Women Coding with ‘Rails Girls’ Galway

Women Coding with ‘Rails Girls’ Galway-image

Monday, 27 May 2013

‘Rails Girls’, a worldwide movement that aims to bridge the gender divide in technology and teach women how to code, was recently held in Galway. The event consisted of workshops which provided a first approach to web development and software development. Over 130 women from across Ireland attended ‘Rail Girls’, which was opened by Councillor Frank Fahy, Deputy Mayor of Galway City. Mayor Fahy stressed the importance of such an initiative for the Ireland workforce. Introduction to web application development, programming and architecture design were given by: Gerry Kavanagh, Master Engineer at LM Ericsson; Stefania Farrugia, Software Developer at Fintrax; and Emily Castles, Web Developer at Red Hills Software and co-organiser of Rails Girls Dublin. Speakers at the event included: Ana Maria Valarezo, Senior Account Manager at Zend Technologies; Yuwei Lin, Lecturer at Salford University; Debian Women, programme co-founder; Alanna Kelly, mobile game application developer and founder of the Galway Game Jam; and Matteo Collina, PhD student at University of Bologna. At the end of the Rails Girls Galway workshop, each participant had designed and implemented a web application, were able to enter information, edit and delete them, visualise their addresses on a Google Map and upload their pictures. Myriam Leggieri, PhD student with the Digital Enterprise Research Institute (DERI) at NUI Galway, said: “Women tend to hold back and the reasons that keep women from entering IT are numerous. Mainly the same stereotype that depicts boys playing with cars and girls playing with dolls, applies in Computer Science. Only the 25% of Information and Technology (IT) jobs are held by women; only 11% of the Fortune 500 companies have women executives and only 5% of tech start-ups are owned by women.” “At the same time, research shows that groups with greater diversity to solve problems better and faster than homogeneous groups; they are more efficient and more experimental. Also women have demonstrated to positively influence growth and efficiency, women-operated, venture-backed companies have 12% higher revenues than the average, and women entrepreneurs begin with about 1/8 of the funding of male-owned ventures. Consequently, the IT gender gap seems to deserve attention”, continued Myriam. Dr John Breslin, NUI Galway Lecturer and founding member of boards.ie and StreamGlider Inc., provided funding for the event through the company he founded, Technology Voice, which he introduced at the workshop. Further funding was provided by NUI Galway’s DERI, Intercom and CISCO. ‘Rails Girls’ workshops are non-profit worldwide phenomena with the first event, launched by Linda Liukas and Karri Saarinen, held in Helsinki in 2010. -ENDS-

