Should Twitter and Facebook be part of the Newsbeat?

    Should Twitter and Facebook be part of the Newsbeat?-image

Thursday, 25 July 2013

           INSIGHT@NUIGalway launches national survey on journalists’ use of social media Social media is becoming a vital tool to many contemporary journalists. From Syria to Turkey and Brazil, international news stories are broken by ordinary citizens on social media every day and it’s not just serious news. The latest football transfer rumours or celebrity scandal is now more likely to break on Twitter than by conventional means. The emergence of these new technologies is fundamentally changing the way journalists work and source stories. A 2011 survey* revealed that 97% of UK journalists use social media for their work, similar pan European** and global*** studies have also been completed. In Ireland, however, despite the widespread adoption of social media particularly among journalists, no formal study on Irish media professionals’ use of social media has yet been carried out. Researchers at the Science Foundation Ireland Research Centre INSIGHT@NUIGalway have launched the first national survey on how Irish journalists use social media.  This new study aims to measure the prevalence of social media use among professional journalists, and determine the role it plays in the modern Irish newsroom. The researchers are calling on all media professionals working in print, TV, radio and online media to take 10 - 12 minutes out of their busy schedules to fill out the online survey. “The ubiquity of social media is quickly changing the global media landscape, leading us to query Ireland’s contemporary journalistic practices”, said Dr Bahareh Heravi, the project leader and head of the Digital Humanities and Journalism group at INSIGHT@NUIGalway. “This survey will help to not only delineate these practices, but the data collected has the potential to ultimately result in more informed and accurate reporting,” she added. Dr Heravi stressed the need for all journalists to get involved, from digital natives to those who don't even have a twitter account: "We are aware that there are some journalists who don't use social media or even feel that it shouldn't be used for journalistic purposes. It is very important for the study to capture all journalists' opinions.” The project is being run by the Digital Humanities and Journalism group in INSIGHT@NUIGalway, which leads a number of projects exploring how new technologies are impacting the world of journalism and other digital humanities like archiving. “This survey will help us to determine the needs of the media industry in Ireland and enable us to shape its future. This is the role of the Digital Humanities and Journalism group at INSIGHT@NUIGalway” said Director of INSIGHT@NUIGalway Professor Stefan Decker. INSIGHT is Irelands National Data Analytics Research Centre, hosted at NUI Galway, UCC, DCU and UCD. The survey can be accessed here: https://www.surveymonkey.com/s/IrishSocialJournalism and more information on the research group can be found at http://hujo.deri.ie/ ENDS *2011 Social Journalism Study carried out by Cision and Canterbury Christchurch University (UK) http://www.cision.com/uk/files/2012/07/2011-Social-Journalism-Study1.pdf **2011 Social Journalism Study, European Results http://www.cision.com/uk/pr-white-papers/2011-social-journalism-study-european-results/ ***2012 Global Digital Journalism Study by the Oriella PR Network http://www.oriellaprnetwork.com/sites/default/files/research/Oriella%20Digital%20Journalism%20Study%202012%20Final%20US.pdf

>> Read full story about Should Twitter and Facebook be part of the Newsbeat?

Seolann an tAire Stáit, Donnchadh Mac Fhionnlaoich Dioplóma nua sa Phleanáil agus Buanú Teanga in OÉ Gaillimh

Seolann an tAire Stáit, Donnchadh Mac Fhionnlaoich Dioplóma nua sa Phleanáil agus Buanú Teanga in OÉ Gaillimh-image

