An Tánaiste to launch New Institute for Lifecourse and Society at NUI Galway

An Tánaiste to launch New Institute for Lifecourse and Society at NUI Galway-image

Thursday, 12 November 2015

The Institute is dedicated to supporting applied research that informs policy development and practice to make a positive difference to people’s lives The Tánaiste and Minister for Social Protection Joan Burton T.D. will officially launch the Institute for Lifecourse and Society today (11 November 2015) at NUI Galway. The Institute is dedicated to supporting applied research that informs policy development and practice to make a positive difference to people’s lives. The Institute for Lifecourse and Society represents an €9m investment comprising significant philanthropic contributions from The Atlantic Philanthropies and Galway University Foundation in a rare example of an interdisciplinary research hub designed to examine and reimagine important social issues, especially for vulnerable populations. Speaking at the opening of the Institute for Lifecourse and Society at NUI Galway, An Tánaiste Joan Burton T.D. said: “The goal of the Institute is to achieve international excellence in social policy and practice development through the pursuit of interdisciplinary research in the social sciences. This will be done by creatively integrating the rich and diverse intellectual resources from within the University and beyond. I believe the Institute will become both a pioneering research institute for the applied social sciences and a flagship of the University. I look forward to reading the Institute’s work in the coming years – and to that work helping to guide and shape national policy.” The Institute, under the directorship of Professor Pat Dolan, provides a newly designated research institute for the applied social sciences at NUI Galway, the largest of its kind in Europe. It supports applied research that informs policy development and practice, and brings together existing work in relation to targeted populations – such as children and families, persons with disabilities and older persons – into one domain of research, teaching and policy. Amongst its members are nationally and internationally recognised authorities from the fields of children and families, and disabled and older persons and the Institute has already a strong record in influencing domestic, regional and international policy and practice affecting these populations. President of NUI Galway, Dr Jim Browne said: “Today is a milestone in the development of the social sciences at NUI Galway. With the establishment of this Institute our university marks a concerted commitment to the application of knowledge in the social sciences in order to share knowledge and create positive social change. The real benefit of the Institute for Lifecourse and Society is to future generations of citizens who will benefit from new approaches on how to improve lives of families, young people, older persons and those who live with disabilities. The knowledge generated by those working in this Institute will help to shape advocacy, policy and interventions to improve the lives of so many citizens – right across the lifecourse.” President Browne added: “The support of our philanthropic partners has been absolutely vital to this project. I would like to thank The Atlantic Philanthropies and Galway University Foundation most sincerely for their vision and their investment in this research facility.” Professor Pat Dolan, Director of the Institute, said: “Essentially the focus of the Institute is to bring together researchers and communities to develop new blueprints for social change, practice and policy. The ‘lifecourse’ side of things is a relatively new approach aimed at zooming out from the silos of academic disciplines and stages of life to look for solutions, patterns and strategies that provide for people and societies over the course of a life and over generations. Few such research institutes in this field aim for this kind of deep and far-reaching impact.” To mark the official opening of the Institute, a keynote address will be given by Professor Robert J. Chaskin University of Chicago and Chair of the International Advisory Board at the Institute entitled “Social Policy and Community Action for Children, Youth, and Families”. In the course of the lecture Professor Chaskin will identify and evidence an innovative model for community led research which makes services and professionals more relevant in how and what they do with and for families that experience serious adversity. The lecture will take place in the main auditorium in the ILAS building at 2.30pm, Wednesday 11th November, 2015. Attendance is free and open to the public but reservation is necessary so please email