Eolas fúinnNuacht agus Imeachtaí

Nuacht agus Imeachtaí

Wednesday, 21 October 2020

Druid Academy Sessions Kick Off Today

The first session of this semester’s Druid Academy, open to NUI Galway students and staff, will take place today (Wednesday, 21 October) from 4pm- 6pm online. Following on from NUI Galway’s close partnership with Druid Theatre Company, the Department of Drama and Theatre Studies are delighted to work with Druid to present the Druid Academy, where students have the opportunity to connect with, and learn from, practitioners working in the field across a large number of roles - from producing, directing, performance and playwrighting, to creative roles such as costume and set design, to administrative roles such as marketing and fundraising. Professor Patrick Lonergan, Drama and Theatre Studies, NUI Galway, says: “This week’s focus is Costumeand we will be kicking off the Druid Academy for this semester with an interview with Clíodhna Hallissey, costume designer for Druid's recent production of Tom Murphy’s one-act play On the Outside and costume supervisor for Druid’s landmark tour of the one-act plays of Lady Gregory, DruidGregory. Clíodhna is a graduate of the Drama and Theatre Studies department and we’re delighted to have her back to speak about her career in professional theatre to date.” The session will take the form of a 45 minute interview followed by questions. Clíodhna will talk about her work in costume supervision and costume design, and early-career trajectories in theatre in Galway and Ireland. The following is the full schedule for the Druid Academy for this semester (please note that this is subject to change, based on practitioners’ availability).  All sessions will take place online on Wednesdays from 4pm - 6pm. Druid Academy Schedule 2020-2021 – Semester 1 28/10/20 - Reading and Development Week 04/11/20 – Brian Fenton, Producer – Starting out as a producer, commissioning new work and producing during a pandemic 11/11/20 - Sonja Kelly, Playwright – Playwrighting, writing for a commission, creating and acting in your own work 18/11/20 – Sara Joyce, Director – Directing and assistant directing 25/11/20 – Alison Greene, Marketing and Communications – Audience engagement, marketing and communications (Alison is a former graduate of Drama and Theatre Studies at NUI Galway) Clíodhna Hallissey is arecent graduate of the BA in Drama, Theatre and Performance Studies and English at NUI Galway. Clíodhna was the 2019/2020 recipient of the Marie Mullen Bursary for female theatre artists working in the fields of design, directing and dramaturgy. Clíodhna has worked with Druid on a number of productions, most recently as Costume Designer for On the Outside and Costume Supervisor for DruidGregory.  She was Assistant Costume Designer and Dresser for The Cherry Orchard and Costume Dresser for DruidShakespeare: Richard III at the Abbey Theatre, Dublin. Her other work in theatre includes: Costume Designer for Ar Ais Arís (Brú Theatre/Galway 2020); An Dara Réalt, Yummy Mummy (An Taibhdhearc); Aisling? (Ealaíon na Gaeltachta); BAOITE (An Taibhdhearc / Abbey Theatre); Costume Assistant and Dresser for Grief is the Thing with Feathers (Landmark Productions); The Country Girls (Abbey Theatre). Clíodhna’s work in film and television includes: Costume Designer for Living with a Fairy 2; Costume Assistant for Mr. Mender and The Chummyjiggers; Costume Trainee for Wild Mountain Thyme. The Druid Academy is a ten year partnership with NUI Galway that covers a range of undergraduate and postgraduate programmes in Drama, Theatre and Performance, as well as PhD research opportunities. Borne out of a vision of Galway as a location for the creation of excellent theatre, teaching in the Druid Academy follows the Druid approach, focusing on ensemble as a mode of performance, rigorous critical analysis of theatre, by both practitioners and audiences, and an awareness of the importance of audience, in a variety of locations: locally, regionally, nationally and internationally. The Druid Academy sessions take place online through Blackboard and can be accessed at: https://eu.bbcollab.com/guest/5ab05488c4cf44658e63a2124c2652a5. -Ends-


News Archive

Wednesday, 21 October 2020

NUI Galway Lecturer Publishes New Book on the Mediterranean Refugee Crisis

Tuesday, 20 October 2020

NUI Galway Contribute to RTÉ Documentary ‘74 Days: The Hunger Strike of Terence MacSwiney’