Thursday, 25 July 2013

Sheol an tAireStáit, Donnchadh Mac FhionnlaoichDioplóma nua sa Phleanáil agus Buanú Teanga in Ionad OÉ Gaillimh, Gaoth Dobhair, Co. Dhún na nGall tráthnóna aréir. Tá an Dioplóma á thairiscint ag OÉ Gaillimh i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta. Cúrsa páirtaimseartha thar dhá bhliain atá i gceist leis an dioplóma seo a thabharfaidh deis do rannpháirtithe eolas agus oiliúint fheidhmeach a fháil ar straitéisí buanaithe teanga agus leas-chleachtais na pleanála teanga. Tá an cúrsa dírithe ar oibrithe pobail agus teanga sna ceantair phleanála teanga a luaitear in Acht na Gaeltachta. Beidh an cúrsa seo feiliúnach dóibh siúd atá ag obair in earnáil na Gaeilge go náisiúnta agus an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge á fheidhmiú acu. D’fháiltigh an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich roimh an Dioplóma úr: “Cinntíonn Acht na Gaeltachta go mbeidh tábhacht as cuimse le tograí buanaithe teanga a thabhairt chun cinn go náisiúnta agus i measc phobal na Gaeltachta go mór mór. Cuideoidh an cúrsa seo le cumasú phobal na teanga chomh maith le forbairt feidhmiú na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge. Úsáid stuama acmhainní atá sa chomhpháirtíocht seo idir Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus Údarás na Gaeltachta.” Leag Príomhfheidhmeannach Údarás na Gaeltachta, Steve Ó Cualáin, béim ar thorthaí foghlama an chúrsa: “Is mian le hÚdarás na Gaeltachta go mbeadh oiliúint fheidhmeach sa Phleanáil Teanga ar fáil ar bhealach atá éifeachtach agus praiticiúil. Beidh an cúrsa seo fóinteach do phobail atá ag iarraidh an chuid is fearr den phleanáil teanga a thabhairt leo agus a chur i bhfeidhm de réir chúinsí a gceantracha féin. Tá áthas orainn tacú leis an Dioplóma nua seo.” Dúirt Dónall Ó Braonáin, Príomhfheidhmeannach Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, OÉ Gaillimh: “Cúrsa é seo a tharraingeoidh ar an léann teanga ach a dhéanfaidh freastal ar riachtanais phobail san am céanna. Beidh scoth na tacaíochta foghlama ag mic léinn an chúrsa seo agus beidh sé feiliúnach dóibh siúd ar spéis leo ceist na pleanála teanga a scrúdú ar bhealach solúbtha agus saoráideach.” De bharr scaipeadh tíreolaíoch na rannpháirtithe, bainfear leas as teicneolaíocht nuálach fhoghlama leis an Dioplóma seo a chur ar fáil. Beidh deis ag mic léinn an chúrsa a gclár ama staidéir féin a leagan amach agus a chur in oiriúint dá gcúinsí féin. Tabharfar an oiliúint chuí ríomhaireachta do rannpháirtithe an chúrsa ag seisiúin speisialta ionduchtaithe agus déanfar an cúrsa a eagrú ar bhealach a laghdóidh ualach taistil na mac léinn idir Méan Fómhair 2013 agus Márta 2014. Clúdóidh an siollabas réimse cuimsitheach ábhar a bhaineann leis an bPleanáil Teanga agus gheobhaidh na rannpháirtithe oiliúint sna bealaí is éifeachtaí le tabhairt faoi thograí buanaithe teanga a leagan amach dá bpobal féin. Sa chéad bhliain den chúrsa, beidh béim ar leith ar an tsochtheangeolaíocht agus ar chultúr agus ar chomhthéacs na Gaeltachta comhaimseartha. Fáilteofar roimh iarratais ó dhaoine atá ag obair in earnáil na forbartha teanga nó pobail sa Ghaeltacht nó in earnáil na Gaeilge go náisiúnta chomh maith le daoine eile a bhfuil spéis acu san ábhar seo. Beidh táille laghdaithe á ghearradh ar an gcúrsa seo ag OÉ Gaillimh mar bheartas taca do phróiseas  na pleanála teanga sa Ghaeltacht. Tá OÉ Gaillimh buíoch de thacaíocht Údarás na Gaeltachta agus moltar do rannpháirtithe atá ag obair na hearnála pobail agus teanga sa Ghaeltacht clárú ar-líne agus teagmháil a dhéanamh le hoifigí réigiúnacha Údarás na Gaeltachta le deiseanna tacaíochta a fhiosrú. Is féidir iarratas ar-líne a dhéanamh ar an Dioplóma roimh 23 Lúnasa ach suíomh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge a cheadú: www.oegaillimh.ie/acadamh nó teagmháil a dhéanamh le comhordaitheoir an chúrsa, Éamon Ó Cofaigh ag 091 493802 nó eamon.ocofaigh@oegaillimh.ie. -CRÍOCH-

>> Read full story about Seolann an tAire Stáit, Donnchadh Mac Fhionnlaoich Dioplóma nua sa Phleanáil agus Buanú Teanga in OÉ Gaillimh