ILAS@nuigalway.ie http://www.nuigalway.ie/ilas/  ENDS An Tánaiste le hInstitiúid Nua Cúrsa Saoil agus Sochaí a sheoladh in OÉ Gaillimh Tacaíonn an Institiúid le taighde feidhmeach a chuidíonn le polasaithe a fhorbairt agus a chleachtadh chun tionchar dearfach a imirt ar shaol na ndaoine Seolfaidh an Tánaiste agus an tAire Coimirce Sóisialaí Joan Burton T.D. an Institiúid Cúrsa Saoil agus Sochaí inniu (11 Samhain 2015) in OÉ Gaillimh. Tacaíonn an Institiúid le taighde feidhmeach a chuidíonn le polasaithe a fhorbairt agus a chleachtadh chun tionchar dearfach a imirt ar shaol na ndaoine. Is infheistíocht €9m a rinneadh san Institiúid Cúrsa Saoil agus Sochaí. Tháinig cuid mhaith den infheistíocht ó The Atlantic Philanthropies agus ó Fhondúireacht na hOllscoile a tháinig le chéile chun ceisteanna móra sóisialta a scrúdú, go mór mór i gcás dreamanna leochaileacha. Ag labhairt ag oscailte na hInstitiúide Cúrsa Saoil agus Sochaí in OÉ Gaillimh, dúirt an Tánaiste Joan Burton T.D.: “Is é sprioc na hInstitiúide ardchaighdeán idirnáisiúnta a bhaint amach i bhforbairt polasaí agus cleachtas sóisialta trí thaighde idirdhisciplíneach a dhéanamh sna heolaíochtaí sóisialta. Déanfar é seo trí na hacmhainní saibhre agus éagsúla intleachtúla a chomhtháthú go cruthaitheach san Ollscoil agus taobh amuigh de. Creidim go mbeidh an Institiúid seo ina ceannródaí maidir le taighde sna heolaíochtaí sóisialta feidhmeacha agus ina ceann feadhna san Ollscoil. Táim ag súil go mór le saothar na hInstitiúide a léamh sna blianta seo romhainn – agus don obair a chuidíonn le polasaí náisiúnta a threorú agus a chruthú.” Tá an Institiúid faoi stiúir an Ollaimh Pat Dolan agus is institiúid taighde nua í atá nua-ainmnithe do na heolaíochtaí sóisialta feidhmeacha in OÉ Gaillimh, an institiúid is mó den chineál seo san Eoraip. Tacaíonn sí le taighde feidhmeach a chuidíonn le polasaithe a fhorbairt agus a chleachtadh agus tugann sí an obair reatha maidir le dreamanna spriocdhírithe le chéile – cosúil le gasúir agus teaghlaigh, daoine faoi mhíchumas agus daoine níos sine – isteach i raon taighde, teagaisc agus polasaí amháin. I measc na mball tá údaráis aitheanta náisiúnta agus idirnáisiúnta as réimsí na leanaí agus na dteaghlach, na ndaoine faoi mhíchumas agus na ndaoine níos sine agus tá dea-cháil ar an Institiúid cheana féin as tionchar a imirt ar pholasaí agus ar chleachtas áitiúil, réigiúnach agus idirnáisiúnta a bhaineann leis na dreamanna seo. Dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne: “Is buaicphointe i bhforbairt na n-eolaíochtaí sóisialta in OÉ Gaillimh atá sa lá inniu.  Le bunú na hInstitiúide seo, léiríonn an Ollscoil an mian atá againn eolas a úsáid sna heolaíochtaí sóisialta chun eolas a roinnt agus athruithe dearfacha sóisialta a dhéanamh. Is iad na glúine atá le teacht a bhainfidh an leas is mó as cur chuigí nua na hInstitiúide Cúrsa Saoil agus Sochaí maidir leis an saol a fheabhsú do theaghlaigh, do dhaoine óga, do dhaoine níos sine agus dóibh siúd atá faoi mhíchumas.  Cuideoidh an t-eolas a bhaileoidh siad siúd atá ag obair san Institiúid seo le tacaíocht, polasaí agus idirghabháil a fhorbairt a fheabhsóidh an saol do lear mór daoine – ar feadh chúrsa an tsaoil.” Anuas ar an méid sin, dúirt an tUachtarán Browne: “Bhí tacaíocht na gcomhpháirtithe daonchairdis riachtanach don togra seo.  Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le The Atlantic Philanthropies agus le Fondúireacht na hOllscoile as a bhfís agus a n-infheistíocht sa tsaoráid taighde seo.” Dúirt an tOllamh Pat Dolan, Stiúrthóir na hInstitiúide: “Tá an bhéim ag an Institiúid ar thaighdeoirí agus pobail a thabhairt le chéile chun pleananna nua a fhorbairt d'athruithe, cleachtas agus polasaí sóisialta. Is cur chuige réasúnta nua an ‘cúrsa saoil’ atá ag iarraidh imeacht ó réimse na ndisciplíní acadúla agus céimeanna saoil le breathnú ar réitigh, patrúin agus straitéisí a bhaineann le daoine agus le cumainn i gcúrsa saoil agus in imeacht glúine. Is beag institiúid taighde sa réimse seo a éilíonn an cineál seo tionchair.” Chun oscailt oifigiúil na hInstitiúide a cheiliúradh, tabharfaidh an tOllamh Robert J. Chaskin as Ollscoil Chicago agus Cathaoirleach ar an mBord Comhairleach Idirnáisiúnta san Institiúid léacht dar teideal “Social Policy and Community Action for Children, Youth, and Families”. Sa léacht seo, tabharfaidh an tOllamh Chaskin léargas ar mhúnla nuálach do thaighde pobal-bhunaithe a chiallaíonn go mbíonn seirbhísí agus lucht gairme níos ábhartha sa mhéid a dhéanann siad do theaghlaigh atá i ngátar.  Beidh an léacht ar siúl sa phríomh-halla san fhoirgneamh ILAS ag 2.30pm, Dé Céadaoin, an 11 Samhain 2015. Tá sé saor in aisce freastal ar an léacht agus oscailte don phobal ach ní mór áit a chur in áirithe mar sin seol ríomhphost chuig ILAS@nuigalway.ie CRÍOCH

