An Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge

 

Beidh an Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge ar siúl idir an 30 Meán Fómhair agus an 1 Deireadh Fómhair 2022.

'Comhar @ 4 Scór'

Déanfar comóradh ag Comhdháil 2022 ar oidhreacht na Comhdhála féin atá 30 bliain ar an bhfód, agus ar oidhreacht na hirise Comhar atá 80 bliain ar an bhfód. Cothaíonn agus saibhríonn an Chomhdháil ar Litríocht agus ar Chultúr na Gaeilge agus an iris Comhar an saothrú ar na healaíona agus ar an léann trí mheán na Gaeilge. Chuige sin, díreofar ar thrí mhórthéama ag Comhdháil na bliana seo:

  • An Litríocht
  • An Chritic
  • Cúrsaí iriseoireachta agus cúrsaí reatha

Uachtarán na hOllscoile, an tOllamh Ciarán Ó hÓgartaigh a sheolfaidh an Chomhdháil ar an Aoine, 30 Meán Fómhair, agus beidh imeachtaí éagsúla ar siúl i mbliana ar champas na hOllscoile ar an Aoine agus ar an Satharn, agus i lár na cathrach istoíche mar chuid den cheiliúradh speisialta ar an iris Comhar.

Is féidir clárú don Chomhdháil ag an nasc seo, agus teacht ar chóip de dhréachtchlár na Comhdhála anseo.