>> Read full story about Women Coding with ‘Rails Girls’ Galway

Major Irish Studies Conference to Consider the Legacy of 1916

Major Irish Studies Conference to Consider the Legacy of 1916-image

Tuesday, 28 May 2013

Public interviews to include Neil Jordan, Patrick McCabe, Garry Hynes and renowned BBC journalist Peter Taylor A major Irish studies conference at NUI Galway will consider the legacy of the 1916 Rising for contemporary Ireland. For the first time, the European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS) conference will be held in Ireland running from 5-8 June. EFACIS is one of the largest Irish Studies organisations in Europe and represents almost 500 members in over 20 countries. The federation was founded to promote interest in and support the expansion of Irish Studies throughout Europe, encouraging study and debate of all aspects of society, culture and literature of the Republic of Ireland, Northern Ireland, and the Irish diaspora within the humanities and social sciences. Hosted by NUI Galway, this year’s conference will consider the theme ‘Towards 2016: Old and New Irelands’ and has already attracted considerable interest with almost 200 delegates due to attend. Keynote speakers will include; Diarmaid Ferriter, Professor of Modern Irish History at University College Dublin; Dr Alan Ahearne, NUI Galway Lecturer, Economist and former Special Advisor to former Irish Minister for Finance, Brian Lenihan; and award-winning documentary filmmaker, writer and investigative journalist, Peter Taylor. In an address entitled ‘Scrambling for the bones of the Patriot Dead: The Irish Revolution (1912-22) and the politics and culture of memory and commemoration’, Professor Ferriter will examine some of the issues involved in the decade of commemorations (2012-22) from the perspective of the historian, but also the questions it raises for society at large in terms of what is remembered, how it is remembered and communicated. Dr Ahearne will consider the relevance today of a central concern of the 1916 Proclamation, Irish sovereignty, given that the largest chunks of economic sovereignty were willingly ceded when the country joined the EEC and especially when it adopted the single currency. Peter Taylor of the BBC and one of the most experienced and respected journalists to have reported on Northern Ireland and the maker of several acclaimed documentaries on the Troubles in Northern Ireland, will screen and talk about some of his documentary work dealing with the Troubles. Taylor will be joined in this discussion by Shauna Duddy and Larry Duddy, who took part in his acclaimed 2008 documentary The Secret Peacemaker, which dealt with their father Brendan Duddy’s secret role as the key intermediary between the British government and the IRA over a span of more than twenty years. The conference will also include public interviews with Oscar-winning film director and novelist Neil Jordan; award-winning novelist and playwright Patrick McCabe; and theatre director and Druid Theatre co-founder Garry Hynes. Dr Seán Crosson, Conference Director and Lecturer with NUI Galway’s Huston School of Film & Digital Media, said: “We are delighted to be hosting what will be largest EFACIS conference held to date. We are also pleased that such a strong and interdisciplinary group of speakers have agreed to participate, including in our plenary sessions, which covers areas from film, to theatre, literature, history, economics, music, politics and the media. A recurring concern of the papers, as the conference title suggests, is the legacy of the revolutionary period for contemporary Ireland today as we approach the centenary of the 1916 Rising.” Among the themes considered during the conference will be the Irish Economic Crisis; Northern Ireland: Literature, Politics and Culture; 1916 in literature and Culture; Revisiting Women’s Rights and Gender Equality; Marginal Spaces in Irish Film; Theatre and the 1916 Rising; Irish Sport, 1916-2016; and Ireland’s relationship with Europe. -ENDS-   Oll-chomhdháil sa Léann Éireannach chun Oidhreacht 1916 a phlé Pléifidh oll-chomhdháil sa Léann Éireannach in OÉ Gaillimh