Election of a Postgraduate Student to Údarás na hOllscoile

 

 

Please see the following link for information re the Election of a Postgraduate Student as a member of Údarás na hOllscoile for the period February 1, 2015 - January 31, 2016./Breathnaigh, led' thoil, ar an nasc seo a leanas maidir le heolas faoi Mhac Léinn Iarchéime a thoghadh ina b(h)all d'Údarás na hOllscoile don tréimhse 1 Feabhra, 2015 - 31 Eanáir, 2016

 

 

 Result of Postgraduate Election

 

Result of Election -

 

 

 

 

 

 Gearóid Ó Conluain
Rúnaí agus Ceann Comhairimh