NUI Galway and Music for Galway come Together to Celebrate the Memory of one of Galway’s Famous Scholars, Emily Anderson

NUI Galway and Music for Galway come Together to Celebrate the Memory of one of Galway’s Famous Scholars, Emily Anderson-image

Wednesday, 26 February 2014

Prestigious JAG Trio to celebrate the memory of Emily Anderson and her link to one of the world’s greatest composers, Mozart NUI Galway and Music for Galway come together to celebrate the memory of one of Galway’s famous scholars, Emily Anderson, and her link to one of the world’s greatest composers, Mozart, with a concert on Friday 28th February at the Aula Maxima, NUI Galway at 8pm. Performing on the night will be the prestigious JAG Trio, comprising of UK violinist Jack Liebeck, known to many as soloist on the 2011 Jane Eyre movie soundtrack, the internationally acclaimed viola player Alexander Zemtsov, and cellist Guy Johnston who returns to Ireland following his appearance as soloist with the RTE National Symphony at the National Concert Hall Dublin this January. They will be joined by Scottish International Piano Competition Winner Tom Poster. Emily Anderson was born in 1891 and as daughter of the President of Queen’s College Galway, Alexander Anderson, she grew up inside the very walls in which many of the Music for Galway concerts are being held, the Quadrangle of NUI Galway. Emily went on to study German in Berlin and Magdeburg, returned to Galway and worked for a brief time as professor of German at the college, before leaving for London to join the foreign office. Possessing a strong interest in music Emily Anderson eventually translated the full correspondence of Mozart and, ten years later, of Beethoven from German into English. To this day musicians, musicologists, film makers and music lovers all over the English-speaking world consult her translations when enquiring into the lives of these giants of music.  The programme this year will be dedicated entirely to Mozart and features the Divertimento, one of the finest string trios ever composed, his second Piano Quartet K 493, and Mozart arrangements of Bach Preludes and Fuges for string trio. Here is a chance to hear the best of music performed by international artists at the top of their game. Tickets are €20 / MfG Friends and Concessions €16 / students (full time) €6 and are available from Music for Galway 091 705962, Opus 2, No. 4 High Street, Galway or online at www.tht.ie Music for Galway gratefully acknowledges the support of the Arts Council. Ends.

>> Read full story about NUI Galway and Music for Galway come Together to Celebrate the Memory of one of Galway’s Famous Scholars, Emily Anderson

PhD Conferring Ceremony at NUI Galway

PhD Conferring Ceremony at NUI Galway-image

Thursday, 27 February 2014

Almost 80 students were recognised by NUI Galway today (Thursday, 27 February) at a special ceremony when they were conferred with a Doctor of Philosophy (PhD) from NUI Galway President, Dr Jim Browne. Two students were also conferred with a Doctor of Medicine at today’s ceremony. All Colleges of the University were represented at the ceremony, with graduands from the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies, the College of Business, Public Policy and Law; the College of Engineering and Informatics; the College of Medicine, Nursing and Health Sciences; and the College of Science. NUI Galway President Dr Jim Browne said: “I would like to congratulate each graduate on their achievement in earning their doctorate degrees. We in NUI Galway are determined that this University will play its full part in producing the graduates and the leaders who will create the future. We have significantly increased our number of PhD graduates in recent years as we strive to meet the needs of the knowledge and innovation economy.” Over 105,000 graduates have benefited from higher education at NUI Galway since it opened its doors in 1849. The next conferrings to take place at NUI Galway will be the summer conferring on Thursday, 19 June and the conferring of Honorary Degrees on Friday, 27 June. -ENDS- Searmanas Bronnta PhD in OÉ Gaillimh Ag searmanas speisialta in OÉ Gaillimh inniu (Déardaoin, an 27 Feabhra), bhronn Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, Dochtúireacht san Fhealsúnacht (PhD) ar bhreis is 80 mac léinn. Bronnadh Dochtúireacht Leighis ar bheirt mhac léinn ag searmanas an lae inniu chomh maith. Bhí céimithe ó gach Coláiste san Ollscoil i measc na gcéimithe sin ar bronnadh PhD orthu - Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh; Coláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí & an Dlí; Coláiste na hInnealtóireachta agus na hIonformaitice; Coláiste an Leighis, an Altranais agus na nEolaíochtaí Sláinte; agus Coláiste na hEolaíochta. Bhí an méid seo a leanas le rá ag an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach céimí as a gcáilíocht dochtúireachta a bhaint amach. Cuirimidne in OÉ Gaillimh romhainn go ndéanfadh an Ollscoil seo a cion féin le céimithe agus ceannairí a chur ar fáil a mhúnlóidh an todhchaí. Tá méadú suntasach tagtha ar líon na gcéimithe PhD le blianta beaga anuas chun freastal ar riachtanais an gheilleagair eolasbhunaithe agus nuálaíochta.” Tá céim bainte amach ag breis is 105,000 mac léinn in OÉ Gaillimh ón uair a d’oscail sí a cuid doirse i 1849. Beidh an chéad searmanas bronnta céimeanna eile ar bun in OÉ Gaillimh i rith an tsamhraidh – Déardaoin, an 19 Meitheamh agus is ar an Aoine, an 27 Meitheamh, a bhronnfar na Céimeanna Oinigh. -Críoch-