>> Read full story about An Tánaiste to launch New Institute for Lifecourse and Society at NUI Galway

NUI Galway Embraces The Power Of Light With Photonics!

NUI Galway Embraces The Power Of Light With Photonics!-image

Thursday, 12 November 2015

Programme of events catering for young and old as part of Science Week and the Galway Science and Technology Festival Thursday, 12 November 2015: The School of Physics at NUI Galway will host a series of outreach events to coincide with Science Week 2015 and the 18th Galway Science and Technology Festival this November. Events will commence with Galway's own PhotonicSplash, an open lighting event at NUI Galway’s iconic Quadrangle on the evenings of Saturday 14 and Sunday 15 of November, marking the UNESCO International Year of Light 2015 and showcasing the importance of Photonics in our lives. Photonics encompasses all of the different ways scientists and engineers can manipulate, control and harness the power of light. NUI Galway’s Tissue Optics and Microcirculation Imaging (TOMI) research group as a partner of the GoPhoton! initiative, have developed photonic apps for android smartphones and tablets which include a heart rate monitor and embarrassment detector. These and some other fun apps intended for children, schools and the general public will demonstrate how the technology in these fantastic devices would not be possible without Photonics. There will be lots of equipment, toolkits and demos provided within an informal educational framework, which will allow students to learn so much about Photonics. PhotonicSplash will also feature hands-on experiments, educational videos, training, demos, posters and artworks indoors on the Concourse in front of the Dillon Theatre at NUI Galway on Sunday, 22 November. Suitable for all ages and families, the events will highlight the importance of Photonics and ignite the interest of children, students and adults alike. The demos will be run by TOMI members who will represent the NUI Galway International Society of Optics and Photonics (SPIE) Chapter. Two PhotonicSplash events called ‘LIGHTtalks’ will take place on Friday, 20 November from 11am-12pm in the old Moore Institute Seminar Room in the Arts Science Building at NUI Galway. Both talks will be preceded by promotional photonics productions that have been produced in conjunction with LIGHT2015. A talk about ‘Careers in Photonics’ will be given by Professor David Sampson and aimed at 2nd and 3rd level students, industry, entrepreneurs and the public providing information about a career in Photonics. Resident researcher and Compact Imaging Head of Application Development Ireland, Dr Paul McNamara will give the second talk entitled ‘Photonics and Industry’ aimed at industry, entrepreneurs and the public, explaining how industry and Photonics are linked and how Photonics is crucial to every aspect of technology in modern everyday life. As part of the final day Exhibition of the Galway Science and Technology Festival on Sunday, 22 November, young people, families and adults of all ages can experience the amazing Laser Harp show by Britain’s Got Talent 2012 Semi Finalist, Greig Stewart from 11am-4pm in the Dillon Theatre in the Arts Concourse Building at NUI Galway. The PhotonicSplash promises to put Photonics at the forefront of everyone minds at this year’s Festival with fun for all ages and interests. Professor Martin Leahy, School of Physics at NUI Galway, said: “Next week's PhotonicSplash events represent a major part of NUI Galway's contribution to the UNESCO International Year of Light 2015. We have an exciting array of events lined up and we do hope that many of you can join us on campus during the week.” For bookings email Sean O’Gorman at NUI Galway on s.ogorman2@nuigalway.ie and to learn more about PhotonicSplash and apps visit www.gophoton.eu, TOMI research group. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway Embraces The Power Of Light With Photonics!

