Anyone doing research in the topics of applied linguistics and multilingualism is welcome to join CALM and to present their work. Please contact the Directors if you are interested.

Tá fáilte roimh dhuine ar bith atá i mbun taighde faoin teangeolaíocht fheidhmeach agus faoin ilteangachas páirt a ghlacadh in CALM agus an taighde sin a chur i láthair. Déan teagmháil leis na Stiúrthóirí más spéis leat. 

 Directors | Stiúrthóirí

 Members | Comhaltaí