Tá tionscadail taighde ar siúl ag baill na foirne sna réimsí seo a leanas:

  • Athrú agus Athbheochan Teanga in Éirinn sa 19ú hAois
  • Beartas teanga ó bhunú an Stáit
  • Cearta Daonna agus Nuafhilíocht na Gaeilge
  • Féiniúlacht, Diaspóra agus Taibhléiriú i measc na gCeilteach
  • Foclóir Sloinnte Éireann

Cuirfear fáilte roimh thaighdeoirí nua atá ag iarraidh comhoibriú linn sna réimsí seo, nó i réimsí eile de chuid Léann na Gaeilge.