Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.
Aug 23 2011 Posted: 12:48 IST

Léargas é an tóir a bhí ar chúrsaí Eolaíochta agus Teicneolaíochta in OÉ Gaillimh i mbliana ar an aird atá á tabhairt ag iarratasóirí CAO na tíre ar an margadh fostaíochta. D’ardaigh na pointí a theastaíonn le staidéar a dhéanamh ar an Eolaíocht Ghinearálta, Teicneolaíocht Faisnéise agus Eolaíocht Bhithleighis in OÉ Gaillimh sa chéad bhabhta de thairiscintí CAO i mbliana. 

Bhí méadú suntasach 30 pointe go 515 pointe le tabhairt faoi deara ar na pointí a theastaíonn le staidéar a dhéanamh ar an Eolaíocht Bhithleighis in OÉ Gaillimh i mbliana. Tá OÉ Gaillimh ar thús cadhnaíochta i réimse na heolaíochta bithleighis agus ní bhíonn easpa deiseanna fostaíochta ag déanamh imní do chéimithe an chláir seo ó tharla an oiread sin cuideachtaí ilnáisiúnta agus dúchasacha feistí leighis a bheith lonnaithe mórthimpeall na Gaillimhe.

Bhí méadú suntasach le tabhairt faoi deara freisin ar na pointí a theastaíonn don Eolaíocht Ríomhaireachta agus don Teicneolaíocht Faisnéise, méadú ó 325 go 390 pointe. Baineann tábhacht ar leith leis an méadú atá tagtha ar spéis sa Teicneolaíocht Faisnéise agus léargas é chomh maith céanna ar chomh maith is atá ag éirí leis an earnáil teicneolaíochta in Iarthar na hÉireann. Is léir freisin an-tábhacht a bheith ag baint leis an Eolaíocht Mhuirí in iarthar na tíre, agus is in OÉ Gaillimh atá an t-aon chéim ainmnithe sa tír san Eolaíocht Mhuirí á tairiscint. Is léir an-spéis a bheith ag iarratasóirí CAO na tíre sa chúrsa seo freisin ó tharla méadú 30 pointe go 400 pointe a bheith tagtha ar an gclár seo i mbliana, agus ar ndóigh is aitheantas é seo freisin ar an dua atá á chaitheamh ag OÉ Gaillimh le cur chun cinn an taighde agus an staidéir sa sainréimse seo.

 

Ainneoin laghdú a bheith le tabhairt faoi deara, sa tír trí chéile, ar na pointí a theastaíonn le Céim sna Dána a dhéanamh, fós féin is léir spéis a bheith á cur sna Dána anseo in OÉ Gaillimh. I measc na gclár a bhfuil méadú tagtha ar na pointí a theastaíonn le staidéar a dhéanamh orthu tá an BA le Scríbhneoireacht Chruthaitheach (495 go 505), an BA le Cearta Daonna (455 go 470) agus an BA leis an Léann Éireannach (400 go 415). Tháinig méadú 40 pointe go 420 pointe ar an gcúrsa Matamaitice agus Oideachais i mbliana freisin; cúrsa é seo a forbraíodh ar mhaithe leis an mbearna a bhí le tabhairt faoi deara sa líon múinteoirí cáilithe matamaitice sa tír a líonadh.

 

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne faoi na pointí CAO: “Is léir dúinn i mbliana go bhfuil aird na n-iarratasóirí dírithe go mór ar an Eolaíocht, ar an Teicneolaíocht agus ar an Innealtóireacht, agus is léir gurb é an margadh fostaíochta is cúis leis seo.

Tá go leor ama á chaitheamh ag iarratasóirí anois agus cúrsaí á roghnú acu; is léir an dul chun cinn atá á dhéanamh ag OÉ Gaillimh i réimsí áirithe agus dea-cháil na hOllscoile a bheith ag dul i bhfeidhm ar iarratasóirí. Léiríodh go leor spéise san Eolaíocht Bhithleighis, sa Teicneolaíocht Faisnéise, sna Cearta Daonna agus sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach i mbliana”.

Osclaíodh Foirgneamh Innealtóireachta nua anseo in OÉ Gaillimh le gairid, an foirgneamh is mó dá shórt sa tír, rud is cúis le níos mó spéise ná riamh a bheith á léiriú sna cúrsaí Innealtóireachta ar fad atá á dtairiscint againn. Léargas iad figiúirí an CAO ar an méid sin; mhéadaigh na pointí a theastaíonn don Innealtóireacht Bhithleighis (405 go 425), don Innealtóireacht Chomhshaoil (310 go 470) agus don Innealtóireacht Mheicniúil (430 go 435) i mbliana.

Tá súil againn go mbeidh an áis teagaisc agus taighde seo, nach bhfuil a sárú le fáil in ollscoil ar bith eile sa tír, lán beochta an mhí seo chugainn nuair a bheidh breis is 1,100 mac léinn agus 110 comhalta foirne ag triall ar an bhfoirgneamh gach lá. Beidh an foirgneamh 14,250 méadar cearnach seo ina chnámh taca ag glúin nua innealtóirí a rachaidh i ngleic le teicneolaíochtaí nua agus a thabharfaidh faoin nuálaíocht agus faoin bhfiontraíocht le teann díograise.

 

-críoch-

PreviousNext