirtín Ó Direáin: Fathach File / Reluctant Modernist ar siúl in Áras Uí Argadáin san Ollscoil Tá an-áthas ar OÉ Gaillimh taispeántas speisialta faoin bhfile Máirtín Ó Direáin a sheoladh, tríocha bliain i ndiaidh a bháis i Márta 1988. Ba í Síobhra Aiken, taighdeoir PhD in Ionad an Léinn Éireannaigh, a chuir an taispeántas le chéile, agus baineann sé úsáid as cartlanna Ollscoile, Stáit agus príobháideacha – cuid mhaith ábhar nach raibh ar taispeáint poiblí go dtí seo ina measc. Ba é Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh a sheol ‘Máirtín Ó Direáin – Fathach File / Reluctant Modernist’ in Áras Uí Argadáin ar an gcampas. Is buaicphointe é de cheiliúradh na hOllscoile ar Sheachtain na Gaeilge 2018. Dar leis an gcoimeádaí, Síobhra Aiken: “Ce go n-áirítear fós é mar ‘athair na nuafhilíochta Gaeilge’, d’fhéadfaí a rá go bhfuil neamhaird tugtha don Direánach le tamall beag de bhlianta anuas agus níor scríobhadh a bheathaisnéis riamh.” Tá súil agam go gcuirfidh an taispeántas eolas nua beathaisnéise ar fáil, rud a thabharfaidh tuiscint níos fearr ar a shaothair agus a spreagfaidh breis taighde ar shaol Ó Direáin agus a chuid filíochta. Tá réimse leathan d’ábhar cartlainne agus príobháideach sa taispeántas, chomh maith le foinsí agus bailiúcháin ealaíne san Ollscoil agus lasmuigh dó, a thugann léargas suntasach ar an bhfile íocónach seo. Cuireann an taispeántas neart eolais nua ar fáil ar ghnéithe éagsúla de shaol Uí Dhireáin, ina measc siúd, an meas a bhí air mar aisteoir óg sa Taibhdhearc, na céimeanna a thóg sé le cearta lucht oibre oifig an phoist a chur chun cinn agus an ról a bhí aige mar Uachtarán ar Chumann na Scríbhneoirí i mBaile Átha Cliath. Bhí gaolta leis an Diréanach i láthair ag an seoladh agus thug siad léargas pearsanta ar shaol agus spreagadh an fhile. Labhair iníon leis an bhfile, Niamh Sheridan, ag an seoladh, agus bhí a páirtnéir Don, a hiníon Gráinne McCann agus a garmhac Shane ina cuideachta. Bhí baill den ghrúpa Mná Fiontracha as Árainn i láthair ag an seoladh, a chabhraigh leis an taispeántas a ullmhú, chomh maith le Peadar Mac Mághnais, a thug roinnt ealaíne agus lámhscríbhinní a bhaineann leis an Direánach don Ollscoil le blianta beaga anuas. Tá an taispeántas saor in aisce agus beidh sé ar siúl in Áras Uí Argadáin ar an gcampas ó Mhárta-Iúil 2018. Tá dánta an Direánaigh ar shiollabas na hArdteiste agus beidh an-suim ag daltaí meánscoile sa chúigiú agus sa séú bliain sa taispeántas ach go háirithe. Tá tuilleadh eolais faoin taispeántas ar fáil ag: www.nuigalway.ie/odireain   -Críoch-

Wednesday, 14 March 2018

The MA in Writing at NUI Galway and Onslaught Press invite you to celebrate the launch of ‘Flower Press’ poetry collection by Alicia Kinsella on Thursday, 15 March at 6.30pm at the University. Alice was born in Dublin and raised in Claremorris, Co. Mayo, and is currently studying poetry and fiction in the MA in Writing at NUI Galway. This short collection of poems can be described as an elegiac apostrophe. In three sections; Bud, Bloom, and Blood, it explores the growth of love in childhood, the loss of innocence, and the fallout of that loss. Dr John Kenny, Director of the MA in Writing at NUI Galway, said:  “It is a rare occurrence indeed that a student still only halfway through the MA stage would have a range of poetic work of sufficient accomplishment as to be so eminently worthy of a first collection. Alice Kinsella is an impressive devotee of the art of poetry -Flower Press promises to be a real joy in itself for all readers and a major inspiration for other students keen to get their work successfully out into the world.” While these poems take place in the world of pretence: childhood fantasies, imaginings fuelled by mythology, and the unreliable narrative of the human memory, it is the physical details, the lingering on physical sensations, smells, tastes, and personal totems, that gives the poems the life that allows them to explore the emotional, psychological, and moral questions that they raise. However, Flower Press does not claim to offer answers, but the consolation of the act of remembering. Sinéad Gleeson, Writer, Editor, Freelance Broadcaster and Journalist describes Flower Press as “Intimate, lyrical and full of pathos. Alice Kinsella brings an otherworldly quality to the quotidian, in work that is unsettling and transformative. Flower Press is a debut of rare beauty, revealing multiple epiphanies and the power of the poet’s wielded pen.” Alice, Author of Flower Press said: “I'm honoured to have Flower Press launched by the MA in Writing programme. This wouldn't be possible without the generosity and kindness of John Kenny and my classmates. The MA provides a wonderful home for emerging writers in Galway, I'm so lucky to be among them.” The launch will take place in the Moore Institute, Hardiman Research Building, Room G010, NUI Galway. Refreshments will be served on the night and all welcome. For more information visit:  http://aliceekinsella.com/ -Ends-

Wednesday, 14 March 2018

Two senior academics from the J.E. Cairnes School of Business and Economics at NUI Galway, have been awarded €1.1 million by Science Foundation Ireland’s Science Policy Research Programme, facilitating doctoral degrees that will generate important new policy insights that can help to bolster Ireland’s knowledge economy. Professor John McHale, Dean of the J.E. Cairnes School of Business and Economics and Dr Alma McCarthy, Senior Lecturer and Head of the Discipline of Management, have been awarded grants, aimed at aligning the policies behind Irish science with current best practices. The funds awarded through the research scheme will support research positions for both postdoctoral researchers and PhD students for a period of up to four years. Professor John McHale’s project titled ‘The Impact of International Star Scientists on Irish Science’ was awarded €856,000. The research will explore how the arrival of a star researcher (high profile and renowned for their research) affects institutional performance in terms of inspiring incumbent scientists and the quality of subsequent research recruits. Professor McHale notes that the recruitment of a star researcher can have far-reaching impacts on an organisation and on regional innovation clusters. At a time of heightened interest in scientist mobility due to Brexit, this project aims to evaluate the effect of star recruitment policies on the performance of Irish science and the broader national innovation system. Dr Alma McCarthy’s research project titled ‘Achieving Scientific Excellence and Impact in Ireland: The Role of Talent and Human Capital Management in National Science Foundations’ was awarded €255,000. Dr McCarthy’s project will research, develop and evaluate a talent management model for Science Foundation Ireland, drawing on best practice from four international science foundations globally. These organisations tend to differ from typical public sector organisations as they are characterised by high turnover, contract employment, and highly skilled staff. Therefore, these organisations merit particular research attention in order to better understand specific organisational and contextual factors impacting talent management. The human capital of these leading science funding agencies allows them to impact their nation’s economic and social development effectively and efficiently. Dr McCarthy’s project will employ a cross-national research design across five small advanced and larger economies to set forth a guide for best international practice. The project will also assist Science Foundation Ireland in meeting its Agenda 2020 objectives through effective talent management.   Speaking about the grant in the context of her research project, Dr Alma McCarthy from NUI Galway, said: “The availability and development of talent and human capital is a key strategic Human Resource issue facing most knowledge-intensive organisations in developed economies such as Ireland. This research grant will enable us to examine how Science Foundation Ireland can attract, manage and develop talent and human capital to positively impact Ireland’s research capacity, infrastructure and impact.” Commenting on the awards, Professor Mark Ferguson, Director General of Science Foundation Ireland and Chief Scientific Adviser to the Government of Ireland added: “These awards will build critical knowledge to enable us to develop effective policies on how we fund, evaluate and disseminate scientific research. Building Ireland’s research capacity in science policy will help to solidify Ireland’s position in developing international best practice and encourage collaborations with international experts in the field.” -Ends-

