Election of a Postgraduate Student to Údarás na hOllscoile

 

 

Please see the following link for information re the Election of a Postgraduate Student as a member of Údarás na hOllscoile for the period February 1, 2014 - January 31, 2015./Breathnaigh, led' thoil, ar an nasc seo a leanas maidir le heolas faoi Mhac Léinn Iarchéime a thoghadh ina b(h)all d'Údarás na hOllscoile don tréimhse 1 Feabhra, 2014 - 31 Eanáir, 2015.

Fógra

Nomination PaperGearóid Ó Conluain
Rúnaí agus Ceann Comhairimh