Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

Oícheanta Eolais ar fud na Tíre ag OÉ Gaillimh do Mhic Léinn Nua

Aug 15 2011 Posted: 10:35 CDT
Beidh sraith oícheanta eolais ar fud na hÉireann á heagrú ag OÉ Gaillimh den dara bliain déag as a chéile do mhic léinn a bheidh ag tabhairt faoin staidéar san Ollscoil i mí Mheán Fómhair 2011. Tugtar cuireadh chomh maith do thuismitheoirí/do chaomhnóirí chuig na hoícheanta eolais nó na ‘Fleánna Mac Léinn’ seo a bheidh ar siúl in áiteanna éagsúla ar fud na tíre.

Ag na seisiúin tráthnóna, cuirfidh ionadaithe ó Sheirbhísí do Mhic Léinn, ó Chomhaltas na Mac Léinn agus ón bhfoireann acadúil comhairle ar mhic léinn faoina mbeidh rompu in OÉ Gaillimh, agus freagróidh siad aon cheisteanna a bheidh ann faoi shaol na hollscoile. I measc na n-ábhar a phléifear beidh Staidéar san Ollscoil, Lóistín, Cúrsaí Airgid, Seirbhísí Tacaíochta do Mhic Léinn, Deiseanna Siamsaíochta agus comhairle ghinearálta faoi thaithí mhic léinn na chéad bhliana.

Beidh na ‘Fleánna Mac Léinn’ ar siúl sna háiteanna seo a leanas ag 7pm: 

· An Iarmhí, Déardaoin, 25 Lúnasa: Óstán an Radisson SAS, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí.

· Baile Átha Cliath, Dé hAoine, 26 Lúnasa: Óstán an Clarion, Gleann na Life, Baile Átha Cliath.

· Dún na nGall, Dé Luain, 29 Lúnasa: The Abbey Hotel, Baile Dhún na nGall, Co. Dhún na nGall.

· Maigh Eo, Dé Máirt, 30 Lúnasa: Óstán an TF Royal, Caisleán an Bharraigh, Co. Mhaigh Eo.

· Sligeach, Dé Céadaoin, 31 Lúnasa: Óstán Sligo Southern, Bóthar an Leathrois, Baile Shligigh.

· An Clár, Déardaoin, 1 Meán Fómhair: Óstán Temple Gate, An Chearnóg, Inis, Co. an Chláir.

· Gaillimh, Dé Luain, 5 Meán Fómhair: Halla Bailey Allen, Áras na Mac Léinn, OÉ Gaillimh.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Matt Doran, Oifigeach Riaracháin, Seirbhísí do Mhic Léinn OÉ Gaillimh: Is deis iontach na Fleánna Mac Léinn le comhairle mhaith a fháil faoin gcéad bhliain ar an Ollscoil. Bíonn go leor ceisteanna ag mic léinn agus ag tuismitheoirí i gcónaí agus faigheann siad na freagraí a bhíonn uathu ag na hoícheanta eolais seo.”


Chun eolas breise a fháil ar na hoícheanta eolais nó le clárú roimh ré téigh i dteagmháil le hEimear ag 086 8585171 nó seol ríomhphost chuig studentsendoff@nuigalway.ie.

Má bhíonn aon cheist eile agat cuir glao ar Bheolíne OÉ Gaillimh do Mhic Léinn na Chéad Bhliana ar 091 493999.

-CRÍOCH-

PreviousNext