Caroline Ní Fhlatharta

Oifigeach Socrúcháin (Placement Officer)

Tel:    091 49  4666

E-mail Caroline    

Specialist Area:    Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Background:   
Chaith Caroline trí bliana ag obair mar fháilteoir agus rúnaí leis an stáisiún teilifíse TG4 sular thosaigh sí ag obair le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh sa bhliain 2005.  Tá taithí leathan riaracháin aici théis a bheith ag obair in Ionad an Acadaimh ar an gCeathrú Rua le hAonaid na Cumarsáide, na dTaibhealaíon agus na Pleanála Teanga, agus in Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh in Áras na Gaeilge.

Tá BA sa Ghaeilge Fheidhmeach agus MA san Fhoghlaim agus Forbairt d’Aosaigh ag Caroline ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, mar aon le Dioplóma sa Ghaeilge agus Dioplóma i dTeicneolaíochtaí Gnó (OÉ, Gaillimh) agus Dioplóma i dTeagasc na Teicneolaíochta Faisnéise (Joint Examining Board).Thug Caroline faoin ‘Certificate in Adult Guidance Theory and Practice’ le hOllscoil Mhá Nuad in 2019-2020 chomh maith.

Beidh Caroline ag plé leis na socrúcháin oibre do na mic léinn atá i mbun staidéir ar an nGaeilge, le Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh.

Hobbies and Interests:    Caroline is a fluent Irish speaker who loves to travel.