an oidhreacht a bhaineann le hÉirí Amach 1916 d’Éirinn an lae inniu. Den chéad uair, beidh comhdháil Chónaidhm Eorpach na gCumann agus na nIonad Léinn Éireannaigh (EFACIS) ar siúl in Éirinn idir an 5-8 Meitheamh. Tá EFACIS ar cheann de na heagraíochtaí is mó san Eoraip a bhíonn ag plé leis an Léann Éireannach agus déanann sé ionadaíocht ar bheagnach 500 ball in os cionn 20 tír. Bunaíodh an chónaidhm chun suim a chothú sa Léann Éireannach ar fud na hEorpa agus chun tacú lena leathnú, agus staidéar agus díospóireacht á spreagadh i ngach gné de shochaí, de chultúr agus de litríocht Phoblacht na hÉireann, Thuaisceart Éireann, agus an diaspóra Éireannaigh laistigh de na daonnachtaí agus na heolaíochtaí sóisialta. Beidh comhdháil na bliana seo ar siúl in OÉ Gaillimh agus ‘I dtreo 2016: Éire - mar a bhí agus mar atá’ mar théama aici; cheana féin tá spéis ollmhór léirithe sa chomhdháil ar a mbeidh beagnach 200 toscaire ag freastal. I measc na bpríomhchainteoirí beidh; Diarmaid Ferriter, Ollamh le Stair Chomhaimseartha na hÉireann in Ollscoil na hÉireann, Baile Átha Cliath; an Dr Alan Ahearne, Léachtóir in OÉ Gaillimh, Eacnamaí agus iar-Chomhairleoir Speisialta don iar-Aire Airgeadais, Brian Lenihan; agus an déantóir scannán faisnéise, an scríbhneoir agus an t-iriseoir imscrúdaitheach clúiteach, Peter Taylor. In óráid dar teideal ‘Scrambling for the bones of the Patriot Dead: The Irish Revolution (1912-22) and the politics and culture of memory and commemoration’, scrúdóidh an tOllamh Ferriter cuid de na saincheisteanna a bhaineann le deich mbliana na gcuimhneachán (2012-22) ó pheirspictíocht an stairí, ach chomh maith leis sin na ceisteanna a ardaíonn sé don sochaí go ginearálta maidir le céard a thugann sé chun cuimhne, cén chaoi a ndéantar é a thabhairt chun cuimhne agus a chur in iúl. Breathnóidh an Dr Ahearne ar an ábharthacht a bhaineann sa lá inniu ann le príomhchúis Fhorógra 1916, flaitheas na hÉireann, ós rud é gur géilleadh le codanna móra de fhlaitheas eacnamaíochta nuair a chuaigh an tír isteach sa Chomhphobal Eorpach agus go háirithe nuair a glacadh leis an airgeadra aonair. Tá Peter Taylor ar dhuine de na hiriseoirí is mó taithí agus meas a rinne tuairisciú ar Thuaisceart Éireann agus tá cláir faisnéise chlúiteacha déanta aige faoi Thrioblóidí Thuaisceart Éireann. Taispeánfaidh sé cuid dá shaothar faisnéise a bhaineann leis na Trioblóidí agus déanfaidh sé cur síos orthu. Beidh Shauna Duddy agus Larry Duddy in éineacht le Taylor, beirt a ghlac páirt i gclár faisnéise clúiteach a rinne Peter in 2008 “The Secret Peacemaker”, faoina n-athair, Brendan, agus a ról rúnda mar phríomh-idirghabhálaí idir rialtas na Breataine agus an tIRA thar thréimhse níos faide ná fiche bliain. Mar chuid den chomhdháil chomh maith beidh agallaimh phoiblí le Neil Jordan, úrscéalaí agus stiúrthóir scannán a bhfuil gradam Oscar bainte amach aige; an t-úrscéalaí agus drámadóir clúiteach Patrick McCabe; agus stiúrthóir amharclainne agus comhbhunaitheoir Amharclann an Druid, Garry Hynes. Dúirt an Dr Seán Crosson, Stiúrthóir na Comhdhála agus Léachtóir i Scoil Scannán agus Meán Digiteach Huston OÉ Gaillimh: “Táimid thar a bheith sásta go bhfuil an chomhdháil EFACIS is mó riamh á cur i láthair againn i mí an Mheithimh. Táimid sásta freisin go bhfuil grúpa chomh láidir agus ildisciplíneach cainteoirí sásta páirt a ghlacadh san ócáid, na seisiúin phlé san áireamh, a chlúdaíonn na réimsí a leanas - scannánaíocht, amharclannaíocht, litríocht, stair, eacnamaíocht, ceol, polaitíocht agus na meáin. Imní a thagann chun cinn arís eile sna páipéir, mar a léiríonn teideal na comhdhála, an oidhreacht a bhaineann leis an tréimhs e réabhlóideach d’Éirinn an lae inniu agus muid ag druidim i dtreo Céad Bliain Éirí Amach 1916.” I measc na dtéamaí a bheidh á bplé le linn na comhdhála beidh Géarchéim Eacnamaíochta na hÉireann;  Tuaisceart Éireann: Litríocht, Polaitíocht agus Cultúr; 1916 sa litríocht agus sa chultúr; Athbhreithniú ar Chearta na mBan agus ar Chomhionannas Inscne; Spásanna Imeallacha i Scannáin na hÉireann; Amharclannaíocht agus Éirí Amach 1916; Spórt na hÉireann, 1916-2016; agus caidreamh na hÉireann leis an Eoraip. -CRÍOCH-

