Cuireann Roinn na Gaeilge ceithre chúrsa fochéime ar fáil:

1. BA Comhonóracha / BA Joint Honours (GY101)
Cuirtear an Ghaeilge agus an tSibhialtacht Cheilteach ar fáil mar ábhair de chuid an BA Comhonóracha / BA Joint Honours (GY101) ag Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Tá breis ar 400 mac léinn ag déanamh staidéar ar an nGaeilge le Roinn na Gaeilge.

Is cúrsa ceithre bliana í an chéim BA sa Ghaeilge, mar atá i gceist le cúrsa ar bith eile sna nuatheangacha san Ollscoil (m.sh. an Fhraincis, an Ghearmáinis, srl.). Sa chéad bhliain, roghnóidh tú an Ghaeilge agus dhá ábhar eile mar ábhair staidéir na bliana sin. Sa dara bliain, má roghnaíonn tú an Ghaeilge mar ábhar céime (in éineacht le hábhar amháin eile) aistreoidh tú chuig an gclár BA (Comhonóracha le Gaeilge). Sa tríú bliain, caithfidh tú an chéad seimeastar sa Ghaeltacht i gceann d'ionaid Ghaeltachta na hOllscoile (.i. Carna nó An Cheathrú Rua i nGaeltacht Chonamara, nó Gaoth Dobhair i gCo. Dhún na nGall), agus sa dara seimeastar, cuirfidh Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Socrúchán Oibre ar fáil duit. Má tá nuatheanga Eorpach eile mar ábhar staidéir agat, d'fhéadfá tréimhse a chaitheamh thar sáile ar an gclár Erasmus+ sa tríú bliain. Fillfidh tú ar phríomhchampas na hOllscoile i nGaillimh i gcomhair bhliain na céime.

Is féidir cóipeanna de chlár ama reatha an BA sa Ghaeilge a fháil anseo.

2. BA Léann Teanga (GY136)
Soláthraíonn Roinn na Gaeilge roinnt modúl acadúil don chúrsa seo, cúrsa atá faoi stiúir ag Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge. Tá eolas ar fáil anseo.

3. BComm le Gaeilge (GY208)
Soláthraíonn Roinn na Gaeilge roinnt modúl acadúil sa bhliain deiridh den chúrsa bunchéime ceithre bliana seo. Tá an cúrsa seo curtha ar fáil i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge agus le Scoil an Ghnó, & na hEacnamaíochta. Tá tuilleadh eolais (i mBéarla) faoin gcúrsa ar fáil anseo.

4. Ard-Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach - Cúrsa Páirtaimseartha
Cuirtear an cúrsa páirtaimseartha seo ar fáil i gcomhar le hAcadamh na hOllscolaíochta Gaeilge do dhaoine a bhfuil céim onóracha bainte amach acu i ndisciplín seachas an Ghaeilge, ach atá ag iarraidh staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge mar ábhar acadúil (ag Leibhéal 8 ar an gCreatoibre Náisiúnta Cáilaíochtaí). Tá eolas cuimsitheach ar an gcúrsa ar fáil anseo.