STATEMENT FROM DR JIM BROWNE, PRESIDENT, NUI GALWAY ON THE PASSING OF COLM MURRAY

STATEMENT FROM DR JIM BROWNE, PRESIDENT, NUI GALWAY ON THE PASSING OF COLM MURRAY-image

Tuesday, 30 July 2013

Noting the sad passing of Colm Murray, NUI Galway President, Dr Jim Browne said: On behalf of his many friends at NUI Galway and on a personal level, I extend sincere condolences to his wife, Ann, his daughters, Kate and Patricia and his extended family. Colm was a great friend and supporter of NUI Galway. An Arts graduate (BA 1972) and an Alumni Award Winner for Sports Achievement and Leadership (2011), Colm was involved in a range of alumni events and activities. Over the years Colm participated in and hosted a range of alumni events in Dublin and in Galway – events which always attracted audiences who relished his enthusiasm and his story-telling flair. With the sporting world’s attention on Galway and Ballybrit this week, we remember with pride and genuine affection one of Ireland’s best-loved sports journalists. We note his passing with sadness and pay tribute to a graduate whose commitment to his alma mater was deeply-held and much valued. Ar dheis Dé go raibh a anam uasal dílís. James J. Browne PhD, DSc, MRIA, C.EngUachtarán – President _______________________________________________________________________ Sean O'Rourke, Chair of NUI Galway Alumni Association Colm Murray was a proud graduate of NUI Galway, and often recalled his student days with affection and no little mirth. He studied in the faculty of Arts in the 1960s and 70s but in fact Colm was an Everyman, a lifelong student of the ways of the world. He brought a sense of curiosity and wonder to his assignments which informed and enlivened his broadcast journalism. In the RTE newsroom he was a brilliant NUJ official, defusing many an industrial relations row with a mixture of humour, guile and an uncanny sense of timing. Though he did not specialise in current affairs Colm was a close follower of political events and would give colleagues the benefit of sound observations on running stories and the players involved - usually sharp but never cruel. Colm had legions of friends and admirers and easily won the confidence of people. As a sports broadcaster he reported with knowledge, flair and enthusiasm from Ballybrit to Beijing. There's a certain timeliness that his passing comes during Galway Race Week where his services as a social ringmaster and tipster were greatly enjoyed if not always followed with success. Some years ago he encouraged people at a pre-Races brunch in the old quadrangle to follow his list of sure things. And then he cautioned hilariously: "But my final word in this great Aula Maxima where so many distinguished scholars have passed through the hallowed portals is: Caveat Punter" _______________________________________________________________________ An NUI Galway Dublin Alumni Group presentation COLM MURRAY, BA 1972, in conversation with Seán O'Rourke BA 1977 took place in the AVIVA STADIUM on Thursday 16 June, 2011. First broadcast by RTÉ on 2 January 2012 was re-broadcasted Tuesday 30 July 2013. Please click on following link to hear interview. http://www.rte.ie/radio/radioplayer/rteradioweb.html#!rii=9%3A3156768%3A9153%3A02%2D01%2D2012%3A  

>> Read full story about STATEMENT FROM DR JIM BROWNE, PRESIDENT, NUI GALWAY ON THE PASSING OF COLM MURRAY