>> Read full story about Major Irish Studies Conference to Consider the Legacy of 1916

Applications for NUI Galway’s Cloud Computing Masters Degree Now Open

Applications for NUI Galway’s Cloud Computing Masters Degree Now Open-image

Tuesday, 28 May 2013

NUI Galway is now taking applications for its MSc in Cloud Computing Research. The first intake for this new Masters programme was in September 2012 and the programme is already helping to shape the national agenda in cloud computing. The MSc in Cloud Computing Research provides a dedicated programme of advanced research on high-value, business-focused aspects of cloud computing. In the current academic year, with students from major organisations such as Hewlett-Packard, Cisco and Eircom, the programme is covering a number of important issues for businesses. These include: studies on business success factors for cloud service; models for return-on-investment for strategic cloudsourcing; optimal text input for mobile cloud business applications; Irish legal considerations for cloud strategies; exploring user benefits of cloud services; and other topics of importance to both large businesses and small SMEs. Dr Tom Acton, Director of the MSc in Cloud Computing Research, said: “We are seeing the direct relevance of our students’ research to companies. Some of our students are leveraging this course to advance within their employment and others as a vehicle to help enter an industry. The University’s research on cloud computing has also been published in international outlets. ” Applications are now being accepted for September 2013 and the there is an option of one-year full-time or a two-year part-time. There are two entry routes: persons already working in the ICT sector or within a technology-related role in other sectors with a qualifying degree or related experience; or persons with an undergraduate degree containing information systems, technology management or equivalent.  The part-time model is particularly suited to persons in employment who wish to pursue a masters-level qualification in this area. For further information the MSc in Cloud Computing Research visit http://www.nuigalway.ie/courses/research-postgraduate-programmes/cloud-computing-research.html  -ENDS-

>> Read full story about Applications for NUI Galway’s Cloud Computing Masters Degree Now Open

NUI Galway GAA Man of the Match Awards

NUI Galway GAA Man of the Match Awards -image

Tuesday, 28 May 2013

NUI Galway GAA club, in conjunction with University’s Sports Unit, last night (Monday, 27 May) announced their NUI Galway GAA Man of the Match Award winners for the 2012-13 second-level hurling and football finals in Connacht. The awards were presented by NUI Galway’s Clubs and Societies Development Officer, Kathy Hynes. Other speakers on the night included Tom Fox from Coláiste Éinne, who is the Chairperson of the Galway Post-Primary Second Level Schools Hurling committee and Hugh Rodden, Secretary of the Connacht Post-Primary Second Level Schools Football committee. The award winners come from Galway, Roscommon, Sligo and Mayo, covering all senior hurling and football college finals played at post-primary and vocational schools level. This is the second year of the awards scheme which was extended this season to include the Connacht senior football college finals. Also included are the four junior hurling finals played at post-primary hurling and football within Connacht. NUI Galway GAA Development Officer, Michael O’Connor, said: “I would like to congratulate the stars of the future on their success to date and to pay tribute to the teachers and schools for promoting Gaelic games at post-primary level and acknowledge that NUI Galway are delighted to help in recognising this effort with awards at provincial final level. Part of NUI Galway GAA’s policy is to engage with the community at all levels and accept how important it is that students coming to the University recognise that sport is central to the ethos of the college.”