Wednesday, 14 March 2018

Researchers from the Centre for Economic and Social Research on Dementia at NUI Galway, will host a public information meeting ‘Let’s Talk about Dementia: Perspectives and Experiences from NUI Galway’, which aims to increase awareness of dementia and dementia research at the University. The event is free and open to the public, students and academics and takes place on Thursday, 15 March. The event is an opportunity to find out more about research in dementia being carried out at NUI Galway; to hear more about the latest treatment advances in dementia; to see how technology can help people with dementia; and to learn about current national policy initiatives in dementia. Information on local dementia services and supports will also be available at the meeting. There are currently 55,000 people living with dementia in Ireland. By 2046, the number of people with dementia will have almost trebled to 157,883. It is also estimated that there are currently 60,000 family carers providing support for people with dementia living in the community in Ireland. The overall annual cost of dementia is estimated at just under €2 billion euro. The event will showcase NUI Galway dementia and brain health research. There will be a panel discussion, with the opportunity for the audience to ask questions to the expert group. The event will draw to a close with the NUI Galway Staff Choir and refreshments and a light lunch will be provided. The Alzheimer Society of Ireland’s Mobile Information Bus will also be on campus for the day. Professor Eamon O’Shea, organiser of the event and Director of the Centre for Economic and Social Research on Dementia at NUI Galway, said: “This is an opportunity for people to learn more about dementia and how researchers at NUI Galway are examining the causes, consequences and impact of the disease across a number of different dimensions.” Dr Carol Rogan, Scientific Co-ordinator from Dementia and Neurodegeneration Network Ireland, said: “We hope that anybody with an interest in dementia will join us in NUI Galway on 15 March. NUI Galway researchers are exploring various mechanisms which underlie dementia, as well as searching for innovative ways to improve the lives of people with dementia and family carers.” Ms Maureen Mannion, Dementia Advisor in Galway, Alzheimer’s Society of Ireland, added: “It is important that people living with dementia and carers are to the fore when it comes to undertaking dementia research in Ireland. Dementia is a major health challenge that is facing Ireland and it is important to determine key priorities and fund them appropriately.” The event is supported by the Dementia and Neurodegeneration Network Ireland and the Alzheimer Society of Ireland. The event is free and will take place in the Aula Maxima, NUI Galway from 11am-1pm on Thursday, 15 March with registration available at the venue.  For more information please email: cesrd@nuigalway.ie or phone 091 495461 or follow @CESRD_NUIG. -Ends-

Wednesday, 14 March 2018

D’fhógair OÉ Gaillimh inniu an clár iomlán imeachtaí don chéad Lá Oscailte CAO eile a bheidh ar siúl Dé Sathairn, an 24 Márta ó 9am go dtí 3pm. Deis iontach é an Lá Oscailte do scoileanna, daltaí, tuismitheoirí agus teaghlaigh blaiseadh a fháil de shaol staidéir OÉ Gaillimh. Tá clár lán le himeachtaí, léachtaí samplacha agus máistir-ranganna eagraithe don lá, lena n-áirítear: Os cionn 80 seastán ag cur eolais ar fáil faoi chúrsaí, pointí CAO, deiseanna fostaíochta, deiseanna le dul chun cinn gairme a dhéanamh, lóistín agus táillí. Seisiúin eolais chun léargas ceart a thabhairt do mhic léinn ar an staidéar in OÉ Gaillimh. Ceardlanna praiticiúla eolaíochta. Seisiúin idirghníomhacha san Innealtóireacht, córais IT agus róbataic. I measc na gcainteanna do mhic léinn beidh cainteanna ar Spóirt in OÉ Gaillimh, Deiseanna Gairme agus Mná Spreagúla san Innealtóireacht. Do thuismitheoirí, beidh raon cainteanna speisialta ag díriú ar ábhair cosúil le Deontais SUSI, Iarratais ar Scoláireachtaí agus Saol na Mac Léinn. Eagrófar turais den champas i gcaitheamh an lae, a áiríonn turais i nGaeilge. Tugtar cuireadh do thuismitheoirí freastal ar Chaint do Thuismitheoirí a bheidh ar siúl ar 11am agus arís ar 1pm. Is deis é seo do thuismitheoirí blaiseadh a fháil ar raon iomlán Sheirbhísí Tacaíochta na hOllscoile agus iad a chur ar a suaimhneas go mbeidh gach tacaíocht ar fáil dá n-iníon nó mac le linn a gcuid ama in OÉ Gaillimh. Gheobhaidh cuairteoirí eolas ó léachtóirí faoin taithí foghlama in OÉ Gaillimh, forbairt scileanna agus deiseanna gairme do gach clár céime. Ag labhairt dó faoin bhfiúntas atá le Lá Oscailte do thuismitheoirí agus do dhaltaí araon, bhí an méid seo a leanas le rá ag John Hannon, Stiúrthóir Sheirbhísí na Mac Léinn in OÉ Gaillimh: “Is deis iad na Laethanta Oscailte do thuismitheoirí forléargas a fháil ar ollscoil, foghlaim faoi gach atá ar fáil, ach freisin is deis atá iontu fiosruithe a dhéanamh, ceisteanna a chur agus fáil amach an mbeidh OÉ Gaillimh oiriúnach dá mac nó n-iníon. Tá an-dul chun cinn déanta ag OÉ Gaillimh sna ranguithe agus bronnadh gradam The Sunday Times air i leith Ollscoil na Bliana 2018. Is léiriú é seo ar dhíograis chomhaltaí foirne OÉ Gaillimh i leith eispéireas oideachais agus mac léinn den chéad scoth a chur ar fáil. Chun an tairbhe is mó a bhaint as an lá moltar do chuairteoirí breathnú ar amchlár na gcainteanna ar www.nuigalway.ie/opendays.   -Críoch-

Thursday, 15 March 2018

Medical device research in cardiovascular illnesses will allow surgeons to support minimally invasive procedures and improve outcomes for patients. An Taoiseach, Leo Varadkar TD, today announced a new research project between CÚRAM, the SFI Research Centre for Medical Devices based at NUI Galway, and Boston Scientific. The research will enhance medical devices that allow surgeons to support minimally invasive procedures when carrying out life-saving repairs for aneurysms and aortic valve repair. It is one of several new research projects emerging from the collaboration between CÚRAM and Boston Scientific. Speaking at a Science Foundation Ireland (SFI) event in Washington DC to celebrate and build scientific collaboration between Ireland and the United States as part of the St Patrick’s Day Festival, Taoiseach Leo Varadkar TD said, “These new research projects are further evidence of the high calibre of our research talent and the continued growth of the medical devices sector in Ireland.” “Thanks to significant Government investment in R&D through Science Foundation Ireland, we have built a world-class research ecosystem, and Ireland is now recognised as a global leader in creative, innovative technologies. By collaborating with industry on innovative research, I hope we can look forward to the development of new and affordable solutions for chronic diseases, which can have a transformative effect on people's lives.” Boston Scientific products touch the lives of more than 25 million patients each year. Its Galway facility, which focuses on cardiovascular devices, is the company’s largest facility in Ireland. Key product lines include drug-eluting stents, biliary stents, and catheters. This new project, led by CÚRAM Principal Investigator (PI) Dr Niamh Hynes, NUI Galway offers the exciting potential to develop new devices by bringing together clinical and industry expertise and experience with biomedical and scientific research excellence. “This unique, multi-disciplinary, specialist environment is key to CÚRAM’s success in developing strong programmes of work with our industry partners; in this case bringing substantial investment from Boston Scientific,” said Prof Abhay Pandit, Scientific Director of the SFI Research Centre CÚRAM based at NUI Galway. “This project is in addition to three other ongoing research projects with Boston Scientific.” Interventional cardiology is a branch of cardiology dealing specifically with catheter-based treatment of structural heart diseases. Minimally invasive transcatheter procedures for aortic valve repair, which involve inserting a replacement valve are being used more frequently, reducing the risk of surgery for patients. Research is now focusing on the development of novel interventional solutions, which allow blood to flow in the correct direction through the heart. CÚRAM Principle Investigator, Dr Faisal Sharif, in collaboration with Boston Scientific, is developing technology to further reduce risk and improve outcomes for patients undergoing these surgeries. Another research project, led by CÚRAM Investigator Prof Tim O’ Brien at NUI Galway, is carrying out a preclinical evaluation of a catheter device to support muscle and vascular regeneration in patients suffering from critical limb ischaemia; a severe obstruction of the arteries which reduces blood flow to the extremities. CÚRAM investigators Prof Gearoid Ó Laighin and Dr Leo Quinlan are also collaborating with Boston Scientific on the development of a novel implantable electrical stimulation device to improve cardiovascular circulation. Prof Mark Ferguson, Science Foundation Ireland Director General and Chief Scientific Adviser to the Government of Ireland, said “The significant work being carried out by the SFI Research Centre CÚRAM continues to position Ireland at the forefront of the world medical device industry. I am delighted with the announcement of this new research partnership, which highlights the world-class reputation of Ireland as an important centre for R&D. The deepening of CÚRAM’s industry research collaborations is a testament to the research talent and collaborative environment which companies can access in Ireland. I am also confident that the project outcomes have the potential to positively transform human health across the world.”  “CÚRAM’s goal is to establish long-term strategic relationships with our industry partners, to complete projects that advance medical device technologies and inventions and convert these into products and services that benefit the patient,” said Prof Pandit. “Our Industry Programme Team facilitates and supports collaborations such as the projects we are working on with Boston Scientific; from the initial enquiry right through to knowledge transfer and the identification of future projects.” CÚRAM is a world-leading SFI Research Centre that brings together researchers from NUI Galway, Royal College of Surgeons Ireland, Trinity College Dublin, University College Dublin, University College Cork, University Limerick. Its overarching aim is to radically improve quality of life for patients suffering from chronic illness. CÚRAM’s clinical targets include cardiovascular disease, respiratory illnesses, diabetes, neural disorders, musculoskeletal issues, soft tissue repair and renal and urological disease. -Ends-