Dramatic Turn for NUI Galway Professor

Dramatic Turn for NUI Galway Professor-image

Wednesday, 31 July 2013

NUI Galway has appointed Professor Patrick Lonergan as its first ever Professor of Drama and Theatre Studies. Professor Lonergan’s appointment strengthens NUI Galway’s reputation as a national hub for the study of theatre. His focus will be on developing new courses, building new research resources, and partnering with theatre companies. Speaking upon his appointment Professor Lonergan stated that “It is a great honour to have been named NUI Galway’s first Professor of Drama and Theatre Studies. I look forward to working with colleagues in the University and the wider community, as we develop new courses, forge new partnerships with theatre-makers, and make sure that NUI Galway is recognised as a world leading centre for the study of Irish theatre.” NUI Galway offers a very successful BA in Drama, Theatre and Performance, as well as a Performing Arts degree, and a new part-time MA in Drama and Theatre Studies is currently enrolling for September 2013. As part of its educational offering, the University this year again partnered with the Galway Arts Festival. One element of the partnership was to offer six NUI Galway students the opportunity to be part of the SELECTED programme. This unique internship with an all-areas backstage pass to the festival gave the students an intensive two-week immersion in festival organisation. The selected students attended shows, liaised with performers and directors, and also had the privileged access to visiting international Festival Directors. NUI Galway also maintains a partnership with Druid Theatre – which saw the University act as one of the co-producers of the multi-award winning DruidMurphy show last year. That partnership is growing all the time, with members of Druid running workshops for students, in acting, directing, set design and theatre marketing, among other things. NUI Galway will also be transforming our knowledge of Irish theatre through projects like the digitisation of the archive of the Abbey Theatre. When added to the University’s already extensive theatre archives, this resource will provide access to hundreds of scripts and videos of Irish plays – much of it never seen before. Speaking about these developments, Professor Lonergan commented: “We have achieved an enormous amount in the area of Drama and Theatre Studies at NUI Galway already. Our aim now is to build on those achievements, so that students and researchers from Ireland and abroad will recognise that NUI Galway is the best place in the world to study Irish drama.” Patrick Lonergan was born in Dublin in 1974, and graduated from University College Dublin with an MA in 1998. He completed a PhD at NUI Galway in 2004, and has been a member of staff in the Discipline of English since that time. He has written widely about Irish theatre for publications such as The Irish Times and Irish Theatre Magazine. His first book, Theatre and Globalization: Irish Drama in the Celtic Tiger won the 2008 Theatre Book Prize, a prestigious international award whose previous winners include the Guardian critic Michael Billington, the theatre director Peter Brook, and Columbia University Professor James Shapiro. More recently he has published The Theatre and Films of Martin McDonagh with Bloomsbury in London. He is also very active in the Irish theatre community. He runs the annual JM Synge Summer School in County Wicklow, is a former Theatre Assessor for the Irish Arts Council, and is a Board Member of Irish Theatre Magazine and Baboró International Arts Festival for Children. He has won several research awards, and is currently completing a project on Theatre Performance and Globalization, which is being funded by the Irish Research Council. He serves on the boards of several major international journals (including Contemporary Theatre Review and Irish University Review), is a Vice President of the International Association for the Study of Irish Literatures, and is active in many other international organizations. ENDS

>> Read full story about Dramatic Turn for NUI Galway Professor

June 2013

Research Highlights Stress Levels among Parents of Children with Autism

Research Highlights Stress Levels among Parents of Children with Autism-image

Tuesday, 4 June 2013

Levels of stress among parents of children with autism are higher when those families have less access to services. Preliminary data from a study by NUI Galway’s Irish Centre for Autism and Neurodevelopmental Research (ICAN) indicates cutbacks in services are having a real and measureable effect on parents’ wellbeing. “Our research is highlighting the negative impacts that cutbacks and inadequate service provision may have, not only on child outcomes, but also on the health and wellbeing of the parents,” says Dr Geraldine Leader, Director of ICAN at NUI Galway. A group of 140 mothers, fathers and a control group of caregivers of typically-developing children were included in the study. The research, conducted by PhD student Ciara Foody under the supervision of Dr Geraldine Leader and Professor Jack James, will be presented at a conference in NUI Galway from 11-12 June. This research investigated stress among parents by using diaries, questionnaires, 24 hour blood pressure monitoring and also conducted an analysis of the stress hormone cortisol. “We looked for the physical flags of stress, such as high blood pressure”, explains Dr Leader. “Perhaps none too surprisingly, parents of children of autism experience elevated levels of stress compared to parents of typically developing children. However, we were also able to show a correlation between increased stress among parents of children with autism who have less access to services and interventions.” Preliminary results demonstrate that unmet services needs were a significant factor.  Having a child with a greater number of service needs that were not being met (speech and language therapy, respite services, etc.) was associated with higher maternal blood pressure and higher parental reports of depressive symptoms and parenting stress.  The study also shows that sleep is also found to be an important factor. Child sleep problems and parental sleep quality were associated with maternal blood pressure, parenting stress, anxiety and depressive symptoms. The conference from 11-12 June, Autism Spectrum Disorders: From Research to Practice, will feature keynote talks, as well as workshops aimed at providing parents, practitioners, teachers and researchers, with the latest evidence-based approaches to diagnosis, clinical management and adult service provision. The event is being organised by ICAN in collaboration with the US science and advocacy group Autism Speaks, and runs from 11-12 June. For more information visit www.conference.ie -ends-

