Gach Máirt

Bíonn an clár Caoi Cainte le mic léinn Cumarsáide an Acadaimh le cloisteáil ar Flirt FM idir 1:00 - 2:00 pm. Is féidir éisteacht leis ar an nasc seo
Is féidir éisteacht siar leis na cláir atá déanta roimhe seo ar an nasc seo - www.mixcloud.com/caoicainte/
 
 

Léann Teanga: An Reiviú
Tá an naoú heagrán den iris phiarmheasúnaithe Léann Teanga: An Reiviú ar fáil ar líne anois

Foilsítear An Reiviú mar chuid den chúrsa MA sa Léann Teanga. Baineann an iris leis na réimsí éagsúla teanga seo a leanas: an t-aistriúchán, an tsochtheangeolaíocht, an teangeolaíocht, teagasc teangacha, pleanáil teanga, dúchas agus cúrsaí cumarsáide.  Foilseofar ann freisin léirmheasanna ar nuafhoilseacháin a bhaineann leis na réimsí léinn thuas. Faigheann An Reiviú maoiniú bliantúil ó Fhoras na Gaeilge.

Tuilleadh eolais ar fáil ó: reiviuleannteanga@oegaillimh.ie

 

GAIRM AR PHÁIPÉIR: SAOTHAR BHREANDÁIN UÍ EITHIR

SEIMINEÁR FÍORÚIL LAE 
Tá sé i gceist ag Cló Iar-Chonnacht, i gcomhar le OÉ Gaillimh, athchuairt chriticiúil a thabhairt ar shaothar Bhreandáin Uí Eithir (1930-1990) ag seimineár fíorúil lae Dé hAoine, an 24 Meán Fómhair 2021. Eagrófar roinnt seisiún léachtaí agus painéal plé ag seimineár gréasáin ar an 24 Meán Fómhair. Tá sé i gceist ag Cló Iar-Chonnacht cnuasach aistí a fhoilsiú bunaithe ar imeachtaí an tseimineáir. 

Tuilleadh eolais anseo nó seol rphost chuig:
Mícheál Ó Conghaile: moccic22@outlook.com
Dónall Ó Braonáin: donall.obraonain@oegaillimh.ie

Gairm ar Pháipéir: Saothar Bhreandáin Uí Eithir - i bhfoirm PDF

 

Ag cur oiliúint ar na Múinteoirí, Ag mealladh na bhFoghlaimeoirí

Maoinithe ag an bhFóram Náisiúnta um Fheabhsú Múinteoireachta agus Foghlama, is é aidhm thionscadal LILAC cuidiú le múinteoirí agus le foghlaimeoirí teanga tairbhe a bhaint as na dúshláin dhigiteacha atá os a gcomhair agus an cumas digiteach is gá chun an leas is fearr a bhaint as na buntáistí na ríomhfhoghlama a shealbhú