>> Read full story about PhD Conferring Ceremony at NUI Galway

NUI Galway Students, Tell Us What You Think! Voice Your Opinion in the National Student Survey

NUI Galway Students, Tell Us What You Think! Voice Your Opinion in the National Student Survey-image

Friday, 28 February 2014

Calling all first year, final year and postgraduate taught students in NUI Galway add your voice to the National Student Survey between February 24th and March 16th Between February 24 and March 16 you are invited to have your say on StudentSurvey.ie. This is the first national survey of Irish students and is being carried out in all Irish Universities, Institutes of Technology and Colleges of Education around the country. The aim of the survey is to help enhance the quality of education Irish students receive by asking them in detail about their experiences, and it is important for the University to make sure that our students’ views are well represented. NUI Galway Deputy President and Registrar Professor Nollaig MacCongáil says, “Students are the lifeblood of both NUI Galway and every third level institution in the country. Your views as students will help inform the decisions NUI Galway make in ensuring we remain at the leading edge of research, innovation and learning.” For every submitted survey, the University will donate €1 to the NUI Galway Financial Aid Fund for students. StudentSurvey.ie comprises 100 questions and should take no more than 15 minutes to complete. The survey is supported by the HEA, IUA and USI and was developed in response to a key recommendation of the National Strategy for Higher Education to 2030. The results will inform institutional and programme/course development, as well as national policy. Your answers could have a real impact on higher education in Ireland, so make sure to take the survey at: www.studentsurvey.ie -Ends-   A Mhic Léinn OÉ Gaillimh - Insígí dúinn céard a cheapann sibh! Tabhair do bharúil i Suirbhé Náisiúnta na Mac Léinn Iarrtar ar gach mac léinn sa chéad bhliain, sa bhliain deiridh agus ar chláir iarchéime mhúinte in OÉ Gaillimh Suirbhé Náisiúnta na Mac Léinn a líonadh idir an 25 Feabhra agus an 16 Márta Iarrtar ort do bharúil a thabhairt idir an 24 Feabhra agus an 16 Márta ar StudentSurvey.ie.  Is é seo an chéad suirbhé náisiúnta ar mhic léinn na hÉireann agus táthar ag tabhairt faoi i ngach Ollscoil, Institiúid Teicneolaíochta agus Coláiste Oideachais sa tír. Is é aidhm an tsuirbhé, cuidiú le caighdeán an oideachais a fhaigheann mic léinn na hÉireann a fheabhsú trí eolas sonrach a bhailiú uathu faoin dtaithí, agus tá sé tábhachtach don Ollscoil a chinntiú go gcloistear an méid atá le rá ag ár mic léinn. Dúirt Meabhránaí agus Leas-Uachtarán OÉ Gaillimh, an tOllamh Nollaig MacCongáil, “Murach na mic léinn ní bheadh OÉ Gaillimh ann ná aon institiúid tríú leibhéal eile sa tír. Cuideoidh tuairimí na mac léinn leis na cinntí a dhéanfaidh OÉ Gaillimh lena chinntiú go bhfanfaimid ar thús cadhnaíochta ó thaobh an taighde, na nuálaíochta agus na foghlama de.” As gach suirbhé a líonfar, tabharfaidh an Ollscoil €1 do Chiste Cabhrach Airgid na mac léinn in OÉ Gaillimh. 100 ceist atá ar StudentSurvey.ie agus níor chóir go nglacfadh sé níos faide ná 15 nóiméad an suirbhé a líonadh. Tá tacaíocht ag an suirbhé ón HEA, IUA agus USI agus d’eascair sé as príomh-mholadh na Straitéise Náisiúnta d’Ardoideachas go dtí 2030. Beidh impleacht ag na torthaí d’fhorbairt institiúideach agus forbairt clár/cúrsaí, agus do bheartas náisiúnta. D’fhéadfadh an-tionchar a bheith ag do chuid freagraí ar an ardoideachas in Éirinn, mar sin bí cinnte an suirbhé a líonadh ar: www.studentsurvey.ie -Críoch-