>> Read full story about Research Highlights Stress Levels among Parents of Children with Autism

Chairperson of the new Child and Family Agency to deliver keynote address at UNESCO Research Centre Conference

Chairperson of the new Child and Family Agency to deliver keynote address at UNESCO Research Centre Conference-image

Tuesday, 4 June 2013

The UNESCO Child and Family Research Centre at NUI Galway will host its 6th Biennial Family Support conference on 13-14 June. Entitled ‘Engagement and Participation in Family Support’, the conference will contextualise trends, challenges and options relating to citizens’ engagement and participation in the field of Family Support. The forum will highlight the relevance of citizenship to Family Support and the role of services, communities and individuals in service delivery and systems reform. Alongside presentations from keynote speakers including Norah Gibbons of the new Child and Family Agency, delegates will hear from special guest Kenneth Egan, Ireland’s most decorated amateur boxer. Kenneth will speak on the commitment and dedication required to excel in sport and how the support he received from family, friends and others helped him to deal with the challenges and difficulties he encountered. Professor Pat Dolan, UNESCO Chair at the Child and Family Research Centre in NUI Galway, commented: “This conference is an opportunity to explore not just the role of state services, but also of individuals and communities in supporting families both in terms of safety and welfare. The recent scandal regarding early years services including creche facilities highlights that social workers alone and regulation systems do not have the capacity to protect children at risk and that more innovative models of community care and involvement are urgently required. There is a need to develop systems whereby families and citizens can play their part in safeguarding children.” The conference is hosted as part of the ‘Five Nations Family Support Initiative’ in conjunction with representatives from across the United Kingdom (England, Scotland, Wales and Northern Ireland) and UNESCO, Paris. The aim of this new initiative is to collectively discuss and advance Family Support policy and practice issues which will be progressed and developed on an international stage. Other speakers will include: Professor Constance Flanagan, University of Wisconsin-Madison, USA. The Political Theories of Adolescents: How they Matter for Democracy Professor Anne Power, the London School of Economics and Political Science, UK. Learning from the Horse’s Mouth: What Families Bringing up Children in Difficult Urban Areas Say about their Role and Influence Andy Lloyd, Head of Service – Workforce Development, Children’s Services, Leeds City Council, UK. Defending and Developing Family Support in an Age of Austerity Dr Bernadine Brady and Dr Carmel Devaney, UNESCO Child and Family Research Centre, School of Political Science and Sociology, NUI Galway. Changing the Odds: the Benefits and Challenges of Volunteer-Led Service Provision Professor Mark Brennan, Pennsylvania State University, USA. Citizenship as a Mechanism for Individual, Family, and Community Support Dr John Canavan, Associate Director, UNESCO Child and Family Research Centre, School of Political Science and Sociology, NUI Galway will deliver the closing remarks. For further information, or to register for the conference, visit www.conference.ie -ends-

>> Read full story about Chairperson of the new Child and Family Agency to deliver keynote address at UNESCO Research Centre Conference

