Cuireann an Roinn na cúrsaí iarchéime seo a leanas ar fáil:

    • MA sa Nua-Ghaeilge (Lánaimseartha agus Páirtaimseartha)

     Is é aidhm an chláir MA/Dioplóma Iarchéime sároiliúint a chur ar an mac léinn i dTeanga, i Léann agus i Litríocht na Nua-Ghaeilge.
     • Leagtar béim ar fhorbairt scileanna taighde, anailíse agus cumarsáide.
     • Cuireann an chéim seo ar chumas an mhic léinn feidhmiú go gairmiúil agus go héifeachtach i saol oibre na Gaeilge.
     • Ullmhaíonn sé an mac léinn chomh maith, chun leanúint le Léann na Gaeilge ag leibhéal na dochtúireachta.
     Léigh tuilleadh mar gheall ar an gcúrsa MA/Dioplóma Iarchéime sa Nua-Ghaeilge anseo.