Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

Ceiliúradh in OÉ Gaillimh ar Scothmhic Léinn a rinne Éacht san Ardteistiméireacht

Oct 19 2012 Posted: 11:56 IST

Rinneadh ceiliúradh le gairid ar mhic léinn chéad bhliana in OÉ Gaillimh le searmanas speisialta Déardaoin, an 18 Deireadh Fómhair, mar aitheantas ar na pointí arda a ghnóthaigh siad i Scrúdú na hArdteistiméireachta. Mar chuid de shearmanas bliantúil na hOllscoile Scoláireachtaí Sármhaitheasa a bhronnadh, bronnfar scoláireachtaí ar fiú €2,000 iad mar aon le scrolla speisialta ar 65 mac léinn.

Bronntar na Scoláireachtaí Sármhaitheasa gach bliain ar mhic léinn atá díreach tosaithe ag freastal ar OÉ Gaillimh agus a fuair 560 pointe, ar a laghad, i Scrúdú na hArdteistimérieachta, seachas mic léinn leighis. Sa Leigheas, bronnfar 10 Scoláireacht, bunaithe ar thorthaí na hArdteistiméireachta agus na Tástála Iontrála nua (H-PAT Ireland) araon.

Tá na Scoláireachtaí Sármhaitheasa ann chun luach saothair a thabhairt do na daltaí is fearr a n-éiríonn leo san Ardteistiméireacht, agus chun a dtiomantas leanúnach i bhfeabhas acadúil a spreagadh le linn a dtréimhse in OÉ Gaillimh. D’fhéadfaí go mbeadh scoláireachtaí nó deontais eile ag an té a fhaigheann na scoláireachtaí seo, Scoláireachtaí Iarchéime na hOllscoile, Scoláireachta do Mhic Léinn Lánfhásta, Scéim Scoláireachtaí Spóirt na hOllscoile agus scéimeanna a bhaineann go sonrach le coláistí agus iad siúd a n-éiríonn thar barr leo sna scrúduithe Ollscoile san áireamh.

Ag labhairt dó ag an searmanas bronnta, bhí an méid seo a leanas le rá ag Uachtarán OÉ Gaillimh, an Dr Jim Browne, a bhronn na seiceanna ar na buaiteoirí ar fad: Is cúis áthais dom na scoláireachtaí seo a bhronnadh ar an 65 duine den scoth seo mar aitheantas as a gcumas acadúil. Déanann OÉ Gaillimh iarracht i gcónaí tacú le feabhas acadúil i ngach uile dhisciplín agus é a spreagadh.  Tá na Gradaim seo ann le gach mac léinn a spreagadh le lántairbhe a bhaint as a gcumas mar mhic léinn, trí thairseach réalaíoch feabhais a leagan amach agus luach saothair a thabhairt do gach mac léinn a bhaineann an leibhéal sin amach. Deis atá ann freisin le haitheantas a thabhairt don obair atá déanta ag a dtuismitheoirí agus ag a múinteoirí.”

Bronnadh Scoláireachtaí Sármhaitheasa na bliana seo ar dhaltaí as 44 scoil éagsúla ar fud na tíre. Bronnadh scoláireachtaí ar mhic léinn as na 15 chontae seo a leanas – An Clár, Corcaigh, Dún na nGall, Baile Átha Cliath, Gaillimh, Ciarraí, Cill Dara, Luimneach, An Lú, Maigh Eo, an Mhí, Ros Comáin, Sligeach, Tiobraid Árann agus Port Láirge.

-CRÍOCH-

Marketing and Communications Office

PreviousNext