Not all of the content is available in Irish. Where this is the case English content is displayed.

Institiúid Whitaker bunaithe ag OÉ Gaillimh

Oct 19 2012 Posted: 16:20 CDT

Cuireadh fáilte chroíúil roimh an eacnamaí aitheanta agus iar-Rúnaí na Roinne Airgeadais an Dr T.K. Whitaker in OÉ Gaillimh inniu nuair a d’fhógair an Ollscoil bunú Institiúid Whitaker don Nuálaíocht agus don Athrú Sóisialta.   

Bhí ról tábhachtach ag an Dr Whitaker i gcur le chéile plean eacnamaíoch a thug an tír seo slán as an ngéarchéim ina raibh sí i dtús na 1960idí Spreagtha ag a sheirbhís den scoth d’Éirinn, is é Institiúid nuabhunaithe Whitaker an comhlacht is mó taighde sa tír atá dírithe ar cheisteanna comhaimseartha cuí gnó, sóisialta agus polasaí.

Tá breis is 200 comhalta sa dámh agus tá tobar an tsaineolais aici ó Choláiste an Ghnó, an Bheartais Phoiblí agus an Dlí agus ó Choláiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh. Tiocfaidh an tIonad um Nuálaíocht agus um Athrú Struchtúrtha (CISC) faoi cheannas Institiúid Whitaker agus úsáidfidh an Institiúid an feabhas taighde a rinneadh san Ionad sin le deich mbliana anuas mar aon leis an obair dírithe ar bheartas a fuair maoiniú taighde náisiúnta agus idirnáisiúnta os cionn €11 milliún.

Cur chuige taighde ilpheirspictíoch atá ag Institiúid Whitaker maidir le ceisteanna gnó agus sóisialta, agus beidh béim ar thionchar mar chroílár a saothair Ceann de phríomhluachanna na hInstitiúide sochaí inmharthana agus chuimsitheach a chur chun cinn, de thoradh ar thaighde cuí domhain a scaipeadh go forleathan. Sa bhreis air sin, tá sé mar aidhm ag Institiúid Whitaker cur leis an traidisiún in OÉ Gaillimh trí fhionnachtain eolais a lorg chun díospóireachtaí acadúla a spreagadh agus comhráite poiblí a thosú ar son leasa na sochaí.

Léirigh an Dr James Cunningham, Stiúrthóir Institiúid Whitaker, an onóir a bhraith sé i measc chomhaltaí na hInstitiúide agus iad ag tacú leis an Dr Whitaker. “Tugann Institiúid Whitaker le chéile tallann na bpobal taighde i ngnó agus in eolaíochtaí sóisialta, tallann atá tugtha d’fheabhas taighde agus d’eolas agus saineolas a roinnt leis an bpobal náisiúnta agus idirnáisiúnta,” a deir sé. Is mór an onóir don phobal taighde an Institiúid a ainmniú i ndiaidh an Dr Whitaker, mar go bhfuil a chuid éachtaí, a thionchar agus a chuid oibre ar son na tíre seo ag teacht leis an méid atáimid ag iarraidh a bhaint amach le hathbheochan a dhéanamh ar gheilleagar na tíre agus an tsochaí a fheabhsú.”

Feictear an Dr Whitaker mar dhuine mór le rá i bhforbairt eacnamaíoch agus shóisialta na hÉireann sa lá atá inniu ann.  Bhí gairm fhada cháiliúil aige - bhí sé ina Rúnaí ar an Roinn Airgeadais, ina Ghobharnóir ar Bhanc Ceannais na hÉireann, agus ba é a bhunaigh an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI). Bhí sé ina chomhalta de Sheanad Éireann chomh maith ó 1977 go 1982 agus ina Sheansailéir ar Ollscoil na hÉireann ó 1976 go 1996.

Tá sé mar aidhm le hInstitiúid Whitaker don Nuálaíocht agus don Athrú Sóisialta, spreagtha ag oidhreacht an cheannródaí féin, cur chuige nuálach den chineál céanna a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá os ár gcomhair faoi láthair, anseo in Éirinn agus thar lear.

Ag fáiltiú roimh bhunú Institiúid Whitaker, dúirt an Dr Jim Browne, Uachtarán OÉ Gaillimh: “Rinne straitéis an Dr T.K. Whitaker d’fhorleathnú na hÉireann sna 1960idí athrú ó bhun ar shochaí na hÉireann ag an am. Sa lá atá inniu ann, tá orainn aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shóisialta agus eacnamaíochta den chineál céanna. Cosúil le Whitaker féin, beidh Institiúid Whitaker chun cinn sa taighde acadúil ar nuálaíocht agus ar athrú. Creidimid go bhféadfadh an t-eolas agus an léargas a thiocfaidh ón Institiúid sochaí na hÉireann a athrú agus is iontach an onóir a bheadh ansin d’éachtaí an Dr Whitaker.”

Bunaíodh Institiúid Whitaker go hoifigiúil ar maidin, agus tá sé i gceist í a sheoladh go poiblí in 2013. Tá tuilleadh eolais le fáil ag www.nuigalway.ie/whitakerinstitute

-críoch-

 

Marketing and Communications Office

PreviousNext