Tuesday, 20 October 2020

NUI Galway Launches Europe’s First Dual Medicine-Engineering Programme

Monday, 19 October 2020

Reáchtálfaidh OÉ Gaillimh Lá Oscailte Fochéime an Fhómhair Dé Sathairn, an 24 Deireadh Fómhair ó 12-4pm. Is ócáid fhíorúil a bheidh anseo de réir na dtreoirlínte sláinte poiblí reatha ach is eispéireas fairsing idirghníomhach ar líne a bheidh ann a thabharfaidh an deis do dhaltaí, do thuismitheoirí agus do chomhairleoirí gairmthreorach eolas a chur ar chúrsaí agus ar ghairmeacha) agus nascadh le foireann agus le mic léinn OÉ Gaillimh i rith an lae. Le linn an Lae Oscailte beidh deis ag rannpháirtithe eolas a chur ar chúrsaí, ar ghairmeacha beatha agus ar sheirbhísí tacaíochta trí chuairt a thabhairt ar thaispeántais fhíorúla ina mbeidh 89 seastán fíorúil, áit ar féidir le cuairteoirí sonraí ábhartha a íoslódáil, féachaint ar fhíseáin, agus comhrá gréasáin a dhéanamh le hionadaithe na seastán.  Cuireann OÉ Gaillimh os cionn 70 cúrsa fochéime ar fáil. Is féidir iad a fheiceáil ag na seastáin ábhartha agus ag na láithreoireachtaí beo ar líne freisin. Beidh na 45 cur i láthair beo i gcúig sheomra ag an am céanna agus moltar do chuairteoirí breathnú ar an sceideal roimh ré agus a lá a phleanáil. I measc na gcainteanna beo tá blaiseadh de réimsí leathana ábhair cosúil leis na dána, gnó, dlí, innealtóireacht, eolaíocht, leigheas agus altranas, chomh maith le blaiseadh beag de chúrsaí eile níos sainiúla. Tá cúrsaí nua a bheidh ag tosú in 2021 i measc na gcainteanna beo lena n-áirítear an Baitsiléir Eolaíochta nua (Eolaíocht Talmhaíochta) agus an Baitsiléir nua sna Dána (Meáin Dhomhanda). Cuid lárnach d’aon lá oscailte is ea an deis cloisteáil ó mhic léinn reatha faoina dtaithí féin. Tosóidh an Lá Oscailte Fíorúil le plé painéil beo, ‘Guthanna na Mac Léinn: Ag ullmhú do Choláiste 2021’, áit a mbeidh mic léinn ó réimse disciplíní ag roinnt a gcuid leideanna maidir le cúrsaí a roghnú, tosú sa choláiste agus brú a bhainistiú. Bhí an méid seo le rá ag Sarah Geraghty, Stiúrthóir Earcaíochta Mac Léinn agus For-rochtana in OÉ Gaillimh: “Tá bliain dhúshlánach os comhair rang Ardteistiméireachta 2021 agus is é aidhm ár Lá Oscailte tacú le daltaí agus lena dtuismitheoirí agus iad ag tosú ag smaoineamh ar roghanna coláiste don bhliain seo chugainn. Tá súil againn go mbeidh neart eolais le fáil ag an ócáid dhinimiciúil seo a chabhróidh le daltaí díriú ar na deiseanna staidéir agus gairme atá rompu, agus ar an gcaoi ar féidir leo ullmhú anois dá saol ollscoile.” Beidh ionadaithe ó sheirbhísí tacaíochta OÉ Gaillimh ar fáil freisin le labhairt le daltaí agus le tuismitheoirí agus beidh deis lóistín, iontrálacha, táillí agus ceisteanna eile gairmiúla agus tacaíochta a phlé ag seastáin ar leith. Cuirfidh an tIonad Rochtana eolas ar fáil faoi na bealaí iontrála éagsúla chuig oideachas tríú leibhéal cosúil le háiteanna do Mhic Léinn Lánfhásta, scéimeanna HEAR/DARE agus áiteanna QQI/FETAC Leibhéal 5. Beidh comhaltaí foirne ó Choláiste Ósta na Sionna agus ó Choláiste San Aingeal, Sligeach ar fáil ar an lá freisin. Ní mór clárú roimh an ócáid chun rochtain a fháil ar ardán fíorúil an lae oscailte ag www.nuigalway.ie/opendays, nó seol ríomhphost chuig visit@nuigalway.ie le haghaidh tuilleadh eolais. -Críoch-