Friday, 16 March 2018

The College of Science at NUI Galway in association with the British Council in Ireland hosted FameLab Galway 2018, the world’s biggest science competition this March in An Taibhdhearc. The event saw nine scientists compete for two places in the national final, despite Storm Emma causing a last minute rescheduling. The goal of FameLab is to explain scientific concepts to a general audience in just three minutes. The competition is open to scientists, mathematicians, and engineers working across Ireland in both the public and private sectors. The nine participants in FameLab Galway 2018 came from a variety of backgrounds and career stages ranging from undergraduate students to established Post-Doctoral researchers from fields as diverse as Anatomy and Data Analytics. Presentations given were similarly diverse, featuring glowing fish, the importance of vaccination and a cardboard model of how gravitational waves affect lasers. The winner of this year’s FameLab Galway was Eoin Murphy, a full-time PhD student and Science Ambassador at NUI Galway studying at the Centre for Chromosome Biology. His presentation, titled ‘The Ultimate Puzzle’, detailed the effects of Huntington's disease and offered hope for potential treatments from the cutting edge of biotechnology. The runner-up was Christopher Lally for his presentation ‘Genetically Modified Foods’. Christopher is also a PhD student at NUI Galway working in CÚRAM (Centre for Research in Medical Devices). Christopher also spent time in the biopharma industry making pain medication for cats and dogs. His presentation about the revolutionary effects of plant breeding on food production and the future potential of genetic engineering won the public vote. Dr Patrick Ryan, one of the event organisers and runner-up of last year’s competition commented on the success of the event: “FameLab is a wonderful opportunity for science enthusiasts to communicate their passion and the impact science has had on all our lives. Science communication is becoming increasingly relevant to modern scientists and the high standard of this year’s competition is testament to the huge amount of work each competitor put into their presentation.” Eoin and Christopher will both have the opportunity to participate in the FameLab Ireland Final which will be held at the Science Gallery in Dublin on Thursday, 12 April. The winner of the National competition will have a chance to compete in the International FameLab final at the Cheltenham Science Festival, the UK in June 2018.  For more information on FameLab visit www.britishcouncil.ie/famelab or follow on twitter @FameLab_Ireland and @FameLab_Galway. -Ends-

Friday, 16 March 2018

Applications open to female engineering students NUI Galway is delighted to announce that applications are now open to undergraduate female engineering students for scholarships to attend a unique and challenging engineering summer academy at the Univer­sity of Applied Sciences Upper Austria. The Academy, offered to only 30 female students from 15 different countries, is a two and a half week intensive programme com­bining theory with hands-on practical experience in engineering, informatics and natural sciences. In addition to knowledge transfer in these fields, social, cross-cultural and gender aspects are covered and discussed during lectures and workshops. Speaking about the scholarships and the International Summer Academy, Mary Dempsey, Senior Lecturer at the School of Engineering and Informatics, NUI Galway, said: “This is a super opportunity for young female students involved in the sciences and engineering. Those interested in pursuing a career or further studies in this area get a unique chance to broaden their technical and scientific knowledge, to develop international contacts and to experience learning in a creative and fun way.” The Academy programme is based around thematic areas of Natural Sciences, Engineering and Technology, and Computer Sciences and Informatics. Specific subject areas look at issues such as Synthetic biology: promises and dangers for society; Molecular biology: forensic DNA profiling and its computational analysis; Special high voltage applications in modern day technology; What computer science can learn from nature - Evolutionary optimization algorithms and data mining; Importance of online privacy; and Human and computer interaction Four NUI Galway students secured scholarships from the University to attend the Academy in July 2017, and biomedical student Aoife Fitzgerald said: “I thoroughly enjoyed my time there. Coming from a biomedical background I learnt a lot about the field of engineering that I did not know before. It really broadened my knowledge and changed the way I think about a variety of topics. I met girls from all over the world, learning about loads of different types of cultures. It is an experience I will never forget. We visited so many different places here that I would love to return to again one day.” For further information on scholarship applications please contact: Mary Dempsey, College of Engineering & Informatics: Mary.Dempsey@nuigalway.ie ENDS

Friday, 16 March 2018

‘Illusions of Progress?’ symposium puts national action plans on business and human rights under the spotlight The Irish Centre for Human Rights at NUI Galway will host a symposium on Friday, 23 March exploring the role of national action plans in furthering the business and human rights agenda. Professor Anita Ramasastry, a renowned expert from the University of Washington and a member of the United Nations Working Group on business and human rights, will speak at this event on relevant international and national developments in this emerging field of policy and practice. Dr Shane Darcy of the Irish Centre for Human Rights, said: “The momentum of the business and human rights agenda risks stalling in the absence of meaningful progress on the implementation of the UN Guiding Principles on business and human rights. This symposium will consider whether national business and human rights plans constitute an effective means of ensuring corporate respect for human rights or merely serve to give the illusion of progress.” National action plans have become the primary means of implementing the UN Guiding Principles on business and human rights (2011), an authoritative policy framework aimed at addressing the potentially harmful effects of business activities on human rights. The Irish Government adopted its National Plan on Business and Human Rights 2017-2020 in November 2017 on foot of recommendations by the European Commission and the United Nation Human Rights Council. This symposium will bring together a number of legal and policy experts working in the field of business and human rights who will discuss and explore the prospects and problems associated with such national action plans, and their implications for States, business and civil society. -Ends- 

Friday, 16 March 2018

NUI Galway has signed the Charter for the Galway and West of Ireland Region of Gastronomy which commits the University to a range of initiatives to support food culture in the region as part of its designation as European Region of Gastronomy 2018. These initiatives will include featuring local produce in campus food outlets; hosting high-profile food-related conferences and a series of public lectures on theme related to gastronomy and food culture. The 17 restaurants on the NUI Galway campus serve approximately 30,000 customers each week and under the Charter, campus caterers have committed to sourcing as much produce as possible from local producers and suppliers as well as supporting food waste minimisation actions within the home and workplace. Dr Philip Smyth, Head of Shannon College of Hotel Management, which is now a college of NUI Galway, said: “Our food culture is vitally important for our health and wellbeing, and signing the charter highlights the University’s commitment to supporting this important sector. We look forward to working with our campus community to highlight the richness of our region of gastronomy and to support sustainable development and innovation.” Over the coming months, the University will host a range of high-profile food conferences, including the Good Food Ireland Conference and Food on the Edge. As part of the programme of events on sustainability, the University in partnership with Teagasc will host an Agri-Food Seminar on Sustainability as well as a Beef and Sheep Workshop in June. Ann Duggan, Commercial Manager at NUI Galway, commented: “Local seasonal produce forms the key ingredient across menus on a daily basis and the five catering companies providing services on campus are enthusiastically working with growers/ producers and wholesalers to create nutritional, tasty dishes for our campus community of approximately 20,000. We also welcome over 10,000 conference delegates and visitors to campus annually. In recent years local, artisan and craft producers have exhibited at receptions for international delegates which has added enormously to the enjoyment of their experience in Galway.   Food is central to the delegates’ experience and having such a wealth of wonderful fresh produce on our doorstep differentiates Galway and gives us a strong competitive edge when competing for international events.” Throughout 2018 NUI Galway highlight areas where it is making a contribution to Gastronomy under the key focus areas, such as Sustainability, Health and Nutrition and Cultural Diversity already established as themes for Galway’s year as European Region of Gastronomy. These will feature in a Public Lecture Series on campus in autumn 2018 which will be which will be free and open to the public. Speaking on the announcement, Elaine Donohue, Programme Lead, Galway European Region of Gastronomy, said: “The European Region of Gastronomy is thrilled to have such committed support from NUI Galway for the year of our designation. They have gone above and beyond in their commitments to develop more local supply chains through our Galway & West of Ireland Food Charter and are looking to engage a large number of their schools in our themes for the year. Through their support, both TouRRoir, a Global Forum from Good Food Ireland, and Food on The Edge, an International Chef's Symposium will be hosted at NUI Galway.” ENDS

