8/8/2019

Príomh Athraithe

QA245: Treoirlínte na hOllscoile do Chéimeanna Taighde (2019)

Cuid 9 ‘Nua’:  Treoirlínte Coimhlint Leasa i gcás Scrúdaitheoirí Seachtracha a bheith á gceapadh ar Thráchtais ar Chéimeanna Taighde”

5.2 Dualgais
Nua, tar éis
Tú féin a chur ar an eolas faoin dea-chleachtas agus an dea-chleachtas sin a chur i bhfeidhm, mar shampla, i gcás polasaithe ar nós ‘Research Integrity’ (QA514) agus polasaithe ábhartha eile de chuid na hollscoile.   Tá cáipéisí polasaí agus cáipéisí tacaíochta le fáil ag http://www.nuigalway.ie/research-office/policiesandprocedures/

5.8.5 Saoire Neamhláithreachta
Nua, tar éis
Tá ‘Polasaí faoi Thacaíochtaí do Mhic Léinn i gcás Toirchis, Máithreachais agus Atharthachta’, agus Polasaithe do Mhic Léinn le fáil ag http://www.nuigalway.ie/student-services/policies/

 5.10 Aiseolas
Nua, tar éis
Tá aiseolas ón suirbhé náisiúnta ar mhic léinn 'ISSE PGR' OÉ Gaillimh agus sonraí ‘Phlean Gnímh’ OÉ Gaillimh le fáil ag an nasc gréasáin http://www.nuigalway.ie/graduate-studies/currentstudents/surveys/

6.2.4 Cóipcheart Tríú Páirtí
Nua, tar éis
Tá roinnt ceisteanna coitianta agus litreacha samplacha chun cead a iarraidh le fáil ar an nasc seo
https://libguides.library.nuigalway.ie/openaccesspublishing/howtosubmitthesistoARAN

6.2.5 Uaslódáil
Nua, tar éis
Féach freisin https://libguides.library.nuigalway.ie/openaccesspublishing/howtosubmitthesistoARAN

6.3.2 Faomhadh na Scrúdaitheoirí
Nua, tar éis
Féach Cuid 9 chun tuilleadh comhairle a fháil faoi Choimhlintí Leasa.

7.2.2 MD i stíl Ailt
t-eolas nuashonraithe
Féadfar tráchtas MD a leagan isteach le scrúdú i stíl monagraif nó i bhformáidbunaithe ar ailt. Tá an MD i stíl ailt ar fáil do mhic léinn lánaimseartha nó pháirtaimseartha archláir struchtúrtha, nó nach bhfuil archláir struchtúrtha MD i gColáiste an Leighis, an Altranas agus na nEolaíochtaíSláinte. Teastaíonn trí pháipéar taighde bhunaidh,…..”

8.3 Socruithe Scrúdaithe
t-eolas nuashonraithe
“…Braitheann a réidhe a éireoidh leis an bpróiseas scrúdaithe ar an tuiscint atá ag gach duine a bhaineann leis an ábhar ar na róil atá acu, agus ar shain-nósanna imeachta. Tá an stiúrthóir freagrach as an scrúdú a eagrú agus as comhairle a chur ar na scrúdaitheoirí.

Nua, tar éis
“…. Déanfaidh an príomhstiúrthóir iarratas ar líne ‘Faomhadh na Scrúdaitheoirí’ (Aguisín 2).  http://www.nuigalway.ie/graduate-studies/currentstudents/guidelines-regulations-forms/relevantofficialformsforstudents/

8.3.1 Ról na Scrúdaitheoirí – Faoi Alt “Scrúdaitheoir Seachtrach”
Nua, tar éis. Féach Cuid 9 chun tuilleadh comhairle a fháil faoi Choimhlintí Leasa.  ………..”

8.5 Tuairisc an Scrúdaithe
t-eolas nuashonraithe
“….Sa chás go bhfuil na scrúdaitheoirí ar aon intinn, seolann siad tuairisc aontaithe ag moladh an chéim a bhronnadh nó eile ar an gcóras ar line http://www.nuigalway.ie/graduate-studies/staff/onlineresearchthesisexamsystem/ Cuirfidh an scrúdaitheoir inmheánach an tuairisc chuig Oifig na Scrúduithe ar line….”

 Nasc go foirmeacha EOG053 agus EOG040 imithe