Older Volunteers Needed to Combine Exercise of Mind and Body for Research

Older Volunteers Needed to Combine Exercise of Mind and Body for Research-image

Wednesday, 5 June 2013

Older people are being sought by NUI Galway researchers to participate in a new study which keeps the mind active while exercising. Volunteers are invited to spend 20 minutes on a cyber-cycle, which combines a traditional exercise bike with an interactive video game. Participants can compete with other riders, or enjoy the scenery along a virtual bike path through a woodland setting or the cityscapes of Paris. Dr Cay Anderson-Hanley, a Fulbright scholar from the United States, is collaborating with Dr Michael Hogan, Lecturer in Psychology, at NUI Galway on the project. “Most of us are already aware of the physical benefits of exercise: it can help control weight, combat illness, improve certain health conditions, and increase energy”, explains Dr Anderson-Hanley. “Recently, significant strides have been made in research examining the cognitive benefits of physical exercise. Such research has taken on new urgency given the changing demographics of our society, with longevity increasing around the world, and dementias such as Alzheimer’s on the rise.” In her previous research, published in the American Journal of Preventive Medicine, Dr Anderson-Hanley incorporated ‘exergames’ into the experimental design of a long-term exercise intervention at Union College in New York. Her study found that the older adults who engaged in exergaming yielded better results for the participants than an equivalent dose of traditional exercise. “We focused on this kind of ‘exergaming’, where mental and physical exercise are interwoven”, says Dr Anderson-Hanley. Our results showed added cognitive benefit in some, while for others it prevented further decline. We are now looking to test this theory on a selection of older adults in Ireland.” For the NUI Galway study, participants’ cognitive status will be evaluated before and after the exercise session, using brief pen and paper measures and computer tasks. Brain functions will also be measured with electroencephalography (EEG) where electrical activity across the scalp is detected with sensitive electrodes worn as a special cap. Ideally, the research team would like to hear from volunteers aged 65 and over, with up to 40 volunteers needed in total. Those interested should contact Julia Dimitrova at the Aerobic and Cognitive Exercise Study lab (ACES) in NUI Galway on 091-494069 or email ACEStudyIreland@gmail.com -ends-

>> Read full story about Older Volunteers Needed to Combine Exercise of Mind and Body for Research

Clinical Study Design for Medical Devices Focus of NUI Galway Symposium

Clinical Study Design for Medical Devices Focus of NUI Galway Symposium-image

Thursday, 6 June 2013

NUI Galway will host a symposiumon ‘Innovative Clinical Study Design for Medical Devices’ on Wednesday, 12 June in Áras Moyola. Organised by the Biostatistics Unit at the HRB Clinical Research Facility, Galway (HRB CRFG), Ignite Technology Transfer Office and Metric Ireland, the symposium will be of interest to industry, clinicians and the biomedical research community. Keynote speaker for the symposium will be Dr Gregory Campbell, who will address the audience on innovation in clinical study design, new guidance documents recently developed in the FDA and more. Dr Campbell is Director of Biostatistics Division in the Office of Surveillance and Biometrics within the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) at the Food and Drugs Administration (FDA). He currently leads a group of over 55 statisticians at the FDA, which provides statistical support to CDRH as a whole and, in particular, the statistical reviews of FDA’s pre-market device submissions.    Dr John Newell, Head of the Biostatistics Unit at NUI Galway, said: “Dr Campbell leads a group of statisticians who research innovative methods to address the challenges in the evaluation of medical devices. We in the Biostatistics Unit are looking forward to interacting with Dr Campbell and learning how we can participate in advancing this field.” Dr Sandra Ganly of Metric Ireland said: “The US Med Device market is the key market for all medical device companies, with the market expected to grow to $151 billion in 2015. Having an opportunity to understand the regulatory issues at play from Dr Campbell will provide the Irish-based companies which Metric Ireland assists, the ability to gain more timely, cost-effective regulatory approvals for their products and an opportunity to gain a foothold in this growing market.” Other speakers will include NUI Galway’s Professor Martin O'Donnell, who will introduce the HRB CRFG and give an overview of capabilities and the facility's offering to industry; and John O'Dea of Crosspon, who will discuss the medical device cluster in Ireland, the success of the cluster and some of the challenges from a clinical trial design and execution perspective. The symposium will conclude with a panel discussion, where speakers will be joined by additional industry and clinical experts, and the delegates will get an opportunity to put forward their own questions to the experts. Dr Jacinta Thornton, Acting Director of Ignite Technology Transfer Office (TTO), said: “This is a unique opportunity to access key opinion and guidance and is an event not to be missed if you are operating in the clinical and pre-clinical space in this sector. From our perspective at Ignite TTO, we are very much looking forward to learning from Dr Gregory Campbell and gaining the insights that will assist early stage companies in navigating the regulatory hurdles inherent with delivering their products to market.” For further information on the symposium visit www.conference.ie. -ENDS-

>> Read full story about Clinical Study Design for Medical Devices Focus of NUI Galway Symposium

