Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

Bronnadh an Fhómhair in OÉ Gaillimh

Oct 19 2012 Posted: 13:17 CDT

Bainfidh suas le 4,000 mac léinn céim amach in OÉ Gaillimh ag Searmanais Bronnta Céime an Fhómhair a bheidh ar siúl idir 19-26 Deireadh Fómhair. Bronnfaidh OÉ Gaillimh Céim Mháistreachta Oinigh ar an gcúigear seo a leanas: Seán Beattie, Helen Meehan, Josie Sheáin Jeaic Mac Donncha, Tom McSweeney agus Jim Murren.

Seán Beattie -Céim Mháistreachta Oinigh honoris causa:  Is as Doire ó dhúchas do Sheán agus mhúin sé i scoil dara leibhéal i nDoire sular fostaíodh mar mhúinteoir gairmthreorach é i bPobalscoil Charn Domhnach, Dún na nGall.  Tá sé ina bhall de Chumann Staire Dhún na nGall agus d’Iontaobhas Stair Áitiúil Uladh, agus tá roinnt leabhar foilsithe aige faoi stair áitiúil Dhún na nGall agus is iomaí alt atá scríofa aige in irisí agus i bpáipéir nuachta.

Helen Meehan - Céim Mháistreachta Oinigh honoris causa: As Dún na nGall do Helen agus is múinteoir bunscoile í atá ar scor.  Is saineolaí í le béaloideas, ginealas agus le stair áitiúil Chontae Dhún na nGall.  Is údar foilsithe í agus tá sí ina hUachtarán faoi láthair ar Chumann Staire Dhún na nGall agus is minic a bhíonn sí ag caint ar an nuacht áitiúil ar an teilifís agus ar an raidió.

Josie Sheáin Jeaic Mac Donncha -  Céim Mháistreachta Oinigh honoris causa: Amhránaí ar an sean-nós as an Aird Thiar, Carna. Corn Uí Riada buaite faoi thrí.  Taifeadtaí iomadúla déanta aige. Eolas as cuimse ar sheanchas agus ar thraidisiún Iorras Aithnigh aige chomh maith. Turais déanta aige ar Albain agus ar an Afraic Thuaidh. Amhránaí cónaitheach san Ollscoil in Ionad Léann na hÉireann, 2002.

Tom McSweeney - Máistreacht Oinigh san Eolaíocht honoris causa: Iarchomhfhreagraí réigiúnach RTÉ do Chorcaigh, ceapadh é mar chéad Chomhfhreagraí Mara RTÉ i 1998 ag tuairisciú ar thionscal na hiascaireachta, tionscal na siamsaíochta mara agus nádúr chósta na hÉireann ar an nuacht ar an teilifís, i bpíosaí do Nationwide, agus go mór mór ar an gclár raidió, Seascapes, a raibh baint aige le breis is 1000 clár.Bhuaigh Tom Pearsa Muirí na Bliana in 2008.  Mairnéalach den scoth é agus d’éirigh leis an Rás Timpeall na hÉireann a chríochnú faoi dhó agus sheol sé trasna an Atlantaigh as Florida go dtí an Ríocht Aontaithe.  Chuaigh Tom ar scor ó RTÉ in 2010, agus tá sé i gceannas ar Seascapes Maritime Media agus tá sé ina Chomhfhreagraí Speisialta le The Marine Times.

Jim Murren- Máistreacht Oinigh sa Tráchtáil honoris causa: Bainisteoir Réigiúnach an Údaráis Forbartha Tionscail (IDA) i réigiún an iarthair agus ina bhall de Choiste Fhóram Eolaíochta agus Teicneolaíochta na Gaillimhe, Bord Forbartha Contae Mhaigh Eo, Fóram Pobail Chathair na Gaillimhe, Bord Forbartha Contae na Gaillimhe agus Gaillimh 2040.

Bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr James J. Browne faoi chéimithe na bliana seo: “Tá an t-ádh ar OÉ Gaillimh a bheith bainteach leis an oiread sin céimithe oinigh den scoth ó bunaíodh an Ollscoil. An tseachtain seo, táimid bródúil céim oinigh a bhronnadh ar Sheán Beattie, Helen Meehan, Tom MacSweeney, Jim Murren agus ar Josie Sheáin Jeaic Mac Donncha.  Tá croí gach duine díobh sa réigiún seo agus i bhforbairt an réigiúin. Tá gach duine de na daoine cumasacha seo ag cur le saibhreas saoil ár réigiún trí chuntais a choinneáil ar stair áitiúil Dhún na nGall, earnáil na mara a fhorbairt, poitéinseal tionsclaíoch an Iarthair a chur chun cinn, nó traidisiún amhránaíochta na Gaeltachta a chothú.  Is cúis áthais dúinn anseo in OÉ Gaillimh an deis a bheith againn aitheantas a thabhairt don tallann agus don tsárobair atá déanta ag na daoine seo.”

Cuirfear tús le Searmanais bhliantúla Bhronnadh Céimeanna an Fhómhair leis na searmanais Oideachais Aosaigh agus Leanúnaigh, áit a mbronnfar dámhachtainí ar bheagnach 900 mac léinn a chríochnaigh a gcúrsaí teastais, dioplóma agus céime in ionaid éagsúla ar fud na tíre.

-CRÍOCH-

Marketing and Communications Office

PreviousNext