Nua-Ghaeilge (MLitt)

College of Arts, Social Sciences, & Celtic Studies,
Scoil na dTeangacha, na Litríochta agus na gCultúr

Course overview

Is féidir taighde dochtúireachta a dheanamh i réimse leathan ábhar sa Nua-Ghaeilge idir bhéaloideas, chanúineolaíocht, logainmeolaíocht agus litríocht. Cuimsíonn an litríocht gach tréimhse ó ré na Gaeilge clasaicí anuas go dtí an litríocht chomhaimseartha. Tá saineolaithe cruthanta ar an bhfoireann teagaisc a bhfuil taighde ceannródaíoch foilsithe acu i ngach aon cheann de na réimsí thuasluaite, agus flosc orthu a gcuid saineolais agus taithí a roinnt ar scoláirí óga

Programmes available

MLitt (lánaimseartha)
MLitt páirtaimseartha)

Entry requirements

Céim UNCE leibhéal 8 nó a chomhionann sin, Dara hOnóracha nó a chomhionann sin. Is gá don iarrthóir ar na céimeanna taighde seo ard-leibhéal Gaeilge a léiriú idir scríobh agus labhairt.

Areas of interest

Ag seo thíos liosta de bhaill na roinne maille lena réimsí taighde:

An Dr. Gearóid Denvir
Litríocht an 20ú haois idir fhilíocht, phrós agus litríocht dhioscúrsúil; Litríocht an 19ú haois; an litríocht bhéil; an tsochtheangeolaíocht; an chritic chultúrtha.

An Dr. Graham Isaac
Filíocht na Sean- agus na Meán-Bhreatnaise; teangeolaíocht chomparáideach na dteangacha Ceilteacha agus na hIndo-Eorpaise; seanteangacha Ceilteacha mhór-roinn na hEorpa;
teangeolaíocht ghinearálta.

An Dr. Lillis Ó Laoire
Comhthéacs, taibhléiriú agus cur i láthair an chultúir, foirmeacha traidisiúnta ina measc; teoiric léann an bhéaloidis; tionchar an náisiúnachais ar an bhéaloideas; modhanna bailithe an bhéaloidis; an béaloideas sa saol domhandaithe; an t-amhrán in Éirinn agus in Albain; an nualitríocht; an litríocht réigiúnach.

An Dr. John Walsh
Sochtheangeolaíocht; pleanáil agus polasaí teanga; an Ghaeltacht chomhaimseartha; staidéar comparáideach ar theagmháil teangacha; meáin chumarsáide i mionteangacha.

An Dr. Clodagh DowneyTeanga agus litríocht na Sean- agus na Meán-Ghaeilge go ginearálta; filíocht na Meán-Ghaeilge; litríocht dinnseanchais na Meán-Ghaeilge; litríocht mheánaoiseach a bhaineann le rithe agus le ríogacht.


An Dr. Feargal Ó Béarra
Forbairt stairiúil na Gaeilge; Teanga agus Litríocht na Meán-Ghaeilge; Lebor na hUidre; An Nua-Ghaeilge Mhoch agus Chlasaiceach; Tromdhámh Guaire; Léann na Lámhscríbhinní; Cré na Cille; An Ghaeilge Nua.

 

Researcher profiles

Find out more

Ms. Fiona de Paor

T: +353 91 492 564

E: fiona.depaor@nuigalway.ie 

PAC code

GYB56—MLitt (lánaimseartha)
GYB57—MLitt páirtaimseartha)

Current project

Logainmneacha Chill Chainnigh Thiar agus Chluain Lonáin— Ainmneacha na mBailte Fearainn.

Scríbhneoirí Chonamara sa ré iarChadhnach.

Seirbhísí poiblí trí mheán na Gaeilge i gceantar na Gaillimhe.

Fees for this course

EU: €4,275 p.a. 2015/16

Non-EU: €13,250 p.a. 2015/16

Ph.D. EU Full time programme:  €4,275 p.a. Ph.D. EU Part time programme:  €2,250 p.a.

 

Mic Léinn Reatha

Ainm an mhic léinn reatha

Sonraí/cúrsa an mhic léinn reatha

"..."

An nuacht is déanaí

latest news

How to Apply

Mic Léinn Reatha

Ainm an mhic léinn reatha

Sonraí/cúrsa an mhic léinn reatha

"..."

An nuacht is déanaí

latest news

How to Apply