Galway Launch of Letters of 1916

Galway Launch of Letters of 1916-image

Friday, 13 November 2015

The Letters of 1916, in collaboration with NUI Galway, is bringing its ‘Letters of 1916: A Year in the Life’ event to The James Hardiman Library’s Digital Archives and the Moore Institute at NUI Galway on Monday, 16 November. Visitors are welcome to drop-in at any stage during the event from 2pm-6pm. Professor Susan Schreibman of Digital Humanities at Maynooth University and Letters of 1916 is inviting the people of Galway to take part in this public event where original letters from 1916 will be uploaded to the internet and made available as part of a new national digital archive. Members of the public are invited to bring family letters along to digitise and to participate in uploading rare materials collected, and to learn how the process works. Letters of 1916 is Ireland’s first public humanities project. It is creating a crowdsourced digital collection of letters written between 1 November 1915 and 31 October 1916. To date the project has collected over 2,300 letters from over 20 institutions and 40 private collections. These letters cover a variety of topics ranging from the Easter Rising to art, culture, family life and the Great War. Professor Daniel Carey, Director of the Moore Institute at NUI Galway, said: “Through these letters the project is bringing to life the written words, the last words, the unspoken words and the forgotten words. It is creating an online collection for the public, created by the public, which is adding a new perspective to life in this period, a confidential glimpse into early 20th century Ireland and the politics of the era.” The ‘Letters of 1916: A Year in the Life’ series of events is bringing digital humanities to the general public and into secondary schools in locations around Ireland. During the event, run in conjunction with Science Foundation Ireland, visitors will transcribe and add letters from archives around the country to the Letters of 1916 collection and by doing so, will gain insight into what life was like a century ago. The Letters of 1916 project team will provide a hands-on workshop from the Nursing and Midwifery PC suite of the James Hardiman Library at NUI Galway. This will be followed by refreshments in room G010 of the James Hardiman Research building and a series of short talks by Professor Susan Schreibman, and Dr Sarah­Anne Buckley, Dr Conor McNamara and Thérèse McIntyre from NUI Galway, based on letters from Galway, illuminating both everyday life as well as how individuals dealt with momentous events of the period. For further information on Letters of 1916 visit: http://dh.tcd.ie/letters1916/ -Ends-

>> Read full story about Galway Launch of Letters of 1916

Recipients of Sports Scholarships Treated to Address by Irish Rugby Player and NUI Galway student Robbie Henshaw

Recipients of Sports Scholarships Treated to Address by Irish Rugby Player and NUI Galway student Robbie Henshaw-image