>> Read full story about NUI Galway GAA Man of the Match Awards

Government Investment Needed to Reap Rewards for Bioenergy Industry

Government Investment Needed to Reap Rewards for Bioenergy Industry-image

Tuesday, 28 May 2013

Ireland’s leading bioenergy R&D group says a capital funding programme is needed to stimulate the development of an indigenous bioenergy industry in Ireland. The Technology Centre for Biorefining and Bioenergy (TCBB), which is funded by Enterprise Ireland and based at NUI Galway, has made this and other suggestions in answer to a call for input into a draft a bioenergy strategy for Ireland. Bioenergy is the general term used to describe renewable energy derived from biomass. Biomass includes forestry and crops specifically grown for energy use, as well as biodegradable residues from agriculture, industrial and municipal waste. The Government’s bioenergy strategy will scope out the role that bioenergy can play in meeting Ireland’s 2020 targets for reducing emissions, and is expected to be published by the end of June. According to the TCBB, stimulating development of an indigenous bioenergy and biorefining industry will have a knock-on effect throughout the supply chain, benefitting local forestry and agriculture, as it would provide an outlet for forestry products and energy crops. In addition, agri-food producers will benefit from the ability to economically utilise their process residuals. Local waste management companies may benefit, providing viable uses for a proportion of their biodegradable waste. “Wastes produced from Ireland’s large and productive agri-food industry could be utilised for immediate production of renewable heat, electricity and transport fuels,” says Bart Bonsall, Technology Leader of the TCBB. “With supportive development policies these resources can all be harnessed in the very short term to improve Ireland’s economic performance, attracting inward investment, creating employment, improving Ireland’s balance of trade and the tax base. The outputs from an indigenous bio-energy industry would displace imported coal, oil and other fossil fuels, improving energy security as well as the environment in which we live.” The TCBB suggest a Government fund, underwritten by financing from EU sources could be matched with funds from private enterprise to kick-start development of this industry in Ireland. A €250 million EU backed financing programme would attract an additional €250 million of private investment capital, underpinning construction a variety of renewable heat, electricity and transport fuel projects. Establishment of a development fund would benefit farmers and manufacturers also, says Bonsall: “Ireland benefits from a mild climate and long growing season and Irish farmers generate one of the highest levels of biomass growth per hectare in any of the EU member states. Establishing a stable market outlet for energy crops will allow Irish farmers to leverage this natural advantage, offering a new revenue stream and a means of diversifying their sources of income.” He continued: “New and improved bio-based technologies are being developed for exportable products such as bio-plastics, bio-chemicals and biofuels. Establishing an industrial infrastructure for processing biomass will enable Ireland to capitalise on technological developments as they are developed. New markets are emerging for sustainably produced bio-products, and Ireland could be in a prime position to re-establish a strong bio-manufacturing base, exporting these products to a global market, the size of which will be measured in hundreds of billions of Euros.” “Unfortunately Ireland lags behind other EU member states in the development of a bio-based economy, as initiatives undertaken in Ireland to date have not been sufficient or sufficiently integrated in a manner required to attract the requisite investment capital. Establishment of a bio-based infrastructure fund, however, together with other measures to promote advancement of this industry, will allow development of a productive industrial base that will enable Ireland to quickly catch up with their EU counterparts.” The TCBB brings together researchers from NUI Galway, University of Limerick, Trinity, and UCD to work with Industry stakeholders like Bord na Móna, Glanbia, Biomass Heating Solutions, Cellulac and others on new bioenergy and biorefining technologies for Irish applications. The focus is on getting highly relevant and practical bio-based solutions for Ireland from the lab to the marketplace. More on the TCBB can be found at http://www.tcbb.ie . -ends-

>> Read full story about Government Investment Needed to Reap Rewards for Bioenergy Industry

NUI Galway Celebrate Over 20 Years in Occupational Health and Safety Education

NUI Galway Celebrate Over 20 Years in Occupational Health and Safety Education-image

Tuesday, 28 May 2013

In celebration of 21 years of delivering Occupational Health and Safety education, NUI Galway will host a conference entitled ‘Occupational Health and Safety: A Pioneering Past and a Bright Future’ from 14-15 June. Invited speakers from industries such as Shell, Baxter and Alkermes will present their perspectives on health and safety issues. NUI Galway graduate, Ruairí Ward, who works for the Health Safety Environment in Australia, will give a talk entitled ‘Occupational Hygiene, Global Challenges: The View from Down Under’. A keynote address will be given by Dr Sharon McGuinness, Assistant Chief Executive of the Health and Safety Authority, who will review workplace chemical safety over 21 years. Other keynote speakers include Dr Paul O Connor, Whitaker Institute at NUI Galway, who will talk on ‘Human Systems Integration - From the US Navy to Irish Healthcare’, and Herbert Mulligan of the Health and Safety Review, who will discuss ‘Health and Safety Legislation and Case Law: Past, Present and Future’. Dr Marie Coggins, Director of the MSc and Higher Diploma Health and Safety programmes at NUI Galway, said: “The aim of the conference is to showcase the achievements of some notable graduates and to provide a forum for review and discussion of the current status of, and the future challenges for, the Health and Safety discipline both locally and internationally. The University has a long history in Occupational Health and Safety education at postgraduate level through its Higher Diploma and MSc programmes, having graduated over 1000 students, many of whom have made major contributions in industry, government and academia both in Ireland and around the world.” Applications are now being accepted via www.pac.ie  for this year’s MSc and HDip programmes in Occupational Health and Safety, for both full-time and part-time students. The programmes are multidisciplinary in nature, involving contributions from the Colleges of Science, Business and Public Policy and Law, Engineering and Informatics and Medicine, Nursing and Health Sciences. Students study topics such as occupational health, occupational hygiene, ergonomics, safety and risk management, research methods, and legal studies. The conference takes place in the IT Building at NUI Galway, and further details and registration information can be obtained at http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=220 or contact NUI Galway Health and Safety Law Lecturer Deirdre Callanan at deirdre.callanan@nuigalway.ie. -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Celebrate Over 20 Years in Occupational Health and Safety Education

