MA/Dioplóma Iarchéime (Aistriúchán Reachtaíochta agus Dlí)

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge

Key facts

Entry requirements

Bunchéim 2.2 ag Leibhéal 8 chomh maith le caighdeán sásúil sa scrúdú iontrála nó H2.1 i gclár Ard-Dioplóma i réimse an Aistriúcháin. Is féidir le hiarrthóirí nach bhfuil na cáilíochtaí acadúla cuí acu ach a bhfuil ar a laghad cúig bliana de thaithí ghairmiúil acu i réimse an Aistriúcháin nó i réimse gaolmhar iarratas a dhéanamh faoi chóras na hOllscoile d'Aitheantas don Réamhfhoghlaim (RPL). Le cáilliú don MA, caithfear 60% san iomlán a bhaint amach i modúil an Dioplóma Iarchéime le bheith i dteideal tabhairt faoin MA. Beidh miontráchtas le scríobh mar chuid den MA

Duration: Bliain acadúil amháin i gcás an Dioplóma agus bliain iomlán féilire i gcás an MA

Next start date: Meán Fómhair 2010

ECTS weighting: 90 (MA), 60 (Diop)

Average intake: 15

Mode of study:

Múinte

Course overview

Tá an clár seo ann chun céimithe a ullmhú ionas go mbeidh ar a gcumas feidhmiú go héifeachtach mar aistritheoirí a bheadh ag plé le reachtaíocht, doiciméid dlí, agus ábhar gaolmhar. Tá an Ghaeilge ina teanga oifigiúil de chuid an Aontais Eorpaigh ón 1 Eanáir 2007 i leith, agus an-éileamh ar aistritheoirí, dlítheangeolaithe agus léitheoirí profaí le Gaeilge dá bharr sin; tá an clár seo, dá réir sin, dírithe go háirithe ar dheiseanna fostaíochta ó thaobh poist theangabhunaithe a bhaineann leis an reachtaíocht agus an dlí i gComhairle an Aontais Eorpaigh, sa Choimisiún Eorpach, i bParlaimint na hEorpa, i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa, in Oifig Thithe an Oireachtais nó i bhforais eile ina bhfuil éileamh ar aistriúchán ábhar reachtaíochta agus / nó dlí idir an Béarla agus an Ghaeilge.

Cuirfear fáilte roimh iarratais ó dhaoine ar spéis leo an Dlí agus atá ag iarraidh an spéis sin a cheangal le húsáid teangacha ag leibhéal an-ard.

Course outline

Modúl

Cruinnscríobh na Gaeilge
Teicneolaíocht an Aistriúcháin
Bunreacht na hÉireann
An tAontas Eorpach / Cuairt Staidéir
Aistriúchán Téacsanna Reachtaíochta
Aistriúchán Téacsanna Dlí
Tionscadal / Tráchtas*

* i  gcás an M.A. amháin

Applications and selections

Cuirtear isteach ar an gclár seo ar líne tríd an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC)

Who teaches this course?

  • Eoin Ó Droighneáin MA
  • Cassie Ní Chathasaigh MA
  • Rose Ní Dhubhda BA, MSc
  • Aoi-léachtaí

Requirements and assessment

Tá deiseanna éagsúla gairme ann do dhaoine a mbeidh an clár seo déanta acu. Áirítear orthu sin fostaíocht le gníomhaireachtaí stáit agus cuideachtaí príobháideacha a chuireann seirbhísí aistriúcháin ar fáil. De thoradh Acht na dTeangacha Oifigiúla agus stádas nua na Gaeilge mar theanga oifigiúil oibre de chuid an Aontais Eorpaigh, tá réimse leathan fostaíochta ar fáil do dhaoine le cáilíochtaí san aistriúchán reachtaíochta agus dlí.

Agus an stádas atá ag an nGaeilge san Eoraip anois tá deiseanna fostaíochta do chéimithe an chláir seo i gComhairle an Aontais Eorpaigh, i gCoimisiún an Aontais Eorpaigh, i bParlaimint na hEorpa, i gCúirt Bhreithiúnais na hEorpa, in Oifig Thithe an Oireachtais in Éirinn, nó i bhforais eile ina bhfuil éileamh ar aistriúchán ábhar reachtaíochta agus / nó dlí idir an Béarla, an Ghaeilge agus teangacha eile. Chomh maith le deiseanna san Eoraip tá deiseanna ar fáil anseo in Éirinn chomh maith i Rannóg Aistriúcháin an Rialtais agus i bhforais eile a bhíonn ag iarraidh aistriúchán ar ábhar reachtaíochta agus dlí.

PAC code

GYA86

Fees for this course

Mic léinn reatha

 

Cáipéisí ar féidir iad a íoslódáil

Faigh an réamheolaire

Réamheolaire Iarchéime

Iarmhic léinn