Monday, 16 November 2015

NUI Galway Award 30 New Sports Scholarships NUI Galway Vice President for the Student Experience, Dr Pat Morgan, recently presented 30 outstanding athletes with NUI Galway Student Sports Scholarships. The ceremony commenced with a special address by Irish and Connacht Rugby player, Robbie Henshaw, who is also an NUI Galway student. Fresh from his return from Ireland’s recent Rugby World Cup campaign, Robbie spoke to the scholarship students and parents about his recent experiences and the demands of world class sport. Kathy Hynes, Acting Head of Sport, who manages the scholarship scheme was delighted to welcome Henshaw back to NUI Galway: “It is important for our students to have role models such as Robbie who is competing at the highest level but continue to maintain their academic pathway. Robbie is an athlete who embodies all that is positive in sporting excellence and academic achievement. It is very rewarding to support athletes from a range of sports in their academic and athletic endeavour to achieve in both areas the best they can be.” This year’s ceremony saw the Performance Points Sports Scholarship awarded to eight outstanding athletes. The scheme provides 40 additional points to those earned in the Leaving Certificate for elite athletes, for academic courses over 350 entry points. This year’s scholarship recipients represent some of the finest young talent in Irish sport today including Naomi Carroll, Irish International Hockey player who has 69 caps. Jamie Fallon, track and cross country athlete who has already three appearances in an Irish vest, Jamie will be competing mid-November for a place in the Irish U20 for the European Cross country team in France. Ladies soccer continues to grow in strength with Aoife Walsh, Performance point’s recipient and youngest player to represent Galway Women’s Football Club (WFC) season 2013-2014 and former FAI senior cup winner. Shauna Fox, WFC team member and Louise Creaven current goalkeeper for Castlebar WFC all received awards. Conor Melody and Kevin Horgan, Galway United team players conclude the soccer awards. The NUI Galway Basketball club will host the prestigious Intervarsity competition in April 2016. As winners of this elite competition in 2015 of the men's A tournament and the women completing the double in the B tournament the University hopes 2015 will be an equally successful year. Patrick Lyons and Joseph Tummon are both scholarship recipients 2015 and NUI Galway varsity players. Sporting success continues with Ronan O’Sullivan, former scholarship recipient and Patrick Lyons being selected for the “Hibernia” select team for International competition. NUI Galway continues to grow its success in Rowing, with 2014-2015 winning the Men’s Intermediate 4 of Ireland for NUI Galway. The squad included Daniel Buckley and Jack Bennett both recipients of this year’s scholarship. The squad also included Aidan Kinneen and Kevin Neville. Recipient, Katie McEneff was a member of both the club and intermediate crews that took national titles at this season’s championship, with the Intermediate 4 setting a new national record time. And Ailbhe Ní Ghríofa who in 2014 was part of the successful women’s club eight and four. Rugby scholarships were presented to Roy Stanley, Connacht U20’s, Mark Dolan, Ireland schools and U20’s, John Moloney Ireland U19’s and Shannen Lane, a member of the Irish 7’s Development squad. Swim Ireland Connacht Performance centre based on the NUI Galway campus has continued to attract high performance athletes. The wider reach of this partnership supports the University strategic direction of community engagement. David Dowling and Alannah Leonard were both recipients of the Performance point’s scholarship. Scholarships in individual sports such as Golf were awarded to Cathal Nolan, a Commerce and Accountancy student from Barna in Galway. Cathal is a member of the prestigious Galway Golf Club playing off par 1. Gaelic Games within NUI Galway continues to attract high profile players and future talent including All-Star hurling nominees Conor Whelan and Padraic Mannion. Kerry Hurler Darragh Shanahan, Sligo footballer Kevin McDonnell, Roscommon footballer David Murray and Mayo’s Adam Gallagher; Ladies Gaelic Footballer, Emer Gallagher from Donegal and Camogie All-Star nominee in 2015 Chloe Morey from Clare, all secured scholarships on the night. Speaking at the award ceremony, Vice-President for the Student Experience, Dr Pat Morgan, said: “I would like to congratulate the recipients of this year’s awards and remind them of the honour of representing the University and we hope they will aspire to even greater successes such as those achieved by the recent scholarship holders in Hurling, Camogie, Rowing, Rugby and Swimming who have reached the pinnacle of their sports.” NUI Galway Performance Points awardees: • Gaelic Football: Adam Gallagher from Claremorris, Co. Mayo • Hurling: Darragh Shanahan from Lixnaw, Co. Kerry • Rugby: Shannen Lane from Drumolga Wood, Co. Cavan • Rugby: John Moloney from Shortcastle, Co. Cork • Ladies Soccer: Aoife Walsh from Clybaun Road, Galway City • Ladies Soccer: Louise Creaven from Galway City • Swimming: Alannah Leonard from Devenish, Enniskillen • Swimming: David Dowling from Oranmore, Co. Galway NUI Galway Sports Scholarships awardees: • Athletics: Maebh Brannigan from Circular Road, Galway • Athletics: Jamie Fallon, from Craughwell. Co. Galway • Basketball: Patrick Lyons from Moycullen, Co. Galway • Basketball: Joseph Tummon from Circular Road, Galway • Hurling: Conor Whelan from Kinvara, Co. Galway • Hurling: Padraic Mannion, from Ahascargh, Co. Galway • Gaelic Football: Kevin Mc Donnell from Castleconner, Sligo • Gaelic Football: David Murray from Ballydangan, Co. Roscommon • Camogie: Chloe Morey from Sixmilebridge, Co. Clare • Golf: Cathal Nolan from Knocknacarra, Galway • Rowing: Jack Bennett from Renmore Galway • Rowing: Dan Buckley from Blackrock, Co. Dublin • Rowing: Ailbhe Ní Ghríofa from Salthill, Galway • Rowing: Katie McEneff from St Raphaels Manor, Co. Kildare • Rugby: Roy Stanley from Thurles, Co. Tipperary • Rugby: Mark Dolan from Athlone, Co. Westmeath • Soccer: Shauna Fox from Headford Road, Galway • Soccer: Kevin Horgan from Clybaun Road, Galway • Soccer: Conor Melody from Doughiska, Galway • Gaelic Football: Emer Gallagher from Churchill, Donegal • Hockey: Naomi Carroll from Cratloe, Co Galway • Hockey: Alice Meagher from Knocknacarra, Galway City -Ends-