Monday, 19 October 2020

NUI Galway will host their Autumn Undergraduate Open Day on Saturday, 24 October from 12-4pm. The event, which has been reimagined as a virtual event in line with current public health guidelines, will provide an extensive interactive online experience which will allow students, parents and guidance counsellors to explore courses and careers and to connect with NUI Galway staff and students throughout the day. During the Open Day participants will have the opportunity to explore courses, careers and support services by visiting the virtual exhibition which will include 89 virtual stalls, where visitors can download relevant details, watch videos, and web chat to the stall representatives.  NUI Galway offers over 70 undergraduate courses which can be explored both at the relevant stalls and also at the live online presentations. The 45 live presentations will take place across five parallel rooms and visitors are encouraged to view the schedule in advance and plan their day. Live online talks include introductions to broad subject areas including arts, business, law, engineering, science, medicine and nursing, as well as introductions to more niche, specialised courses. New courses for entry in 2021 are also featured in the schedule of live talks including the new Bachelor of Science (Agricultural Science) and the new Bachelor of Arts (Global Media). A key part of any open day is the opportunity to hear from current students and their experiences. The Virtual Open Day will begin with a live panel discussion, ‘Student Voices: Preparing for College 2021’, featuring students from across a range of disciplines sharing their top tips for choosing courses, starting college and managing pressure. Sarah Geraghty, Director of Student Recruitment and Outreach at NUI Galway, said: “The Leaving Certificate class of 2021 are facing a challenging year and the aim of our Open Day is to support students and parents as they start to think about college options for next year. We hope the Open Day will be an informative and dynamic event which will help students to focus on the study and career opportunities that awaits them, and how they can prepare now for their life at university.” Representatives from NUI Galway’s support services teams will be available to chat with students and parents, including stalls dedicated to accommodation, admissions, fees and other professional and support services. The Access Centre will provide information on the alternative entry routes to third level education including Mature Students’ entry, HEAR/DARE schemes and QQI/FETAC Level 5 places. Staff from Shannon College of Hotel Management and St. Angela’s College Sligo will also be available on the day. Registration is required in advance of the event to access the virtual open day platform at www.nuigalway.ie/opendays, or email visit@nuigalway.ie for further information. -Ends-

Monday, 19 October 2020

UCD calls on Galway company who specialize in advanced digital assessment solutions used in medical exams to facilitate online clinical exams after Dublin moves to Level 3 restrictions Qpercom, a Galway-based IT company and NUI Galway spin out has provided a software solution to facilitate the first of a series of final year clinical skills exams using remote video technology, for UCD School of Medicine and Medical Sciences. Qpercom Observe is an advanced digital assessment solution used in medicine, nursing, veterinary, dentistry and health sciences by universities across the globe. With video integration added to help universities maintain their exam schedules during the Covid-19 pandemic, the technology is now seen as crucial and is available to a wider educational community. St. Vincent’s University Hospital and Mater Misericordiae University Hospital are the two main centres where UCD Medical students carry out their Psychiatry clinical placements but the introduction of Level 3 Covid-19 restrictions in Dublin meant that clinical exams could not go ahead at these venues as normal this semester. Every year, approximately 200 students attend St Vincent’s or the Mater to participate in a staged Objective Structured Clinical Examination (OSCE), an examination used by education institutions to test clinical skills. When it became clear that Dublin was to be placed under Level 3 restrictions, Professor Allys Guérandel of St Vincent’s Department of Psychiatry embraced the option of facilitating the exams using video technology and called on Dr Thomas Kropmans, Qpercom’s CEO and a senior lecturer at NUI Galway’s School of Medicine, to facilitate. Dr Thomas Kropmans, CEO, Qpercom, said: “Zoom, MS Teams and Google Meet have changed the world of communications, however this particular exam requires a flow of students going through a series of consecutive stations (video rooms) with simulated patients or actors while examiners complete their assessment form while observing the same video room. This functionality is missing in these established platforms but Qpercom’s platform can manage the process with ease.” Professor Allys Guérandel, St Vincent’s Hospital, Department of Psychiatry, said: “These exams are crucial for our medical students and we are obliged to ensure that students are competent and well equipped to practice medicine. Adding video to Qpercom Observe is unique in its kind and allows us to assess students remotely, no matter where they practice medicine.” On designing the online clinical exams, Enda Griffin, Technical Sales Executive at Qpercom, said: “It was not easy. Technically and logistically it was a major challenge but thankfully we managed the examination and 90% of students were examined remotely without being in close contact with actors or examiners. This opens doors for other oral examinations and communication skills examinations in many other industries.” David Cunningham, Qpercom co-founder and Chief Technology Officer, saying: “Moving students from one video station to the next, while all parties participate remotely, be they actor/patients or examiner/interviewer and the retrieval of assessment data, all represent major logistical and technical challenges but they are challenges which we believe we have solved using Qpercom Observe.” Kelvin Nunn, Project Manager at Qpercom, said: “We’re not fully there yet but we are very grateful to Professor Guérandel and her team for their trust today as the first research department in Europe supporting this proof of concept.” For more information about Qpercom visit: https://www.qpercom.com. -Ends-


Events Calendar


See All Events

Facebook stream