NUI Galway Entrepreneurs Beat off Global Competitors for MBA World Trophy

NUI Galway Entrepreneurs Beat off Global Competitors for MBA World Trophy-image

Thursday, 30 May 2013

The NUI Galway MBA in conjunction with the University’s BioInnovate programme has won a major award in the recent MBA World Trophy which took place in Dublin. The competition brought together teams of highly motivated entrepreneurs from some of the world’s top universities to compete against each other with their start-up businesses, where business models were challenged by a leading panel of successful entrepreneurs, VCs and thought leaders.  The MBA World Trophy is the first initiative of its kind: a unique showcase of entrepreneurial talent from some of the world’s finest graduate schools. Billed as a business start-up competition, the World Trophy will accelerate an early stage company using the lean start up principles and change how college students think about business building. Competing teams pitched their business models to an exclusive panel of VCs, and participated in workshops in Innovation, Finance, Growth and Leadership. Each team was paired with a mentor and on the final day each team presented their final pitch to the judging panel. The team that won the award for the most impactful business idea, which is based on a medical device innovation product, includes two BioInnovate Ireland Fellows, Ashwin Kher (NUI Galway BioInnovate Team) and Michael Morrissey (University of Limerick BioInnovate team), both of whom are NUI Galway MBA graduates and Joseph O’Callaghan, a 3rd Year Biomedical Engineering student at NUI Galway. Ashwin Kher, NUI Galway MBA graduate 2012 and current BioInnovate Ireland Fellow was on the winning team and said: “The World MBA trophy competition was an incredible experience, both in the content and the quality of the speakers. It was a privilege to get an opportunity to learn from global thought leaders on lean start-up strategy and entrepreneurship. The three-day competition was gruelling from start to finish and the standard of competitors was truly world class. Teams represented the finest international MBA programmes from Columbia University (USA) to INSEAD (France).” The value of the MBA and the training received during the BioInnovate programme was critical to the team’s success as another team member, Michael Morrissey (BioInnovate Ireland Fellow and NUI Galway MBA 2012) states: “The MBA at NUI Galway was instrumental in providing us with the skills to compete effectively at this level. The emphasis on strategy and innovation and its application out of the classroom provided a strong foundation for our success. The BioInnovate program taught us the fundamental steps in the process of medical device innovation and identifying clinical needs that stressed the importance of patient and user impact. Winning the title of ‘Business Most Likely to Have a Global Impact’ is something we’re proud of. Being recognised by someone of the calibre of Professor Vivek Wadwha is really huge for us.” Competition entrants included some of the best schools in the world including: INSEAD (FRANCE), UCD Smurfit, Instituto de Empresa Business School (ES), NYU Stern, ESAN Graduate School of Business (Peru), Columbia (US), Rotman School of Business (CA), Warwick (UK), Tel Aviv University (Israel), IPADE (Mexico) and Trinity College Dublin. This World Trophy follows from the recent announcement that NUI Galway has attained the global AMBA accreditation for its MBA programme offered in the School of Business and Economics. AMBA provide the only dedicated accreditation regime for MBA Programmes and now positions NUI Galway against the best worldwide. The Association of MBAs (AMBA) accreditation is internationally recognised as the global standard for all MBA programmes. AMBA accreditation represents the highest standard of achievement in MBA education and is earned only by the best programmes. AMBA accredits 200 Schools in over 70 countries.  Speaking about this most recent accolade, Dr Alma McCarthy, Executive MBA Programme Director, J.E. Cairnes School of Business and Economics at NUI Galway said: “Winning an award at the MBA World Trophy demonstrates that our MBA graduates can successfully compete on the global stage and follows successes for NUI Galway MBA teams in the MBA Association of Ireland national all-Ireland competitions. We extend our congratulations to the BioInnovate Ireland team and wish them continued success in what promises to be an exciting entrepreneurial start-up journey.” Dr Mark Bruzzi, Programme Director, BioInnovate Ireland added: “BioInnovate are delighted that the teams activities in identifying unmet clinical needs and aligning them with market opportunities has been recognised in this way.”  ENDS