>> Read full story about NUI Galway Students, Tell Us What You Think! Voice Your Opinion in the National Student Survey

PhD Students Win First and Second Poster Prizes at 9th Annual Irish Cytometry Society Meeting 2014

PhD Students Win First and Second Poster Prizes at 9th Annual Irish Cytometry Society Meeting 2014-image

Friday, 28 February 2014

Pictured (l to r) NUI Galway REMEDI PhD student Stephanie Slevin who won First Prize for her poster "The effects of anti-TNF antibody therapy on blood monocytes in patients with inflammatory bowel disease", and Irene Calvo Asensio who won Second Prize for her poster "Hypoxia enhances the radio-resistance of mouse mesenchymal stromal cells", at the 9th Annual Meeting of the Irish Cytometry Society (ICyS) 2014 held at the Astra Hall, UCD last Tuesday 25th and Wednesday 26th February.

>> Read full story about PhD Students Win First and Second Poster Prizes at 9th Annual Irish Cytometry Society Meeting 2014

January 2014

NUI Galway to Hold Information Evening in Letterkenny

NUI Galway to Hold Information Evening in Letterkenny-image

Monday, 6 January 2014

Secondary school students interested in NUI Galway are invited to an information evening in Letterkenny on Thursday, 16 January. Parents and guardians are also particularly welcome to the event which runs from 7 to 9pm in the Radisson Blu Hotel, Letterkenny, Co. Donegal. The evening will begin with short talks about NUI Galway and some of the 60 courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand at information stands to answer any individual questions in relation to courses offered by the University and about practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to our students. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in-part due to a whole suite of innovative new programmes, developed in response to the changing needs of the employment market. Unique programmes include a Bachelor of Arts in Human Rights, an Energy Engineering degree which is taught in the University’s new Engineering Building, Ireland’s largest School of Engineering, and a Maths and Education degree aimed at training Maths teachers. Visitors to the information evening will also get information on NUI Galway’s newest degree programme, a BA in Drama, Theatre and Performance Studies, BA in Journalism, BA in Science (Physics- degree options in Applied, Astrophysics, Biomedical or Theoretical) and a Bachelor of Commerce (Gaeilge) which is brand new for 2013-14. “NUI Galway has a great deal to offer. Our own students tell us our lecturers are inspirational and challenge them to achieve their full potential. The student experience in Galway is second to none, and we want to bring a taste of that to Donegal, while also providing all the practical information on accommodation, CAO points, fees, scholarships and courses. With so many courses on offer, this event in Letterkenny is a perfect opportunity for prospective students to meet current students and lecturers to see what degree might be the right fit for them”, says Caroline Loughnane, Director of Marketing and Communications at NUI Galway. To find out more about the information evening in Letterkenny, contact NUI Galway's Schools Liaison Officer, Gráinne Dunne at: grainne.dunne@nuigalway.ie or 087- 2440858. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway to Hold Information Evening in Letterkenny

NUI Galway Researcher to Lead €1m Study on Evictions in 28 EU Member States

NUI Galway Researcher to Lead €1m Study on Evictions in 28 EU Member States -image

Tuesday, 7 January 2014

The study will gather data from across the EU and identify both the pan-European factors that lead to the loss of a home and measures to counter homelessness Dr Padraic Kenna of the School of Law, NUI Galway will lead a major €1m EU-funded research project on evictions across the 28 European Union (EU) Member States. The research will investigate the national legal frameworks and extent of evictions across Europe. The research will identify effective early intervention and preventative measures and create a profile of evicted households, risk factors and risk groups.  Patterns of evictions across all EU Member States will be analysed in the context of diverse structural factors including the economic crisis, welfare systems and legal practices and protections. The project, which will take two years, was awarded following a competitive tendering process by the European Commission. It will examine evictions from mortgaged, rental and other properties, with a focus on the right to housing within the context of national and EU law all areas in which Dr Kenna is a leading European expert. NUI Galway will lead a consortium of University and housing research agencies in Belgium, Denmark, Germany and Spain. Dr Kenna, as Research Director/Principal Investigator will lead the network of national experts on housing law and policy across all EU Member States. The researchers will collate national and local data, as well as legal materials for the project’s report to the European Commission. Dr Kenna said, “In Ireland we have a deeply historical sentiment on evictions. Michael Davitt wrote that an eviction was the expression of the power of profit and of property over the right of a family. Today, an eviction represents the collision of basic human rights with property rights, and while the European Union is committed to the protection of human rights, the balance of these interests represents the contemporary fault line between market forces and people’s right to housing.” Measures to prevent homelessness within all EU Member States remain a priority for the European Commission. This project will collate and evaluate the most cost-effective measures which can be advanced to mitigate evictions across the EU. The project team will prepare reports and recommendations for the European Commission on best practice models, to monitor, alleviate and prevent evictions, within the framework of national and EU law and policy. Welcoming the announcement of this award, Professor Donncha O’Connell, Head of the School of Law at NUI Galway, said “This is a highly prestigious and worthwhile project led by my colleague, Dr Padraic Kenna. It is a concrete recognition of his standing as a major player in the field of housing law, rights and policy in Europe; and a great boost to his tireless and impactful work in this area at national and international level.” -ends-

