Sparánacht Uí Eithir 2016/17

Breandán Ó hEithir
Nov 08 2016 Posted: 10:37 GMT

Bunaíodh  i 1995 i gcuimhne ar Bhreandán Ó hEithir, craoltóir, iriseoir, scríbhneoir agus iar-mhac léinn de chuid na hOllscoile le síntiúis óna chairde.

Is fiú €1,500 an sparánacht agus bronnfar gach bliain í ar mhac léinn lánaimseartha dochtúireachta i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh atá sa chéad/dara/tríú/cheathrú bliain dá c(h)úrsa.

Is iad an Ghaeilge, an Béarla agus Léann na hÉireann na príomhdhisciplíní as a roghnófar iarrthóirí. Ag brath ar an réimse taighde, d’fhéadfadh disciplíní eile (m.sh., an Stair, an Pholaitíocht agus an tSocheolaíocht) a bheith san áireamh freisin le haghaidh na sparánachta. Is iad na réimsí taighde a bheas i gceist: cúrsaí litríochta (Gaeilge nó Béarla) a bhaineas le hÉirinn go príomha. Cuirfear san áireamh freisin réimsí eile léinn a dhíreos ar léann, ar chultúr nó ar shochaí na hÉireann.

Is é 30 Samhain 2016 an spriocdháta d’iarratais i mbliana. Is féidir le hiarrthóirí litir iarratais maille le sampla scríbhneoireachta (nach faide ná 3,000 focal) a sheoladh ar an ríomhphost i nGaeilge nó i mBéarla chuig Coláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh (artspostgrad@nuigalway.ie), roimh 5in, 30 Samhain 2016. Ba cheart na focail ‘Sparánacht Uí Eithir’ a chur i líne ábhair an ríomhphoist agus ní mór gach cáipéis a bheith i bhformáid PDF

SPARÁNACHT UÍ EITHIR

 was established in 1995 in memory of Breandán Ó hEithir, through donations from his friends. The broadcaster, journalist and writer was a former student of NUI Galway.

The Bursary is valued at €1,500 and will be awarded each year to a fulltime PhD student in the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. The award may be made in Year 1 – 4 of the student’s programme.

Irish, English and Irish Studies are the principal disciplines from which selection will be made. Other disciplines (e.g., History, Political Science and Sociology) may also be considered. Normally, the area of research shall be literary studies (in Irish or in English) principally concerning Ireland. Other subjects of research may be in the general area of linguistic, cultural and social studies of Ireland.

The deadline for applications for the current academic year is 30 November 2016. Applicants should forward a letter of Application by email to the College of Arts, Social Sciences, and Celtic Studies, (artspostgrad@nuigalway.ie) with a writing sample (in Irish or English and not more than 3,000 words) before 5pm, 30 November 2016. ‘Sparánacht Uí Eithir’ should be in the subject line of the email and all documents should be in PDF format

CoASSCS

CoASSCS

PreviousNext

Featured Stories