>> Read full story about Recipients of Sports Scholarships Treated to Address by Irish Rugby Player and NUI Galway student Robbie Henshaw

TULCA Visual Arts Festival 2015: Seachange at NUI Galway

TULCA Visual Arts Festival 2015: Seachange at NUI Galway-image

Monday, 16 November 2015

NUI Galway events and exhibitions at TULCA explores issues of climate change and our place in the changing landscape The annual festival of visual arts, TULCA, runs this year from November the 13 to 29 November and is curated by Mary Cremin. NUI Galway plays host to a number of events and many staff members from NUI Galway are taking part in the festival. This year’s festival, entitled Seachange, explores issues of climate change and our place in a changing landscape. Through a combination of the real and the imaginary, the exhibiting artists create a collective call for a sea change, literally, in our current climate policies. Accompanying the visual art exhibitions and film screenings is a series of talks and discussions entitled ‘Hy-Brasil Dialogues’. These talks will be held in the Aula Maxima at NUI Galway on Saturday 14 and Saturday 28 November, running from 12pm to 5pm. Geographers, geologists, marine researchers, architects, linguists and artists will explore the complexity of our current environment, both locally and globally and from the perspective of geological time, present-time and future projections. Among the contributors to the ‘Hy-Brasil Dialogues’ are NUI Galway staff members, geologist Dr Alessandra Costanzo, Director of the Geofluids Research Laboratory, geographers Dr Alexandra Revez, Post-Doctoral Researcher with the 3-Cities Project and Dr Eugene Farrell, Lecturer in Geography and writer and sean nós singer Dr Lillis O’Laoire, Senior Lecturer in Irish at NUI Galway. Dr Lillis O’Laoire also features in ‘Island Sessions: Stories and Songs of Sea and Shore’, a lunchtime event of live performances, being held in the TULCA Festival Gallery at the Connacht Tribune Print Works in Market Street, from 1pm to 3pm on Sunday, 15 November. Folk tales, legends and songscapes of the West coast of Ireland, encompassing magic, transformations, love, loss and pride of place, will be performed by Lillis and local storyteller, Seosamh Ó Guairim. The James Mitchell Geology Museum in the University is a focal point for this year’s TULCA. The fossils and the specimens exhibited in the museum speak of a geological time that is beyond our comprehension. Artist Barbara Knezevic’s piece, Conglomerations, Constellations, draws on the geological samples from the museum and one of her artworks will be situated within the museum itself. Full details of the talks are available at: www.tulcafestival.com/festival-2015/events-talks/ Talks are free but booking is essential as places are limited. Information about all the TULCA exhibitions, screenings and events is available at: www.tulcafestival.com/festival-2015/ -Ends-

>> Read full story about TULCA Visual Arts Festival 2015: Seachange at NUI Galway

NUI Galway to Hold Information Evening in Kildare

NUI Galway to Hold Information Evening in Kildare-image

Monday, 16 November 2015

Secondary school students interested in studying at NUI Galway are invited to an information evening in Naas on Thursday, 19 November. Parents and guardians are also particularly welcome to the event which runs from 7pm to 9pm in the Osprey Hotel, Naas, Co. Kildare. The evening will begin with short talks about NUI Galway and some of the 60 courses it offers. Afterwards, current students and NUI Galway staff will be on hand at information stands to answer any individual questions in relation to courses offered by the University and about practical issues like accommodation, fees and scholarships, and the wide range of support services available to our students. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in-part due to a suite of innovative programmes, developed in response to the changing needs of the employment market. Unique programmes include a suite of Arts degree programmes including Drama, Creative Writing and Human Rights, an Energy Systems Engineering degree which is taught in the University’s new Engineering Building, Ireland’s largest School of Engineering, a Maths and Education degree aimed at training Maths teachers, and a Marine Science degree. Visitors to the information evening will also get information on NUI Galway’s newest degree programmes, a Bachelor of Commerce (Global Experience), Bachelor in Children’s Studies and the new Bachelor of Arts (Joint Honours). Celine O’Donovan, Senior Marketing Officer at NUI Galway, said: “NUI Galway has a great deal to offer. Our own students tell us our lecturers are inspirational and challenge them to achieve their full potential. The student experience in Galway is second to none, and we want to bring a taste of that to County Kildare, while also providing all the practical information on accommodation, CAO points, fees, scholarships and courses. With so many courses on offer, this event in Naas is a perfect opportunity for prospective students to meet current students and lecturers to see what degree might be the right fit for them.” To find out more about the information evening in Naas, contact NUI Galway's Schools Liaison Officer, Siobhan Dorman on 086 0421591 or siobhan.dorman@nuigalway.ie. -Ends-