Wednesday, 28 March 2018

Mayor of Chicago to be conferred with Honorary Doctorate WATCH: Honorary graduate, Mayor Rahm Emanuel, give advice to students interested in politics and social activism At a ceremony in NUI Galway on Tuesday 3 April, an Honorary Degree will be conferred on Rahm Emanuel, Mayor of Chicago and former White House Chief of Staff in the Obama administration. NUI Galway President, Professor Ciarán ó hÓgartaigh, speaking in advance of the conferring ceremony, said:  “The cities of Galway and Chicago are twinned as Sister Cities for over twenty-one years. Since then a strong and dynamic relationship has developed bringing social, cultural, educational and economic benefits and reflecting the many personal and professional links between our two great cities. In honouring Mayor Emanuel, we as a University signal what we value. We recognise not only these ties which bind Galway and Chicago in our role as Galway’s University. We also signal the importance of public service, of acting locally with global impact, and of democracy, sanctuary and freedom – in the world and for the world.” Rahm Emanuel is the 55th mayor of Chicago. He has led the passage of budgets containing reforms and investments to solidify Chicago’s financial future. He has successfully enacted numerous education reforms including lengthening the school day and year, creating universal full-day kindergarten and making Chicago the first big city in the country to offer free community college to all high school students who graduate with at least a B average. Under Mayor Emanuel’s leadership, Chicago has led economic reforms which have seen the city become more attractive for companies and, foreign direct investment. Chicago is in the midst of an $8 billion infrastructure modernization to strengthen the city’s roads, rails and runways. Before becoming Mayor, he was the White House Chief of Staff in the Obama administration and served three terms in the US House of Representatives representing Chicago’s 5th District. Prior to his election to Congress, he was a key member of the Clinton White House from 1993 to 1998, rising to senior adviser to the President for policy and strategy. He graduated from Sarah Lawrence College in 1981 and received a master’s degree in speech and communication from Northwestern University. Mayor Emanuel will be conferred with a Degree of Doctor of Laws (honoris causa) and joins the ranks of previous honorary alumni which include, among many others, Nelson Mandela, Hilary Clinton, Cyril Ramaphosa, Enya, Anjelica Huston, and Margaret Atwood. -Ends- 

Monday, 26 March 2018

Arts in Action at NUI Galway will host its finale concert in The Cube at Áras na Mac Léinn on Wednesday, 4 April at 6.30pm. This event will feature an ensemble of 20 musicians from the NUI Galway Medical Orchestra directed by traditional musicians, Máirtín O’Connor and Garry O’Briain, along with special guests, including Arts in Action Creative Director, Mary McPartlan, who was instrumental in establishing the Medical Orchestra in 2010. The NUI Galway Medical Orchestra has become an important outlet for medical student expression and creativity and has had successful public performances in Ireland and overseas. A choral ensemble was created in 2016. Participation in the Medical Orchestra is eligible for academic credit as a special study module in Years One and Four of the undergraduate medical programme. Previous performances of the Orchestra at University Hospital Galway and in the regional Medical Academies in Donegal, Sligo and Mayo have highlighted the healing influence of music in the lives of patients and their care-givers. There is a growing scholarship in medical humanities and NUI Galway recently established a medical humanities committee. Its special study module in Medicine and the Arts, directed by Mary McPartlan and Dr Eva Flynn, Lecturer in General Practice, is very popular among the students. This year saw the introduction of an additional special study module in Creativity, led by a local artist, Finbar McHugh. Reflecting on the commitment of NUI Galway to the integration of the Arts in Medicine, Undergraduate Programme Director, Professor Gerard Flaherty, commented: “All aspects of artistic creativity and expression have a role to play in the recovery and rehabilitation of patients and in the personal development and self-care of medical students and doctors. Our university medical school is leading the way in embedding the Arts in its medical curriculum and we look forward to further exciting opportunities for collaboration with colleagues in the Arts community and in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies at NUI Galway.” Professor Maccon Keane, Consultant Medical Oncologist at University Hospital Galway and a member of the Board of the Galway International Arts Festival, said: “Recognising the role of music in oncology care where it creates solace and space to depart from the difficulties of treatment and a mental safety net in which normal life can exist.  However this particular piece is unique in that it fuses the sounds of oncology care with music bringing the science and art of healing together.” This is a free public concert and no prior booking is necessary. For further information visit: https://www.nuigalway.ie/artsinaction/ -Ends-

Monday, 26 March 2018

Ag searmanas speisialta in OÉ Gaillimh inniu (Déardaoin, 22 Márta), bhronn Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, Dochtúireacht san Fhealsúnacht (PhD) ar bhreis agus 70 mac léinn. Ina theannta sin, bronnadh Dochtúireacht Leighis ar mhac léinn amháin ag searmanas an lae inniu. Bhí céimithe ó gach Coláiste san Ollscoil i measc na gcéimithe sin ar bronnadh PhD orthu, Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh; Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí & an Dlí; Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; Coláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; agus Coláiste na hEolaíochta. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh: “Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach céimí as a gcáilíocht dochtúireachta a bhaint amach ar an lá mór seo, a chuireann bailchríoch ar a dtallann, a n-iarracht agus a ndúthracht thar blianta fada. Tá OÉ Gaillimh bródúil as líon na gcéimithe a chuirtear ar fáil agus a bheidh mar cheannairí a mhúnlóidh an todhchaí agus a mbeidh tionchar dearfach acu ar fud an domhain - go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta.  Is é misean na hOllscoile seo domhan níos fearr a chruthú tríd an teagasc, taighde agus an tionchar atá againn agus déanaimid é seo go follasach leis an méadú mór atá tagtha ar líon na gcéimithe PhD le blianta beaga anuas.” -Críoch-

Friday, 23 March 2018

Friday, 23 March 2018: Richard Bruton TD, Minister for Education and Skills, and John Halligan TD, Minister of State for Training, Skills, Innovation and Research and Development, have announced almost €3 million investment by the Irish Research Council in ‘frontier research’ projects at NUI Galway.  Six NUI Galway researchers will receive funding under the Irish Research Council’s new Laureate Awards to conduct ground-breaking research in the Biomedical Science and Engineering, and the Arts, Humanities and Social Sciences Announcing the awards, Minister Bruton said: “Frontier basic research is very much at the cutting edge of new knowledge.  It is research that is daring, that pushes boundaries, and that moves beyond the frontiers of our current understanding. “Innovation 2020, Ireland’s five-year strategy for science and technology, research and development, identified a significant gap in the Irish research and innovation landscape in the area of frontier basic research. The Laureate Awards scheme was designed specifically to address this gap, and the Irish Research Council has, through the programme, identified a wealth of clearly talented researchers with brilliant ideas. Investing in cutting-edge, world-class research will strengthen our knowledge base and enhance Ireland’s international reputation, taking us further along our journey to becoming the best education and training service in Europe by 2026” Minister Halligan said: “Frontier research is key to understanding the world around us and developing the bedrock of knowledge necessary for social, technological and environmental progress. We would not have devices like mobile phones, or indeed the internet, without frontier basic research.  Innovation 2020 targets Ireland to become an Innovation Leader, and the investment being announced today by the Department is a very positive step on the way to achieving this.” Researchers who will be funded by these Laureate Awards at NUI Galway include: Dr Jacopo Bisagni, who is researching intellectual exchanges between Ireland, Brittany and Francia in domains such as astronomy, cosmology and biblical exegesis during the Carolingian age (c. AD 750-1000), namely the period that laid the foundations of Europe as we know it. Dr Álvaro Llorente-Berzal will research the implication of the endocannabinoid system in sex differences in chronic neuropathic pain. Professor Laoise McNamara is developing experimental models to mimic the complex multicellular and mechanical environment of bone metastases for investigating potential therapies Dr Rióna Ní Fhrighil is researching Human Rights and Modern Irish Poetry. Dr Ted Vaughan is researching the multiscale mechanics of bone fragility in Type-2 Diabetes. Dr Katarzyna Whysall is researching potential microRNA-based therapeutics for muscle wasting. “I welcome the government’s support and commitment to frontiers research, and the IRC’s leadership in supporting some of the greatest research minds working in Ireland today”, said Professor Lokesh Joshi, Vice-President for Research at NUI Galway. “There is incredible talent in this country, and supporting the unknown potential of basic research is key to underpinning the research and innovation prowess of Ireland. The Laureate Awards recognise and support this, and I would like to congratulate the six exceptional individuals at NUI Galway who are part of this announcement today.” Funding for Laureate Awards Two streams of funding announced: ‘Starting’ Laureate Awards, which are aimed at supporting excellent early-career researchers to establish their own independent research programme. Eighteen awards – totalling €7 million – were announced today, three of which were secured by NUI Galway. ‘Consolidator’ Laureate Awards, which provide funding for excellent mid-career researchers with an established track record to progress to the next level. €10.6 million in funding was announced for the Consolidator Laureate Awards, to fund a further eighteen new Laureates, three of which were secured by NUI Galway. In addition to the investment in the first round of awards, the Department of Education and Skills also announced today a further investment of €12 million for a series of Advanced Grants under the Laureate programme. Senior researchers in Ireland’s higher education and research institutions will have the opportunity to compete for an Advanced Laureate grant with a value of up to €1 million over four years. The Advanced Grant call will be opened by the Irish Research Council in the coming weeks. Welcoming the announcements, Peter Brown, Director of the Irish Research Council, said: “Supporting research that pushes out the frontiers of knowledge is a key priority of the Irish Research Council. With the establishment of the Laureate Awards we are taking steps to ensure that exceptional individual researchers are supported to achieve world-class standing in their respective areas of expertise. “The independent international panels that assessed applications for the Laureate Awards were extremely impressed with the quality of individual researchers in the Irish research system. With continued investment in frontier research across all disciplines, Ireland will reap benefits for the long-term and will leverage greater success in European research programmes, in particular the European Research Council.” ENDS

