BA (Comhonóracha le Gaeilge)

Leabhráin Eolais na Gaeilge

Uaireanta na Léachtaí

D'fhéadfadh athrú teacht ar ord teagaisc na modúl acadúil ag brath ar chúinsí spáis/foirne, ach beidh uaireanta teagaisc na léachtaí mar a chéile.

Uaireanta na Ranganna Teanga

Socrófar amchlár na ranganna teanga (modúil den teideal 'An Teanga Bheo' nó 'Teanga na Nua-Ghaeilge') ag tús an téarma. Gheobhaidh tú fógra ón Roinn maidir leis na ranganna seo agus ní mór duit a chinntiú gur féidir leat freastal orthu. Bíonn trí uair an chloig sa tseachtain i gceist le ranganna teanga 1BA. Bíonn dhá uair an chloig sa tseachtain do ghrúpaí 2BA, 3/4BA.