>> Read full story about NUI Galway to Hold Information Evening in Kildare

Company Law Expert to Address Companies Act at NUI Galway Law School Lecture

Company Law Expert to Address Companies Act at NUI Galway Law School Lecture-image

Tuesday, 17 November 2015

The commencement of the Companies Act 2014 earlier this year (June 2015) has had new and far reaching consequences for company directors, lawyers and accountants. Chairman of the Company Law Review Group, and the driving force behind the 2014 Act, Dr Thomas Courtney, will deliver a lecture in the School of Law at NUI Galway on Tuesday evening, 24 November at 6pm. Dr Courtney, an NUI Galway graduate, has had a distinguished career to date as partner in Arthur Cox Solicitors, where he is Head of Compliance and Governance Practice. He will deliver a lecture on the Companies Act 2014 - what it means for existing companies, directors’ duties and compliance provisions. Head of the School of Law at NUI Galway, Professor Donncha O’Connell, said: “We are delighted to welcome back one of our most distinguished graduates, Dr Tom Courtney, to deliver this lecture which is timely because of the recent commencement of the Companies Act. It also coincides with the introduction of the new four-year Bachelor of Corporate Law Degree, which will be available from September 2016. This event will be of interest to the wider legal and business communities in Galway, as well as to existing students and staff at NUI Galway Law School.” Dr Courtney’s talk will be held in the O’Flaherty Lecture Theatre on the Main Concourse of the Arts/ Science building. The event is free but places are limited, so if you are interested in attending please e-mail Nicola Gavin at the Law School at Nicola.Gavin@nuigalway.ie or call 091 492389. CPD certificates will be available for members of the legal profession. ENDS

>> Read full story about Company Law Expert to Address Companies Act at NUI Galway Law School Lecture

NUI Galway Students and Graduates Awarded National University of Ireland Prizes

NUI Galway Students and Graduates Awarded National University of Ireland Prizes-image

Tuesday, 17 November 2015

At a ceremony on 10 November in the Royal Hospital Kilmainham, Chancellor of the National University of Ireland Dr Maurice Manning presented fellowships, scholarships and other valued at in excess of €850,000 to graduates and students of NUI. NUI honoured scholars of distinction at every stage of their academic studies, from undergraduates to senior scholars well established in their fields of expertise. Over 30 students and graduates of NUI Galway were awarded prizes. NUI Galway graduates received a number of awards, including an outstanding Five Travelling Studentships – one in the Humanities and four in the Sciences. The Dr Mary Thornton Scholarship in Education was shared by two winners, both connected to NUI Galway. These awards will support post-graduate and doctoral research in a variety of subjects, from human rights in Uganda to bioprosthetic heart valves. NUI Galway graduate Dr Ciaran O'Neill was awarded a Special Commendation in connection with the Publication Prize in Irish History 2015, for his new work Catholics of Consequence: Transnational Education, Social Mobility and the Irish Catholic Elite, 1850 – 1900 (Oxford University Press, 2014). NUI Galway undergraduates were equally successful. Students received the Mansion House Fund Scholarship in Irish History, the Mansion House Fund Prize in Irish, two medals in the Dr H H Stewart Literary Scholarship competitions, and twenty-one medals in the Dr H H Stewart Medical Scholarship competitions, including nine first prizes. President Jim Browne, said on the success of NUI Galway students and graduates: “This clearly highlights the high calibre of students studying on NUI Galway programmes and follows previous successes in these annual awards. I congratulate the Awardees on their achievements and encourage them in the future endeavours. In commending the Award recipients, I’d also like to pay tribute to their teachers for their work in supporting these students and in helping them to achieve such high standards.” Speaking at the event, Dr Manning congratulated the award recipients, commending their scholarly distinction and ‘outstanding academic achievement’. He highlighted the importance of promoting scholars and scholarship as a core aim of NUI, and stated that the University is ‘very pleased to be able to offer this level of support for academic achievement and through its awards to provide opportunities for able students to engage in further studies’. Details on NUI Awards to be offered in 2016 will be available from January at www.nui.ie/awards   ENDS

>> Read full story about NUI Galway Students and Graduates Awarded National University of Ireland Prizes