Thursday, 22 March 2018

Over 70 students were recognised by NUI Galway today (Thursday, 22 March) at a special ceremony when they were conferred with a Doctor of Philosophy (PhD) from NUI Galway President, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh. One student was also conferred with a Doctor of Medicine at today’s ceremony. All Colleges of the University were be represented at the ceremony, with graduands from the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, the College of Business, Public Policy and Law; the College of Engineering and Informatics; the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; and the College of Science. NUI Galway President Professor Ciarán Ó hÓgartaigh, said: “I would like to congratulate each graduate on their achievement in earning their doctoral degrees on what is a milestone day in their lives, marking the culmination of their talent, effort and commitment over many years. NUI Galway is proud of our record of developing graduates as leaders who will create the future and make a positive impact in the world - and for the world - nationally and internationally.  It is the mission of this university to make the world a better place through our teaching, research and impact and we do this tangibly through the increased number of PhDs graduating in recent years.” -Ends-

Tuesday, 20 March 2018

Project aims to promote STEM amongst student teachers The School of Education at NUI Galway, supported by Google Ireland, has announced an innovative project titled “Creative Coding for Maths Makers.” The new project integrates mathematical and computer programming concepts, with a specific focus on promoting STEM amongst student teachers. BA Mathematics and Education student teachers at NUI Galway will be working with primary and post-primary school children to promote mathematics and computer programming integration. Both student teachers and school children will develop an understanding and design of innovative mathematical concepts by a coding interface and will then render their virtual models physically in the MakerSpace. Unique, and the only facility of its kind in an Irish university, the MakerSpace in the James Hardiman Library at NUI Galway is a space purposefully designed to facilitate engaged teaching and learning. It's a space where students can be creative, collaborate, share, develop ideas, innovate, and generally just ‘make stuff’. The computers available in the MakerSpace have a higher specification than those available in most of the PC suites on campus. MakerSpace offers a 3D printing service*. Such exposure and experience is of value to students as it replicates life in a STEM industry. Claire Conneely, Computer Science Education Programme Manager at Google Ireland said: “We are excited to support the Creative Coding for Maths Makers programme at NUI Galway. Embedding Computer Science as a fundamental and rigorous subject throughout the entire school curriculum - including the introduction of Computer Science as a Leaving Certificate subject later this year - will ensure that students have a deeper understanding of how they can use technology to be creative and solve problems. Equally important is growing the confidence and skillset of the next generation of teachers, so that Computer Science will be accessible and available to all students across Ireland in the coming years.”  Professor Gerry MacRuairc, Professor of Education and Head of School, commented: “this Google funded programme reinforces the philosophy of the School that technology will not replace teachers but it is essential that teachers are introduced to many forms of technology in their teacher education programmes.” In order to be a catalyst for positive change in computer science education, Google has sponsored projects like the NUI Galway ‘Creative Coding for Maths Makers’ program in order to help address a key challenge for computing education in Ireland, in the preparation and up-skilling of teachers to deliver the new Computer Science curricula in primary and post-primary Irish schools. Leading the project is Dr Cornelia Connolly in the School of Education at NUI Galway: “The introduction of coding in schools and the new Computer Science Leaving Certificate present a landmark opportunity for STEM advancement in Ireland; however, there is the challenge now to prepare teachers properly to teach these key STEM areas in an engaging and effective way. Projects like ‘Creative Coding for Maths Makers’ enable us to start doing this in Galway, in partnership with schools in the city and region.” -Ends- 

Tuesday, 20 March 2018

Connacht Rugby, along with players from NUI Galway women’s and men’s rugby teams will deliver an informal rugby skills session at NUI Galway’s Open Day on Saturday, 24 March. The session will take place at 12.30pm outside the Bailey Allen Hall, the main exhibition hall for Open Day. NUI Galway Sports will also be running a Sports Talk at 11am for those interested in all sports, and there will be an opportunity to meet current athletes who are representing the University at intervarsities, at national, European and International competitions. There will be information on Sports Scholarships, and coaches will be present to give first-hand information on facilities and coaching services. Mike Heskin, Director of Sport at NUI Galway stresses that Sport is for everyone at NUI Galway: “NUI Galway sports teams and athletes are competing and winning on the national and international stage, and through a range of scholarships and supports our athletes are fully supported while at University, enabling them to compete and study to the best of their ability. As well as supporting accomplished athletes in their chosen sports, we also have many athletes taking up a new sport for the first time while at University and, with the support of our coaching teams, are very quickly competing on a provincial, national and international stage. Sport is truly for everyone at NUI Galway. We recognise the relationship between academic performance and health and wellbeing and our mission is to encourage all students to participate in physical activity.” NUI Galway lecturers and current students will be on hand to talk to students and parents at the main exhibition area in the Bailey Allen Hall, with over 80 subject-specific stands. The ‘Parents Programme’ will provide parents and students with information on important issues such as fees and funding, careers, accommodation and support services for students. Open Day tours will include the state-of the-art sports complex and gym, the newly built Human Biology Building and the Alice Perry Engineering Building. Tours of student accommodation will also be available to visitors on the day, with the tour shuttle bus departing regularly from outside the Orbsen Building. Guided walking tours of the main campus will also take place throughout the day. Open Day is the perfect opportunity to explore all NUI Galway has to offer. A programme of talks, workshops and masterclasses will run throughout the day. Talk highlights include: Sports at NUI Galway, including a guest appearance by Connacht Rugby players Career talks - “What are my employment prospectus after university?” Volunteering and the value of NUI Galway’s extra-curricular programmes SUSI- Applying for a student grant Access routes into Education, including HEAR/DARE and FETAC To find out more visit www.nuigalway.ie/opendays, phone +353 91 494398 or email visit@nuigalway.ie -Ends-

Friday, 16 March 2018

The School of Education at NUI Galway are launching a Design Competition that is open to post-primary school students in Galway city and county. First prize of €500 cash is being sponsored by Iceland Ireland Ltd. This is a fantastic initiative calling for students to design an art piece that combines their creativity, design thinking and environmental awareness while highlighting the significance of the theme ‘Why making Galway plastic free matters to you’.  Designs can consist of art work, design prototypes, models, algorithms, digital stories, sculptures. that build awareness of plastic usage in our world or that offer design solutions to this global issue. The closing date for application is 6 April 2018. Leading the project is Dr Eílis Flanagan in the School of Education at NUI Galway, said: “I am delighted to host a ‘Plastic Free’ design competition for all post-primary schools in Galway city and county. While encouraging pupils' talent for design thinking and creativity, this competition offers an exciting opportunity for young people to think responsibly about their environment and to become part of the global discourse concerning the dangers of plastic pollution in our world.”  Prize winners will be invited to the MakerSpace at NUI Galway to create a prototype of their designs and will showcase their designs and artefacts at the International Society for Design and Development in Education conference at NUI Galway on 28 May.  For more information on the competition visit: http://bit.ly/2FPMnxb -Ends-