International Criminal Court Summer School at NUI Galway

International Criminal Court Summer School at NUI Galway-image

Monday, 10 June 2013

The Irish Centre for Human Rights at NUI Galway is now accepting delegates for its 2013 summer school on the International Criminal Court to be held 17-21 June in Galway. The summer school on the International Criminal Court (ICC) offered by the Centre is widely acknowledged to be the premier programme of its kind, attracting participants from around the world. During the five days of intensive lectures, delivered by leading specialist in the field, students are provided with a detailed working knowledge of the establishment of the Court, its applicable law, its structures and its operations. Lectures also speak to related issues in international criminal law, including universal jurisdiction, immunities and the role of the victims. Professor Ray Murphy of the Irish Centre for Human Rights at NUI Galway said: “The ICC is arguably the most important international institution to have been established since the creation of the United Nations. Its aim is combating impunity for atrocities, and it is at the forefront of a broader movement for achieving accountability and justice around the world.” “When the ICC was established in 2002, there was real optimism about holding those most responsible for genocide, crimes against humanity and war crimes to account. Over ten years later, the Court is being criticised for having a racist agenda and a flawed investigation process and prosecutorial strategy. To date, the Court has convicted only one defendant, a former Congolese warlord, Thomas Lubanga. The appointment of a new prosecutor, Fatou Bensouda, places the Court at a critical crossroads in terms of investigations and prosecutions for the future”, continued Professor Murphy. During the summer school on the International Criminal Court, expert presentations will be delivered by Professor William Schabas, Honorary Chairman of NUI Galway’s Irish Centre for Human Rights and Middlesex University; Professor Siobhan Mullally, UCC; Dr Noelle Higgins and Professor Ray Murphy, Irish Centre for Human Rights, NUI Galway; John McManus, Counsel/Avocat, Crimes Against Humanity and War Crimes Section, Department of Justice, Canada; Dr Fabrizio Guariglia, Head of Appeals Division of the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court; Dr Mohamed M. El Zeidy, Legal Officer for Pre-Trial Chamber II, The International Criminal Court; Dr Rod Rastan, Legal Adviser in the Office of the Prosecutor, The International Criminal Court; Professor Don Ferencz, School of Law, Middlesex University; Dr Mohamed Elewa Badar, University of Middlesex; Professor Megan Fairlie, Florida International University; and Dr Mohamed Elewa Badar, School of Law, Brunel University. To register, visit http://www.conference.ie/Conferences/index.asp?Conference=16 or email iccsummerschool@gmail.com for more information. -ENDS-

>> Read full story about International Criminal Court Summer School at NUI Galway

Leading Developmental Speech and Language Impairments Researcher Visits NUI Galway

Leading Developmental Speech and Language Impairments Researcher Visits NUI Galway -image

Monday, 10 June 2013

In celebration of the 10th anniversary of Speech and Language Therapy teaching at NUI Galway, the University will hold a one-day seminar on Evidence Based Practice on Friday, 14 June. Entitled ‘Evidence-Based Practice: Bercow and back again - practice, policy and its implications for children with speech and language and communication needs (SLCN)’, the seminar will focus on the findings of the Better Communication Research Programme (BCRP), the largest practice related research programme ever funded for children with SLCN. Keynote speaker, Professor James Law, Professor of Speech and Language Science at the University of Newcastle, England will discuss the outcomes of this large research programme, as well as ways in which practitioners can incorporate evidence-based practice into the services they provide. He has had a distinguished career in research on developmental language and communication impairments. He is an editor on the Cochrane Collaboration Developmental, Psychosocial and Behaviour Problems Group and carried out the first Cochrane review of intervention for children with primary speech and language delays/disorders in 2003. Professor Law is one of the key researchers in a large scale research project in the UK, the BCRP. This research was commissioned in response to the Bercow Review, which was a review of services for children and young people with speech, language and communication needs. The BCRP was designed as a rigorous research programme that would be useful for practitioners, researchers, policy makers, as well as parents and young people with communication impairments. The BCRP comprised 10 major research projects including the evidence base for current practice including indicative costs, and the perspectives of parents and children regarding the services they use and the outcomes they value. Rena Lyons, Head of the Discipline of Speech and Language Therapy, said: “We are honoured and delighted to have Professor Law in NUI Galway. Sometimes there is a challenge linking research with practice. Clinicians need to access research findings to inform their practice. This seminar will be very useful for clinicians as they will hear first-hand about the results of this large scale research project.”    For further information on the seminar visit www.conference.ie or contact Rena Lyons at rena.lyons@nuigalway.ie. -ENDS-

>> Read full story about Leading Developmental Speech and Language Impairments Researcher Visits NUI Galway

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share