>> Read full story about NUI Galway Researcher to Lead €1m Study on Evictions in 28 EU Member States

Apps4Gaps Competition Challenges Primary, Secondary and Third Level Students to Create Apps Using Public Data

Apps4Gaps Competition Challenges Primary, Secondary and Third Level Students to Create Apps Using Public Data-image

Tuesday, 7 January 2014

Insight, Centre for Data Analytics partnered initiative aims to encourage students on the island of Ireland to develop ideas and apps using publicly available data Tuesday, 07 January, 2014 The Insight Centre for Data Analytics is inviting primary, secondary and third level students to take part in an Island of Ireland competition to create apps from freely available and publicly accessible data. Individuals and teams of up to three participants can enter in one of two ways, either by submitting an idea for an app as a concept entry or by creating an app and submitting a working app using data from Census 2011. The aim is to develop ideas and create applications (apps) that will provide innovative and fresh ways of exploiting the Open Data available from the 2011 Census, in areas such as transport, housing and planning. January 31st is the closing date to register as a competition entrant and the closing date for concept entry or a working app entry is April 11th. Entry forms for teams of three must be signed by a teacher, lecturer or course instructor from the students’ educational primary, secondary or third level institution. Brendan Smith, Outreach Officer at Insight NUI Galway (formerly known as DERI) said, “Apps, in this case software that can operate on a mobile telephone or any other online accessible device, is a communications icon of our Internet age. We want to empower and up-skill our youngsters to learn how to make their own powerful modern technology applications from freely available data.” He added “Apps4Gaps promotes the ethos that the software thus created from the freely available social and economic data contained in the Census 2011 should be used to improve the lives of ordinary peoples, their communities or society generally.” Apps4Gaps is a partnership between the Insight Centre for Data Analytics, the Central Statistics Office (CSO) and Science Foundation Ireland (SFI) in conjunction with the Department of Education and Skills, the Department of Education Northern Ireland, Project Maths, Coderdojo and the Digital Repository of Ireland. Further Apps4Gaps information such as registration, datasets and rules as well as examples of civic apps that can be created from open data, can be found at www.apps4gaps.ie. -ends-

>> Read full story about Apps4Gaps Competition Challenges Primary, Secondary and Third Level Students to Create Apps Using Public Data

NUI Galway President Congratulates Billy Lawless Named Among Top Ten Irish American Community Leaders for 2013

NUI Galway President Congratulates Billy Lawless Named Among Top Ten Irish American Community Leaders for 2013-image

Wednesday, 8 January 2014

Billy Lawless, Galway native and Chicago Celts for Immigration Reform Chair named among IrishCentral.com Top Ten Community Leaders   NUI Galway President Dr Jim Browne congratulated Galway native and tireless advocate for US Immigration Reform Billy Lawless on being named as one of IrishCentral.com’s Top Ten Community Leaders for 2013. Billy Lawless is Chair of Chicago Celts for Immigration Reform and was described by IrishCentral.com as ‘a great activist on immigration issues, who made sure that Obama’s local Chicago operatives were well aware of the Irish American interest in reform. A tireless worker for new immigration legislation.’ NUI Galway President Dr Jim Browne congratulated Billy Lawless describing him as ‘a great friend of NUI Galway who, along with his wife Anne a graduate of NUI Galway, has welcomed many NUI Galway visitors, students and alumni alike to Chicago over the years. His inclusion among the Top Ten Community Leaders is fitting recognition of his unyielding drive to secure immigration reform in the US.’ Billy Lawless has facilitated several NUI Galway events in his well-known Chicago restaurants over the years. His wife Anne (formerly O’Toole) graduated from NUI Galway with a BA in 1970. His wide range of contacts has proved invaluable in providing links for the University and alumni in the city. Billy Lawless and his family own and operate The Gage gastropub and other well-known restaurants in Chicago. They moved to the US from Galway in 1997 and opened the ‘Irish Oak’ in Wrigleyville in the city in 1998.   -ends-

