Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

Bronnann OÉ Gaillimh Céimeanna Oinigh ar Cheathrar den Scoth

Jul 08 2011 Posted: 12:32 IST

Bhronn OÉ Gaillimh céimeanna oinigh ar cheathrar den scoth inniu (Dé hAoine, an 24 Meitheamh 2011). Bronnadh céim oinigh ar Margaret Atwood, Seán O’Rourke, An tOllamh Gio Wiederhold agus Seán Campbell.

Ag labhairt dó ag an searmanas, dúirt Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne: “Tá an t-ádh ar OÉ Gaillimh go bhfuil an oiread sin céimeanna oinigh bronnta aici ar chéimithe den scoth le blianta fada anuas, agus is cinnte gur grúpa ar leith iad an ceathrar atá roghnaithe i mbliana. Tá obair mhór déanta ag na daoine seo ina réimsí sainspéise féin, litríocht, gnóthaí óige, iriseoireacht agus eolaíocht ríomhaireachta ina measc. Tá an-áthas ar OÉ Gaillimh a bheith in ann aitheantas a thabhairt do na daoine eisceachtúla seo”.

Bronnadh Céim Dhochtúireachta sa Litríocht (honoris causa) ar Margaret Atwood. Tá breis agus daichead leabhar foilsithe ag an údar seo a rugadh agus a tógadh i gCeanada, ficsean, filíocht agus aistí critice san áireamh.  

The Year of the Flood (2009) an t-úrscéal is déanaí uaithi agus deirtear go bhfuil nasc idir é agus an leabhar Oryx and Crake, leabhar a ainmníodh le haghaidh Dhuais Giller in 2003.

I measc na leabhar eile a scríobh sí tá The Blind Assassin ar ar bronnadh Duais Booker in 2000, Alias Grace ar ar bronnadh Duais Giller i gCeanada, The Robber Bride, Cat’s Eye, The Handmaid’s Tale agus The Tent. Tá luí ar leith ag Margaret le hIarthar na hÉireann agus tá saothar dá cuid foilsithe sa díolaim dar teideal Captivating Brightness: Ballynahinch, díolaim a chuir Des Lally in eagar in 2008. Tugadh an t-airgead ar fad a bailíodh ó dhíol an leabhair do Cancer Care West. Tá cónaí ar Margaret agus a fear céile, an scríbhneoir Graeme Gibson, in Toronto.

Bronnadh Céim Dhochtúireachta sa Dlí (honoris causa) ar Sheán O’Rourke. Fear de bhunadh Phort Laoise é Seán, agus bhronn OÉ Gaillimh BA sa Bhéarla, sa Stair agus san Eolaíocht Dlí air i 1977. Bronnadh Duais Alumni OÉ Gaillimh AIB don Litríocht, an Chumarsáid agus na hEalaíona ar Sheán in 2006, agus is é Seán Cathaoirleach Bunaidh Chlub Bhaile Átha Cliath an Chumainn Alumni.

Thosaigh sé ag obair mar láithreoir/tuairisceoir ar chláir Nuachta Raidió in RTÉ i 1982. Bhí sé ag obair mar chomhfhreagraí Polaitiúil leis an Irish Press idir 1984 agus 1989, tráth ar fhill sé ar RTÉ mar Eagarthóir Clár/Láithreoir, ar chláir cosúil le News at One, Morning Ireland agus This Week.

Tá Seán ag obair mar láithreoir News at One ó 1995 i leith. Tá sé i mbun an chláir The Week in Politics a chur i láthair ó 2003 ar aghaidh, athbhreithniú seachtainiúil ar imeachtaí polaitiúla a chraoltar ar RTÉ a hAon. Ainmníodh é mar Iriseoir Raidió na Bliana i 1997 agus bhuaigh sé Duaiseanna PPI (Craoltóir Nuachta na Bliana) in 2008, 2009 agus 2010. 

Bronnadh Céim Dhochtúireachta san Eolaíocht (honoris causa) ar an Ollamh Gio Wiederhold. Is Ollamh Emeritus le hEolaíocht Ríomhaireachta, Innealtóireacht Leictreach, agus Leigheas in Ollscoil Stanfard é Gio Wiederhold. Bíonn sé fós ag teagasc ar bhonn páirtaimseartha. Ba san Iodáil a rugadh Gio Wiederhold agus bronnadh céim san Innealtóireacht Aerloingseoireachta air san Ollainn i 1957. Bhronn Ollscoil California i San Francisco PhD le hEolaíocht Faisnéis Leighis air i 1976 agus is ina dhiaidh sin a thosaigh sé ag obair in Ollscoil Stanford. D’oibrigh Gio i gcomhar le roinnt fiontar ríomhaireachta san Eoraip agus san Áise.  

Áirítear an tOllamh Wiederhold i measc duine de cheannródaithe na hEolaíochta Ríomhaireachta – fear a leag an bhunsraith do theicneolaíocht Gréasáin agus faisnéise, teicneolaíocht atá mar bhonn le múnlú shochaí agus gheilleagair an domhain. Tá sé ar dhuine de bhunaitheoirí ‘Bunachair Shonraí’ mar ghort léinn san Eolaíocht Ríomhaireachta agus bhunaigh sé Taighde ar Bhunachair Eolais le linn dó a bheith ag DARPA.  

I rith a shaoil oibre rinne sé obair cheannródaíoch i ndáil le nasc a chruthú idir Bunachair Shonraí agus Bunachair Eolais. Baineann fíorthábhacht leis an obair a rinne sé i ndáil le forbairt an Ghréasáin Shéimeantaigh, príomhábhar taighde Institiúid Taighde na Fiontraíochta Digití (DERI), ceann de phríomhinstitiúidí taighde OÉ Gaillimh.

Bronnadh Céim Dhochtúireachta sa Dlí (honoris causa) ar Sheán Campbell. Is é Seán Campbell Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Fhoróige, an phríomheagraíocht in Éirinn a oibríonn le daoine óga. Tá breis agus 25 bliain caite aige ag obair leis an eagraíocht.   

Is de bhunadh Dhún Dealgan, Co. Lú é Seán. Céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath é, áit ar bronnadh BA agus Ard-Dioplóma san Oideachas air. Chaith sé dhá bhliain ag obair ar bhonn deonach sa tSaimbia. Tá ról lárnach aige i bhforbairt leanúnach Fhoróige, mar aon le cur chun cinn earnáil na hoibre don aos óg.    

Áirítear i measc mhóréachtaí Sheáin an clár meantóireachta don aos óg Big Brother Big Sister a chur ar bun in Éirinn. Bhí dlúthbhaint ag Seán le forbairt chaidreamh Fhoróige leis an Ionad Taighde um Leanaí agus Teaghlaigh in OÉ Gaillimh, caidreamh a bhí mar bhonn freisin le stádas comhpháirtí a bhaint amach d’Fhoróige in Ollúnacht UNESCO le Leanaí, an Óige agus Comhpháirteachas Poiblí.  

Cuirfear céimithe oinigh an lae inniu leis an liosta daoine ar bronnadh céim oinigh orthu go dtí seo, ina measc, Nelson Mandela, Hilary Clinton, Christy O’Connor Snr agus Jnr, Enya, Merv Griffin, nach maireann, Anjelica Huston agus Fionnuala Flanagan.

 

CRÍOCH

PreviousNext