Antibiotic Prescriptions of First Line Drugs Increased in Study to Promote better Prescribing for UTI

Antibiotic Prescriptions of First Line Drugs Increased in Study to Promote better Prescribing for UTI-image

Tuesday, 17 November 2015

NUI Galway study includes 71 physicians, 30 general practitioners and 3,500 patients in Ireland who were randomly assigned to one of three groups with the goal of changing prescribing behaviour for urinary tract infections An initiative to improve the prescribing of antibiotics for urinary tract infections resulted in better-quality prescribing of first line antibiotics, although the number of prescriptions also increased, according to new research carried out by NUI Galway and Oxford University. The study was published today (16 November 2015) in the Canadian Medical Association Journal (CMAJ). The study entitled ‘Supporting the Improvement and Management of Prescribing for UTIs (SIMPle)’, first began in 2011 when NUI Galway researchers found that a variety of antibiotics were prescribed by general practitioners for urinary tract infections (UTI’s). As the spread of antibiotic resistance continues, the researchers set out to improve antibiotic prescribing for urinary tract infections in general practice and designed a cluster randomised intervention. The study involved 71 physicians, 30 general practitioners and 3,500 patients in Ireland (Galway city and county, and Roscommon). Overall, a 20% absolute increase in prescribing of antibiotics according to guidelines was observed in the intervention groups. However, general practitioners also increased overall prescribing of antibiotics for urinary tract infection. Dr Akke Vellinga, Epidemiologist in the College of Medicine, Nursing and Health Science at NUI Galway, and co-author of the study, said: “The increase in overall prescribing of antibiotics for urinary tract infection was unexpected, and it was not possible to conclude whether this was clinically appropriate or an unwanted consequence. The SIMPle study improved the quality of antibiotic prescribing through the use of audit reports and reminders. In a next step, the quantity of antibiotic prescribing for urinary tract infection will be addressed.” The World Health Organisation (WHO) has deemed antibiotic resistance an immediate threat to world health. Overuse and overprescribing of antibiotics are major contributors to antibiotic-resistant diseases. Urinary tract infections are one of the most common illnesses for which antibiotics are prescribed. Efforts to curb overuse must involve patients, physicians and other health care workers, pharmaceutical companies and policy makers. Dr Vellinga added, “The improved quality of prescribing must be put into the context of its unintended effect, an increase in actual antibiotic prescriptions. Research has shown that the nature of complex systems, such as general practices, where many interrelated factors influence antibiotic prescribing, makes it difficult to predict the results of interventions.” Patients whose doctors participated in one of the intervention groups were twice as likely to receive a prescription for a first line antibiotic, with nitrofurantoin the preferred option. The authors suggest that if the increase in antibiotic prescribing is the result of an increase in nitrofurantoin, the potential harm may be muted as there is little evidence of acquired resistance to nitrofurantoin. They call for further study to determine if increased prescribing is clinically appropriate or an unintended result of behavioural change. To view the SIMPle research video visit: https://www.youtube.com/watch?v=buyeYTt1uQs  To view the CMAJ research visit: http://www.cmaj.ca/content/early/2015/11/16/cmaj.150601 For the authors Commentary visit: http://www.cmaj.ca/content/early/2015/11/16/cmaj.151103  -Ends-

>> Read full story about Antibiotic Prescriptions of First Line Drugs Increased in Study to Promote better Prescribing for UTI

NUI Galway Seminar on ‘Policing, Accountability and the State’

NUI Galway Seminar on ‘Policing, Accountability and the State’-image

Tuesday, 17 November 2015

NUI Galway held a half-day seminar that considered a number of key legal and policy issues on policing and accountability in Ireland. Organised under the auspices of the LLM in Public Law, School of Law, NUI Galway, the seminar, ‘Policing, Accountability and the State’ took place on Friday, 13th of November 2015. The conference examined the role of the Garda Síochána Ombudsman Commission, police reform in light of the occupational culture of An Garda Síochána and policing under the Irish constitution. ‘Policing, Accountability and the State’ brought together leading commentators from the judiciary, academia and legal practice including: NUI Galway’s Tom O’Malley BL, Judge Mary Ellen Ring who was recently appointed as Chairperson of the Garda Síochána Ombudsman Commission and Dr Vicky Conway from the School of Law and Government at Dublin City University. -ENDS-

>> Read full story about NUI Galway Seminar on ‘Policing, Accountability and the State’

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 > >>

Press member?

Visit our press centre

Connect & share