Wednesday, 7 February 2018

NUI Galway has announced the winners of the 2018 Alumni Awards to be presented at the 18th annual Alumni Awards Gala Banquet on Saturday, 19 May, 2018 in the Bailey Allen Hall located in Áras na Mac Léinn on campus. The event will be presented by RTÉ/TG4 presenter and producer, Gráinne McElwain. The Alumni Awards recognise individual excellence and achievements among the University’s more than 90,000 graduates worldwide. The Awards programme boasts an impressive roll call of over 100 outstanding graduates who have gone on to honour their alma mater, including, for example, President of Ireland, Michael D. Higgins; Olympian, Olive Loughnane; Rugby great, Ciarán FitzGerald; RTÉ broadcaster, Sean O’Rourke; former Attorney General, Máire Whelan; former Creganna CEO, Helen Ryan, Tony Award-winning actress, Marie Mullen and writer, Mike McCormack. The winners of the seven alumni awards to be presented at Gala 2018: Award for Arts, Literature and Celtic Studies - sponsored by Galway University Foundation- Lisa Coen, Co-founder Tramp Press Alumni Award for Business and Commerce – sponsored by Bank of Ireland- Aedhmar Hynes, CEO, Text100 Alumni Award for Law, Public Policy and Government – sponsored by Ronan Daly Jermyn- Pat Rabbitte, former Leader of the Irish Labour Party and politician Alumni Award for Engineering, Science and Technology – sponsored by AIB- Bernard McGuinness, Vice President, Flavor Supply, The Coca-Cola Company Alumni Award for Medicine, Nursing and Health Sciences – sponsored by Medtronic- Professor Declan Sugrue, Cardiologist, Mater Hospital Alumni Award for Contribution to Sport – sponsored by Bank of Ireland- Joe Connolly, Galway Hurler Gradam Alumni don Ghaeilge – urraithe ag OÉ Gaillimh- Ailbhe Ní Ghearbhuigh, award-winning poet Speaking on the announcement of the Award recipients, President of NUI Galway, Professor Ciarán Ó hÓgartaigh said: “For over 170 years our University has educated graduates of the highest calibre who have gone on to have significant impact in their field of endeavour in Ireland and internationally. “NUI Galway’s Alumni Awards programme recognises the many Galway alumni who are distinguished leaders, making a difference in the world and for the world.These awards enable the University community to celebrate the life-long value of an NUI Galway education and recognise individual achievements among the University’s more than 90,000 graduates worldwide. I congratulate each of the Award winners and look forward to welcoming them back to their alma mater for the Gala Banquet in March.” For ticket and booking information contact the Alumni Office on 091 492721 or email alumni@nuigalway.ie. Online bookings at www.guf.ie -Ends-

Thursday, 15 February 2018

Tá buaiteoirí Ghradaim Alumni 2018 fógartha ag OÉ Gaillimh. Bronnfar na gradaim ag an 18ú Mórfhéasta Alumni a bheidh á reáchtáil Dé Sathairn, an 19ú Bealtaine 2018 i Halla Bailey Allen, in aice le hÁras na Mac Léinn. Is í an láithreoir agus an léiritheoir le RTÉ/TG4, Gráinne McElwain, a chuirfidh an ócáid i láthair. Tugann na Gradaim Alumni aitheantas d’fheabhas agus d’éachtaí an 90,000 céimí de chuid na hOllscoile atá scaipthe ar fud an domhain. Tá gradaim Alumni bronnta ar bhreis is 100 céimí den scoth a bhfuil a n-alma mater fíorbhródúil astu, ina measc, Uachtarán na hÉireann, Micheál D. Ó hUigínn; an lúthchleasaí Oilimpeach Olive Loughnane; an laoch rugbaí Ciarán FitzGerald; an craoltóir de chuid RTÉ Sean O’Rourke; an t-iarArd-Aighne, Máire Whelan; iar-Phríomhfheidhmeannach Creganna, Helen Ryan; an t-aisteoir a bhfuil Gradam Tony buaite aici, Marie Mullen; agus an scríbhneoir Mike McCormack. Seo a leanas buaiteoirí na seacht ngradam alumni atá le bronnadh ag Mórfhéasta 2018: Gradam do na Dána, an Litríocht agus an Léann Ceilteach – urraithe ag Fondúireacht na hOllscoile- Lisa Coen, Comhbhunaitheoir Tramp Press Gradam Alumni don Ghnó agus an Tráchtáil – urraithe ag Banc na hÉireann- Aedhmar Hynes, Príomhfheidhmeannach, Text100 Gradam Alumni don Dlí, Beartas Poiblí agus an Rialtas – urraithe ag Ronan Daly Jermyn- Pat Rabbitte, iarCheannaire Pháirtí an Lucht Oibre in Éirinn agus polaiteoir  Gradam Alumni don Innealtóireacht, an Eolaíocht agus an Teicneolaíocht – urraithe ag  AIB- Bernard McGuinness, Leas-Uachtarán, Soláthar Blais, The Coca-Cola Company Gradam Alumni don Leigheas, an tAltranas agus na hEolaíochtaí Sláinte – urraithe ag Medtronic- An tOllamh Declan Sugrue, Cairdeolaí, Ospidéal an Mater Gradam Alumni don Rannpháirtíocht sa Spórt – urraithe ag Banc na hÉireann- Joe Connolly, Iománaí de chuid na Gaillimhe Gradam Alumni don Ghaeilge – urraithe ag OÉ Gaillimh- Ailbhe Ní Ghearbhuigh, file a bhfuil duaiseanna go leor bainte amach aici Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh, nuair a fógraíodh buaiteoirí na nGradam: “Le breis is 170 bliain tá oideachas curtha ag an Ollscoil seo ar chéimithe d’ardchaighdeán a raibh tionchar suntasach acu ina réimsí féin in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. “Tugann Gradaim Alumni OÉ Gaillimh aitheantas d'alumni de chuid na Gaillimhe ar ceannairí den scoth iad a chuaigh i gcion ar an domhan. Cuireann na gradaim seo ar chumas phobal na hOllscoile ceiliúradh a dhéanamh ar luach fadsaoil an oideachais atá le fáil in OÉ Gaillimh agus tugann siad aitheantas don bhreis is 90,000 céimí de chuid na hOllscoile atá lonnaithe ar fud na cruinne agus a bhfuil éachtaí déanta acu. Déanaim comhghairdeas le gach duine a bhuaigh gradam agus táim ag súil le fáilte ar ais a chur rompu chuig a n-alma mater don Mhórfhéasta i mí an Mhárta.” Chun breis eolais a fháil agus chun áit a chur in áirithe téigh i dteagmháil leis an Oifig Alumni ar 091 492721 nó seol ríomhphost chuig alumni@nuigalway.ie. Áirithintí ar líne ag www.guf.ie -Críoch-

Wednesday, 28 February 2018

Signal processing technology to help vehicles see and adapt better to complex environments NUI Galway campus to serve as testbed Researchers from the Lero SFI Research Centre at NUI Galway have signed an autonomous vehicles Research and Development partnership with Valeo, the major automotive supplier headquartered in Paris, France. Funding for the programme comes from Science Foundation Ireland (SFI) and Valeo. The research will focus on helping autonomous vehicles to better navigate in complex, real world conditions using sensor signal processing technology. A team of up to 30 Lero NUI Galway and Valeo engineers based in Tuam, Ireland, will work on the project. In support of the programme, Lero NUI Galway is hiring ten PhD and two post-doctoral researchers. Valeo, which employs 1,100 people in Tuam, operates the largest Research and Development team in the West of Ireland with over 400 engineers. The project team at Lero, the Irish Software Research Centre, supported by Science Foundation Ireland, will be headed by Dr Martin Glavin and Dr Edward Jones of the College of Engineering and Informatics at NUI Galway. Dr Ciarán Hughes, Senior Expert in Computer Vision, leads the Valeo research team. Dr Edward Jones from NUI Galway, said: “In many ways perception of the current state of autonomous vehicle technology is more advanced than reality. While autonomous vehicles are currently operating successfully in several locations, particularly in the US, this is often under road landscape and weather conditions very different to the more complex city and rural environments that would commonly be found in locations such as Ireland or elsewhere in Europe.” As part of the research programme a semi-autonomous car will be equipped to navigate every day hazards on the NUI Galway campus, although the test vehicle will be under human control at all times. Critical use cases will be examined at Valeo’s secured test facility in Tuam. Dr Martin Glavin from NUI Galway, said: “Working with the Valeo Research and Development team, our research aims to develop sensor technology that can see further and adapt to difficult driving conditions such as fog, heavy rain and darkness. It will also be designed to better deal with real life road situations such as cyclists, pedestrians or animals wandering on to the road.” Dr Ciarán Hughes, Senior Expert, Valeo added: “This collaboration brings an 18-year relationship with NUI Galway to a new level, a step that wouldn’t have been possible without the support of Lero. At a broad level, the project will look at how to extract the most information possible from automotive sensors, which is critical for highly complex autonomous driving systems.” Speaking about the partnership, Professor Mark Ferguson, Director General of Science Foundation Ireland and Chief Scientific Adviser to the Government of Ireland, said: “It is a tribute to researchers in Ireland that Valeo has chosen to work with Lero, the SFI Research Centre for Software Research, and establish this Research and Development partnership here. SFI Research Centres such as Lero continue to make important scientific advances which support enterprise and industry, develop critical skills, support regional development and enhance Ireland’s international reputation. We look forward to seeing the results of the partnership and the sharing of knowledge and expertise it will facilitate.” Joe Gibbs, Business Development Manager at Lero, the SFI-funded Irish Software Research Centre, added: “This is an exciting project at the cutting edge of advanced autonomous vehicle technology. It is significant that this research is taking place in Ireland.” For more information about the research contact Dr Edward Jones at edward.jones@nuigalway.ie or 091 492720 and Dr Martin Glavin at martin.glavin@nuigalway.ie or 091 492035. -Ends-

