Údarás - Postgraduate Election

 

 

MAC LÉINN IARCHÉIME A THOGHADH CHUIG ÚDARÁS NA hOLLSCOILE

 

ELECTION OF POSTGRADUATE STUDENT TO ÚDARÁS NA hOLLSCOILE

  

7 Eanáir, 2016                                                                             Gearóid Ó Conluain

                                                                                                         Rúnaí agus Ceann Comhairimh