>> Read full story about NUI Galway Entrepreneurs Beat off Global Competitors for MBA World Trophy

Celebrating EXPLORE – NUI Galway Hold Exhibition showcasing 28 Society Changing Projects

Celebrating EXPLORE – NUI Galway Hold Exhibition showcasing 28 Society Changing Projects-image

Friday, 16 May 2014

180 students and staff join forces to build a range of campus and society-enhancing projects. EXPLORE Expo celebrates 28 projects from mobile apps, education books, journals to student study aids, interactive beach information, new ways of studying Shakesphere in schools. 400 staff and students have delivered 69 projects to date The results of 28 joint student and staff projects focused on making an impact on society were unveiled at a ceremony in NUI Galway today. The EXPLORE Programme brings staff and students together to develop projects that can have a positive benefit on campus and also for wider society. Each project receives up to €1,000 in funding. This year’s projects include: ‘ShoutOut’, an anti-homophobic bullying programme for schools; ‘STARTS’, workshops in which NUI Galway students teach staff how to develop mobile apps; ‘Capture your Campus’, a campus-based amateur photography competition and exhibition; an Undergraduate Science Fair; a clothing brand based on the University’s “Big Yellow Thing”; the installation of a beehive on campus to promote awareness of pollinators; and a project bringing Shakespeare to life in secondary schools using theatre. Members of the public can see the impact of these projects in many ways: Copies of one project’s book, ‘Scary Noisy Things’, which is aimed at helping toddlers understand their emotions, will be available online and coming soon to Galway libraries. School teachers can contact ‘ShoutOut’ and the Shakespeare projects about visiting their schools. The ‘I Like Beaches’ project will soon have information boards on the importance of our beaches, placed on the Salthill prom. Quick response (QR) codes will be added to exhibits at NUI Galway’s Zoology and Marine Biology Museum in the coming weeks. A project which produced literature aimed at educating carers on how to avoid pressure ulcers will be shared in Ireland, the UK and North America. The Surgical Training Workshop project will be see the next generation of surgeons learning the skills that will save lives for decades to come. The Choral Online Resource (CÓR) project will put hard-to-find traditional Irish songs online for a global audience. Previous years’ projects include ‘Cell Explorers’, a programme whereby undergraduate science students and their lecturers visit primary schools showing schoolchildren basic scientific experiments. This project has gone on to expand across the country and has been awarded over €50,000 in external funding. NUI Galway Students’ Union President, Seán Kearns: “The Students’ Union is very proud of the EXPLORE initiative. EXPLORE shows how staff and students can work in partnership to achieve an incredible synergy to the benefit of our campus and the wider community.” NUI Galway’s Vice President for Innovation and Performance, Professor Chris Curtin, said:“EXPLORE is a fresh approach that harnesses the talents and passions of our campus community. EXPLORE has demonstrated our commitment to innovation as well as the power of staff-student partnership to achieve outstanding & exciting results in a very short space of time.” The project list and more background about the EXPLORE programme are available at http://www.su.nuigalway.ie/index.php/projects. -Ends-

>> Read full story about Celebrating EXPLORE – NUI Galway Hold Exhibition showcasing 28 Society Changing Projects