>> Read full story about NUI Galway President Congratulates Billy Lawless Named Among Top Ten Irish American Community Leaders for 2013

3 NUI Galway Researchers Among Ireland’s 6 Health Research Board Leaders Chosen to Lead New €9m Initiative

3 NUI Galway Researchers Among Ireland’s 6 Health Research Board Leaders Chosen to Lead New €9m Initiative-image

Wednesday, 8 January 2014

Health Research Board invests €9m in huge research initiative which will create 22 new research jobs 3 of the 6 HRB Research Leaders for Ireland are based in NUI Galway. Professor Ciaran O’Neill, Dr Molly Byrne and Dr Brian Maguire have been chosen as research leaders to deliver relevant and timely evidence that can be used in health care decision-making and are designed in consultation with leading healthcare decision makers. The Health Research Board (HRB) has appointed six new HRB Research Leaders as part of an €9 million investment to address strategic gaps and leadership capacity in population health and health services research in Ireland. Many of the research programmes are addressing areas which have traditionally been under-funded, but are crucial, such as health economics and biostatistics. All the research leaders will create a solid foundation of expertise and evidence to deliver better health, reduced health care costs and new approaches to care that benefit patients, care providers and the economy. President of NUI Galway Dr Jim Browne congratulated Professor Ciaran O’Neill, Dr Molly Byrne and Dr Brian Maguire and said ‘this is a significant investment by the HRB to ensure that the work carried out by our research leaders helps society by helping decision makers make better choices. NUI Galway is focused on ensuring that our research improves the world around us through discovery and innovation, further education and greater choice.’ Teresa Maguire, Head of Population Health and Health Services Research at the HRB says ‘The HRB Research Leaders Awards are a significant investment to ensure that our health research community in Ireland are in a position to provide strong research and evidence in relation to current, emerging and often complex challenges in healthcare that of concern to decision makers, practitioners and policy makers. This funding for leaders at a senior level complements other investments made by the HRB in the last four years at early and mid-career level. The awards will also create 22 new research jobs as the HRB Research Leaders grow their existing teams to support the work programmes’. The six new HRB Research Leaders will deliver research programmes which will: - Develop an internationally recognised research group focusing on the design and evaluation of effective behavioural interventions that will improve our health. Focus on the need to maximise prevention and treatment strategies for the increasing numbers living with chronic conditions such as diabetes. Assess the impact of online psychological interventions for people with multiple illnesses including chronic pain. Improve the national infrastructure to be able to accurately count and compare the costs and cost effectiveness of non-acute health services in Ireland. Assess the costs and benefits of personalised healthcare interventions to assist decision making in a time of resource constraints. Use mathematical modelling and statistical techniques to interrogate large health information datasets to improve decision making in relation to provision of health care interventions.   -ends-  

>> Read full story about 3 NUI Galway Researchers Among Ireland’s 6 Health Research Board Leaders Chosen to Lead New €9m Initiative

NUI Galway Offers Two New Masters Level Post-Primary Teaching Qualifications

NUI Galway Offers Two New Masters Level Post-Primary Teaching Qualifications -image

Wednesday, 8 January 2014

Closing date for applications now extended to 31January 2014 NUI Galway’s School of Education has announced that the closing date for applications for two new Masters level post-primary teaching qualifications has been extended to January 31 2014. The School of Education is accepting applications for both the new Professional Master of Education and the Máistir Gairmiúil san Oideachas for the academic year 2014/2015, both commencing in September 2014. These two year full-time Masters programmes will replace the Professional Diploma in Education (formerly the Higher Diploma in Education) and the Dioplóma Gairmiúil san Oideachas as the recognised postgraduate qualification for teaching (post-primary). Dr Mary Fleming, Head of the School of Education, said: “This move to Masters level post-primary teaching programmes is in line with best practice internationally. The new Professional Master of Education and the Máistir Gairmiúil san Oideachas programmes will provide an opportunity for the teachers of the future to engage with evidence and inquiry based reflective practice, as recommended by international research and the recent International Review of Teacher Education in Ireland. We at NUI Galway look forward to being part of this new era in initial teacher education in Ireland”. Applications are made via the Postgraduate Applications Centre (PAC) at www.pac.ie, with the closing date now extended to Friday, 31 January, 2014. The programmes are professionally accredited by the Teaching Council of Ireland for the purposes of registration as a post-primary teacher in Ireland and internationally. Further information on the new programmes visit NUI Galway’s School of Education website at www.nuigalway.ie/education. -ends-

>> Read full story about NUI Galway Offers Two New Masters Level Post-Primary Teaching Qualifications

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share