Monday, 26 February 2018

In association with NUI Galway School of Medicine, and in anticipation of International Women’s Day, an art exhibition entitled 'Daughter of the Dagda' will run from 6-30 March, with an official launch taking place on Tuesday, 6 March at 3pm in the foyer of the Arts Millennium Building at NUI Galway. The multimedia exhibition of nine women artists explores the manner in which the female and the feminine have been portrayed in Irish mythology and iconography, from pre-Christian Ireland to the present day. The exhibition examines the exclusion of women from positions of power and influence in religious circles and how this has been mirrored by society in general, contributing to the lowly status of the female point of view and of the feminine side of human nature and the persistence of a patriarchal framework in modern society. Professor Andrew Murphy, Established Professor of General Practice at NUI Galway, said: “The School of Medicine has identified gender diversity as a key objective for the next five years. More than half of medical students are now female and this diversity is not reflected in our senior school posts. The School has developed a comprehensive and radical plan to address this which is currently being rolled out. As part of this plan, raising awareness of gender diversity within the school is a key issue. The school is delighted to host for the month of March the ‘Daughter of the Dagda’ art exhibition curated by Hilary Morley and Patricia Timmons.” Professor Murphy added: “The Goddess Brigit (known in pagan times as ‘Daughter of Dagda’) was transformed into a saint after Christianity came to Ireland but Saint Brigit continued to be associated with milk, lambing and sacred cows as well as healing. Each of the participating artists responds to Brigit, with a focus on healing, by looking at how the business of being female has been represented in Ireland past and present.” -Ends-

Monday, 19 February 2018

NUI Galway study on microplastics ingested by deep water fish in the Northwest Atlantic Ocean reports one of the highest frequencies of microplastic in fish worldwide A study carried out by marine scientists at NUI Galway found that 73% out of 233 deep water fish from the Northwest Atlantic Ocean had ingested plastic particles. The research was published today (19 February 2018) in the international peer-reviewed journal Frontiers in Marine Science. As part of the study the NUI Galway scientists participated in a transatlantic crossing on-board the Marine Institute’s Celtic Explorer research vessel. During this research cruise they took dead deep sea fish from midwater trawls in the Northwest Atlantic Ocean, such as the Spotted Lanternfish, Glacier Lanternfish, White-spotted Lanternfish, Rakery Beaconlamp, Stout Sawpalate and Scaly Dragonfish, from a depth of up to 600 metres using large fishing nets. The fish ranged in size from the smallest species, the Glacier Lantern at 3.5 centimetres to the largest species, the Stout Sawpalate at 59 centimetres. Upon return to Galway the fish were then inspected at the University’s Ryan Institute for microplastics in their stomach contents. Microplastics are small plastic fragments that commonly originate from the breakdown of larger plastic items entering our oceans. Other sources may be waste water effluents carrying plastic fibres from clothing and microbeads from personal care products. Due to their low density, most of these microplastics float at the sea surface. Alina Wieczorek, lead author of the study and PhD candidate from the School of Natural Sciences and Ryan Institute at NUI Galway, said: “Deep water fish migrate to the surface at night to feed on plankton (microscope animals) and this is likely when they are exposed to the microplastics. One of the inspected Spotted Lanternfish, which was 4.5 centimetres in size, had 13 microplastics extracted from its stomach contents. The identified microplastics were mostly fibres, commonly blue and black in colour. Some only measured 50 microns in length. In total, 233 fish were examined with 73% of them having microplastics in their stomachs, making it one of the highest reported frequencies of microplastic occurrence in fish worldwide.” Previous studies have shown that microplastics can be ingested by numerous marine animals from zooplankton, to worms and fishes. The ingestion of microplastics by these animals may cause internal physical damage, inflammation of intestines, reduced feeding and other effects. However, what is also of concern is that many of these ingested microplastics have associated additives, such as colourants and flame retardants that are added to plastics during production process, and/or pollutants that are adsorbed onto the microplastics from the sea. There is now evidence that some of these toxins on the microplastics can be transferred to animals that eat them with potential harmful effects. Dr Tom Doyle, a co-author of the study from the Ryan Institute at NUI Galway, said: “While there is clearly a concern that the ingestion of microplastics with associated toxins may have harmful effects on these fishes, or even the fishes that feed on them, our study highlights that these seemingly remote fishes located thousands of kilometres from land and 600 metres down in our ocean are not isolated from our pollution. Indeed, it’s worrying to think that our daily activities, such as washing our synthetic clothes in our washing machines, results in billions of microplastics entering our oceans through our waste water stream that may eventually end up in these deep sea fishes.” The fish were sampled from a warm core eddy, which is a circular current in the Northwest Atlantic Ocean. Similar to ocean gyres, these currents are now thought to accumulate microplastics and that the sampled fish may have originated from a particularly polluted patch of the Atlantic Ocean. Ms Wieczorek added: “This would explain why we recorded one of the highest abundances of microplastics in fishes so far, and we plan to further investigate the impacts of microplastics on organisms in the open ocean.” The research was carried out within the PLASTOX project, a European collaborative effort to investigate impacts of microplastics in the marine environment under the JPI Oceans framework and supported by the iCRAG (Irish Centre for Research in Applied Geoscience) project, funded by Science Foundation Ireland. To read the study in Frontiers in Marine Science, visit: http://bit.ly/2EEmMHI -Ends-  International Media: BBC News, USA Today, Sky News, La Repubblica (Italian), The Times, the Daily Mail, iNews, and Europa Press (Spanish) National Media: RTÉ News, The Irish Times, the Irish Examiner, TheJournal.ie, the Irish Independent, the Irish Mirror, and Newstalk, The damage microplastics are having on deep sea fish in the northwest Atlantic has been laid bare pic.twitter.com/cHwZSQx9qi — RTÉ News (@rtenews) February 19, 2018 Our trash is harming the deepest fish in the ocean https://t.co/WjlPSV0ivQ via @usatoday — NUI Galway (@nuigalway) February 22, 2018 Microplastics found in deep-water fish https://t.co/WbzpoPhZUj — The Sea-MAT Project (@SeaMATproject) February 22, 2018 Not strictly fish: 73% of deep water fish contain microplastics https://t.co/un700wH1P3 via @RTEBrainstorm pic.twitter.com/xnpkpv1zsG — RTÉ (@rte) February 20, 2018 Fish In The Northwest Atlantic Found To Have High Levels Of #Microplasticshttps://t.co/BYlsSEICyC#Fishing #CleanSeas pic.twitter.com/pamAj4BjcM — The TerraMar Project (@TerraMarProject) February 21, 2018 @nuigalway New paper in @FrontMarineSci on high incidence of ingestion of microplastics by Atlantic fish by @ryaninstitute’s Alina Wieczorek, Tom Doyle & colleagues. https://t.co/eYH7eeMJYe @MaREIcentre @MarineInst pic.twitter.com/msYL3qpx6y — The Ryan Institute (@RyanInstitute) February 19, 2018 High Levels of Microplastics in Atlantic Fish https://t.co/gXvTcCJ7AG pic.twitter.com/uuyq4xFsP0 — ScienceDaily (@ScienceDaily) February 20, 2018 Interview: Alina Wieczorek and Gary Kendellen https://t.co/VICPHVOOOq — NUI Galway (@nuigalway) February 26, 2018