Explore Galway’s Natural History with new Guidebook by NUI Galway

Explore Galway’s Natural History with new Guidebook by NUI Galway-image

Friday, 16 May 2014

A new guidebook has been published by NUI Galway’s School of Natural Sciences to help people explore the natural history of the Galway area. The booklet was produced as part of NUI Galway’s EXPLORE initiative that promotes and sponsors innovation through student and staff collaboration. Entitled Self Guided Fieldtrip – Galway Area, the booklet was compiled by Alina Wieczorek, a third year undergraduate student with the School of Natural Sciences, and Professor Martin Feely, Earth and Ocean Science at NUI Galway. The tour includes a visit to the James Mitchell Museum, in NUI Galway’s Quadrangle Building, to introduce the rocks, minerals and fossils of the Galway area and from around the globe. The guide highlights the natural history resource that is the coastal zone stretching from Galway city westwards to Salthill and beyond. The reader can explore the natural history by using the supplied map and the many field illustrations of bedrock geology, and the flora and fauna that live on the bedrock substrate highlighting the inextricable links between the Natural Sciences of Geology, Botany and Zoology. Those who engage with the guide are encouraged to share and discuss their discoveries through the webpage, www.exploregalway.npage.eu. A downloadable version of the guide is also available on this webpage. For a hard copy, visit NUI Galway’s James Mitchell Museum in the Quadrangle Building, or the Zoology Museum  in the Ryan Institute, or ask for it in the Earth and Ocean Sciences office on the second floor of the Quadrangle. The museums are open Monday to Friday, 9am-5pm. -Ends-

>> Read full story about Explore Galway’s Natural History with new Guidebook by NUI Galway

April 2013

NUI Galway and University of Limerick to put Spotlight on Cutting Edge Research for Public

NUI Galway and University of Limerick to put Spotlight on Cutting Edge Research for Public-image

Wednesday, 3 April 2013

Members of the public are invited to a Research Day at NUI Galway on Thursday, 11 April. Academics and researchers will present ideas that could lead to new discoveries and innovations. Representatives from NUI Galway’s College of Engineering and Informatics, and College of Science, will be joined by colleagues from the Faculty of Science and Engineering at the University of Limerick. This day-long event is being held in the Bailey Allen Hall at NUI Galway commencing at 10.30am. The annual NUI Galway event runs in conjunction with the University of Limerick, as part of the Strategic Alliance between the two organisations. Highlights of this year’s event include more than 200 research poster presentations by researchers from both universities. The event will showcase some of the cutting edge research being carried out by engineers and scientists across several diverse disciplines from energy, biomedical, ICT, civil, mechanical, chemical, mathematical and physical sciences to the biological sciences.   “This is an exceptional opportunity to hear first-hand from those who at the forefront of engineering, ICT and science innovation and research,” explained Professor Gerry Lyons, Dean of the College of Engineering and Informatics, NUI Galway. “Interaction is the lifeblood of scientific innovation so we are very much looking forward to meeting scientific and engineering colleagues and peers as well as members of the wider community,” said Professor Kieran Hodnett, Dean of the Faculty of Science and Engineering, University of Limerick. Over the course of the day there will be talks from five speakers on topics as varied as Aerospace Research in Ireland, Marine Discovery Research, and Medical Device Research and Development. Speakers include: Gavin Campbell, Bombardier Aerospace; Martin Hynes, European Science Foundation; Professor Deniz Tasdemir, NUI Galway; Heinrich Anhold, StableLab; and Ray McCarthy, Boston Scientific.  Speaking about the event Dr Conchúr Ó Brádaigh, Vice-Dean of Research, College of Engineering and Informatics, NUI Galway, said: “This is a unique day in the calendar of the two Universities, as engineers and scientists will get together to present and debate their research in a forum that is open to the public. Talks will be topical and aimed at a lay-audience. Our invited speakers are world-renowned and leaders in their field. We welcome local industry and the general public to participate in this event.” Presentations will take place in the Bailey Allen Hall with a simultaneous Postgraduate Poster Competition. Those interested in attending should visit the NUI Galway website to find out view the full programme of events www.nuigalway.ie/research-day or contact Sharon Allman sharon.allman@nuigalway.ie  -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway and University of Limerick to put Spotlight on Cutting Edge Research for Public

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share