Údarás Elections - Torthaí Results

 

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
National University of Ireland, Galway

Toghcháin chuig Údarás na hOllscoile don tréimhse 
1 Feabhra 2013 - 31 Eanáir 2016

 

 

Toradh Result