Tuesday, 27 February 2018

Students from the College of Engineering and Informatics will host Ireland’s first student-run energy summit, ‘Galway Energy Summit 2018’ on 8 March in the Bailey Allen Hall at NUI Galway. Themed ‘The Future of Energy in Ireland’ and run by the University’s Galway Energy Society, the event is free and open to the public. Founded by Chairperson and NUI Galway final year engineering student Conor Deane, the event aims to take important steps towards energy efficiency in the future. The Summit is particularly timely given Ireland is currently failing to meet EU greenhouse gas emissions targets for 2020. Companies will also have the opportunity to attract some of Ireland’s brightest, innovative young graduates and promote potential internships that may be available. 4pm - 5.30pm - Panel Discussion on ‘The Future of Energy in Ireland’ featuring: Eamon Ryan, TD and Leader of the Green Party. Clare Duffy, Smart Customer Access and Distribution Planning Manager, ESB. Dr David Connolly, Head of Policy at the Irish Wind Energy Association. David Taylor, former Chairman of the Energy Institute in Ireland and current project leader of The Energy Institute’s new ‘Ireland 2050 Knowledge’ website. Moderator, Shane McDonagh from the MaREI research group in UCC and now pursuing a PhD in renewable gas after graduating from NUI Galway with a Masters in Energy Systems. 5.30pm – 7.30pm - The Innovation, Energy and Careers Fair The ‘Innovation, Energy and Careers Fair’ will provide students with the opportunity to speak to potential future employers by bringing together various energy experts, companies, start-ups, students and academics. This event will allow students to understand and become more knowledgeable of the work being done throughout the energy industry in Ireland. Companies such as Accenture and Enerit will promote their work and allow their ideas and methods to inspire others. 7pm Onwards The Summit will close with a networking event in Sult, NUI Galway’s College Bar. The event is a unique networking opportunity for companies, students and those attending to discuss and share thoughts on the Summit’s theme. Dr Rory Monaghan, Lecturer of Energy Systems Engineering in the College of Engineering and Informatics at NUI Galway, said: “Our students here at NUI Galway have really taken the lead in recent years in highlighting the importance of transitioning from our environmentally and economically unsustainable energy system to one that will allow future generations to enjoy the benefits of energy use while preserving our planet. Events like the Galway Energy Summit are crucial to spreading the message that a clean and sustainable energy future is not only possible, but necessary too.” Conor Deane, Chairperson of Galway Energy Summit 2018, said: “This summit will connect students with the energy industry through meaningful discussion on Ireland’s future energy strategy. This event is not just for engineers, we welcome all students from across campus, and regardless of your course discipline this is a topic that will affect everybody. It will give students and the public the opportunity to network with some of Ireland’s most innovative companies such as Crowley Carbon, Accenture, Jaguar and Landover and ESB X_Site.” Laura Mulligan, Marketing Director of Galway Energy Summit, said: “As a Biomedical Engineering student at NUI Galway, I’ve benefitted from being at the doorstep of a European capital for medical device innovation. I’ve also been fortunate to be immersed in an environment that drives innovation in sustainability and energy efficiency. Living in a city that held the European Green Leaf title in 2017 and hearing about NUI Galway initiatives like the GEEC has contributed to cultivating my interest in energy. Galway Energy Summit 2018 aims to bring energy industry leaders, policy makers, students from all disciplines and the general public together so that we can move toward a sustainable future. Energy is not just the concern of engineers, combatting climate change and creating sustainability is critical to all people of my generation and beyond.” Galway Energy Summit’s main sponsor is ESB with supporting sponsors from Jaguar and Landrover, Ward and Burke Construction, Crowley Carbon, Bank of Ireland, and NUI Galway’s Blackstone LaunchPad, MaREI and Ryan Institute. Registration is free and places are limited due to demand. To register for the Summit, logon to: www.galwayenergysummit.ie For more information about the event please contact Conor Deane, Chairperson of Galway Energy Summit, NUI Galway at galwayenergysummit@gmail.com. Follow on Twitter @GES_2018. -Ends-

Monday, 26 February 2018

Scientists and science enthusiasts will battle it out this week for a place in the national final of FAMELAB, the largest science communication competition in the world. This is the third year that a regional heat for the international competition will take place at An Taibhdhearc in Galway on Thursday, 1 March at 7pm. The event is free to attend. The participating contestants come from a variety of backgrounds, covering topics ranging from cancer to genetically modified food. Topics presented will include: “The invisible universe”, “Always need a friend”, “Cancer: A journey from diagnosis to prognosis using Genomics”, “Cheers to Meiosis”, “GFP- lighting the way in biological expression”, “Genetically modified food”, “Herd immunity and the increasing importance of vaccination in an era of science denial”, “the ultimate puzzle”, “Ankylosing Spondylitis: More than just a pain in the neck” and “The Power of Effective Practice”. The competing scientists will be given a total of three minutes each to explain their research, or any scientific concept, as clearly and simply as possible, to a public audience and a panel of judges. This will be followed by three minutes of questions from the judges and the audience. Two finalists will be announced on the night and will participate in a communications master class in Dublin this March. The finalists will then compete in the national final of FAMELAB, which will be held in the Science Gallery in Dublin on Thursday, 12 April. The overall national winner will attend the Cheltenham Science Festival, UK in June 2018 and will compete in the FAMELAB International finals. The regional heat in Galway will be hosted by Professor Brian Hughes, Professor of Psychology and author of Rethinking Psychology: Good Science, Bad Science and Pseudoscience and popular blog thesciencebit.net. Entertainment during the interval will be provided by the “Queen of the offbeat”, comedian Áine Gallagher, fresh from her 2017 shows at the Edinburgh Fringe Festival and Vodafone Comedy Carnival. The panel of judges include: Anne Casserly, Manager of Galway Science and Technology Festival;  Dr Gavin Collins, Vice Dean for Science Technology Engineering and Maths promotion, NUI Galway; Paula Healy; Manager of Flirt FM 101.3 radio station; and John Loughlin, Vice Chairperson of the Irish Science Teachers' Association and Science teacher at St. Joseph’s College (The Bish) in Galway. To attend the FAMELAB Galway regional final please book your free ticket at www.famelabgalway2018.eventbrite.ie or following on Twitter @FameLab_Galway. For further information about FAMELAB Galway contact Joanne Duffy, NUI Galway at j.duffy21@nuigalway.ie. -Ends-

Wednesday, 21 February 2018

Registrations are now open for 4th, 5th and 6th class students and their teachers to enter and participate in the third annual Schools Teaching Awareness of Randomised Trials (START) competition for 2018. The competition is run by the Health Research Board – Trials Methodology Research Network (HRB-TMRN) based at NUI Galway. The purpose of the competition is to help students become aware of the clinical trial process. Interested schools can avail of supports from researchers who will visit the school to help get their projects started. Students are asked to choose a simple, easy to answer question using the proper steps of a clinical trial to answer it scientifically, using the online resources provided. Questions can be very practical or a bit of fun such as; Can using coloured paper for written spelling tests increase students’ scores? Does ten minutes of dancing every morning before classes improve student’s attention? The findings from each trial can be reported in any format such as a podcast, video, website, report format, collage or poster.   A randomised clinical trial is a type of scientific experiment which aims to reduce bias when testing a new treatment. The students and their teachers are encouraged to design, carry out and evaluate their very own simulated clinical trial. START encourages children to learn more about healthcare decisions and how we can improve healthcare and wellbeing, by learning about randomised clinical trials. Commenting on the project, Dr Sandra Galvin, HRB-TMRN Programme Manager at NUI Galway, said: “This is an exciting initiative and the first of its kind to bring awareness of clinical trials to the younger community. Schoolchildren and their teachers are so creative and we’re really looking forward to seeing what innovative ways teachers and pupils go about designing and reporting their trial. The last two years have really set such a high standard, and young students are pushing the boundaries of what we think they can understand, in fact, they are teaching us.” To date, over 15 primary schools nationally have entered their very own simulated clinical trials. The top three shortlisted schools will be invited to Galway on Friday, 18 May where the winner will be announced and presented with the START Trophy 2018. Each project will be assessed on: How well does the project adhere to the structure of a clinical trial? How well presented are the findings of the trial, so that any member of the community could understand the findings? Can other schools learn something new from this project? Commenting on the START finalists and their projects, Professor Declan Devane, Scientific Director of the HRB-TMRN at NUI Galway, said: “We started this competition for two reasons. Firstly, we wanted to raise awareness of the importance of randomised trials with children. Secondly, we wanted to harness the creativity and imagination of children in the design, conduct, analysis and reporting of trials. The high standard and variety of applications we received demonstrate that the START competition has indeed raised the awareness of randomised trials and capitalised on children’s innate ability to explain difficult concepts clearly and in a fun way. We are very proud of all our applications and wish each of the finalist schools the very best on the 18 May in Galway.” To register your trial complete the Trial Registration Form, which can be found at startcompetition.com/ and email it to hrb-tmrn@nuigalway.ie or alternatively Post to: Room 235, 1st Floor, Áras Moyola, School of Nursing and Midwifery, NUI Galway. Follow START on Facebook at facebook.com/hrb.tmrn and Twitter @hrbtmrn. -Ends-

Wednesday, 21 February 2018

Papers and registrations are now being accepted for the 14th Annual Conference of the International Society for Design and Development in Education (ISDDE), which will be held from 28–31 May at NUI Galway. The conference theme, Culture and Educational Design, highlights the importance of context in principled and participatory, educational design, and the significant influence of culture, the historic, natural and social environs on learning, teaching and assessment.  Dr Tony Hall and Dr Cornelia Connolly, School of Education said: “The School of Education at NUI Galway are delighted to have been invited to host the 14th Annual Conference of the International Society for Design and Development in Education, the first time the conference will be held in Ireland. ISDDE is one of the preeminent research communities for educational technology and design, and those researching, designing and developing educational resources, learning environments, curricular materials and technologies, particularly in the STEM areas.” Dr Hall added: “The International Society for Design and Development in Education was recently affiliated to the International Commission on Mathematical Instruction. Following last year’s conference at University of California, Berkeley, we look forward to hosting and welcoming Irish and international colleagues in educational design and technology to Galway and the West. This year’s conference theme, ‘Culture and Educational Design’ reflects the importance of the broader social, cultural and physical environs in the participatory and principled design of educational innovations and technologies.” The International Society for Design and Development in Education was formed to help educational designers work effectively as a coherent professional design and development community. The goals of the Society are to improve the design and development process, building a design community and increasing our impact on educational practice. More information available at: https://sites.google.com/view/isdde-2018/home.   -Ends-